Facebook

Jilemnice > Sławni mieszkańcy

Sławni mieszkańcy

Z Jilemnicy pochodzi szereg zasłużonych i sławnych ludzi. W roku 1836 urodził się tutaj światowej sławy geolog František Pošepný, pionier światowej geologii złóż. Jako doskonały chemik zasłynął Josef Hanuš (1878-1952) - na jego cześć do dziś nadawany jest medal Hanuša. Szeroką popularnością cieszy się w Czechach twórczość pisarza Jaroslava Havlíčka (1896-1943), jednego z największych czeskich epików okresu międ-zywojennego (Niewidzialny, Lampy naftowe, Syneczek, Barbara Hlavsová), dla którego Jilemnice była najważniejszym źródłem inspiracji. Pisarz Jan Weiss (1892-1972) należy do założycieli nurtu science-fiction w Czechach (Dom o tysiącu pięter, Śpioch w zodiaku itd. -niektóre jego utwory byly przetłumaczone na język polski). W dziejach czeskiej fotografii artystycznej na trwałe zapisał się Zdenko Feyfar (1913-2001). Dominującą pozycję w jego twórczości zajmowały rodzinne Karkonosze i Praga. Do tutejszego gimnazjum do roku 1938 uczęszczał późniejszy popularny interpretator i artysta plastyk Jiří Slitr (1924-1969), pochodzący z pobliskiej Zálesnej Lhoty.

Z niedalekiej Víchovskiej Lhoty pochodzi jeden z największych czeskich realistycznych pejzażystów František Kaván (1866-1941).

 
Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.