Facebook

Úvod > Projekty > Modernanizace občanské vybavenosti > Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1

Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1

Vstup do expozice muzeaObjekt bývalého pivovaru čp. 1 byl postaven na počátku 18. století a patří mezi nejkrásnější barokní budovy města Jilemnice. Využití bývalého pivovaru neodpovídalo významu této kulturní památky, a proto byl v roce 2006 připraven projekt „Expozice muzea v památkově chráněném objektu čp. 1 – Jilemnice“. Žádost o dotaci na tento projekt byla předložena v říjnu 2006 v rámci 2. výzvy Finančních mechanismů EHP/Norsko. V dubnu 2008 město Jilemnice obdrželo oficiální zprávu z Kanceláře finančních mechanismů o přidělení dotace na tento projekt ve výši 927 198 EUR.

Realizace projektu přispěje k naplnění několika cílů, přičemž tím hlavním cílem je zejména uchování evropského kulturního dědictví, což je zároveň jedna z prioritních oblastí Finančního mechanismu EHP/Norska.

Další informace naleznete na výše uvedených odkazech, v případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat.

Projektový tým:

Hlavní manažer projektu:
Ing. Martin Šnorbert, tel: 481 565 127, e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz

Odborný pracovník státní památkové péče:
Ing. Petra Pohůnková, tel: 481 565 135, e-mail: pohunkova@mesto.jilemnice.cz

Finanční manažer:
Ing. Miloslava Kynčlová, tel: 481 565 126, e-mail: kynclova@mesto.jilemnice.cz

Projektový manažer:
Ing. Petra Novotná, tel: 481 565 212, e-mail: novotna.petra@mesto.jilemnice.cz

 

Norway Grants loga

Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.