Facebook

Úvod > Úřední deska

Úřední deska

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
30.04.2019Poplatek za komunální odpad 2019 (typ: DOC, velikost: 23.50 Kb)
Poplatek za komunální odpad 2019
26.03.2019Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č. 2 ze dne 19.3.2019 (typ: PDF, velikost: 327.22 Kb)
25.03.2019Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice (typ: PDF, velikost: 2.19 MB)
22.03.2019Návrh programu 11. schůze RM (typ: PDF, velikost: 367.14 Kb)
22.03.2019Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Benecko, Dolní Štěpanice (typ: PDF, velikost: 437.26 Kb)
22.03.2019Správa KRNAP - Výzva k podání žádosti o poskytnutí příspěvku (typ: PDF, velikost: 159.07 Kb)
Obnova hospodaření na vybraných lučních enklávách evropsky významné lokality Krkonoše
20.03.2019Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice (typ: PDF, velikost: 283.38 Kb)
20.03.2019Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice (typ: PDF, velikost: 321.70 Kb)
20.03.2019Město Špindlerův Mlýn - Oznámení o vyhlášení věřejné výzvy (typ: PDF, velikost: 93.28 Kb)
Referent OCRKS - 2. kolo
19.03.2019Návrh programu 6. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 854.35 Kb)
19.03.2019Příloha č. 1a k 6. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 55.45 Kb)
Svoz a likvidace odpadu na Jilemnicku
19.03.2019Příloha č. 1b k 6. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 44.00 Kb)
Svoz a likvidace odpadu na Jilemnicku
19.03.2019Příloha č. 1c k 6. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 80.50 Kb)
Svoz a likvidace odpadu na Jilemnicku
19.03.2019Příloha č. 2 k 6. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 176.04 Kb)
Zápis z jednání osadního výboru Hrabačov
19.03.2019Příloha č. 4 k 6. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 2.89 MB)
Hodnotící zpráva za rok 2018
19.03.2019Příloha č. 5a k 6. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 66.50 Kb)
Dodatek č. 1 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov
19.03.2019Příloha č. 5b k 6. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 104.50 Kb)
Stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov
19.03.2019Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice (typ: PDF, velikost: 804.22 Kb)
19.03.2019Příloha č. 6 k 6. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 29.72 Kb)
Veřejnoprávní smlouva
15.03.2019Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Levínská Olešnice (typ: PDF, velikost: 177.03 Kb)
15.03.2019Exekutorský úřad Plzeň - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 474.03 Kb)
14.03.2019Zápis z 10. schůze RM (typ: PDF, velikost: 103.18 Kb)
zápis a schválená usnesení
13.03.2019Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Rokytnice nad Jizerou (typ: PDF, velikost: 187.59 Kb)
13.03.2019Zápis z 9. schůze RM (typ: PDF, velikost: 999.35 Kb)
zápis a schválená usnesení
08.03.2019Exekutorský úřad Liberec - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 180.08 Kb)
08.03.2019Exekutorský úřad Liberec - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 188.45 Kb)
07.03.2019Jilemnicko - svazek obcí - Návrh rozpočtu na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 311.98 Kb)
06.03.2019Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
Formulář žádosti
06.03.2019Svoz bioodpadu 2019 (typ: DOCX, velikost: 118.23 Kb)
Svoz bioodpadu 2019
05.03.2019Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Semily - aktualizovaný seznam nemovitých věcí (typ: PDF, velikost: 76.19 Kb)
05.03.2019Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 223.50 Kb)
Výzva k podávání žádostí
04.03.2019Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Obytný soubor Jilemnice - Nouzov vč. přípojek inženýrských sítí, řadů a komunikací na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 74/1 (ostatní plocha), 128 (ostatní plocha), 129/52 (ostatní plocha), 1 (typ: PDF, velikost: 207.76 Kb)
01.03.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Jilemnice na rok 2019 - poskytnutí dotace zatřešení objeku spolku (typ: PDF, velikost: 283.32 Kb)
01.03.2019Zápis z komise rozvoje podnikání - únor 2019 (typ: PDF, velikost: 181.49 Kb)
01.03.2019Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č.1 ze dne 19.2.2019 (typ: PDF, velikost: 233.43 Kb)
25.02.2019VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů (typ: PDF, velikost: 31.27 Kb)
25.02.2019Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2019 (typ: XLSX, velikost: 57.12 Kb)
25.02.2019Komentář ke schválenému rozpočtu města Jilemnice na rok 2019 (typ: DOCX, velikost: 139.38 Kb)
22.02.2019Žádost o poskytnutí individuální dotace (typ: XLSX, velikost: 14.84 Kb)
Žádost o poskytnutí individuální dotace
22.02.2019Žádost o poskytnutí individuální dotace (typ: XLSX, velikost: 14.84 Kb)
Žádost o poskytnutí individuální dotace
20.02.2019Výběrové řízení - STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE JILEMNICE (typ: PDF, velikost: 480.35 Kb)
04.02.2019Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019 (typ: XLSX, velikost: 184.71 Kb)
24.01.2019Vyhlášení Grantového programu SPORT 2019 (typ: DOCX, velikost: 117.25 Kb)
Vyhlášení Grantového programu SPORT 2019
24.01.2019Vyhlášení Grantového programu Zdravého města 2019 (typ: DOCX, velikost: 113.57 Kb)
Vyhlášení Grantového programu Zdravého města 2019
24.01.2019Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu SPORT 2019 (typ: XLSX, velikost: 19.07 Kb)
Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu SPORT 2019
24.01.2019Žádost o poskytnutí dotace z Grantového gramu Zdravého města 2019 (typ: XLSX, velikost: 19.18 Kb)
Žádost o poskytnutí dotace z Grantového gramu Zdravého města 2019
18.01.2019Záměr pronájmu (typ: PDF, velikost: 170.09 Kb)
07.01.2019výzva k podávání žádostí o dotaci z programu MK ČR - ORP 2019 (typ: PDF, velikost: 454.17 Kb)
Výzva k podání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2019
20.12.2018Rozpočtové opatření RM č.12/2018 - 13/2018, schválené 19.12.2018 (typ: DOCX, velikost: 50.67 Kb)
19.12.2018Vyhláška 2/2018 (typ: PDF, velikost: 72.91 Kb)
kterou se mění OZV 8/2017 o místním poplatku za odpady
17.12.2018Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 (typ: DOCX, velikost: 26.16 Kb)
17.12.2018Rozpočtové opatření ZM č.10/2018 - 12/2018, schválené 12.12.2018 (typ: DOCX, velikost: 27.43 Kb)
26.11.2018Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice - obnova hospodářských sítí v Metyšově ulici (typ: PDF, velikost: 239.62 Kb)
23.11.2018Rozpočtové opatření ZM č.8/2018 - 9/2018, schválené 21.11.2018 (typ: DOCX, velikost: 27.26 Kb)
14.11.2018Rozpočtové opatření RM č.11/2018 , schválené 14.11.2018 (typ: DOCX, velikost: 48.82 Kb)
29.10.2018Rozpočtové opatření RM č.10/2018 , schválené 24.10.2018 (typ: DOCX, velikost: 48.19 Kb)
03.10.2018Rozpočtové opatření RM č.9/2018 , schválené 3.10.2018 (typ: DOCX, velikost: 46.01 Kb)
31.08.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice- prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Lomem III (typ: PDF, velikost: 304.72 Kb)
31.08.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice - obnova hospodářských sítí v Metyšově ulici (typ: PDF, velikost: 304.49 Kb)
17.08.2018Rozpočtové opatření RM č.7/2018 , schválené 15.8.2018 (typ: DOCX, velikost: 47.87 Kb)
17.08.2018Rozpočtové opatření ZM č. 7/2018, schválené 15.8.2018 (typ: DOCX, velikost: 35.85 Kb)
25.07.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2018 ev.č4/2018/GP/PP (typ: PDF, velikost: 3.98 MB)
příjemce Římskokatolická farnost - děkanství Jilemnice - restaurování 3 křížů u východního průčelí kostela
25.07.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jilemnicko-svazek obcí na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci "Krakonošovy letní podvečery 2018" (typ: PDF, velikost: 551.57 Kb)
11.07.2018Rozpočtové opatření RM č.6/2018 , schválené 9.7.2018 (typ: DOCX, velikost: 47.06 Kb)
09.07.2018Rozpočtové opatření ZM č.3/2018 - 6/2018, schválené 27.6.2018 (typ: DOCX, velikost: 36.37 Kb)
09.07.2018Rozpočtové opatření RM č.5/2018 , schválené 27.6.2018 (typ: DOCX, velikost: 47.68 Kb)
22.06.2018Návrh programu 102. schůze RM (typ: PDF, velikost: 736.22 Kb)
07.05.2018VHS Turnov - Informace o schválení ZÚ a kontroly hospodaření za rok 2017 (typ: PDF, velikost: 342.71 Kb)
20.04.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK NIKÉ na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 256.78 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o
20.04.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 268.49 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o
18.04.2018Rozpočtové opatření ZM č.1/2018 a 2/2018, schválené 11.4.2018 (typ: DOCX, velikost: 33.70 Kb)
04.04.2018Rozpočtové opatření RM č.1/2018 a 2/2018, schválené 28.3.2018 (typ: DOCX, velikost: 45.34 Kb)
15.03.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2018 - Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 664.15 Kb)
02.03.2018městský grant 2018 - program (typ: DOC, velikost: 132.00 Kb)
Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
02.03.2018městský grant 2018 - výzva k podávání žádostí (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
výzva k podávání žádostí do Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
02.03.2018městský grant 2018 - formulář žádosti (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
žádost o dotaci z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice
02.03.2018městský grant 2018 - vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (typ: DOC, velikost: 89.50 Kb)
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
02.03.2018městský grant 2018 - závěrečné vyúčtování (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
formulář závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
30.01.2018Výzva k podání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2018 (typ: DOC, velikost: 189.00 Kb)
30.01.2018Formulář žádosti o zařazení do programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP" na rok 2018 (typ: DOCX, velikost: 56.37 Kb)
25.01.2018ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 289.26 Kb)
25.01.2018ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 289.26 Kb)
27.12.2017Poplatek za komunální odpad 2018 (typ: DOC, velikost: 23.50 Kb)
Poplatek za komunální odpad 2018
19.12.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 -2018 - dodatek č. 1 (typ: PDF, velikost: 324.02 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici - dodatek č.1\"
11.12.2017Výzva k podávání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 276.26 Kb)
11.12.2017Žádost o zařazení do programu regenerace městské památkové zóny Jilemnice v roce 2018 (typ: DOC, velikost: 729.00 Kb)
10.11.2017Informace ke Kotlíkovým dotacím v Libereckém kraji II. (typ: DOCX, velikost: 14.66 Kb)
21.10.2017Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu (typ: PDF, velikost: 432.16 Kb)
21.09.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 č.2 (typ: PDF, velikost: 319.02 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Zkapacitnění vodního zdroje Bátovka\"
21.09.2017Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Jilemnice na roky 2018-2021 (typ: PDF, velikost: 896.04 Kb)
Schváleno ZM dne 13.9.2017 pod č. usn. 78/17
20.09.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 - dodatek č.1 (typ: PDF, velikost: 210.87 Kb)
20.09.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 265.88 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o
28.07.2017Zápis ze 75. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.36 MB)
zápis a schválená usnesení
20.06.2017Příloha č. 4 k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 464.37 Kb)
žádost o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál
19.06.2017Příloha č. 2e k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 182.09 Kb)
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
09.06.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozočtu města Jilemnice číslo IDZS 5/2017 (typ: PDF, velikost: 346.39 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice poskytovateli sociální služby osobní asistence Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
08.06.2017Metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (IČP) (typ: PDF, velikost: 308.09 Kb)
při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
08.06.2017Přehled zařízení oprávněných k nakládání s odpady na území ORP Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 11.90 Kb)
06.06.2017Kam se starým elektrem (typ: DOCX, velikost: 15.82 Kb)
22.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnickému okrašlovacímu spolku na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 394.05 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Obnovení božích muk v Jilmu u čp. 521"
15.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnicko-svazek obcí na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 396.42 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Krakonošovy letní podvečery 2017"
10.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 386.91 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na činnost dětí a mládeže
10.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 420.04 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na investici - nákup čtyřkolky
30.04.2017Poplatek za komunální odpad 2017 (typ: DOC, velikost: 23.50 Kb)
Poplatek za komunální odpad 2017
07.03.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 337.14 Kb)
Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2017
07.03.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 402.71 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci "Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici"
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2017) (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2016) (typ: DOC, velikost: 85.50 Kb)
19.01.2017Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na roky 2017-2019 (typ: PDF, velikost: 512.60 Kb)
05.08.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Zvědavá ulička čp. 118 (obnova roubenky), 2016 (typ: PDF, velikost: 246.82 Kb)
23.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, kostel sv.Vavřince, iluzivní malba (typ: PDF, velikost: 677.26 Kb)
20.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 134, 2016 (typ: PDF, velikost: 301.42 Kb)
31.05.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Paul Dance na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 202.43 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu vlastního podílu dotace z MŠMT ČR na zakoupení vícemístného vozidla
30.05.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 457.79 Kb)
Poskytnutí dotace na spoluúčast na nákup čtyřkolky a mulčovače pro údržbu lyžařských tratí
08.03.2016Asistenční služby SČVK (typ: PDF, velikost: 293.56 Kb)
pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem
18.12.2015Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 105.60 Kb)
23.10.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 230.19 Kb)
17.09.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 490.82 Kb)
31.07.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města grant památky 2015 (typ: PDF, velikost: 3.78 MB)
28.01.2015Kontrolní výbor 21.1.2014 (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
Zápis z KV dne 21.1.2014
28.01.2015Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 (typ: DOC, velikost: 230.00 Kb)
Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 Městským úřadem v Jilemnici
20.10.2014Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? (typ: PDF, velikost: 277.81 Kb)
07.10.2013Informační zpráva OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 56.70 Kb)
O d 1 . 1 . 2 0 1 4 p l a t í p r o v š e c h n y z amě s t na v a t e l e po v i nn o s t e l e k t r o n i c k é komuni k a c e s e s p r á v o u s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í
07.10.2013Doplňující informační sdělení OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 49.08 Kb)
20.05.2013Šetření spokojenosti s poskytovanými službami Městského úřadu Jilemnice (typ: DOC, velikost: 24.00 Kb)
27.02.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2012 (typ: DOC, velikost: 58.50 Kb)
18.01.2012Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012 (typ: PDF, velikost: 848.63 Kb)
21.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/2011 (typ: DOC, velikost: 388.50 Kb)
Sídliště Spořilov, parkování u pošty, Tyršovo náměstí, kamiony na Kozinci, ul. Na Vrších a U Potoka
01.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/2011 (typ: DOC, velikost: 6.32 MB)
Doporučení RM, návrh úpravy provozu u prodejny Tesco, sídliště Spořilov aj., průjezd areálem bývalého pivovaru, veřejné osvětlení, vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
28.01.2011Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 53.50 Kb)
24.11.2010Veřejná zakázka malého rozsahu pro projekt:Revitalizace významných částí městské zeleně - část Znalecké posudky - znění výzvy (typ: DOC, velikost: 616.50 Kb)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění znaleckých posudků na provozní bezpečnost stromů pro projekt „Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici“, část: AREÁL MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE a ZÁMECKÝ PARK.
07.01.2009Rádce občana v oblasti životního prostředí (typ: DOC, velikost: 529.00 Kb)
stručně vše co potřebujete vědět v oblasti životního prostředí
02.06.2008Oznámení - Evropské sociální fondy (typ: DOC, velikost: 199.00 Kb)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.