Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky 2017

Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Jilemnice

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 1820000 Kč
 • Číslo zakázky: 18/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 01.11.2017 - 20.11.2017

Dodávka 2 ks elektronických kartoték typu rotomat, MěÚ Jilemnice – odbor správní

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 1050000 Kč
 • Číslo zakázky: 17/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 09.10.2017 - 30.10.2017

FZŠ – Jilemnice – Cisternová automobilová stříkačka

 • Způsob zadání: otevřené řízení
 • Předpokládaná hodnota: 5702479 Kč
 • Číslo zakázky: 03/VZe/2017
 • ISVZUS: 60065005
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 18.09.2017 - 26.10.2017

Obnova tzv. zahradního domu v zámeckém parku v Jilemnici

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 5349300 Kč
 • Číslo zakázky: 15/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 11.09.2017 - 11.10.2017

Dodávka štěpkovače a kontejnerů na separovaný odpad – město Jilemnice

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 1400000 Kč
 • Číslo zakázky: 16/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 19.09.2017 - 05.10.2017

Těžba a prodej dřeva v lesích města Jilemnice – Bátovka

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Číslo zakázky: 14/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 04.09.2017 - 20.09.2017

Chodník – ulice Na Kozinci, Jilemnice + veřejné osvětlení

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 220000 Kč
 • Číslo zakázky: 13/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 14.08.2017 - 28.08.2017

Revitalizace parku u Jednoty a Revitalizace parku u Labutě – II. etapa

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 828000 Kč
 • Číslo zakázky: 12/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 31.07.2017 - 21.08.2017

MěÚ Jilemnice – budova B, chlazení kanceláří

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 440000 Kč
 • Číslo zakázky: 11/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 17.07.2017 - 07.08.2017

Rekonstukce a mobilní zastřešení jeviště v zámeckém parku, Jilemnice - ZRUŠENO

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 1800000 Kč
 • Číslo zakázky: 10/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 19.06.2017 - 19.07.2017

TDI - Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

 • Způsob zadání: dynamický nákupní systém
 • Předpokládaná hodnota: 364000 Kč
 • Číslo zakázky: ZZVZ/0054/17/02
 • Zadavatel: Liberecký kraj
 • Platnost zakázky: 27.06.2017 - 19.07.2017

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

 • Způsob zadání: otevřené řízení
 • Předpokládaná hodnota: 59976143 Kč
 • Číslo zakázky: ZZVZ/0004/17
 • ISVZUS: Z2017-009027
 • Platnost zakázky: 06.04.2017 - 11.07.2017

Rekonstrukce a mobilní zastřešení jeviště v zámeckém parku, Jilemnice - ZRUŠENO

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 2000000 Kč
 • Číslo zakázky: 08/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 19.04.2017 - 17.05.2017

Šetření Společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje (ECI) v Jilemnici

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 49600 Kč
 • Číslo zakázky: 09/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 27.04.2017 - 09.05.2017

Nákup nábytku pro vybavení školní budovy čp. 101, Jilemnice

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 800000 Kč
 • Číslo zakázky: 07/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 07.04.2017 - 28.04.2017

Zálohovací systém pro virtuální infrastrukturu MěÚ Jilemnice, oddělení IT

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 1200000 Kč
 • Číslo zakázky: 06/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 04.04.2017 - 18.04.2017

Oprava povrchů komunikací tryskovou metodou, Jilemnice - jaro 2017

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 400000 Kč
 • Číslo zakázky: 05/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 20.03.2017 - 30.03.2017

Analýza potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Jilemnice

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 247000 Kč
 • Číslo zakázky: 04/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 17.03.2017 - 27.03.2017

Parkoviště SD Jilm sever a západ + parkoviště ulice J. Havlíčka, Jilemnice

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 3000000 Kč
 • Číslo zakázky: 02/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 23.02.2017 - 15.03.2017

Těžba a prodej dřeva v lesích města Jilemnice - rok 2017

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Číslo zakázky: 03/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 24.02.2017 - 09.03.2017

Jilemnice - Roztocká ulice, chodník podél silnice III/28411 - vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS - ZRUŠENO

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 450000 Kč
 • Číslo zakázky: 01/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 09.02.2017 - 01.03.2017

Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka - II. a III. realizační celek

 • Způsob zadání: otevřené řízení
 • Předpokládaná hodnota: 13800000 Kč
 • Číslo zakázky: 01/VZe/2017
 • ISVZUS: Z2017-001339
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 17.01.2017 - 21.02.2017

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech města Jilemnice

 • Předpokládaná hodnota: 15000000 Kč
 • Číslo zakázky: 02/VZe/2017
 • ISVZUS: Z2017-001563
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 20.01.2017 - 17.02.2017
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.