Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor sociálních věcí > Recepty, žádanky s modrým pruhem

Recepty, žádanky s modrým pruhem (opiátové tiskopisy)

Právní úprava

V souladu s ustanovením § 13 odst. 4 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečují agendu receptů a žádanek označených modrým pruhem (opiátové tiskopisy) obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Výroba a výdej opiátových tiskopisů

Městský úřad Jilemnice zajišťuje distribuci opiátových tiskopisů na základě objednávek osob provozujících zdravotnické zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče, nebo jejich zplnomocněných zástupců (dále jen osoby oprávněné).

Znehodnocené nebo poškozené tiskopisy, ukončení činnosti

Znehodnocené nebo poškozené opiátové tiskopisy jsou osoby oprávněné povinny odevzdat výdejci, tj. Městskému úřadu Jilemnice, k jejich dalšímu zpracování.
Při ukončení nebo zániku činnosti jsou osoby oprávněné, jejich pověření zástupci či rodinní příslušníci povinni odevzdat opiátové tiskopisy do 10 dní Městskému úřadu Jilemnice.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • oprávnění k odběru, tj. registrace nestátního zdravotnického zařízení, popř. zřizovací listina zdravotnického zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče
  • občanský průkaz
  • pokud lékař posílá pro recepty jinou osobu (např. zdravotní sestru), pak tato musí mít od lékaře plnou moc
  • razítko ordinace

Tiskopisy jsou zpoplatněny

  • 1 blok receptů 40,- Kč (25 receptů)
  • 1 blok žádanek 40,- Kč (25 žádanek)

Kdy a kde je možno tiskopisy vyzvednout

Opiátové tiskopisy je možné vyzvednout na Městském úřadu Jilemnice, budova C, nám. 3.května, čp. 228, 1. patro č. dveří 253 (prosíme o předchozí telefonickou domluvu).

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.