Facebook

Úvod > Úřední deska

Úřední deska

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
22.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnickému okrašlovacímu spolku na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 394.05 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Obnovení božích muk v Jilmu u čp. 521"
19.05.2017Návrh programu 71. schůze RM (typ: PDF, velikost: 265.06 Kb)
19.05.2017Stanovení přechodné úpravy provozu vydané opatřením obecné povahy - Jilemnice (typ: PDF, velikost: 226.03 Kb)
19.05.2017Krkonoše - svazek měst a obcí - Závěrečný účet za rok 2016 (typ: PDF, velikost: 1.87 MB)
19.05.2017Krkonoše - svazek měst a obcí - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (typ: PDF, velikost: 3.00 MB)
18.05.2017Územní rozhodnutí o umístění stavby a územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků: Kozinec III. A - výstavba 5 RD s infrastrukturou (typ: PDF, velikost: 474.19 Kb)
18.05.2017Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez ústního jednání k žádosti o stavební povolení na stavbu "Prodloužení kanalizačního řadu v obci Vítkovice" (typ: PDF, velikost: 89.57 Kb)
žadatel: Obec Vítkovice
17.05.2017Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici III/28621 ve Víchové nad Jizerou a na silnicích III/28620 a III/28622 (typ: PDF, velikost: 213.47 Kb)
17.05.2017Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Jilemnici pro značení úplné uzavírky ul. Nouzov (typ: PDF, velikost: 171.67 Kb)
15.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnicko-svazek obcí na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 396.42 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Krakonošovy letní podvečery 2017"
15.05.2017Návrh programu 27. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 673.79 Kb)
15.05.2017Příloha č. 1 k 27. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 139.00 Kb)
žádost o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál
15.05.2017Příloha č.2a k 27.zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 91.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2b k 27.zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 93.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2c k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 87.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2d k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 84.50 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2e k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 89.50 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2f k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 87.50 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2g k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 87.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.3b k 27. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 120.25 Kb)
Smlouva o energetických službách
15.05.2017Příloha č.4 k 27 zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 313.06 Kb)
Grafický snímek
15.05.2017Příloha č.5 k 27. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 330.51 Kb)
Grafický snímek
15.05.2017Příloha č.6 k 27. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 249.92 Kb)
Grafický snímek
15.05.2017Příloha č.7a k 27.zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 16.22 Kb)
Návrh obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů
15.05.2017Příloha č.7b k 27.zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 2.92 MB)
Mapka
15.05.2017Příloha č.7c k 27.zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 11.99 Kb)
Seznam prostranství
15.05.2017Příloha č.8 k 27. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 14.49 Kb)
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 5/2006 o zabezpečení veřejného pořádku
15.05.2017Příloha č.9a k 27. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 12.44 Kb)
Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Sportovního centra
15.05.2017Příloha č.9b k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 63.50 Kb)
Návrh na vypořádání majetku
15.05.2017Příloha č.9c k 27. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 21.25 Kb)
aktualizovaný harmonogram ,,transformace" příspěvkové organizace Sportovní centrum
15.05.2017Příloha č.10 k 27. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 39.83 Kb)
Zápis z 3. valné hromady MMN, a..s
12.05.2017Zápis ze 70. schůze RM (typ: PDF, velikost: 922.22 Kb)
zápis a schválená usnesení
12.05.2017Stanovení přechodné úpravy provozu vydané opatřením obecné povahy (typ: PDF, velikost: 262.03 Kb)
Tample - silnice č. III/28312 - rekonstrukce opěrné zdi
12.05.2017Záměr pronájmu (typ: PDF, velikost: 310.27 Kb)
11.05.2017Veřejná vyhláška Oznámení Zm1 ÚP Levínská Olešnice (typ: PDF, velikost: 339.52 Kb)
Veřejná vyhláška oznamující a doručující dokumentaci Změny č. 1 ÚP Levínská Olešnice
10.05.2017Oznámení zahájení stavebního řízení (typ: PDF, velikost: 165.43 Kb)
Zvýšení bezpečnosti podél silnice II/294 Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice, Horní Rokytnice
10.05.2017Stanovení přechodné úpravy provozu vydané opatřením obecné povahy (typ: PDF, velikost: 281.96 Kb)
Jilemnice - vodovod Bátovka - I. stavba
10.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 386.91 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na činnost dětí a mládeže
10.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 420.04 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na investici - nákup čtyřkolky
10.05.2017Stanovení přechodné úpravy provozu vydané opatřením obecné povahy - Jilemnice (typ: PDF, velikost: 201.64 Kb)
03.05.2017Státní pozemkový úřad, Liberec - Informace k nabídce pozemků k pronájmu/propachtování (typ: PDF, velikost: 350.35 Kb)
02.05.2017Zápis z 26. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.67 MB)
zápis a schválená usnesení
02.05.2017Rozpočtové opatření RM č.2/2017, schválené 26.4.2017 (typ: DOCX, velikost: 39.66 Kb)
02.05.2017Rozpočtové opatření ZM č.1/2017, schválené 26.4.2017 (typ: DOCX, velikost: 30.00 Kb)
30.04.2017Poplatek za komunální odpad 2017 (typ: DOC, velikost: 23.50 Kb)
Poplatek za komunální odpad 2017
28.04.2017Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Výsledné kalkulace vodného a stočného za rok 2016 (typ: PDF, velikost: 483.11 Kb)
28.04.2017Finanční úřad pro Liberecký kraj - Hromadný předpisný seznam (typ: PDF, velikost: 276.30 Kb)
28.04.2017Finanční úřad pro Liberecký kraj - Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí (typ: PDF, velikost: 1.05 MB)
28.04.2017Výběrové řízení - referent/referentka odboru územního plánování a stavebního řádu - nové VŘ (typ: PDF, velikost: 112.10 Kb)
25.04.2017Výběrové řízení - případový sociální pracovník/pracovnice - nové VŘ (typ: PDF, velikost: 168.79 Kb)
21.04.2017Grantový program města Jilemnice na rok 2017 - schválené dotace (typ: XLSX, velikost: 19.70 Kb)
21.04.2017Obec Košťálov - Vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele / ředitelky Základní školy Košťálov (typ: PDF, velikost: 251.86 Kb)
05.04.2017Rozpočtové opatření RM č.1/2017, schválené 29.3.2017 (typ: DOCX, velikost: 15.49 Kb)
24.03.2017Krkonoše - svazek měst a obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (typ: PDF, velikost: 274.26 Kb)
22.03.2017OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (typ: PDF, velikost: 271.57 Kb)
07.03.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 337.14 Kb)
Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2017
07.03.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 402.71 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci "Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici"
06.03.2017Vodohospodářské sdružení Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů (typ: PDF, velikost: 338.09 Kb)
02.03.2017Program na obnovu nemovistostí, objketů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2017 - pravidla (typ: DOC, velikost: 131.50 Kb)
02.03.2017Žádost o dotaci z rozpočtu města v rámci programu na obnovu nemovitosí, objektů nebo jejcih prostředí 2017 (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
02.03.2017Výzva k podávání žádostí o dotaci z Progamu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2017 (typ: DOC, velikost: 243.00 Kb)
27.02.2017Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Semily - aktualizovaný seznam nemovitých věcí (typ: PDF, velikost: 171.47 Kb)
27.02.2017Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2017 (typ: XLSX, velikost: 53.24 Kb)
27.02.2017Komentář ke schválenému rozpočtu města Jilemnice na rok 2017 (typ: DOCX, velikost: 58.10 Kb)
27.02.2017Rozpočtový výhled na roky 2016-19, schválený ZM 9.9.2015 (typ: XLS, velikost: 71.00 Kb)
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2017) (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2016) (typ: DOC, velikost: 85.50 Kb)
06.02.2017Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2016, návrh rozpočtu na rok 2017 (typ: XLSX, velikost: 139.55 Kb)
19.01.2017Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na roky 2017-2019 (typ: PDF, velikost: 512.60 Kb)
14.12.2016Vyhlášení Grantového programu 2017 (typ: PDF, velikost: 269.08 Kb)
14.12.2016Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu 2017 (typ: PDF, velikost: 339.17 Kb)
14.12.2016Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu 2017 (typ: XLSX, velikost: 19.74 Kb)
05.08.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Zvědavá ulička čp. 118 (obnova roubenky), 2016 (typ: PDF, velikost: 246.82 Kb)
23.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, kostel sv.Vavřince, iluzivní malba (typ: PDF, velikost: 677.26 Kb)
20.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 134, 2016 (typ: PDF, velikost: 301.42 Kb)
31.05.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Paul Dance na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 202.43 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu vlastního podílu dotace z MŠMT ČR na zakoupení vícemístného vozidla
30.05.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 457.79 Kb)
Poskytnutí dotace na spoluúčast na nákup čtyřkolky a mulčovače pro údržbu lyžařských tratí
08.03.2016Asistenční služby SČVK (typ: PDF, velikost: 293.56 Kb)
pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem
08.03.2016Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 93.54 Kb)
Poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na rok 2016
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 180.35 Kb)
Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2016
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 290.76 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Jilemnice, ulice Čsl. Legií"
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 206.16 Kb)
Poskytnutí dotace na "Údržbu a úpravu lyžařských běžeckých tratí v Jilemnici" na rok 2016
18.12.2015Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 105.60 Kb)
23.10.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 230.19 Kb)
17.09.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 490.82 Kb)
31.07.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města grant památky 2015 (typ: PDF, velikost: 3.78 MB)
08.07.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS 2015 č.1 (typ: PDF, velikost: 246.60 Kb)
01.07.2015Nová úroveň vztahů mezi fotbalovým oddílem TJ Jilemnice a městem Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 16.48 Kb)
19.06.2015Výsledky grantového programu (typ: DOCX, velikost: 14.85 Kb)
02.06.2015Upozornění občanům (typ: DOC, velikost: 98.00 Kb)
na území města Jilemnice byl zakázán podomní a pochůzkový prodej
28.01.2015Kontrolní výbor 21.1.2014 (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
Zápis z KV dne 21.1.2014
28.01.2015Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 (typ: DOC, velikost: 230.00 Kb)
Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 Městským úřadem v Jilemnici
10.11.2014Přehled zařízení k nakládání s odpady na území ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 46.95 Kb)
20.10.2014Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? (typ: PDF, velikost: 277.81 Kb)
07.05.2014Město Špindlerův Mlýn - Oznámení o vyhlášení věřejné výzvy (typ: PDF, velikost: 251.65 Kb)
20.02.2014Posuzování vlivů na životní prostředí - KÚLK (typ: PDF, velikost: 569.00 Kb)
Jilemnice - Všesportovní a volnočasový areál "Hraběnka" - 1.etapa
18.02.2014Posuzování vlivů na životní prostředí - MŽP (typ: PDF, velikost: 692.37 Kb)
Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020
04.11.2013Záměr prodeje (typ: PDF, velikost: 13.19 Kb)
Záměr prodeje pozemku v kú Jilemnice
07.10.2013Informační zpráva OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 56.70 Kb)
O d 1 . 1 . 2 0 1 4 p l a t í p r o v š e c h n y z amě s t na v a t e l e po v i nn o s t e l e k t r o n i c k é komuni k a c e s e s p r á v o u s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í
07.10.2013Doplňující informační sdělení OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 49.08 Kb)
13.09.2013Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č.21 ze dne 9.9.2013 (typ: DOC, velikost: 17.50 Kb)
11.09.2013Usnesení - KÚLK (typ: PDF, velikost: 1.77 MB)
USNESENÍ - Přerušení odvolacího řízení
10.09.2013Záměr prodeje (typ: PDF, velikost: 526.48 Kb)
Záměr prodeje - část ppč. 983/4, kú Hrabačov
20.05.2013Šetření spokojenosti s poskytovanými službami Městského úřadu Jilemnice (typ: DOC, velikost: 24.00 Kb)
27.02.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2012 (typ: DOC, velikost: 58.50 Kb)
18.01.2012Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012 (typ: PDF, velikost: 848.63 Kb)
21.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/2011 (typ: DOC, velikost: 388.50 Kb)
Sídliště Spořilov, parkování u pošty, Tyršovo náměstí, kamiony na Kozinci, ul. Na Vrších a U Potoka
01.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/2011 (typ: DOC, velikost: 6.32 MB)
Doporučení RM, návrh úpravy provozu u prodejny Tesco, sídliště Spořilov aj., průjezd areálem bývalého pivovaru, veřejné osvětlení, vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
28.01.2011Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 53.50 Kb)
24.11.2010Veřejná zakázka malého rozsahu pro projekt:Revitalizace významných částí městské zeleně - část Znalecké posudky - znění výzvy (typ: DOC, velikost: 616.50 Kb)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění znaleckých posudků na provozní bezpečnost stromů pro projekt „Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici“, část: AREÁL MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE a ZÁMECKÝ PARK.
20.04.2010Odkaz na Portál veřejné správy - vyhledávání v životních situacích a činnostech úřadů, postup řešení životní situace (typ: DOC, velikost: 20.00 Kb)
07.01.2009Rádce občana v oblasti životního prostředí (typ: DOC, velikost: 529.00 Kb)
stručně vše co potřebujete vědět v oblasti životního prostředí
02.06.2008Oznámení - Evropské sociální fondy (typ: DOC, velikost: 199.00 Kb)
17.07.2007Program rozhoje Libereckého kraje 2007-2013 (typ: POSUZOVANI-VLIVU1, velikost: 157.62 Kb)
Str.1
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.