Facebook

Úvod > Město Jilemnice > Organizace města > Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Jilemnice

Pečovatelská služba Jilemnice

Organizační složka města

 


Poskytuje terénní a ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, mentálního, tělesného či jiného zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.Služba se poskytuje v domácnostech osob na území Jilemnicka a ve středisku osobní hygieny na adrese Jaroslava Havlíčka 328, Jilemnice.

Provozní doba je každý den od 6:30 do 19:00 hod.

Posláním Pečovatelské služby Jilemnice je, aby tyto osoby zůstaly co nejdéle ve svém domácím, přirozeném prostředí.

Pečovatelská služba Jilemnice

Jaroslava Havlíčka 328
514 01 Jilemnice

 


Naše služby

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobupomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poskytované úkony jsou zpoplatněny dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách.
V domech s pečovatelskou službou je 78 bytů a přidělování bytů se řídí pravidly schválenými RM Jilemnice.

Pečovatelský dům

 

Provoz sociální služby "Pečovatelská služba Jilemnice" je v roce 2021 finančně podpořen Libereckým krajem.

 

Cíle pečovatelské služby na rok 2021

1.     Poskytování služby do území města Jilemnice (obce II. Typu)

2.     Poskytování služby o víkendech včetně státních svátků

3.     Zaměření péče o klienty s vyšší mírou závislosti

4.     Zajistit celoživotní vzdělávání zaměstnanců s ohledem na zaměření péče o klienty s vyšší mírou závislosti

5.     Zajistit aktualizaci informačních a propagačních materiálů k poskytování pečovatelské služby a jejich distribuci.


 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.