Facebook

Úvod > Projekty > Modernanizace občanské vybavenosti > ZŠ J. Harracha v Jilemnici: zvýšení kvality a dostupnosti infras

ZŠ J. Harracha v Jilemnici: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání

Projekt „ZŠ J. Harracha v Jilemnici: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu: ZŠ J. Harracha v Jilemnici: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004169

Název výzvy: 46. Výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – SC 2.4

 

Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury základního vzdělávání zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získání klíčových kompetencích a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Tohoto cíle bude dosaženo realizací stavebních úprav školní budovy čp. 97 (přístavba budovy pro umístění bezbariérových toalet, stavební úpravy chodeb, výstavba vertikální plošiny), rekonstrukcí a pořízením vybavení odborných učeben, školního poradenského pracoviště, zajištěním vnitřní konektivity školy a úpravami venkovního prostoru za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí.

Výsledkem projektu je rekonstruovaný objekt školní budovy čp. 97 přizpůsobený pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále pak rekonstruované a vybavené odborné učebny: cizí jazyky, počítačová učebna, fyzikální učebna, chemická a přírodovědná učebna, učebna pro předmět Člověk a svět práce, školní poradenské pracoviště. Objekt má zajištěnu vnitřní konektivitu a připojení k internetu. Je upraveno venkovní prostranství kolem objektu školy čp. 97.

 

Harmonogram realizace projektu: leden 2019září 2020

Celkové náklady projektu (ze žádosti o dotaci): 17 028 447,70 Kč                  

Dotace z ERDF (ze žádosti o dotaci): 13 151 448,28 Kč

Národní veřejné zdroje (ze žádosti o dotaci): 773 614,61 Kč

 

Kontakty:

Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku,
tel: 481 565 127, e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz

Ing. Petra Novotná – projektový manažer,
tel: 481 565 212, e-mail: novotna.petra@mesto.jilemnice.cz

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
10.01.2019Publicita: Článek o projektu - leden 2019 (typ: PDF, velikost: 751.49 Kb)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.