Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky 2012

Odstranění objektu bývalé výtopny čp.133 v Jilemnici

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu /mimo režim zadávacího řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů/
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč
 • Číslo zakázky: 01/VZ/2013
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 29.11.2012 - 20.12.2012

Veřejná zakázka AIS EKO - ZRUŠENO

Tato zakázka je ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, ust. § 12, odst. 2) veřejnou zakázkou podlimitní. V souladu s podmínkami zákona je zakázka zadávána jako tzv. zakázka na dodávky nebo služby s předpokládanou hodnotou nad 1 mil. Kč bez DPH.
Tato veř

 • Způsob zadání: Zjednodušené podlimitní řízení
 • Předpokládaná hodnota: 1 106 800 Kč
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 09.08.2012 - 05.09.2012

Úprava veřejného prostoru okolí kostela sv. Vavřince v Jilemnici

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu /mimo režim zadávacího řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů/
 • Předpokládaná hodnota: 1300000 Kč
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 03.07.2012 - 26.07.2012

Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému – 2. etapa

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu /mimo režim zadávacího řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů/
 • Předpokládaná hodnota: 384 000,- Kč
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 25.06.2012 - 16.07.2012

OPRAVA VNĚJŠÍCH OMÍTEK SEVERNÍ ULIČNÍ ČÁSTI OBJEKTU ZŠ KOMENSKÉHO Č.P. 288 V JILEMNICI, VČETNĚ OPRAVY KORUNNÍ LUNETOVÉ ŘÍMSY

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu /mimo režim zadávacího řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů/
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 02.03.2012 - 20.03.2012

Vzdělávání a poradenství

 • Způsob zadání: dle metodiky OPLZZ
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 29.02.2012 - 19.03.2012
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.