Facebook

Úvod > Úřední deska

Úřední deska

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
27.11.2020Návrh programu 49. schůze RM (typ: PDF, velikost: 793.22 Kb)
26.11.2020Exekutorský úřad Jeseník - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 204.73 Kb)
26.11.2020Krkonoše - svazek měst a obcí - Návrh rozpočtu 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2026 (typ: PDF, velikost: 709.85 Kb)
24.11.2020Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Optický kabel FTTx JILM 002- Sídliště (typ: PDF, velikost: 251.12 Kb)
19.11.2020Svozové dny odpadu (typ: DOCX, velikost: 13.20 Kb)
19.11.2020Vyhláška 3/2020 (typ: PDF, velikost: 1.62 MB)
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19.11.2020Vyhláška 2/2020 (typ: PDF, velikost: 1.03 MB)
o místním poplatku ze psů
18.11.2020Rozpočtové opatření RM č.13/2020 a č.14/2020, schválené 18.11.2020 (typ: DOCX, velikost: 46.76 Kb)
18.11.2020Leták vydaný státní veterinární správou - africký mor prasat (typ: PNG, velikost: 502.55 Kb)
09.11.2020Výzva na podání nejvhodnější nabídky "Jilemnice - obnova VH sítí na sídlišti Spořilov - II. etapa" (typ: PDF, velikost: 3.10 MB)
06.11.2020Rozpočtové opatření RM č.11/2020 a č.12/2020, schválené 4.11.2020 (typ: DOCX, velikost: 46.38 Kb)
05.11.2020Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 205.24 Kb)
05.11.2020Exekutorský úřad Děčín - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 390.47 Kb)
14.10.2020Rozpočtové opatření RM č.10/2020, schválené 14.10.2020 (typ: DOCX, velikost: 44.80 Kb)
09.10.2020Zápis z jednání komise TV a sportu č. 6 ze dne 30. 9. 2020 (typ: PDF, velikost: 194.48 Kb)
05.10.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Podpora podnikatelů COVID města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 679.42 Kb)
30.09.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace VHS na rok 2020 (typ: PDF, velikost: 312.49 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na realizaci akce "Jilemnice - prodloužení kanalizace ve třech ulicích
30.09.2020Rozpočtové opatření RM č.9/2020, schválené 30.9.2020 (typ: DOCX, velikost: 44.61 Kb)
30.09.2020Zápis z jednání komise TV a sportu č. 5 (typ: PDF, velikost: 290.72 Kb)
21.09.2020Rozpočtové opatření ZM č. 3/2020, schválené 16.9.2020 (typ: DOCX, velikost: 29.66 Kb)
03.09.2020Termíny jednání Rady města v 2. pololetí 2020 (typ: PDF, velikost: 156.60 Kb)
01.09.2020Vyúčtování individuální dotace 2020 (typ: RTF, velikost: 110.68 Kb)
Vyúčtování individuální dotace 2020
26.08.2020Rozpočtové opatření RM č.8/2020, schválené 26.8.2020 (typ: DOCX, velikost: 45.63 Kb)
26.08.2020Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Semily - aktualizovaný seznam nemovitých věcí (typ: PDF, velikost: 402.55 Kb)
10.08.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2020 ev.č. 1/2020/REG (typ: PDF, velikost: 489.25 Kb)
příjemce Jana Šaldová - oprava, udržovací práce a stavební úpravy roubené chalupy čp. 118
07.08.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2020 ev.č. 2/2020/REG (typ: PDF, velikost: 551.71 Kb)
příjemce Římskokatolická farnost - děkanství Jilemnice - oprava 12 míst na kamenné korunní římse kostela sv. Vavřince
05.08.2020Rozpočtové opatření RM č.6/2020, schválené 8.7.2020 (typ: DOCX, velikost: 43.58 Kb)
05.08.2020Rozpočtové opatření RM č.7/2020, schválené 5.8.2020 (typ: DOCX, velikost: 44.33 Kb)
03.08.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2020 (typ: PDF, velikost: 1.00 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2020
03.08.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2020 (typ: PDF, velikost: 1.02 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2020
03.08.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2020 (typ: PDF, velikost: 1.00 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2020
03.08.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2020 (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2020
03.08.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2020 (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2020
03.08.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2020 (typ: PDF, velikost: 1.00 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2020
03.08.2020Veřejnoprávní smlouva o spolupráci při provozu Krkonošského muzea na rok 2020 (typ: PDF, velikost: 360.47 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o spolupráci při provozu Krkonošského muzea se Správou KRNAPu na rok 2020
03.08.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Podpora podnikatelů COVID města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 680.44 Kb)
03.08.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Podpora podnikatelů COVID města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 702.90 Kb)
31.07.2020Zápis z jednání komise TV a sportu č. 4 ze dne 30.7.2020 (typ: PDF, velikost: 189.76 Kb)
29.07.2020Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (typ: PDF, velikost: 248.78 Kb)
15.07.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace VHS na rok 2020 (typ: PDF, velikost: 314.98 Kb)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 9.9.2019 - akce "Obytný soubor Jilemnice - Nouzov - vodovodní řad, splašková kanalizace"
15.07.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace VHS na rok 2020 (typ: PDF, velikost: 206.27 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na realizaci akce "Jilemnice prodloužení kanalizace na Kozinci pro 5 RD"
10.07.2020Zápis z jednání komise TV a sportu č. 3 ze dne 1.7.2020 (typ: PDF, velikost: 442.40 Kb)
03.07.2020DNE 3. 7. 2020 BUDOVA C UZAVŘENA (typ: PDF, velikost: 90.49 Kb)
01.07.2020Schválený závěrečný účet města Jilemnice za rok 2019 (typ: DOCX, velikost: 69.19 Kb)
01.07.2020Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice - Přehled příjmů a výdajů za rok 2019, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2019 (typ: XLSX, velikost: 102.31 Kb)
01.07.2020Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2019 - Sestava závěrečný účet za rok 2019 – plné členění podle rozpočtové skladby (typ: PDF, velikost: 136.45 Kb)
01.07.2020Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2019 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.40 MB)
30.06.2020Termíny zasedání Zastupitelstva města Jilemnice pro 2. pololetí r. 2020 (typ: PDF, velikost: 108.96 Kb)
24.06.2020Rozpočtové opatření RM č.5/2020, schválené 24.6.2020 (typ: DOCX, velikost: 51.55 Kb)
17.06.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice č. ID 01/2020 (typ: PDF, velikost: 688.67 Kb)
Charitní taxi
12.06.2020Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 5/20 (typ: PDF, velikost: 321.26 Kb)
Opravy vozovek, Umístění DZ ul. Do Žlábku, Výjezd z křižovatky ul. Jar. Havlíčka na ul. Žižkova, Oprava bezbariérového přístupu na autobusové nádraží, Parkování vozidel na Nouzově, Kontrola veřejné zeleně
11.06.2020Rozpočtové opatření RM č.4/2020, schválené 10.6.2020 (typ: DOCX, velikost: 50.92 Kb)
10.06.2020Rozhodnutí o prominutí poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události (typ: PDF, velikost: 81.40 Kb)
27.05.2020Dopis starosty města Jilemnice podnikatelům (typ: PDF, velikost: 180.83 Kb)
27.05.2020Nabídka bezplatné inzerce pro jilemnické podnikatele (typ: PDF, velikost: 442.22 Kb)
26.05.2020VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů (typ: PDF, velikost: 342.30 Kb)
25.05.2020Ochrana ovzduší - závazná stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší na území ORP Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 14.29 Kb)
20.05.2020Zápis z jednání komise TV a sportu č. 2 ze dne 11.5.2020 (typ: PDF, velikost: 361.61 Kb)
14.05.2020Rozhodnutí o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu mimořádné události (typ: PDF, velikost: 71.69 Kb)
14.05.2020Rozpočtové opatření RM č.3/2020, schválené 13.5.2020 (typ: DOCX, velikost: 50.54 Kb)
13.05.2020Příručka pro veřejnost - publikace: Odbor životního prostředí - Městský úřad Jilemnice (typ: PDF, velikost: 1.94 MB)
13.05.2020VHS Turnov - Informace o zveřejnění schváleného dokumentu (typ: PDF, velikost: 339.67 Kb)
06.05.2020Rozpočtové opatření ZM č. 1/2020 a 2/2020, schválené 29.4.2020 (typ: DOCX, velikost: 31.29 Kb)
30.04.2020Poplatek za komunální odpad 2020 (typ: DOCX, velikost: 12.34 Kb)
Poplatek za komunální odpad 2020
30.04.2020Grantový program - Podpora podnikatelů COVID (typ: PDF, velikost: 928.89 Kb)
29.04.2020Rozpočtové opatření RM č.2/2020, schválené 29.4.2020 (typ: DOCX, velikost: 50.00 Kb)
21.04.2020Žádost o vydání rybářského lístku (typ: PDF, velikost: 364.66 Kb)
20.04.2020Pohotovostní linky AOPK pro šetření škod způsobených velkými šelmami (typ: JPG, velikost: 96.25 Kb)
pohotovost pro účely šetření škod na hosp. zvířatech - na těchto regionálních pracovištích (vyjma území národních parků): ● Správa CHKO České Středohoří: 731 502 994 ● Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj: 739 590415 ● RP Liberecko: 731 502 993 ● RP Východní Čechy: 739 046 772. Lze kontaktovat ústředí AOPK ČR na emailu (vlk@nature.cz), popřípradě vedoucí odd. druhové ochrany živočichů Jindřišku Jelínkovou (jindriska.jelinkova@nature.cz) nebo příslušné ředitele regionálních pracovišť AOPK ČR.
16.04.2020Provozní doba - kompostárna (typ: DOCX, velikost: 843.71 Kb)
09.04.2020Nařízení č. 1/2020 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu LHO Jilemnicko - Krkonoše (typ: PDF, velikost: 545.33 Kb)
07.04.2020Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (typ: PDF, velikost: 291.44 Kb)
16.03.2020INFORMACE O PROVOZU ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (typ: DOCX, velikost: 12.51 Kb)
12.03.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace VHS na rok 2020 (typ: PDF, velikost: 341.22 Kb)
Poskytnutí investiční a neinvestiční dotace na realizaci akce "Jilemnice- obnova VH sítí na sídlišti Spořilov - I. etapa"
06.03.2020VHS Turnov - Informace o zveřejnění schváleného dokumentu (typ: PDF, velikost: 339.73 Kb)
06.03.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2020 - Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2020 (typ: PDF, velikost: 272.19 Kb)
02.03.2020Kontakty - myslivečtí hospodáři (typ: XLSX, velikost: 13.59 Kb)
28.02.2020Komentář ke schválenému rozpočtu města Jilemnice na rok 2020 (typ: DOCX, velikost: 89.68 Kb)
28.02.2020Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2020 (typ: XLSX, velikost: 51.52 Kb)
24.02.2020Zápis z jednání komise TV a sportu č. 1 ze dne 17.2.2020 (typ: PDF, velikost: 144.19 Kb)
11.02.2020Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2019, návrh rozpočtu na rok 2020 (typ: XLSX, velikost: 192.37 Kb)
30.01.2020Povinně zveřejňované dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb. (typ: DOCX, velikost: 33.38 Kb)
24.01.2020Souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019 za ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 227.46 Kb)
24.01.2020Výzva k podávání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek z programu MK ČR - ORP 2020 (typ: PDF, velikost: 439.11 Kb)
21.01.2020Zápis z jednání Komise životního prostředí - leden 2020 (typ: PDF, velikost: 119.32 Kb)
07.01.2020Místní poplatek z pobytu 2020 (typ: PDF, velikost: 934.61 Kb)
Místní poplatek z pobytu 2020 - tiskopis
07.01.2020Místní poplatek ze psů za rok 2020 (typ: DOCX, velikost: 11.74 Kb)
Místní poplatek ze psů za rok 2020
07.01.2020Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - tiskopisy 2020 (typ: DOC, velikost: 90.00 Kb)
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - tiskopisy 2020
07.01.2020Vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (typ: PDF, velikost: 1.55 MB)
Vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
07.01.2020Vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů (typ: PDF, velikost: 1.05 MB)
Vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
07.01.2020Místní poplatek ze psů za rok 2020 (typ: DOC, velikost: 56.50 Kb)
Místní poplatek ze psů za rok 2020 - tiskopis
07.01.2020Vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu (typ: PDF, velikost: 1.55 MB)
Vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
07.01.2020Vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (typ: PDF, velikost: 2.46 MB)
Vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
07.01.2020Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 2020 (typ: RTF, velikost: 101.00 Kb)
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 2020 - tiskopisy
27.12.2019Zápis z jednání komise TV a sportu č.9 ze dne 9.12.2019 (typ: PDF, velikost: 354.37 Kb)
19.12.2019Informace o zveřejnění schváleného dokumentu - VHS Turnov (typ: PDF, velikost: 340.38 Kb)
16.12.2019Vyhlášení Grantového programu SPORT 2020 (typ: PDF, velikost: 1.08 MB)
Vyhlášení Grantového programu SPORT 2020
12.12.2019Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (typ: PDF, velikost: 633.93 Kb)
04.12.2019Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu "JILEMNICE - VODOVOD BÁTOVKA I. STAVBA (2. ČÁST - MRKLOV)" - k. ú. Mrklov a k. ú. Horní Štěpanice (typ: PDF, velikost: 314.68 Kb)
žadatel: Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 492 95 934
19.11.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace TJ Jilemnice, z.s. na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 360.59 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na „Nákup osmimístného mikrobusu HYUNDAI“
11.11.2019Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 11/19 (typ: PDF, velikost: 425.23 Kb)
Požadavek předsedy komise na RM, Označení parkovacích stání u nemocnice, Pěší zóna v ul. Jana Harracha, Označení cyklotras
04.11.2019Ochrana ovzduší - závazná stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší na území ORP Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 12.54 Kb)
18.10.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace OK JILEMNICE, z.s. na rok 2019 - 2020 (typ: PDF, velikost: 641.44 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na nákup klubového motorového vozidla
09.09.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace VHS na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 349.19 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci „Obytný soubor Jilemnice – Nouzov – vodovodní řad, splašková kanalizace“
03.09.2019Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (typ: PDF, velikost: 113.20 Kb)
13.08.2019Ochrana ovzduší - závazná stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší na území ORP Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 11.83 Kb)
30.07.2019Ochrana ovzduší - závazná stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší na území ORP Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 11.45 Kb)
22.07.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace ev.č.3/2019/GP/PP (typ: PDF, velikost: 603.35 Kb)
příjemce Tomáš Roučka - udržovací práce na čp.111, Zvědavá ulička
01.07.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
Poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice, z.s. na provozní náklady a údržbu majetku vč. dlouhodobých pronájmů v roce 2019
01.07.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.00 MB)
Poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice, z.s. na sportovní činnost v roce 2019
01.07.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
Poskytnutí dotace Klubu biatlonu Jilemnice, z.s. na provoz sportovního areálu Hraběnka v roce 2019
01.07.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1018.34 Kb)
Poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Jilemnice, z.s. na projekt "Udržujeme naši Sokolovnu" v roce 2019
26.06.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Zdravého města a MA21 města Jilemnice na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1018.45 Kb)
Poskytnutí dotace Oblastní charitě na spolufinancování sociálního automobilu
26.06.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1015.80 Kb)
Poskytnutí dotace Paul Dance, z.s. na celoroční sportovní činnost v roce 2019
26.06.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.00 MB)
Poskytnutí dotace Sportovnímu klubu NIKÉ Jilemnice, z.s. na zajištění plateb nájemného za jilemnický bazén
24.06.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.00 MB)
Poskytnutí dotace TJ Jilemnice - zabezpečení sportovních ploch
24.05.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2019 - Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 481.05 Kb)
20.05.2019Krkonoše - svazek měst a obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (typ: PDF, velikost: 33.62 Kb)
30.04.2019Jilemnicko - svazek obcí - Návrh závěrečného účtu 2018, Návrh na střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2024 (typ: ZIP, velikost: 13.57 MB)
16.04.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jilemnicko-svazek obcí na rok 2019 - Poskytnutí dotace na akci \ (typ: PDF, velikost: 574.48 Kb)
04.04.2019Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (typ: PDF, velikost: 313.98 Kb)
07.03.2019Jilemnicko - svazek obcí - Návrh rozpočtu na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 311.98 Kb)
01.03.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Jilemnice na rok 2019 - poskytnutí dotace zatřešení objeku spolku (typ: PDF, velikost: 283.32 Kb)
24.01.2019Výběrové řízení: KOORDINÁTOR SKUPINY V RÁMCI PROJEKTU „EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA MIKROREGIONU JILEMNICKO“ (typ: PDF, velikost: 411.56 Kb)
19.12.2018Vyhláška 2/2018 (typ: PDF, velikost: 72.91 Kb)
kterou se mění OZV 8/2017 o místním poplatku za odpady
26.11.2018Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice - obnova hospodářských sítí v Metyšově ulici (typ: PDF, velikost: 239.62 Kb)
31.08.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice- prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Lomem III (typ: PDF, velikost: 304.72 Kb)
31.08.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice - obnova hospodářských sítí v Metyšově ulici (typ: PDF, velikost: 304.49 Kb)
25.07.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2018 ev.č4/2018/GP/PP (typ: PDF, velikost: 3.98 MB)
příjemce Římskokatolická farnost - děkanství Jilemnice - restaurování 3 křížů u východního průčelí kostela
25.07.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jilemnicko-svazek obcí na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci "Krakonošovy letní podvečery 2018" (typ: PDF, velikost: 551.57 Kb)
22.06.2018Návrh programu 102. schůze RM (typ: PDF, velikost: 736.22 Kb)
20.04.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK NIKÉ na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 256.78 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o
20.04.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 268.49 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o
15.03.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2018 - Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 664.15 Kb)
25.01.2018ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 289.26 Kb)
25.01.2018ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 289.26 Kb)
15.01.2018Jilemnicko - svazek obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (typ: PDF, velikost: 165.37 Kb)
19.12.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 -2018 - dodatek č. 1 (typ: PDF, velikost: 324.02 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici - dodatek č.1\"
11.12.2017Výzva k podávání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 276.26 Kb)
11.12.2017Žádost o zařazení do programu regenerace městské památkové zóny Jilemnice v roce 2018 (typ: DOC, velikost: 729.00 Kb)
10.11.2017Informace ke Kotlíkovým dotacím v Libereckém kraji II. (typ: DOCX, velikost: 14.66 Kb)
21.10.2017Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu (typ: PDF, velikost: 432.16 Kb)
28.07.2017Zápis ze 75. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.36 MB)
zápis a schválená usnesení
20.06.2017Příloha č. 4 k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 464.37 Kb)
žádost o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál
19.06.2017Příloha č. 2e k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 182.09 Kb)
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
08.06.2017Metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (IČP) (typ: PDF, velikost: 308.09 Kb)
při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
08.06.2017Přehled zařízení oprávněných k nakládání s odpady na území ORP Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 11.90 Kb)
06.06.2017Kam se starým elektrem (typ: DOCX, velikost: 15.82 Kb)
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2017) (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2016) (typ: DOC, velikost: 85.50 Kb)
05.08.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Zvědavá ulička čp. 118 (obnova roubenky), 2016 (typ: PDF, velikost: 246.82 Kb)
23.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, kostel sv.Vavřince, iluzivní malba (typ: PDF, velikost: 677.26 Kb)
20.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 134, 2016 (typ: PDF, velikost: 301.42 Kb)
08.03.2016Asistenční služby SČVK (typ: PDF, velikost: 293.56 Kb)
pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem
18.12.2015Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 105.60 Kb)
23.10.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 230.19 Kb)
17.09.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 490.82 Kb)
31.07.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města grant památky 2015 (typ: PDF, velikost: 3.78 MB)
28.01.2015Kontrolní výbor 21.1.2014 (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
Zápis z KV dne 21.1.2014
28.01.2015Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 (typ: DOC, velikost: 230.00 Kb)
Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 Městským úřadem v Jilemnici
20.10.2014Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? (typ: PDF, velikost: 277.81 Kb)
07.10.2013Informační zpráva OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 56.70 Kb)
O d 1 . 1 . 2 0 1 4 p l a t í p r o v š e c h n y z amě s t na v a t e l e po v i nn o s t e l e k t r o n i c k é komuni k a c e s e s p r á v o u s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í
07.10.2013Doplňující informační sdělení OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 49.08 Kb)
20.05.2013Šetření spokojenosti s poskytovanými službami Městského úřadu Jilemnice (typ: DOC, velikost: 24.00 Kb)
27.02.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2012 (typ: DOC, velikost: 58.50 Kb)
18.01.2012Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012 (typ: PDF, velikost: 848.63 Kb)
21.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/2011 (typ: DOC, velikost: 388.50 Kb)
Sídliště Spořilov, parkování u pošty, Tyršovo náměstí, kamiony na Kozinci, ul. Na Vrších a U Potoka
01.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/2011 (typ: DOC, velikost: 6.32 MB)
Doporučení RM, návrh úpravy provozu u prodejny Tesco, sídliště Spořilov aj., průjezd areálem bývalého pivovaru, veřejné osvětlení, vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
28.01.2011Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 53.50 Kb)
24.11.2010Veřejná zakázka malého rozsahu pro projekt:Revitalizace významných částí městské zeleně - část Znalecké posudky - znění výzvy (typ: DOC, velikost: 616.50 Kb)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění znaleckých posudků na provozní bezpečnost stromů pro projekt „Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici“, část: AREÁL MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE a ZÁMECKÝ PARK.
07.01.2009Rádce občana v oblasti životního prostředí (typ: DOC, velikost: 529.00 Kb)
stručně vše co potřebujete vědět v oblasti životního prostředí
02.06.2008Oznámení - Evropské sociální fondy (typ: DOC, velikost: 199.00 Kb)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.