Facebook

Úvod > Projekty > Lidské zdroje, vzdělávání > Jilemnice - udržitelná > Aktuality

Aktuality

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
30.03.2016Udržitelný urbanismus města a bydlení na sídlištích - sborník příspěvků z konference (typ: PDF, velikost: 1.72 MB)
11.03.2016Tisková zpráva: Urbanistická konference v Jilemnici: inspirujeme další města (typ: PDF, velikost: 278.84 Kb)
11.03.2016Anotace příspěvků na konferenci: Udržitelný urbanismus města a bydlení na sídlištích (typ: PDF, velikost: 422.11 Kb)
02.03.2016Pozvánka na konferenci: Udržitelný urbanismus města a bydlení na sídlištích - 9. a 10.3. 2016 v Jilemnici (typ: PDF, velikost: 1.13 MB)
Město Jilemnice ve spolupráci s Centrem kvality bydlení a CI2, o. p. s. srdečně zvou na závěrečnou tematickou konferenci v rámci projektu Jilemnice - udržitelná.
17.02.2016Koncepce udržitelné energetiky - tisková zpráva o proběhlé akci (typ: PDF, velikost: 293.27 Kb)
01.02.2016Pozvánka na projednání studií Koncepce udržitelné energetiky v Jilemnici a řešení CZT na sídlišti Spořilov (typ: PDF, velikost: 632.56 Kb)
01.02.2016Jilemnice udrzitelna - urbanisticka vize - presentace (typ: PDF, velikost: 5.93 MB)
Prezentace ze setkání dne 25_1_2016v kině - urbanismus
01.02.2016Řešení klimatických změn (typ: ZIP, velikost: 44.32 MB)
29.01.2016Rozptylová studie - porovnání centrální kotelny s lokálními zdroji (typ: PDF, velikost: 3.12 MB)
Společnost Zásobování teplem si nechala od akreditované společnosti vypracovat rozptylovou studii, která porovnává emise z centrálního zdroje s emisemi z případných lokálních zdrojů.
29.01.2016Komentář k rozptylové studii cntrální kotelna versus lokální zdroje (typ: PDF, velikost: 343.61 Kb)
13.01.2016Pozvánka na veřejné projednání (typ: PDF, velikost: 957.14 Kb)
19.11.2015Pozvánka na druhé plánovací setkání k připravované urbanistické vizi města (typ: PDF, velikost: 471.61 Kb)
11.09.2015Pozvánka na plánovací setkání k tvorbě nové urbanistické vize města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 815.66 Kb)
Přiďte nám říci svůj názor, abychom věděli, jak se má Jilemnice rozvíjet
31.08.2015Pozvánka na přednášku a navazující diskusi s odborníky u kulatého stolu ROZVOJ CYKLODOPRAVY V JILEMNICI A OKOLÍ (typ: PDF, velikost: 733.81 Kb)
možnosti a trendy představí Jakub Kutílek, specialista na cyklodpravu a rozvoj cyklistiky ve městech.
23.07.2015Soutěž pro děti a mládež - FOTOSOUTĚŽ (typ: PDF, velikost: 3.21 MB)
23.06.2015Pracovní návrh koncepce úprav sídliště Spořilov (typ: PDF, velikost: 15.02 MB)
Pracovní prezentace koncepce úprav sídliště představená při II. workshopu konaném dne 16.6.2015 a určená k diskusi. Připomínky a náměty případně zasílejte na e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz nejpozději do 31.8.2015.
23.06.2015Pracovní výkres navržené koncepce sídliště Spořilov Jilemnice (typ: PDF, velikost: 783.93 Kb)
Pracovní výkres dotčeného prostoru prezentovaný na II.worshopu k sídlišti, případné připomínky zasílejte na e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz
23.06.2015Vstupní prezentace k problematice urbanistické vize Jilemnice - obecné principy (typ: PDF, velikost: 21.31 MB)
Zajímavá témata v prezentaci od ing. arch. Klápštěho, která byla představena na vstupní přednášce k tématu udržitelného urbanismu.
22.06.2015Analýza prostoru sídliště Spořilov v Jilemnici (typ: PDF, velikost: 15.14 MB)
Provedená analýza prostoru sídliště po I. workshopu a po dotazníkových šetřeních
08.06.2015Pozvánka na druhý diskusní workshop k přípravě koncepce úprav sídliště Spořilov (typ: PDF, velikost: 1.06 MB)
05.06.2015Pozvánka na přednášku a diskusi o udržitelném urbanismu (typ: PDF, velikost: 2.40 MB)
22.04.2015Pozvánka na přednášku a workshop - sídliště Spořilov (typ: PDF, velikost: 1.52 MB)
02.04.2015Tématická soutěž pro děti a mládež (typ: PDF, velikost: 1.03 MB)
09.02.2015Pozvánka na přednášku o udržitelném rozvoji (typ: JPG, velikost: 293.45 Kb)
Vstupní přednáška projektu financovaného ze Švýcarských fondů "Jilemnice - udržitelná" s možností se aktivně zapojit do pracovních skupin k rozvoji města. O udržitelném rozvoji bude poutavě přednášet RNDr. Ivan Rynda
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.