Facebook

Úvod > Projekty > Modernanizace občanské vybavenosti > Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

K nejvýznamnějším prvkům vytvářejícím město patří náměstí. S přibývajícími roky se Masarykovo náměstí v Jilemnici přeměnilo z atraktivního společenského centra na pouhé parkoviště. Hlavním důvodem realizace projektu je snaha zhodnotit a zvýraznit historickou funkci tohoto náměstí, navrátit do tohoto prostoru zeleň a vytvořit reprezentativní místo umožňující bezpečné a klidné setkávání lidí, které bude zároveň turisticky atraktivním centrem. Navrácení zeleně – vzrostlého stromu, obohatí náměstí o přirozený kontrast mezi živou architekturou stromu a cennou architekturou stavebně historickou. Důvodem realizace je také snaha zvýšit bezpečnost silničního provozu na náměstí – snížit počet parkovacích míst a ulehčit přístup a pohyb po náměstí občanům se sníženou možností pohybu.

Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, byla předložena v březnu 2008, ke schválení došlo 30. června 2008 na 10. zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod. Celkové způsobilé náklady na projekt činí 24 210 717,01 Kč, dotace Regionální rady schválená Výborem Regionální rady činí 22 250 717 Kč.

Další informace o projektu naleznete na výše uvedených odkazech, v případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Projektový tým:

Hlavní manažer projektu:
Ing. Martin Šnorbert, tel: 481 565 127, e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz

Projektový manažer:
Ing. Petra Novotná, tel: 481 565 212, e-mail: novotna.petra@mesto.jilemnice.cz

Odborný konzultant:
František Augustin, tel: 481 565 210, e-mail: augustin@mesto.jilemnice.cz

Odborný konzultant památkové péče:
Ing. Petra Pohůnková, tel: 481 565 135, e-mail: pohunkova@mesto.jilemnice.cz 

Finanční manažer:
Ing. Miroslava Kynčlová, tel: 481 565 126, e-mail: kynclova@mesto.jilemnice.cz

 

Logo NUTS II Logo EU

 

 

 

 

 

Logo PAAK

Projekt „Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici“ je pilotním projektem při realizaci a administraci v rámci PAAK – Posílení absorpční a administrativní kapacity.

Název projektu
Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK)
Registrační číslo
CZ.1.13/5.2.00/04.00378
Program
Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Prioritní osa
5.  Technická pomoc
Oblast podpory
5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod
Doba realizace
15.02.2008 - 28.02.2013
WWW projektu
Předkladatel projektu
Centrum evropského projektování a.s.
Žadatel pilotního projektu
Město Jilemnice
Název pilotního projektu
Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

Cílem projektu PAAK je zvýšení absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím vytvoření partnerství krajů a regionálních aktérů.

Nástrojem dosažení cíle je zejména asistence tzv. pilotním projektům, kterým je poskytovaná asistence při přípravě a asistence při realizaci projektů. Pilotní projekty jsou prováděny fází přípravy či realizace a jejich výstupy a postupy zveřejňovány na webové stránce projektu. Slouží tak ostatním žadatelům a příjemcům jako vzory konkrétních postupů a výstupů a jako inspirace na cestě k úspěšné přípravě a realizaci projektů.

Projekt Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici, jehož předkladatelem je Město Jilemnice je realizován v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity a je projektem pilotním. Prvořadým cílem je, předat potenciálním žadatelům a příjemcům podpory a nejen jim, ale i široké veřejnosti  zkušenosti s asistovaným vedením v rámci projektu. Asistenci pilotnímu projektu při realizaci zajišťuje Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.

Podrobné informace o projektu, jeho stručný popis, cíl, pilotnost, předpokládaný termín zahájení a ukončení, způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu a mnoho dalšího naleznete na webové stránce: www.cep-rra.cz/paak

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.