Facebook

Úvod > Úřední deska

Úřední deska

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
15.12.2017Zápis z 86. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.07 MB)
zápis a schválená usnesení
15.12.2017VHS Turnov - Poptávkové řízení na dodavatele služby - Jilemnice - PD - rekonstrukce kanalizace ulice V Jilmu (typ: PDF, velikost: 361.81 Kb)
15.12.2017VHS Turnov - Poptávkové řízení na dodavatele stavby - Jilemnice - obnova vodohospodářských sítí v Metyšově ulici (typ: PDF, velikost: 212.54 Kb)
15.12.2017Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 (typ: PDF, velikost: 211.47 Kb)
15.12.2017Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 (typ: PDF, velikost: 648.40 Kb)
15.12.2017Obecně závazná vyhláška č. 6/2017 (typ: PDF, velikost: 419.47 Kb)
15.12.2017Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 (typ: PDF, velikost: 522.96 Kb)
15.12.2017Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 (typ: PDF, velikost: 412.83 Kb)
14.12.2017Rozpočtové opatření RM č.11/2017, schválené 13.12.2017 (typ: DOCX, velikost: 45.43 Kb)
13.12.2017VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů (typ: PDF, velikost: 354.13 Kb)
12.12.2017Záměr pronájmu (typ: PDF, velikost: 205.87 Kb)
Část pozemku ppč. 264, k. ú. Jilemnice
12.12.2017První zasedání okrskové volební komise (typ: PDF, velikost: 311.13 Kb)
11.12.2017Výzva k podávání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 276.26 Kb)
11.12.2017Žádost o zařazení do programu regenerace městské památkové zóny Jilemnice v roce 2018 (typ: DOC, velikost: 729.00 Kb)
08.12.2017Kam s použitými pneumatikami (typ: PDF, velikost: 63.26 Kb)
06.12.2017Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - Paseky nad Jizerou (typ: PDF, velikost: 437.84 Kb)
05.12.2017Oznámení o uložení písemnosti (typ: PDF, velikost: 38.91 Kb)
04.12.2017Návrh programu 31. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 314.91 Kb)
04.12.2017Příloha č. 1a k 31. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 751.49 Kb)
Zápis z kontrolního výboru
04.12.2017Krkonoše - svazek měst a obcí - Návrh rozpočtu pro rok 2018 (typ: PDF, velikost: 314.14 Kb)
04.12.2017Zápis z 85. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.83 MB)
zápis a schválená usnesení
04.12.2017Příloha č. 1b k 31. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 64.38 Kb)
zápis z provedené kontroly
04.12.2017Příloha č. 2 k 31. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.25 MB)
analýza dostupnosti a potřebnosti soc.služeb
04.12.2017Příloha č. 4a k 31. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice
04.12.2017Příloha č. 4b k 31. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 22.18 Kb)
Jilemnice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici
04.12.2017Příloha č. 5 k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 115.41 Kb)
pravidla grantového programu pro rok 2018
04.12.2017Příloha č. 6 k 31. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 187.22 Kb)
grafický snímek
04.12.2017Příloha č. 7 k 31. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 426.25 Kb)
grafický snímek
04.12.2017Příloha č. 8a k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 36.91 Kb)
Návrh Obecně závazné vyhlášky č.4/2017, kterou se ruší vyhláška 1/2011 o místních poplatcích ve znění OZV č. 1/2012, 1/2013, 5/2014, 1/2015, 5/2015, 1/2016
04.12.2017Příloha č. 8b k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 44.09 Kb)
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 o místním poplatku ze psů
04.12.2017Příloha č. 8c k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 44.95 Kb)
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 o místním poplatků za užívání veřejného prostranství
04.12.2017Příloha č. 8cc k 31. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 14.47 Kb)
příloha k vyhlášce 6/2017
04.12.2017Příloha č. 8d k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 42.85 Kb)
Návrh Obecně závazné vyhlášky 7/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity
04.12.2017Příloha č. 8e k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 48.71 Kb)
Návrh Obecně závazné vyhlášky 8/2017 o místním poplatku za odpady
04.12.2017Příloha č. 9 k 31. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
pravidla pro udělování ocenění města Jilemnice na rok 2018
04.12.2017Krkonoše - svazek měst a obcí - Střenědobý výhled rozpočtu 2019 - 2023 (typ: PDF, velikost: 311.33 Kb)
01.12.2017Posuzování vlivů koncepce - Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2018 (typ: PDF, velikost: 400.28 Kb)
30.11.2017Rozpočtové opatření RM č.10/2017, schválené 29.11.2017 (typ: DOCX, velikost: 43.81 Kb)
28.11.2017Informace o počtu a sídle volebních okrsků (typ: PDF, velikost: 30.87 Kb)
27.11.2017vodné a stočné (typ: DOC, velikost: 88.50 Kb)
STANOVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2018 NA ÚZEMÍ MĚST A OBCÍ SDRUŽENÝCH VE VODOHOSPODÁŘSKÉM SDRUŽENÍ TURNOV
24.11.2017Návrh programu 85. schůze RM (typ: PDF, velikost: 114.00 Kb)
22.11.2017Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Bukovina u Čisté, Horka - nové OM, VN, TS, kNN (typ: PDF, velikost: 198.71 Kb)
20.11.2017Exekutorský úřad Písek - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 97.50 Kb)
13.11.2017Rozpočtové opatření RM č.9/2017, schválené 8.11.2017 (typ: DOCX, velikost: 41.25 Kb)
10.11.2017Informace ke Kotlíkovým dotacím v Libereckém kraji II. (typ: DOCX, velikost: 14.66 Kb)
01.11.2017Státní pozemkový úřad - Informace k nabídce pozemků k pronájmu/ propachtování (typ: PDF, velikost: 31.50 Kb)
30.10.2017Rozpočtové opatření ZM č.9/2017 a 10/2017, schválené 25.10.2017 (typ: DOCX, velikost: 36.10 Kb)
26.10.2017Rozpočtové opatření RM č.7/2017 a 8/2017, schválené 25.10.2017 (typ: DOCX, velikost: 44.95 Kb)
21.10.2017Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu (typ: PDF, velikost: 432.16 Kb)
13.10.2017Zápis z 81. schůze RM (typ: PDF, velikost: 397.38 Kb)
zápis a schválená usnesení
12.10.2017VHS Turnov - Informace o schválení rozpočtového opatření (typ: PDF, velikost: 339.40 Kb)
10.10.2017Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Semily - aktualizovaný seznam nemovitých věcí (typ: PDF, velikost: 185.52 Kb)
09.10.2017Rozpočtové opatření RM č.6/2017, schválené 4.10.2017 (typ: DOCX, velikost: 45.00 Kb)
06.10.2017Zápis z 80. schůze RM (typ: PDF, velikost: 138.32 Kb)
zápis a schválená usnesení
06.10.2017Návrh programu 81. schůze RM (typ: PDF, velikost: 162.25 Kb)
21.09.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 č.2 (typ: PDF, velikost: 319.02 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Zkapacitnění vodního zdroje Bátovka\"
21.09.2017Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Jilemnice na roky 2018-2021 (typ: PDF, velikost: 896.04 Kb)
Schváleno ZM dne 13.9.2017 pod č. usn. 78/17
20.09.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 - dodatek č.1 (typ: PDF, velikost: 210.87 Kb)
20.09.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 265.88 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o
18.09.2017Rozpočtová opatření ZM č. 4/2017 až č. 8/2017, schválená 13.9.2017 (typ: DOCX, velikost: 42.62 Kb)
06.09.2017Rozpočtové opatření RM č.5/2017, schválené 30.8.2017 (typ: DOCX, velikost: 44.01 Kb)
29.08.2017Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jilemnice na roky 2018-2021 (typ: XLSX, velikost: 50.02 Kb)
28.07.2017Rozpočtové opatření RM č.4/2017, schválené 26.7.2017 (typ: DOCX, velikost: 44.31 Kb)
28.07.2017Zápis ze 75. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.36 MB)
zápis a schválená usnesení
03.07.2017Rozpočtové opatření RM č.3/2017, schválené 28.6.2017 (typ: DOCX, velikost: 43.48 Kb)
03.07.2017Rozpočtové opatření ZM č.2/2017 a 3/2017, schválené 28.6.2017 (typ: DOCX, velikost: 34.39 Kb)
03.07.2017Schválený závěrečný účet města Jilemnice za rok 2016 (typ: DOCX, velikost: 63.00 Kb)
03.07.2017Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice - Přehled příjmů a výdajů za rok 2016, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2016 (typ: XLSX, velikost: 99.90 Kb)
03.07.2017Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2016 - Sestava závěrečný účet za rok 2016 – plné členění podle rozpočtové skladby (typ: PDF, velikost: 129.81 Kb)
03.07.2017Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2016 (typ: PDF, velikost: 1.20 MB)
20.06.2017Příloha č. 4 k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 464.37 Kb)
žádost o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál
19.06.2017Příloha č. 2e k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 182.09 Kb)
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
09.06.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozočtu města Jilemnice číslo IDZS 5/2017 (typ: PDF, velikost: 346.39 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice poskytovateli sociální služby osobní asistence Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
08.06.2017Metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (IČP) (typ: PDF, velikost: 308.09 Kb)
při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
08.06.2017Přehled zařízení oprávněných k nakládání s odpady na území ORP Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 11.90 Kb)
06.06.2017Kam se starým elektrem (typ: DOCX, velikost: 15.82 Kb)
05.06.2017Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 99.90 Kb)
Přehled příjmů a výdajů za rok 2016, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2016
05.06.2017Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2016 (typ: PDF, velikost: 129.81 Kb)
Sestava závěrečný účet za rok 2016 – plné členění podle rozpočtové skladby
05.06.2017Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2016 (typ: PDF, velikost: 1.20 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2016
22.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnickému okrašlovacímu spolku na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 394.05 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Obnovení božích muk v Jilmu u čp. 521"
15.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnicko-svazek obcí na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 396.42 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Krakonošovy letní podvečery 2017"
10.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 386.91 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na činnost dětí a mládeže
10.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 420.04 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na investici - nákup čtyřkolky
02.05.2017Rozpočtové opatření RM č.2/2017, schválené 26.4.2017 (typ: DOCX, velikost: 39.66 Kb)
02.05.2017Rozpočtové opatření ZM č.1/2017, schválené 26.4.2017 (typ: DOCX, velikost: 30.00 Kb)
30.04.2017Poplatek za komunální odpad 2017 (typ: DOC, velikost: 23.50 Kb)
Poplatek za komunální odpad 2017
21.04.2017Grantový program města Jilemnice na rok 2017 - schválené dotace (typ: XLSX, velikost: 19.70 Kb)
05.04.2017Rozpočtové opatření RM č.1/2017, schválené 29.3.2017 (typ: DOCX, velikost: 15.49 Kb)
24.03.2017Krkonoše - svazek měst a obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (typ: PDF, velikost: 274.26 Kb)
22.03.2017OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (typ: PDF, velikost: 271.57 Kb)
07.03.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 337.14 Kb)
Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2017
07.03.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 402.71 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci "Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici"
06.03.2017Vodohospodářské sdružení Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů (typ: PDF, velikost: 338.09 Kb)
27.02.2017Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2017 (typ: XLSX, velikost: 53.24 Kb)
27.02.2017Komentář ke schválenému rozpočtu města Jilemnice na rok 2017 (typ: DOCX, velikost: 58.10 Kb)
27.02.2017Rozpočtový výhled na roky 2016-19, schválený ZM 9.9.2015 (typ: XLS, velikost: 71.00 Kb)
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2017) (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2016) (typ: DOC, velikost: 85.50 Kb)
19.01.2017Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na roky 2017-2019 (typ: PDF, velikost: 512.60 Kb)
05.08.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Zvědavá ulička čp. 118 (obnova roubenky), 2016 (typ: PDF, velikost: 246.82 Kb)
23.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, kostel sv.Vavřince, iluzivní malba (typ: PDF, velikost: 677.26 Kb)
20.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 134, 2016 (typ: PDF, velikost: 301.42 Kb)
31.05.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Paul Dance na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 202.43 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu vlastního podílu dotace z MŠMT ČR na zakoupení vícemístného vozidla
30.05.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 457.79 Kb)
Poskytnutí dotace na spoluúčast na nákup čtyřkolky a mulčovače pro údržbu lyžařských tratí
08.03.2016Asistenční služby SČVK (typ: PDF, velikost: 293.56 Kb)
pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem
08.03.2016Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 93.54 Kb)
Poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na rok 2016
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 180.35 Kb)
Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2016
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 290.76 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Jilemnice, ulice Čsl. Legií"
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 206.16 Kb)
Poskytnutí dotace na "Údržbu a úpravu lyžařských běžeckých tratí v Jilemnici" na rok 2016
18.12.2015Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 105.60 Kb)
23.10.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 230.19 Kb)
17.09.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 490.82 Kb)
31.07.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města grant památky 2015 (typ: PDF, velikost: 3.78 MB)
08.07.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS 2015 č.1 (typ: PDF, velikost: 246.60 Kb)
01.07.2015Nová úroveň vztahů mezi fotbalovým oddílem TJ Jilemnice a městem Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 16.48 Kb)
19.06.2015Výsledky grantového programu (typ: DOCX, velikost: 14.85 Kb)
02.06.2015Upozornění občanům (typ: DOC, velikost: 98.00 Kb)
na území města Jilemnice byl zakázán podomní a pochůzkový prodej
28.01.2015Kontrolní výbor 21.1.2014 (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
Zápis z KV dne 21.1.2014
28.01.2015Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 (typ: DOC, velikost: 230.00 Kb)
Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 Městským úřadem v Jilemnici
20.10.2014Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? (typ: PDF, velikost: 277.81 Kb)
07.05.2014Město Špindlerův Mlýn - Oznámení o vyhlášení věřejné výzvy (typ: PDF, velikost: 251.65 Kb)
20.02.2014Posuzování vlivů na životní prostředí - KÚLK (typ: PDF, velikost: 569.00 Kb)
Jilemnice - Všesportovní a volnočasový areál "Hraběnka" - 1.etapa
18.02.2014Posuzování vlivů na životní prostředí - MŽP (typ: PDF, velikost: 692.37 Kb)
Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020
04.11.2013Záměr prodeje (typ: PDF, velikost: 13.19 Kb)
Záměr prodeje pozemku v kú Jilemnice
07.10.2013Informační zpráva OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 56.70 Kb)
O d 1 . 1 . 2 0 1 4 p l a t í p r o v š e c h n y z amě s t na v a t e l e po v i nn o s t e l e k t r o n i c k é komuni k a c e s e s p r á v o u s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í
07.10.2013Doplňující informační sdělení OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 49.08 Kb)
11.09.2013Usnesení - KÚLK (typ: PDF, velikost: 1.77 MB)
USNESENÍ - Přerušení odvolacího řízení
10.09.2013Záměr prodeje (typ: PDF, velikost: 526.48 Kb)
Záměr prodeje - část ppč. 983/4, kú Hrabačov
20.05.2013Šetření spokojenosti s poskytovanými službami Městského úřadu Jilemnice (typ: DOC, velikost: 24.00 Kb)
27.02.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2012 (typ: DOC, velikost: 58.50 Kb)
18.01.2012Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012 (typ: PDF, velikost: 848.63 Kb)
21.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/2011 (typ: DOC, velikost: 388.50 Kb)
Sídliště Spořilov, parkování u pošty, Tyršovo náměstí, kamiony na Kozinci, ul. Na Vrších a U Potoka
01.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/2011 (typ: DOC, velikost: 6.32 MB)
Doporučení RM, návrh úpravy provozu u prodejny Tesco, sídliště Spořilov aj., průjezd areálem bývalého pivovaru, veřejné osvětlení, vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
28.01.2011Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 53.50 Kb)
24.11.2010Veřejná zakázka malého rozsahu pro projekt:Revitalizace významných částí městské zeleně - část Znalecké posudky - znění výzvy (typ: DOC, velikost: 616.50 Kb)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění znaleckých posudků na provozní bezpečnost stromů pro projekt „Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici“, část: AREÁL MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE a ZÁMECKÝ PARK.
20.04.2010Odkaz na Portál veřejné správy - vyhledávání v životních situacích a činnostech úřadů, postup řešení životní situace (typ: DOC, velikost: 20.00 Kb)
07.01.2009Rádce občana v oblasti životního prostředí (typ: DOC, velikost: 529.00 Kb)
stručně vše co potřebujete vědět v oblasti životního prostředí
02.06.2008Oznámení - Evropské sociální fondy (typ: DOC, velikost: 199.00 Kb)
17.07.2007Program rozhoje Libereckého kraje 2007-2013 (typ: POSUZOVANI-VLIVU1, velikost: 157.62 Kb)
Str.1
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.