Facebook

Úvod > Projekty > Projekty spolufinancované z Dotačního fondu Libereckého kraje

Projekty spolufinancované z Dotačního fondu Libereckého kraje

V roce 2020 obdrželo město Jilemnice účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekty:


Výměna krytiny ZŠ Komenského v Jilemnici

oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch
program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji

celkové náklady: 1 363 597 Kč
výše dotace z Libereckého kraje: 300 000 Kč
termín realizace: únor 2020 – listopad 2020

Město Jilemnice získalo na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 218/20/ZK ze dne 23. června 2020 účelovou dotaci ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Výměna krytiny ZŠ Komenského v Jilemnici“. Předmětem projektu je rekonstrukce prostředního křídla střechy budovy školy čp. 288 v Komenského ulici v Jilemnici o celkové ploše 337,6 m2. Budova základní školy Komenského je řešena jako zděná, trojkřídlá, nárožní stavba s věží. V současnosti jsou střechy prostředního a západního křídla kryty jednoduše skládanými vláknocementovými šablonami, svitkovým měděným plechem a krytina je položena na prkenné bednění. Krytina z vláknocementových šablon je z větší části dožilá a do objektu silně zatéká. Z uvedených důvodů bude provedena celková rekonstrukce střechy s revizí krovu a výměnou krytiny za krytinu odolnější – břidlici. Jedná se již o druhou etapu výměny krytiny. V roce 2019 proběhla první etapa výměny, a to na jižním křídle střechy, kde již nyní leží břidlice. Poslední etapa výměny střešní krytiny na západním křídle a věži je plánována na rok 2021.


V roce 2019 obdrželo město Jilemnice účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekty:

 

Poradna zdraví v Jilemnici

oblast podpory: 2. Regionální rozvoj
program č.: 2.6 Podpora místní Agendy 21

celkové náklady: 50 400 Kč
výše dotace z Libereckého kraje: 34 906 Kč
termín realizace: září 2019 – červen 2020

Město Jilemnice získalo na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 363/19/ZK ze dne 27. srpna 2019 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 34 906 Kč na realizaci projektu „Poradna zdraví v Jilemnici“. Poradna zdraví se zaměřuje na zdravý životní styl, který je podmínkou prodloužení života. Na základě vyšetření, pohovorů, testů, výpočtů kardiovaskulárního rizika, zjištění lékových a potravinových interakcí jsou klientům stanovena doporučení pro eliminaci či snížení zjištěných zdravotních rizik. V případě záchytu postižení vyžadujících lékařskou péči budou klienti nasměrováni do péče specialistů. Plánované aktivity Poradny zdraví: 1 x měsíčně účast lékaře v Domě s pečovatelskou službou v rámci Senior pointu. Vyšetření klientů v odpoledních hodinách v rámci nefrologické poradny - na základě objednání, případně v rámci nálezu z aktivity v Senior pointu. Účast na Dnech zdraví v r. 2019 v rámci kampaně Evropský týden mobility. Stěžejní jsou preventivní aktivity jako je identifikace prediabetes, prehypertenze, deprese v počátečním stádiu, syndrom vyhoření v počátečním stádiu). Provoz Poradny zdraví je spolufinancován od září 2019 do června 2020.

 

Jilemnice – pořízení domácích kompostérů

oblast podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství
program č.: 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

celkové náklady: 242 000 Kč
výše dotace z Libereckého kraje: 120 000 Kč
termín realizace: leden – září 2019

Město Jilemnice získalo na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 233/19/ZK ze dne 28. května 2019 účelovou dotaci ve výši 120 000 Kč na realizaci projektu „Jilemnice – pořízení domácích kompostérů“. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno 105 ks domácích kompostérů prémiové kvality (65 ks o objemu 620 litrů, 40 ks o objemu 900 litrů). Kompostéry byly občanům města poskytnuty v rámci výpůjčky na dobu 5 let, po uplynutí této doby přejdou bezúplatně do vlastnictví občanů.

 

Projektová příprava – cyklostezka Martinice v Krkonoších – Jilemnice

oblast podpory: 6. Doprava
program č.: 6.3 Podpora projektové přípravy

celkové náklady: 180 000 Kč
výše dotace z Libereckého kraje: 126 000 Kč
termín realizace: leden 2019 – prosinec 2020

Město Jilemnice získalo na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 241/19/ZK ze dne 28. května 2019 účelovou dotaci ve výši 126 000 Kč na realizaci projektu „Projektová příprava – cyklostezka Martinice v Krkonoších – Jilemnice“. Předmětem projektové přípravy ve stupni pro stavební povolení je cyklotrasa spojující Jilemnici a Martinice v Krkonoších. Celková délka úseku činí cca 1,7 km. Úsek využívá síť stávajících komunikací, pokračuje volným terénem k silnici II/293, dále pokračuje po lesních pozemcích v souběhu se silnicí. Na trase bude nutné křížit stávající lesní cesty a četné vodoteče včetně Jilemky. Cyklotrasa je uvažována jako obousměrná dvoupruhová komunikace šířky 3 m s navrhovanou rychlostí 30 km/hod. Navržena je ve dvojím provedení – s živičným povrchem do obrub s betonovými opěrkami v zastavěném území obcí a s povrchem z penetračního makadamu a zemními krajnicemi na lesních pozemcích.

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.