Facebook

Úvod > Úřední deska

Úřední deska

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
30.04.2020Poplatek za komunální odpad 2020 (typ: DOCX, velikost: 12.34 Kb)
Poplatek za komunální odpad 2020
31.03.2020Oznámení o zahájení vodoprávního řízení k žádosti o prodloužení stavebního povolení a změnu termínu dokončení stavby "Dostavba vodovodu Levínská Olešnice" (typ: PDF, velikost: 414.44 Kb)
a to do 9. června 2022. Žadatel: Obec Levínská Olešnice
31.03.2020Opatření obecné povahy - stanovení ochranných pásem I. a II. stupně pro vodní zdroj Benecko - Mrklov, Hoření Strana, MHS-1 studna o hloubce 3,0 m na p. č. 261 v kat. úz. Mrklov (typ: PDF, velikost: 731.37 Kb)
Žadatel: Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 492 95 934
31.03.2020USNESENÍ VLÁDY Č. 140, 141, 142 (typ: PDF, velikost: 109.86 Kb)
týkající se subjektů kritické infrastruktury a jejich zaměstnanců, nasazení vojáků v činné službě v souvislosti s provádění krizových opatření, zákazu vstupu cizinců do ČR a zákazu vycestování
31.03.2020Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice (typ: PDF, velikost: 611.67 Kb)
30.03.2020Svoz bioodpadu (typ: PDF, velikost: 496.54 Kb)
30.03.2020Svoz bioodpadu (typ: PDF, velikost: 499.05 Kb)
27.03.2020Správa KRNAP - Výzva k podání žádosti o poskytnutí příspěvku na obnovu hospodaření (typ: PDF, velikost: 205.63 Kb)
27.03.2020Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Semily - aktualizovaný seznam nemovitých věcí (typ: PDF, velikost: 74.74 Kb)
27.03.2020ROZHODNUTÍ hejtmana Libereckého kraje o koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví č. 3 (typ: PDF, velikost: 204.36 Kb)
Doporučení v návaznosti na předchozí koordinační rozhodnutí ze dne 17. a 18. března 2020 opatření směřujících ke koordinaci poskytování zdravotních služeb a k provádění opatření k ochraně veřejného zdraví.
27.03.2020Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Rekonstrukce mostu Rudník (typ: PDF, velikost: 256.39 Kb)
26.03.2020Rozpočtové opatření RM č.1/2020, schválené 18.3.2020 (typ: DOCX, velikost: 53.98 Kb)
24.03.2020USNESENÍ VLÁDY č. 274-281 ze dne 23. března 2020 o přijetí krizového opatření (typ: PDF, velikost: 110.68 Kb)
#zasedání zastupitelstva #datové schránky #děti 3-10 let #dovolená zdravotníků #omezení volného pohybu osob #omezení provozu orgánů veřejné moci #prodloužení zákazu prodeje #zdravotní způsobilost
23.03.2020Stanovisko Ministerstva vnitra ČR k posuzování prokazování totožnosti v době nouzového stavu (typ: PDF, velikost: 176.60 Kb)
Stanovisko MVČR k posuzování totožnosti občasnkým průkazem, cestovním pasem, řidičským průkazem v době nouzového stavu (Usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020)
23.03.2020Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Rekonstrukce mostu Vilémov - Havírna (typ: PDF, velikost: 178.81 Kb)
23.03.2020Finanční úřad pro Liberecký kraj - Tisková zpráva (typ: DOCX, velikost: 15.62 Kb)
21.03.2020Výzva Libereckho kraje pro lidi v karanténě, kteří se zdržují na území LK a nemají trvalý pobyt v regionu (typ: DOCX, velikost: 56.30 Kb)
Lidé s nařízenou karanténou bez trv. pobytu v LK hlásit se na speciálním čísle či e-mailu Krizového štábu Libereckého kraje
21.03.2020Mimořádné opatření MZ - zákaz přítomnosti v maloobchodních prodejnách 9 - 11 h (typ: PDF, velikost: 191.87 Kb)
Mimořádné opatření MZ - zákaz přítomnosti v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, 7: 00 hod. – 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku atd.
21.03.2020USNESENÍ VLÁDY č. 262, 264, 267 ze dne 19. března 2020 o přijetí krizového opatření (typ: PDF, velikost: 92.66 Kb)
19.03.2020Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu (typ: DOCX, velikost: 32.60 Kb)
18.03.2020Nařízení hetmana Libereckého kraje ze 17. 3. 2020 o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu č. 5/2020/COV19 (typ: PDF, velikost: 419.79 Kb)
Nařízení hetmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu bez ochranných prostředků dýchacích cest
18.03.2020Nařízení hejtmana Libereckého kraje ze dne 17. 3. 2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 6/2020/COV19 (typ: PDF, velikost: 374.45 Kb)
Nařízení hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.
18.03.2020Nařízení hejtmana Libereckého kraje ze dne 17. 3. 2020 o povinnosti dodávat výrobky za nouzového stavu č. 7/2020/COV19 (typ: PDF, velikost: 345.60 Kb)
Nařízení hejtmana Libereckého kraje o povinnosti zajistit výrobu, uskladnění a distribuci ústních roušek
18.03.2020Rozhodnutí hetmana Libereckého kraje ze dne 17. 3. 2020 o doporučení opatření ke koordinaci poskytování zdravotních služeb (typ: PDF, velikost: 361.79 Kb)
Rozhodnutí hetmana Libereckého kraje ke koordinaci poskytování zdravotních služeb, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví
18.03.2020Zápis z 34. schůze RM (typ: PDF, velikost: 628.27 Kb)
zápis a schválená usnesení
18.03.2020Usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 247 ze dne 18. března 2020 (roušky, pohyb osob) (typ: PDF, velikost: 190.62 Kb)
Zákaz mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest; nařízení omezení pohybu na území ČR.
18.03.2020Usnesení Vlády ČR č. 248 o přijetí krizového opatření ze dne 18. 3. 2020 (změna č. 214) (typ: PDF, velikost: 190.49 Kb)
17.03.2020USNESENÍ VLÁDY ČR O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ č. 238,239,240,241 ze dne 16.3.2020 (typ: PDF, velikost: 348.17 Kb)
USNESENÍ VLÁDY ČR O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ č. 238, 239, 240, 241 ze dne 16.3.2020 a oprava tiskových chyb
17.03.2020Exekutorský úřad Plzeň - město - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 284.02 Kb)
16.03.2020KRIZOVÁ OPATŘENÍ K NOUZOVÉMU STAVU Č. 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 (typ: PDF, velikost: 137.02 Kb)
16.03.2020INFORMACE O PROVOZU ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (typ: DOCX, velikost: 12.51 Kb)
16.03.2020Oznámení o zahájení řízení pro stavbu: Stavební úpravy objektu čp. 380 (objekt pošty) Jilemnice, ul. Geologa Pošepného a parkoviště na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 742, 743, 744/5 a 744/1 v katastrálním území Jilemnice. (typ: PDF, velikost: 199.15 Kb)
16.03.2020Informace o uzavření odboru územního plánování a stavebního řádu (typ: DOCX, velikost: 12.61 Kb)
15.03.2020KRIZOVÉ OPATŘENÍ K NOUZOVÉMU STAVU Č. 211 (typ: PDF, velikost: 87.86 Kb)
o uzavření obchodů a restaračních zařízení
15.03.2020NABÍDKA MĚSTA JILEMNICE PRO SENIORY, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OSOBY V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ (typ: PDF, velikost: 846.25 Kb)
1) Zajištění nákupu základních potravin a drogerie 2) Rozvoz obědů v pracovních dnech dle přiloženého jídelního lístku
13.03.2020KRIZOVÉ OPATŘENÍ K NOUZOVÉMU STAVU Č. 197 (typ: PDF, velikost: 45.18 Kb)
o dočasném znovuzavední ochrany vnitřních hranic ČR
13.03.2020KRIZOVÉ OPATŘENÍ K NOUZOVÉMU STAVU Č. 198 (typ: PDF, velikost: 49.07 Kb)
o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí
13.03.2020KRIZOVÉ OPATŘENÍ K NOUZOVÉMU STAVU Č. 199 (typ: PDF, velikost: 35.66 Kb)
o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastní nad 30 osob
13.03.2020KRIZOVÉ OPATŘENÍ K NOUZOVÉMU STAVU Č. 200 (typ: PDF, velikost: 46.36 Kb)
opatření v mezinárodní a osobní dopravě
13.03.2020KRIZOVÉ OPATŘENÍ K NOUZOVÉMU STAVU Č. 201 (typ: PDF, velikost: 45.46 Kb)
o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství
13.03.2020KRIZOVÁ OPATŘENÍ K NOUZOVÉMU STAVU Č. 203, 204, 205, 207, 208, 209 (typ: PDF, velikost: 106.86 Kb)
12.03.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace VHS na rok 2020 (typ: PDF, velikost: 341.22 Kb)
Poskytnutí investiční a neinvestiční dotace na realizaci akce "Jilemnice- obnova VH sítí na sídlišti Spořilov - I. etapa"
12.03.2020Vyhlášení nouzového stavu - aktuální opatření (typ: PDF, velikost: 513.87 Kb)
Vážení občané, Vláda ČR vyhlásila nouzový stav, který platí od 12. 3. od 14:00 hod. na dobu 30 dní.
12.03.2020Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu (typ: PDF, velikost: 91.93 Kb)
12.03.2020VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU (typ: PDF, velikost: 91.93 Kb)
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky
11.03.2020Veřejná vyhláška - 1.zpráva o uplatňování územního plánu Studenec (typ: PDF, velikost: 607.11 Kb)
veřejná vyhláška o projednání 1. zprávy o uplatňování územního plánu Studenec a doručení dokumentace
06.03.2020VHS Turnov - Informace o zveřejnění schváleného dokumentu (typ: PDF, velikost: 339.73 Kb)
06.03.2020Exekutorský úřad Kutná Hora - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 410.16 Kb)
06.03.2020Exekutorský úřad Kutná Hora - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 301.18 Kb)
06.03.2020Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2020 - Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2020 (typ: PDF, velikost: 272.19 Kb)
02.03.2020Kontakty - myslivečtí hospodáři (typ: XLSX, velikost: 13.59 Kb)
28.02.2020Program na obnovu nemovitostí na území města Jilemnice-VÝZVA (typ: DOC, velikost: 223.50 Kb)
Výzva k podávání žádostí o dotaci z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2020.
28.02.2020Komentář ke schválenému rozpočtu města Jilemnice na rok 2020 (typ: DOCX, velikost: 89.68 Kb)
28.02.2020Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2020 (typ: XLSX, velikost: 51.52 Kb)
24.02.2020Zápis z jednání komise TV a sportu č. 1 ze dne 17.2.2020 (typ: PDF, velikost: 144.19 Kb)
11.02.2020Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2019, návrh rozpočtu na rok 2020 (typ: XLSX, velikost: 192.37 Kb)
30.01.2020Povinně zveřejňované dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb. (typ: DOCX, velikost: 33.38 Kb)
24.01.2020Souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019 za ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 227.46 Kb)
24.01.2020Výzva k podávání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek z programu MK ČR - ORP 2020 (typ: PDF, velikost: 439.11 Kb)
24.01.2020Grantový program pro poskytování dotací z rozpočtu města Jilemnice v roce 2020 (typ: PDF, velikost: 1.95 MB)
Sociální služby
24.01.2020Přílohy grantového programu Sociální služby 2020 (typ: ZIP, velikost: 629.43 Kb)
21.01.2020Zápis z jednání Komise životního prostředí - leden 2020 (typ: PDF, velikost: 119.32 Kb)
08.01.2020Termíny jednání Rady města v 1. pololetí 2020 (typ: PDF, velikost: 109.64 Kb)
08.01.2020Termíny zasedání Zastupitelstva města Jilemnice pro 1. pololetí r. 2020 (typ: PDF, velikost: 109.38 Kb)
07.01.2020Místní poplatek z pobytu 2020 (typ: PDF, velikost: 934.61 Kb)
Místní poplatek z pobytu 2020 - tiskopis
07.01.2020Finanční úřad pro Liberecký kraj - Tisková zpráva o novele daně z nemovitých věcí platné od 1. 1. 2020 (typ: PDF, velikost: 40.39 Kb)
07.01.2020Místní poplatek ze psů za rok 2020 (typ: DOCX, velikost: 11.74 Kb)
Místní poplatek ze psů za rok 2020
07.01.2020Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - tiskopisy 2020 (typ: DOC, velikost: 90.00 Kb)
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - tiskopisy 2020
07.01.2020Vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (typ: PDF, velikost: 1.55 MB)
Vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
07.01.2020Vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů (typ: PDF, velikost: 1.05 MB)
Vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
07.01.2020Místní poplatek ze psů za rok 2020 (typ: DOC, velikost: 56.50 Kb)
Místní poplatek ze psů za rok 2020 - tiskopis
07.01.2020Vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu (typ: PDF, velikost: 1.55 MB)
Vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
07.01.2020Vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (typ: PDF, velikost: 2.46 MB)
Vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
07.01.2020Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 2020 (typ: RTF, velikost: 101.00 Kb)
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 2020 - tiskopisy
27.12.2019Zápis z jednání komise TV a sportu č.9 ze dne 9.12.2019 (typ: PDF, velikost: 354.37 Kb)
20.12.2019Rozpočtové opatření RM č.14/2019, schválené 18.12.2019 (typ: DOCX, velikost: 54.42 Kb)
19.12.2019Informace o zveřejnění schváleného dokumentu - VHS Turnov (typ: PDF, velikost: 340.38 Kb)
18.12.2019Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 (typ: DOCX, velikost: 34.14 Kb)
16.12.2019Vyhlášení Grantového programu SPORT 2020 (typ: PDF, velikost: 1.08 MB)
Vyhlášení Grantového programu SPORT 2020
16.12.2019Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu SPORT 2020 (typ: XLSX, velikost: 33.31 Kb)
Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu SPORT 2020
16.12.2019Vyhlášení Grantového programu Zdravého města MA21 pro rok 2020 (typ: PDF, velikost: 1.05 MB)
Vyhlášení Grantového programu Zdravého města MA21 pro rok 2020
16.12.2019Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu Zdravého města MA21 pro rok 2020 (typ: XLSX, velikost: 38.31 Kb)
Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu Zdravého města MA21 pro rok 2020
12.12.2019Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (typ: PDF, velikost: 633.93 Kb)
04.12.2019Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu "JILEMNICE - VODOVOD BÁTOVKA I. STAVBA (2. ČÁST - MRKLOV)" - k. ú. Mrklov a k. ú. Horní Štěpanice (typ: PDF, velikost: 314.68 Kb)
žadatel: Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 492 95 934
19.11.2019Rozpočtové opatření ZM č.2/2019, schválené 13.11.2019 (typ: DOCX, velikost: 34.02 Kb)
19.11.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace TJ Jilemnice, z.s. na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 360.59 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na „Nákup osmimístného mikrobusu HYUNDAI“
19.11.2019Zápis z jednání komise TV a sportu č. 8 ze dne 11.11.2019 (typ: PDF, velikost: 358.79 Kb)
13.11.2019Rozpočtové opatření RM č.13/2019, schválené 13.11.2019 (typ: DOCX, velikost: 52.75 Kb)
11.11.2019Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 11/19 (typ: PDF, velikost: 425.23 Kb)
Požadavek předsedy komise na RM, Označení parkovacích stání u nemocnice, Pěší zóna v ul. Jana Harracha, Označení cyklotras
04.11.2019Ochrana ovzduší - závazná stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší na území ORP Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 12.54 Kb)
24.10.2019Zápis z jednání komise TV a sportu č. 7 ze dne 16.10.2019 (typ: PDF, velikost: 215.09 Kb)
23.10.2019Rozpočtové opatření RM č.12/2019, schválené 23.10.2019 (typ: DOCX, velikost: 52.05 Kb)
18.10.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace OK JILEMNICE, z.s. na rok 2019 - 2020 (typ: PDF, velikost: 641.44 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na nákup klubového motorového vozidla
09.10.2019Rozpočtová opatření RM č.9-č.11/2019, schválená 9.10.2019 (typ: DOCX, velikost: 53.92 Kb)
25.09.2019Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č.6 ze dne 18.9.2019 (typ: PDF, velikost: 94.40 Kb)
09.09.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace VHS na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 349.19 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci „Obytný soubor Jilemnice – Nouzov – vodovodní řad, splašková kanalizace“
03.09.2019Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (typ: PDF, velikost: 113.20 Kb)
13.08.2019Ochrana ovzduší - závazná stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší na území ORP Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 11.83 Kb)
30.07.2019Ochrana ovzduší - závazná stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší na území ORP Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 11.45 Kb)
22.07.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace ev.č.3/2019/GP/PP (typ: PDF, velikost: 603.35 Kb)
příjemce Tomáš Roučka - udržovací práce na čp.111, Zvědavá ulička
01.07.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
Poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice, z.s. na provozní náklady a údržbu majetku vč. dlouhodobých pronájmů v roce 2019
01.07.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.00 MB)
Poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice, z.s. na sportovní činnost v roce 2019
01.07.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
Poskytnutí dotace Klubu biatlonu Jilemnice, z.s. na provoz sportovního areálu Hraběnka v roce 2019
01.07.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1018.34 Kb)
Poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Jilemnice, z.s. na projekt "Udržujeme naši Sokolovnu" v roce 2019
26.06.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Zdravého města a MA21 města Jilemnice na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1018.45 Kb)
Poskytnutí dotace Oblastní charitě na spolufinancování sociálního automobilu
26.06.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1015.80 Kb)
Poskytnutí dotace Paul Dance, z.s. na celoroční sportovní činnost v roce 2019
26.06.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.00 MB)
Poskytnutí dotace Sportovnímu klubu NIKÉ Jilemnice, z.s. na zajištění plateb nájemného za jilemnický bazén
24.06.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.00 MB)
Poskytnutí dotace TJ Jilemnice - zabezpečení sportovních ploch
17.06.2019Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č.5 ze dne 11.6.2019 (typ: PDF, velikost: 309.57 Kb)
05.06.2019VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů (typ: PDF, velikost: 32.66 Kb)
24.05.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2019 - Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 481.05 Kb)
20.05.2019Krkonoše - svazek měst a obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (typ: PDF, velikost: 33.62 Kb)
06.05.2019Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č. 4 ze dne 29.4.2019 (typ: PDF, velikost: 389.00 Kb)
30.04.2019Jilemnicko - svazek obcí - Návrh závěrečného účtu 2018, Návrh na střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2024 (typ: ZIP, velikost: 13.57 MB)
16.04.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jilemnicko-svazek obcí na rok 2019 - Poskytnutí dotace na akci \ (typ: PDF, velikost: 574.48 Kb)
04.04.2019Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (typ: PDF, velikost: 313.98 Kb)
07.03.2019Jilemnicko - svazek obcí - Návrh rozpočtu na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 311.98 Kb)
01.03.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Jilemnice na rok 2019 - poskytnutí dotace zatřešení objeku spolku (typ: PDF, velikost: 283.32 Kb)
24.01.2019Výběrové řízení: KOORDINÁTOR SKUPINY V RÁMCI PROJEKTU „EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA MIKROREGIONU JILEMNICKO“ (typ: PDF, velikost: 411.56 Kb)
19.12.2018Vyhláška 2/2018 (typ: PDF, velikost: 72.91 Kb)
kterou se mění OZV 8/2017 o místním poplatku za odpady
26.11.2018Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice - obnova hospodářských sítí v Metyšově ulici (typ: PDF, velikost: 239.62 Kb)
31.08.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice- prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Lomem III (typ: PDF, velikost: 304.72 Kb)
31.08.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice - obnova hospodářských sítí v Metyšově ulici (typ: PDF, velikost: 304.49 Kb)
25.07.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2018 ev.č4/2018/GP/PP (typ: PDF, velikost: 3.98 MB)
příjemce Římskokatolická farnost - děkanství Jilemnice - restaurování 3 křížů u východního průčelí kostela
25.07.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jilemnicko-svazek obcí na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci "Krakonošovy letní podvečery 2018" (typ: PDF, velikost: 551.57 Kb)
22.06.2018Návrh programu 102. schůze RM (typ: PDF, velikost: 736.22 Kb)
20.04.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK NIKÉ na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 256.78 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o
20.04.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 268.49 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o
15.03.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2018 - Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 664.15 Kb)
25.01.2018ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 289.26 Kb)
25.01.2018ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 289.26 Kb)
15.01.2018Jilemnicko - svazek obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (typ: PDF, velikost: 165.37 Kb)
19.12.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 -2018 - dodatek č. 1 (typ: PDF, velikost: 324.02 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici - dodatek č.1\"
11.12.2017Výzva k podávání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 276.26 Kb)
11.12.2017Žádost o zařazení do programu regenerace městské památkové zóny Jilemnice v roce 2018 (typ: DOC, velikost: 729.00 Kb)
10.11.2017Informace ke Kotlíkovým dotacím v Libereckém kraji II. (typ: DOCX, velikost: 14.66 Kb)
21.10.2017Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu (typ: PDF, velikost: 432.16 Kb)
21.09.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 č.2 (typ: PDF, velikost: 319.02 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Zkapacitnění vodního zdroje Bátovka\"
21.09.2017Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Jilemnice na roky 2018-2021 (typ: PDF, velikost: 896.04 Kb)
Schváleno ZM dne 13.9.2017 pod č. usn. 78/17
20.09.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 - dodatek č.1 (typ: PDF, velikost: 210.87 Kb)
20.09.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 265.88 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o
28.07.2017Zápis ze 75. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.36 MB)
zápis a schválená usnesení
20.06.2017Příloha č. 4 k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 464.37 Kb)
žádost o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál
19.06.2017Příloha č. 2e k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 182.09 Kb)
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
09.06.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozočtu města Jilemnice číslo IDZS 5/2017 (typ: PDF, velikost: 346.39 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice poskytovateli sociální služby osobní asistence Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
08.06.2017Metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (IČP) (typ: PDF, velikost: 308.09 Kb)
při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
08.06.2017Přehled zařízení oprávněných k nakládání s odpady na území ORP Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 11.90 Kb)
06.06.2017Kam se starým elektrem (typ: DOCX, velikost: 15.82 Kb)
22.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnickému okrašlovacímu spolku na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 394.05 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Obnovení božích muk v Jilmu u čp. 521"
15.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnicko-svazek obcí na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 396.42 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Krakonošovy letní podvečery 2017"
10.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 386.91 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na činnost dětí a mládeže
10.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 420.04 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na investici - nákup čtyřkolky
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2017) (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2016) (typ: DOC, velikost: 85.50 Kb)
05.08.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Zvědavá ulička čp. 118 (obnova roubenky), 2016 (typ: PDF, velikost: 246.82 Kb)
23.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, kostel sv.Vavřince, iluzivní malba (typ: PDF, velikost: 677.26 Kb)
20.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 134, 2016 (typ: PDF, velikost: 301.42 Kb)
08.03.2016Asistenční služby SČVK (typ: PDF, velikost: 293.56 Kb)
pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem
18.12.2015Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 105.60 Kb)
23.10.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 230.19 Kb)
17.09.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 490.82 Kb)
31.07.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města grant památky 2015 (typ: PDF, velikost: 3.78 MB)
28.01.2015Kontrolní výbor 21.1.2014 (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
Zápis z KV dne 21.1.2014
28.01.2015Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 (typ: DOC, velikost: 230.00 Kb)
Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 Městským úřadem v Jilemnici
20.10.2014Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? (typ: PDF, velikost: 277.81 Kb)
07.10.2013Informační zpráva OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 56.70 Kb)
O d 1 . 1 . 2 0 1 4 p l a t í p r o v š e c h n y z amě s t na v a t e l e po v i nn o s t e l e k t r o n i c k é komuni k a c e s e s p r á v o u s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í
07.10.2013Doplňující informační sdělení OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 49.08 Kb)
20.05.2013Šetření spokojenosti s poskytovanými službami Městského úřadu Jilemnice (typ: DOC, velikost: 24.00 Kb)
27.02.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2012 (typ: DOC, velikost: 58.50 Kb)
18.01.2012Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012 (typ: PDF, velikost: 848.63 Kb)
21.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/2011 (typ: DOC, velikost: 388.50 Kb)
Sídliště Spořilov, parkování u pošty, Tyršovo náměstí, kamiony na Kozinci, ul. Na Vrších a U Potoka
01.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/2011 (typ: DOC, velikost: 6.32 MB)
Doporučení RM, návrh úpravy provozu u prodejny Tesco, sídliště Spořilov aj., průjezd areálem bývalého pivovaru, veřejné osvětlení, vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
28.01.2011Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 53.50 Kb)
24.11.2010Veřejná zakázka malého rozsahu pro projekt:Revitalizace významných částí městské zeleně - část Znalecké posudky - znění výzvy (typ: DOC, velikost: 616.50 Kb)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění znaleckých posudků na provozní bezpečnost stromů pro projekt „Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici“, část: AREÁL MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE a ZÁMECKÝ PARK.
07.01.2009Rádce občana v oblasti životního prostředí (typ: DOC, velikost: 529.00 Kb)
stručně vše co potřebujete vědět v oblasti životního prostředí
02.06.2008Oznámení - Evropské sociální fondy (typ: DOC, velikost: 199.00 Kb)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.