Facebook

Úvod > Projekty > Modernanizace občanské vybavenosti > Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici

Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici

Projekt „Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu: Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0007615

Název výzvy: 2. Výzva MAS „Přiďte pobejt!“ – IROP – Investice do sociálních služeb - I

 

Cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných druhů sociálních služeb na území města Jilemnice pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a pro osoby se zdravotním postižením, zapojit je do ekonomického, sociálního a kulturního života společnost. V rámci projektu dojde k rekonstrukci objektu čp. 64 pro potřeby poskytovatelů sociálních služeb a vybavení objektu nábytkem. Stavební aktivity zahrnují:

  • jednopodlažní obdélníkovou přístavbu na východní straně objektu,
  • stavební práce upravující vnitřní dispozici v I. a II. NP na východní straně objektu (zahrnující úpravu schodiště, dispoziční členění, jehož výsledkem je vznik 5 samostatných kanceláří a 1 zasedací místnosti, sociálního a technického zázemí, nezbytnou součástí je výměna části otopné soustavy, rozvod vzduchotechniky, elektro rozvod),
  • výměnu dožívajících výplní otvorů a kontaktní zateplení pláště budovy zahrnující plochu dotčenou realizací zázemí pro poskytovatele sociálních služeb, zateplení stropu nad posledním užívaným podlažím, zateplení soklu,

Vedlejší aktivitou je revitalizace parku navazujícího na objekt čp. 64 a vytvoření parkovacích stání pro potřeby poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.

Nad rámec projektu město Jilemnice ze svých vlastních finančních prostředků provede výměnu výplní otvorů a kontaktního zateplení pláště budovy a zateplení stropu na zbylé části objektu (tj. v části, která se netýká vybudování zázemí pro poskytovatele sociálních služeb).

 

Harmonogram realizace projektu: leden – říjen 2019      

Celkové náklady projektu (ze žádosti o dotaci): 7 902 762,63 Kč                    

Dotace z ERDF (ze žádosti o dotaci): 6 286 529,04 Kč

 

Kontakty:

Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku,
tel: 481 565 127, e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz

Ing. Petra Novotná – projektový manažer,
tel: 481 565 212, e-mail: novotna.petra@mesto.jilemnice.cz

Mgr. Kateřina Jandurová - projektový manažer,
tel: 481 565 166, e-mail: jandurova@mesto.jilemnice.cz

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.