Facebook

Úvod > Městský úřad > Strategie městského úřadu

Strategie městského úřadu

 

1. OBLAST FINANCE

Strategický cíl 2014 – 2020                Hospodárné vynakládání finančních prostředků

Cíle pro rok 2014

 1. Zpracovat koncepci plánování prostředků na platy ve vazbě na personální strategii a sociální výhody pro zaměstnance
 2. Vyhodnotit programovací období 2007 – 2013 a zajistit přípravu na nové programovací období 2014 – 2020
 3. Zajistit provázání priorit strategického plánu města s rozpočtem města

 

2. OBLAST PROCESY

Strategický cíl 2014 – 2020                Efektivní řízení úřadu

Cíle pro rok 2014

 1. Provést prostorový audit budov MěÚ a optimalizaci rozmístění pracovišť
 2. Pokračovat v aplikaci metod kvality
 3. Realizovat procesní řešení v rámci SPOD na základě nových standardů SPOD
 4. Zajistit proces registrace agend na odborech vč. zajištění vazby na IT
 5. Zavést ekonomický systém
 6. Zahájit práce k řešení oblasti bytového hospodářství
 7. Řešit technickou podporu procesů v oblasti životního prostředí

  

3. OBLAST ZAMĚSTNANCI

Strategický cíl 2014 – 2020                Profesní rozvoj zaměstnanců

Cíle pro rok 2014

 1. Realizovat výměnu zkušeností s jinými úřady
 2. Nastavit postupy v rámci adaptace zaměstnanců

 

4. OBLAST KLIENTI

Strategický cíl 2014 – 2020                Kvalita poskytovaných služeb MěÚ pro občany

                                                           Kvalita života občanů města

Cíle pro rok 2014

 1. Realizovat průzkumná šetření spokojenosti
 2. Pokračovat v aplikaci MA-21
 3. Podporovat progresivní metody komunikace s občany
 4. Zpracovat akční plán strategického plánu města na období 2015-2017
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.