Facebook

Úvod > Úřední deska

Úřední deska

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
01.10.2018Upozornění na dočasné změny v provozu odboru životního prostředí. (typ: DOCX, velikost: 12.40 Kb)
01.10.2018Zrušení úředního dne - pátek 26.10.2018 (evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady) (typ: DOC, velikost: 22.00 Kb)
Zrušení úředního dne - pátek 26.10.2018 (evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady)
21.09.2018Zápis z 38. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.10 MB)
zápis a schválená usnesení
21.09.2018Zápis ze 108.schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.40 MB)
zápis a schválená usnesení
21.09.2018Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice (typ: PDF, velikost: 213.42 Kb)
21.09.2018Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 359.53 Kb)
21.09.2018Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 132.59 Kb)
20.09.2018Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce (typ: PDF, velikost: 321.44 Kb)
20.09.2018Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR (typ: PDF, velikost: 342.55 Kb)
20.09.2018Záměr pronájmu pozemku (typ: PDF, velikost: 181.14 Kb)
20.09.2018Záměr výpůjčky pozemků (typ: PDF, velikost: 193.53 Kb)
20.09.2018Záměr pronájmu (typ: PDF, velikost: 192.50 Kb)
19.09.2018Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Martinice v Krkonoších (typ: PDF, velikost: 3.37 MB)
18.09.2018Oznámení o uzavření centrální pokladny (typ: DOCX, velikost: 11.62 Kb)
Oznámení o uzavření centrální pokladny
17.09.2018Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice (typ: PDF, velikost: 163.63 Kb)
14.09.2018Oznámení o zrušení VŘ (typ: PDF, velikost: 83.59 Kb)
14.09.2018Výběrové řízení - právník/právnička (typ: PDF, velikost: 367.25 Kb)
14.09.2018Návrh programu 108. schůze RM (typ: PDF, velikost: 740.36 Kb)
11.09.2018Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- Jilemnice, ul. Čsl. Legií (typ: PDF, velikost: 487.83 Kb)
11.09.2018Krkonoše - svazek měst a obcí - Závěrečný účet za rok 2017 (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
10.09.2018Návrh programu 38. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 361.01 Kb)
07.09.2018Záměr výpůjčky (typ: PDF, velikost: 187.06 Kb)
část pozemku ppč. 1626/30, k. ú. Jilemnice
07.09.2018Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice (typ: PDF, velikost: 247.42 Kb)
07.09.2018Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (typ: PDF, velikost: 345.13 Kb)
07.09.2018Zápis ze 107. schůze RM (typ: PDF, velikost: 843.53 Kb)
zápis a schválená usnesení
23.08.2018Program regenerace - informace o průběhu administrace programu (typ: DOCX, velikost: 33.71 Kb)
Podrobné informace o průběhu administrace Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2019, pokyny pro vlastníky kulturních památek
20.08.2018Informace o počtu a sídle volebních okrsků (typ: PDF, velikost: 21.29 Kb)
17.08.2018Rozpočtové opatření RM č.7/2018 , schválené 15.8.2018 (typ: DOCX, velikost: 47.87 Kb)
17.08.2018Rozpočtové opatření ZM č. 7/2018, schválené 15.8.2018 (typ: DOCX, velikost: 35.85 Kb)
13.08.2018Vyhlášení popisu věci - č. j. KRPH-13961-185/TČ-2018-051071-MH (typ: PDF, velikost: 200.38 Kb)
27.07.2018Spojené cestovní služby - informace - ochrana klientů při nákupu zájezdu (typ: PDF, velikost: 2.76 MB)
Spojené cestovní služby - informace - ochrana klientů při nákupu zájezdu
25.07.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2018 ev.č4/2018/GP/PP (typ: PDF, velikost: 3.98 MB)
příjemce Římskokatolická farnost - děkanství Jilemnice - restaurování 3 křížů u východního průčelí kostela
25.07.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jilemnicko-svazek obcí na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci "Krakonošovy letní podvečery 2018" (typ: PDF, velikost: 551.57 Kb)
11.07.2018Rozpočtové opatření RM č.6/2018 , schválené 9.7.2018 (typ: DOCX, velikost: 47.06 Kb)
10.07.2018Schválený závěrečný účet města Jilemnice za rok 2017 (typ: DOCX, velikost: 64.44 Kb)
10.07.2018Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice - Přehled příjmů a výdajů za rok 2017, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2017 (typ: XLSX, velikost: 102.88 Kb)
10.07.2018Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2017 - Sestava závěrečný účet za rok 2017 – plné členění podle rozpočtové skladby (typ: PDF, velikost: 1.13 MB)
10.07.2018Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2017 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2017 (typ: PDF, velikost: 1.19 MB)
09.07.2018Rozpočtové opatření ZM č.3/2018 - 6/2018, schválené 27.6.2018 (typ: DOCX, velikost: 36.37 Kb)
09.07.2018Rozpočtové opatření RM č.5/2018 , schválené 27.6.2018 (typ: DOCX, velikost: 47.68 Kb)
01.07.2018Změny ve vydávání cestovních dokladů od 01.07.2018 (typ: PDF, velikost: 356.33 Kb)
Změny ve vydávání cestovních dokladů od 01.07.2018
01.07.2018Změny ve vydávání občanských průkazů od 01.07.2018 (typ: PDF, velikost: 484.33 Kb)
Změny ve vydávání občanských průkazů od 01.07.2018
01.07.2018Evidence obyvatel (typ: DOC, velikost: 122.50 Kb)
Evidence obyvatel
01.07.2018Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem - " e-Občanka" (typ: PDF, velikost: 236.17 Kb)
Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem - " e-Občanka"
01.07.2018EasyGO - systém samoobslužného odbavení cestujících -Letiště Václava Havla (typ: PDF, velikost: 960.61 Kb)
EasyGO - systém samoobslužného odbavení cestujících -Letiště Václava Havla, Terminál 1
01.07.2018Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem - E-Občanka a elektronické funkce - informace (typ: PDF, velikost: 592.90 Kb)
Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem - E-Občanka a elektronické funkce - informace
01.07.2018Cestovní doklady od 01.07.2018 (typ: DOCX, velikost: 95.08 Kb)
Cestovní doklady od 01.07.2018
01.07.2018Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra Praha - převzetí dokladů ve zkrácených lhůtách (typ: PDF, velikost: 43.06 Kb)
Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra Praha - převzetí dokladů ve zkrácených lhůtách
01.07.2018MV Praha - pracoviště OP a CP pro převzetí dokladů ve zkrácených lhůtách - trasa (typ: PDF, velikost: 454.50 Kb)
MV Praha - pracoviště OP a CP pro převzetí dokladů ve zkrácených lhůtách - trasa
01.07.2018Občanské průkazy od 01.07.2018 (typ: DOC, velikost: 210.00 Kb)
Občanské průkazy od 01.07.2018
01.07.2018Poučení pro držitele cestovního e-pasu (typ: PDF, velikost: 8.62 MB)
Poučení pro držitele cestovního e-pasu
22.06.2018Návrh programu 102. schůze RM (typ: PDF, velikost: 736.22 Kb)
04.06.2018Návrh závěrečného účtu města Jilemnice za rok 2017 (typ: DOCX, velikost: 66.08 Kb)
04.06.2018Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice - Přehled příjmů a výdajů za rok 2017, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2017 (typ: XLSX, velikost: 102.88 Kb)
04.06.2018Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2017 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2017 (typ: PDF, velikost: 1.19 MB)
04.06.2018Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2017 - Sestava závěrečný účet za rok 2017 – plné členění podle rozpočtové skladby (typ: PDF, velikost: 1.13 MB)
31.05.2018Rozpočtové opatření RM č.4/2018 , schválené 30.5.2018 (typ: DOCX, velikost: 46.83 Kb)
30.04.2018Grantový program města Jilemnice na rok 2018 - schválené dotace (typ: XLSX, velikost: 19.89 Kb)
Grantový program města Jilemnice na rok 2018 - schválené dotace
25.04.2018Rozpočtové opatření RM č.3/2018 , schválené 25.4.2018 (typ: DOCX, velikost: 44.77 Kb)
23.04.2018Oddávací dny a poplatky za uzavření manželství pro rok 2018 (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
Oddávací dny a poplatky za uzavření manželství pro rok 2018
20.04.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK NIKÉ na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 256.78 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o
20.04.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 268.49 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o
18.04.2018Rozpočtové opatření ZM č.1/2018 a 2/2018, schválené 11.4.2018 (typ: DOCX, velikost: 33.70 Kb)
10.04.2018Ministerstvo zemědělství upozorňuje vlastníky lesů na nutnost včasného výkonu opatření v ochraně lesa proti kůrovci. (typ: DOCX, velikost: 12.12 Kb)
09.04.2018VHS Turnov - Informace o zveřejnění schváleného dokumentu (typ: PDF, velikost: 34.59 Kb)
05.04.2018Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou 2018 (typ: PDF, velikost: 239.52 Kb)
Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou 2018
05.04.2018Dovolená a cestování 2018 (typ: PDF, velikost: 307.11 Kb)
Dovolená a cestování 2018
04.04.2018Rozpočtové opatření RM č.1/2018 a 2/2018, schválené 28.3.2018 (typ: DOCX, velikost: 45.34 Kb)
15.03.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2018 - Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 664.15 Kb)
13.03.2018Komentář ke schválenému rozpočtu města Jilemnice na rok 2018 (typ: DOCX, velikost: 75.41 Kb)
13.03.2018Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2018 (typ: XLSX, velikost: 53.63 Kb)
08.03.2018Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Semily - aktualizovaný seznam nemovitých věcí (typ: PDF, velikost: 231.95 Kb)
02.03.2018městský grant 2018 - program (typ: DOC, velikost: 132.00 Kb)
Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
02.03.2018městský grant 2018 - výzva k podávání žádostí (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
výzva k podávání žádostí do Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
02.03.2018městský grant 2018 - formulář žádosti (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
žádost o dotaci z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice
02.03.2018městský grant 2018 - vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (typ: DOC, velikost: 89.50 Kb)
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
02.03.2018městský grant 2018 - závěrečné vyúčtování (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
formulář závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
15.02.2018VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů (typ: PDF, velikost: 313.25 Kb)
12.02.2018Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018 (typ: XLSX, velikost: 158.63 Kb)
02.02.2018Krkonoše - svazek měst a obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (typ: PDF, velikost: 263.58 Kb)
30.01.2018Výzva k podání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2018 (typ: DOC, velikost: 189.00 Kb)
30.01.2018Formulář žádosti o zařazení do programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP" na rok 2018 (typ: DOCX, velikost: 56.37 Kb)
25.01.2018ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 289.26 Kb)
25.01.2018ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 289.26 Kb)
15.01.2018Jilemnicko - svazek obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (typ: PDF, velikost: 165.37 Kb)
27.12.2017Poplatek za komunální odpad 2018 (typ: DOC, velikost: 23.50 Kb)
Poplatek za komunální odpad 2018
19.12.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 -2018 - dodatek č. 1 (typ: PDF, velikost: 324.02 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici - dodatek č.1\"
19.12.2017Schválení pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 (typ: DOCX, velikost: 36.41 Kb)
11.12.2017Výzva k podávání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 276.26 Kb)
11.12.2017Žádost o zařazení do programu regenerace městské památkové zóny Jilemnice v roce 2018 (typ: DOC, velikost: 729.00 Kb)
10.11.2017Informace ke Kotlíkovým dotacím v Libereckém kraji II. (typ: DOCX, velikost: 14.66 Kb)
21.10.2017Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu (typ: PDF, velikost: 432.16 Kb)
13.10.2017Zápis z 81. schůze RM (typ: PDF, velikost: 397.38 Kb)
zápis a schválená usnesení
06.10.2017Zápis z 80. schůze RM (typ: PDF, velikost: 138.32 Kb)
zápis a schválená usnesení
21.09.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 č.2 (typ: PDF, velikost: 319.02 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Zkapacitnění vodního zdroje Bátovka\"
21.09.2017Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Jilemnice na roky 2018-2021 (typ: PDF, velikost: 896.04 Kb)
Schváleno ZM dne 13.9.2017 pod č. usn. 78/17
20.09.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 - dodatek č.1 (typ: PDF, velikost: 210.87 Kb)
20.09.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 265.88 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o
28.07.2017Zápis ze 75. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.36 MB)
zápis a schválená usnesení
20.06.2017Příloha č. 4 k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 464.37 Kb)
žádost o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál
19.06.2017Příloha č. 2e k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 182.09 Kb)
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
09.06.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozočtu města Jilemnice číslo IDZS 5/2017 (typ: PDF, velikost: 346.39 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice poskytovateli sociální služby osobní asistence Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
08.06.2017Metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (IČP) (typ: PDF, velikost: 308.09 Kb)
při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
08.06.2017Přehled zařízení oprávněných k nakládání s odpady na území ORP Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 11.90 Kb)
06.06.2017Kam se starým elektrem (typ: DOCX, velikost: 15.82 Kb)
22.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnickému okrašlovacímu spolku na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 394.05 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Obnovení božích muk v Jilmu u čp. 521"
15.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnicko-svazek obcí na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 396.42 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Krakonošovy letní podvečery 2017"
10.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 386.91 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na činnost dětí a mládeže
10.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 420.04 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na investici - nákup čtyřkolky
30.04.2017Poplatek za komunální odpad 2017 (typ: DOC, velikost: 23.50 Kb)
Poplatek za komunální odpad 2017
07.03.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 337.14 Kb)
Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2017
07.03.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 402.71 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci "Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici"
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2017) (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2016) (typ: DOC, velikost: 85.50 Kb)
19.01.2017Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na roky 2017-2019 (typ: PDF, velikost: 512.60 Kb)
05.08.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Zvědavá ulička čp. 118 (obnova roubenky), 2016 (typ: PDF, velikost: 246.82 Kb)
23.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, kostel sv.Vavřince, iluzivní malba (typ: PDF, velikost: 677.26 Kb)
20.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 134, 2016 (typ: PDF, velikost: 301.42 Kb)
31.05.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Paul Dance na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 202.43 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu vlastního podílu dotace z MŠMT ČR na zakoupení vícemístného vozidla
30.05.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 457.79 Kb)
Poskytnutí dotace na spoluúčast na nákup čtyřkolky a mulčovače pro údržbu lyžařských tratí
08.03.2016Asistenční služby SČVK (typ: PDF, velikost: 293.56 Kb)
pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem
08.03.2016Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 93.54 Kb)
Poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na rok 2016
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 180.35 Kb)
Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2016
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 290.76 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Jilemnice, ulice Čsl. Legií"
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 206.16 Kb)
Poskytnutí dotace na "Údržbu a úpravu lyžařských běžeckých tratí v Jilemnici" na rok 2016
18.12.2015Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 105.60 Kb)
23.10.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 230.19 Kb)
17.09.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 490.82 Kb)
31.07.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města grant památky 2015 (typ: PDF, velikost: 3.78 MB)
01.07.2015Nová úroveň vztahů mezi fotbalovým oddílem TJ Jilemnice a městem Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 16.48 Kb)
19.06.2015Výsledky grantového programu (typ: DOCX, velikost: 14.85 Kb)
02.06.2015Upozornění občanům (typ: DOC, velikost: 98.00 Kb)
na území města Jilemnice byl zakázán podomní a pochůzkový prodej
28.01.2015Kontrolní výbor 21.1.2014 (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
Zápis z KV dne 21.1.2014
28.01.2015Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 (typ: DOC, velikost: 230.00 Kb)
Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 Městským úřadem v Jilemnici
20.10.2014Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? (typ: PDF, velikost: 277.81 Kb)
07.05.2014Město Špindlerův Mlýn - Oznámení o vyhlášení věřejné výzvy (typ: PDF, velikost: 251.65 Kb)
20.02.2014Posuzování vlivů na životní prostředí - KÚLK (typ: PDF, velikost: 569.00 Kb)
Jilemnice - Všesportovní a volnočasový areál "Hraběnka" - 1.etapa
18.02.2014Posuzování vlivů na životní prostředí - MŽP (typ: PDF, velikost: 692.37 Kb)
Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020
04.11.2013Záměr prodeje (typ: PDF, velikost: 13.19 Kb)
Záměr prodeje pozemku v kú Jilemnice
07.10.2013Informační zpráva OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 56.70 Kb)
O d 1 . 1 . 2 0 1 4 p l a t í p r o v š e c h n y z amě s t na v a t e l e po v i nn o s t e l e k t r o n i c k é komuni k a c e s e s p r á v o u s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í
07.10.2013Doplňující informační sdělení OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 49.08 Kb)
11.09.2013Usnesení - KÚLK (typ: PDF, velikost: 1.77 MB)
USNESENÍ - Přerušení odvolacího řízení
10.09.2013Záměr prodeje (typ: PDF, velikost: 526.48 Kb)
Záměr prodeje - část ppč. 983/4, kú Hrabačov
20.05.2013Šetření spokojenosti s poskytovanými službami Městského úřadu Jilemnice (typ: DOC, velikost: 24.00 Kb)
27.02.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2012 (typ: DOC, velikost: 58.50 Kb)
18.01.2012Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012 (typ: PDF, velikost: 848.63 Kb)
21.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/2011 (typ: DOC, velikost: 388.50 Kb)
Sídliště Spořilov, parkování u pošty, Tyršovo náměstí, kamiony na Kozinci, ul. Na Vrších a U Potoka
01.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/2011 (typ: DOC, velikost: 6.32 MB)
Doporučení RM, návrh úpravy provozu u prodejny Tesco, sídliště Spořilov aj., průjezd areálem bývalého pivovaru, veřejné osvětlení, vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
28.01.2011Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 53.50 Kb)
24.11.2010Veřejná zakázka malého rozsahu pro projekt:Revitalizace významných částí městské zeleně - část Znalecké posudky - znění výzvy (typ: DOC, velikost: 616.50 Kb)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění znaleckých posudků na provozní bezpečnost stromů pro projekt „Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici“, část: AREÁL MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE a ZÁMECKÝ PARK.
20.04.2010Odkaz na Portál veřejné správy - vyhledávání v životních situacích a činnostech úřadů, postup řešení životní situace (typ: DOC, velikost: 20.00 Kb)
07.01.2009Rádce občana v oblasti životního prostředí (typ: DOC, velikost: 529.00 Kb)
stručně vše co potřebujete vědět v oblasti životního prostředí
02.06.2008Oznámení - Evropské sociální fondy (typ: DOC, velikost: 199.00 Kb)
17.07.2007Program rozhoje Libereckého kraje 2007-2013 (typ: POSUZOVANI-VLIVU1, velikost: 157.62 Kb)
Str.1
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.