Facebook

Úvod > Projekty > Rozvoj všestranné spolupráce > Česko – polská integrace krizového řízení a prevence

Česko – polská integrace krizového řízení a prevence

„Česko – polská integrace krizového řízení a prevence“

Projekt je tématicky zaměřen na sdílení zkušeností a znalostí v oblasti krizového řízení a prevence. V rámci projektu proběhnou tři samostatné aktivity, které jsou zaměřeny na praktickou a na teoretickou stránku oblasti krizového řízení a mimořádných situací.

     Do projektu jsou zapojeny tři partnerské subjekty: předkladatel žádosti a garant finančního zajištění Město Jilemnice, projektový partner Jilemnicko-svazek obcí (organizační, administrativní a realizační pomoc) a město Jelenia Góra jako polský projektový partner. Projekt si klade za cíl seznámit subjekty krizového řízení a prevence na obou stranách hranice se způsoby a metodami práce svých kolegů, předat si vzájemně své zkušenosti a seznámit přeshraniční partnery s novinkami a zvláštnostmi práce v oblasti působnosti každého subjektu.  Z tohoto důvodu jsou v rámci projektu připraveny dva samostatné  odborné workshopy pro české a pro polské zástupce složek krizového řízení a prevence a v závěru jedna společná konference.

     Druhým cílem projektu je zvýšení propojení práce jednotlivých složek vzájemně mezi sebou a křížově v rámci příhraniční spolupráce. Provázanost činnosti mezi subjekty zaměřenými na ochranu lidského života, zdraví a majetku je na území protnutém státní hranicí přímo nezbytná, neboť krizové stavy a kriminalita nejsou jevy lokálně vymezené jedním státem. Z tohoto důvodu je vzájemná integrace (jak metodická, tak personální) důležitou aktivitou. Naplánované společné školení a ukázky dobré praxe včetně sdílení zkušeností je pak jednoznačně  její nedílnou součástí.

    Třetím cílem projektu je zvýšit informovanost dětí o možných rizicích a způsobu jejich předcházení či řešení následků sociálně patologického chování a krizových jevů prostřednictvím tematického pracovního sešitu, který vyjde oboujazyčně. Tento sešit je zdarma určen pro  děti ze základních škol ORP Jilemnicko a základních škol Jelení Hory ( 1. – 2. třída).

     Do projektu  jsou zapojeny následujících subjekty, z jejichž řad bude vytvořena cílová skupina účastníků projektu: Městská policie Jilemnice, Městská policie Rokytnice nad Jizerou, Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jilemnice, Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Rokytnice nad Jizerou, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Police ČR Libereckého kraje, Preventivně informační skupina Policie ČR Semily, Krizové řízení Města Jilemnice, KRNAP a obdobné subjekty na polské  straně.

  • Harmonogram realizace projektu: 01/2013 - 07/2013
  • Celkové uznatelné náklady projektu: 11 406,66 Eur
  • Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 9 695,66 Eur
  • Příspěvek Města Jilemnice: 1 711 Eur

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Nisa.
"PŘEKRAČUJEME HRANICE"

 

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
08.04.2013Tisková zpráva (typ: DOCX, velikost: 173.38 Kb)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.