Facebook

Úvod > Projekty > Modernanizace občanské vybavenosti > Jilemnice „Hraběnka“ – rekonstrukce lesní cesty

Jilemnice „Hraběnka“ – rekonstrukce lesní cesty

                              

Projekt: Jilemnice „Hraběnka“ – rekonstrukce lesní cesty je spolufinancován Evropskou unií.          

 

Název projektu: Jilemnice „Hraběnka“ – rekonstrukce lesní cesty

Registrační číslo: 18/006/04320/451/000141 

Operace: 4.3.2 Lesnická infrastruktura

Cíl operace: Investice do budování a rekonstrukcí lesnické infrastruktury.

Projekt řeší rekonstrukci stávající lesní cesty kategorie 2L, její současná šíře je v rozmezí 2 - 3,5 m. Lesní cesta zajišťuje přístup do okolních lesních porostů a je volně přístupná veřejnosti. Současný stav nezpevněného povrchu neodpovídá potřebám žadatele pro zabezpečení lesnického provozu. Lesní cesta je součástí obslužné komunikace v této části lesního komplexu. Návrh řešení předpokládá rekonstrukci lesní cesty bez zvýšení její třídy. Nová vozovková skladba je navržena z hrubého drceného kameniva, do kterého se zavibruje přírodní výplňové kamenivo. Součástí navržených úprav je také rekonstrukce příčného propustku po převedení vody pod cestou, na čela propustku bude použit lomový kámen do betonu.

Výsledkem projektu je kompletně rekonstruovaná lesní cesta včetně podkladní vrstvy, jejíž nové parametry budou následující: lesní cesta kategorie 3,5/20, volná šíře lesní cesty 3,5 m, délka rekonstruovaného úseku 0,229 km. Součástí rekonstrukce je pročištění příkopů po jedné a částečně i po druhé straně.

 

Kontakty:

Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku,
tel: 481 565 127, e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz

Ing. Petra Novotná – projektový manažer,
tel: 481 565 212, e-mail: novotna.petra@mesto.jilemnice.cz

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.