Facebook

Úvod > Město Jilemnice > Zastupitelstvo města > Přílohy

Přílohy

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
26.08.2019Příloha č. 1 k 9. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 177.80 Kb)
26.08.2019Příloha č. 2 k 9. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 210.00 Kb)
26.08.2019Příloha č. 3 k 9. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 27.42 Kb)
26.08.2019Příloha č. 4 k 9. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 173.73 Kb)
26.08.2019Příloha č. 5 k 9. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 182.49 Kb)
26.08.2019Příloha č. 6 k 9. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 22.62 Kb)
26.08.2019Příloha č. 7 k 9. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 20.92 Kb)
26.08.2019Příloha č. 8 k 9. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 63.06 Kb)
19.03.2019Příloha č. 1a k 6. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 55.45 Kb)
Svoz a likvidace odpadu na Jilemnicku
19.03.2019Příloha č. 1b k 6. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 44.00 Kb)
Svoz a likvidace odpadu na Jilemnicku
19.03.2019Příloha č. 1c k 6. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 80.50 Kb)
Svoz a likvidace odpadu na Jilemnicku
19.03.2019Příloha č. 1d k 6. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 36.80 Kb)
Svoz a likvidace odpadu na Jilemnicku
19.03.2019Příloha č. 1e k 6. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.50 MB)
Svoz a likvidace odpadu na Jilemnicku
19.03.2019Příloha č. 2 k 6. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 176.04 Kb)
Zápis z jednání osadního výboru Hrabačov
19.03.2019Příloha č. 3 k 6. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 998.34 Kb)
Zápis z jednání finančního výboru
19.03.2019Příloha č. 4 k 6. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 2.89 MB)
Hodnotící zpráva za rok 2018
19.03.2019Příloha č. 5a k 6. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 66.50 Kb)
Dodatek č. 1 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov
19.03.2019Příloha č. 5b k 6. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 104.50 Kb)
Stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov
19.03.2019Příloha č. 6 k 6. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 29.72 Kb)
Veřejnoprávní smlouva
11.02.2019Příloha č. 1a k 5. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 184.75 Kb)
Rozpočet 2018 - hospodaření 2018 - rozpočet 2019
11.02.2019Příloha č. 1b k 5. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 214.61 Kb)
Rozpočet města Jilemnice na rok 2019
11.02.2019Příloha č. 2a k 5. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 27.86 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
11.02.2019Příloha č. 2b k 5. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 19.81 Kb)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
11.02.2019Příloha č. 2c k 5. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 20.59 Kb)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
11.02.2019Příloha č. 3 k 5. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 22.67 Kb)
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby
11.02.2019Příloha č. 4a k 5. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 131.50 Kb)
Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí
11.02.2019Příloha č. 4b k 5. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 223.50 Kb)
Výzva k podávání žádosti o dotaci
11.02.2019Příloha č. 4c k 5. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
Žádost o dotaci
11.02.2019Příloha č. 4d k 5. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 91.00 Kb)
Smlouva o poskytnutí dotace
11.02.2019Příloha č. 4e k 5. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 243.00 Kb)
Závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace akce
11.02.2019Příloha č. 5 k 5. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 129.93 Kb)
grafický snímek
11.02.2019Příloha č. 6 k 5. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 178.31 Kb)
grafický snímek
11.02.2019Příloha č. 7 k 5. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 242.60 Kb)
grafický snímek
14.01.2019Příloha č. 1a k 4. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 6.65 MB)
Studie zajištění správy a provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací
14.01.2019Příloha č. 1b k 4. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 3.62 MB)
Prezentace Studie zajištění správy a provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací
14.01.2019Příloha č. 2 k 4. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 655.37 Kb)
Zápis z 2. jednání kontrolního výboru
14.01.2019Příloha č. 3 k 4. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 1.38 MB)
Plán rozvoje sportu v Jilemnici na roky 2018 – 2020
14.01.2019Příloha č. 4 k 4. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 102.31 Kb)
Grantový program SPORT města Jilemnice pro poskytování dotací na sport v roce 2019
14.01.2019Příloha č. 5 k 4. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 100.33 Kb)
Grantový program zdravého města a MA21 města Jilemnice pro poskytování dotací v roce 2019
14.01.2019Příloha č. 6 k 4. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 172.57 Kb)
Prodej bytů v čp. 1207-1213
14.01.2019Příloha č. 7 k 4. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 875.18 Kb)
Směna pozemků v rámci akce "Jilemnice - všesportovní a volnočasový areál Hraběnka - I. etapa"
14.01.2019Příloha č. 8 k 4. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 212.31 Kb)
Přijetí daru pozemku v Hrabačově
14.01.2019Příloha č. 9a k 4. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 89.70 Kb)
Žádost o směnu pozemků za kulturním domem
14.01.2019Příloha č. 9b k zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 22.56 Kb)
Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí
03.12.2018Příloha č. 1a k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 3.67 MB)
Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby
03.12.2018Příloha č. 1b k 3. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 63.50 Kb)
Dohoda o úhradě vzniklých víceprací v rámci projektu
03.12.2018Příloha č. 2 k 3. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 255.31 Kb)
grafický snímek
03.12.2018Příloha č. 3 k 3. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 252.03 Kb)
grafický snímek
03.12.2018Příloha č. 4 k 3. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 224.55 Kb)
grafický snímek
03.12.2018Příloha č. 5 k 3. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 175.74 Kb)
grafický snímek
03.12.2018Příloha č. 6a k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 382.48 Kb)
Návrh programu valné hromady
03.12.2018Příloha č. 6b k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 153.57 Kb)
Status výboru pro audit
03.12.2018Příloha č. 6c k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 133.25 Kb)
zápis
03.12.2018Příloha č. 8 k 3. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 43.03 Kb)
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2018
03.12.2018Příloha č. 9 k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 395.42 Kb)
Projekt Jilemnice - zdravé město
13.11.2018Příloha č. 1 k 2. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 175.88 Kb)
dopis MMR - informace o uvolnění finančních prostředků
13.11.2018Příloha č. 2 k 2. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.33 MB)
základní informace o projektu
13.11.2018Příloha č. 3 k 2. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 41.00 Kb)
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
19.02.2018Příloha č. 1 k 33. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 513.02 Kb)
zápis z provedené kontroly
19.02.2018Příloha č. 2a k 33. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 158.63 Kb)
návrh rozpočtu
19.02.2018Příloha č. 2b k 33. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 75.21 Kb)
komentář k rozpočtu
19.02.2018Příloha č. 3a k 33. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 27.01 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
19.02.2018Příloha č. 3b k 33. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 19.21 Kb)
smlouva o posyktnutí dotace z rozpočtu města
19.02.2018Příloha č. 4 k 33. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 22.79 Kb)
smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby
19.02.2018Příloha č. 5 k 33. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 120.48 Kb)
rozpis akcí
19.02.2018Příloha č. 6a k 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 132.00 Kb)
PROGRAM NA OBNOVU NEMOVITOSTÍ, OBJEKTŮ NEBO JEJICH PROSTŘEDÍ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA JILEMNICE 2018
19.02.2018Příloha č. 6b k 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z PROGRAMU NA OBNOVU NEMOVITOSTÍ, OBJEKTŮ NEBO JEJICH PROSTŘEDÍ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA JILEMNICE, PRO ROK 2018
19.02.2018Příloha č. 6c k 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 89.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva
19.02.2018Příloha č. 6d k 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
žádost o dotaci z rozpočtu města
19.02.2018Příloha č. 6e k 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
závěrečné vyúčtování
19.02.2018Příloha č. 7 k 33. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 203.74 Kb)
grafický snímek
19.02.2018Příloha č. 8 k 33. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 14.07 Kb)
obecně závazná vyhláška
19.02.2018Příloha č. 9a k 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 79.50 Kb)
dodatek č. 2 ke smlouvě
19.02.2018Příloha č. 9b k 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 2.12 MB)
příloha k dodatku
22.01.2018Příloha č. 1a k 32. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 149.48 Kb)
zápis z jednání kontrolního výboru
22.01.2018Příloha č. 1b k 32. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 140.50 Kb)
plán kontrolní činnosti
22.01.2018Příloha č. 2 k 32. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 209.95 Kb)
grafický snímek
22.01.2018Příloha č. 3 k 32. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.73 MB)
hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město
22.01.2018Příloha č. 4 k 32. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 372.33 Kb)
Roční plán zlepšování pro rok 2018
22.01.2018Příloha č. 5 k 32. zasedán íZM (typ: PDF, velikost: 70.52 Kb)
Pozvánka na VH MMN
04.12.2017Příloha č. 1a k 31. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 751.49 Kb)
Zápis z kontrolního výboru
04.12.2017Příloha č. 1b k 31. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 64.38 Kb)
zápis z provedené kontroly
04.12.2017Příloha č. 2 k 31. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.25 MB)
analýza dostupnosti a potřebnosti soc.služeb
04.12.2017Příloha č. 4a k 31. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice
04.12.2017Příloha č. 4b k 31. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 22.18 Kb)
Jilemnice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici
04.12.2017Příloha č. 5 k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 115.41 Kb)
pravidla grantového programu pro rok 2018
04.12.2017Příloha č. 6 k 31. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 187.22 Kb)
grafický snímek
04.12.2017Příloha č. 7 k 31. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 426.25 Kb)
grafický snímek
04.12.2017Příloha č. 8a k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 36.91 Kb)
Návrh Obecně závazné vyhlášky č.4/2017, kterou se ruší vyhláška 1/2011 o místních poplatcích ve znění OZV č. 1/2012, 1/2013, 5/2014, 1/2015, 5/2015, 1/2016
04.12.2017Příloha č. 8b k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 44.09 Kb)
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 o místním poplatku ze psů
04.12.2017Příloha č. 8c k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 44.95 Kb)
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 o místním poplatků za užívání veřejného prostranství
04.12.2017Příloha č. 8cc k 31. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 14.47 Kb)
příloha k vyhlášce 6/2017
04.12.2017Příloha č. 8d k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 42.85 Kb)
Návrh Obecně závazné vyhlášky 7/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity
04.12.2017Příloha č. 8e k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 48.71 Kb)
Návrh Obecně závazné vyhlášky 8/2017 o místním poplatku za odpady
04.12.2017Příloha č. 9 k 31. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
pravidla pro udělování ocenění města Jilemnice na rok 2018
16.10.2017Příloha č. 1 k 30. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.86 MB)
analýza zdravotního stavu
16.10.2017Příloha č. 2a k 30. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 137.77 Kb)
zápis z kontrolního výboru
16.10.2017Příloha č. 2b k 30. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 413.02 Kb)
zápis z provedené kontroly
16.10.2017Příloha č. 3a k 30. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 19.72 Kb)
POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU
16.10.2017Příloha č. 3b k 30. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 19.24 Kb)
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU
16.10.2017Příloha č. 4a k 30. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 18.65 Kb)
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
16.10.2017Příloha č. 4b k 30. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 18.62 Kb)
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
16.10.2017Příloha č. 5 k 30. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 206.08 Kb)
grafický snímek
16.10.2017Příloha č. 6 k 30. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 279.26 Kb)
grafický snímek
16.10.2017Příloha č. 7 k 30. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 261.46 Kb)
grafický snímek
16.10.2017Příloha č. 8 k 30. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 151.50 Kb)
grafický snímek
16.10.2017Příloha č. 9 k 30. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.48 MB)
Program regenerace městské památkové zóny Jilemnice 2012-2022 DODATEK č. 2
16.10.2017Příloha č. 10 k 30. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 284.00 Kb)
STATUT KRIZOVÉHO FONDU MĚSTA JILEMNICE
05.09.2017Příloha č. 1 k 29. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 80.00 Kb)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování energetických služeb
05.09.2017Příloha č. 2 k 29. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 161.58 Kb)
přehled hospodaření města
05.09.2017Příloha č. 3 k 29. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 13.16 Kb)
přehled navržených rozpočtových opatření
05.09.2017Příloha č. 4a k 29. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 21.01 Kb)
návrh smlouvy o poskytnutí dotace - TJ Jilemnice, z.s.
05.09.2017Příloha č. 4b k 29. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 21.04 Kb)
návrh smlouvy o poskytnutí dotace - Sportovní klub NIKÉ Jilemnice, z.s.
05.09.2017Příloha č. 5 k 29. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 48.00 Kb)
text smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města - VHS Turnov
05.09.2017Příloha č. 6 k 29. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města - ČKS SKI Jilemnice
05.09.2017Příloha č. 7 k 29. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 50.01 Kb)
střednědobý výhled rozpočtu
05.09.2017Příloha č. 8a k 29. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 17.22 Kb)
smlouva o budoucí kupní smlouvě
05.09.2017Příloha č. 8b k 29. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 312.87 Kb)
možnosti umístění modelových domů
05.09.2017Příloha č. 8c k 29. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 593.36 Kb)
společné stavebně architektonické charakteristiky modelových domů
05.09.2017Příloha č. 9a k 29. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 224.18 Kb)
grafický snímek
05.09.2017Příloha č. 9b k 29. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 193.72 Kb)
grafický snímek
05.09.2017Příloha č. 10 k 29. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 160.99 Kb)
grafický snímek
05.09.2017Příloha č. 11 k 29. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 162.19 Kb)
grafický snímek
05.09.2017Příloha č. 12a k 29. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 126.57 Kb)
k územnímu plánu
05.09.2017Příloha č. 12b k 29. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 282.39 Kb)
k územnímu plánu
05.09.2017Příloha č. 12c k 29. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 324.37 Kb)
k územnímu plánu
05.09.2017Příloha č. 13 k 29. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 127.98 Kb)
zápis z kontrolního výboru
05.09.2017Příloha č. 14 k 29. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 14.30 Kb)
příloha č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Komenského
05.09.2017Příloha č. 15 k 29. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 75.00 Kb)
nová zřizovací listina Dětského centra Jilemnice
05.09.2017Příloha č. 1a k 29. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 692.59 Kb)
Shrnutí výstupů z verifikační fáze – návrh na rozšíření projektu EPC
20.06.2017Příloha č. 4 k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 464.37 Kb)
žádost o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál
20.06.2017Příloha č. 5 a k 28. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 90.54 Kb)
přehled akcí obnovy kulturních památek
20.06.2017Příloha č. 5b k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 372.14 Kb)
rozpis účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017
20.06.2017Příloha č. 5c k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 128.70 Kb)
rozhodnutí Ministerstva kultury - účelová dotace
20.06.2017Příloha č. 6a k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 109.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jana Šaldová
20.06.2017Příloha č. 6b k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 105.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Radek Lukeš
20.06.2017Příloha č. 6c k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 106.00 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost, děkanství Jilemnice - areál kostela sv. Vavřince (socha sv. Jana Nepomuckého)
20.06.2017Příloha č. 6d k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 107.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost, děkanství Jilemnice - areál kostela sv. Vavřince (socha sv. Václava)
20.06.2017Příloha č. 7a k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 185.17 Kb)
grafický snímek
20.06.2017Příloha č. 7b k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 151.29 Kb)
grafický snímek
20.06.2017Příloha č. 7c k 28. zasední ZM (typ: PDF, velikost: 117.32 Kb)
grafický snímek
20.06.2017Příloha č. 8a k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 67.50 Kb)
návrh na vypořádání majetku svěřeného příspěvkové organizaci Sportovní centrum přílohou ke zřizovací listině
20.06.2017Příloha č. 8b k 28. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 13.86 Kb)
dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sportovního centra, příspěvkové organizace
19.06.2017Příloha č. 1 k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 42.28 Kb)
návrh na konání místního referenda
19.06.2017Příloha č. 2a k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 137.06 Kb)
příloha
19.06.2017Příloha č. 2b k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 109.05 Kb)
rozvaha
19.06.2017Příloha č. 2c k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 105.25 Kb)
výkaz zisku a ztráty
19.06.2017Příloha č. 2d k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 37.50 Kb)
protokol o schvalování účetní závěrky
19.06.2017Příloha č. 2e k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 182.09 Kb)
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
19.06.2017Příloha č. 3a k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.20 MB)
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
19.06.2017Příloha č. 3b k 28. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 62.94 Kb)
návrh závěrečného účtu
19.06.2017Příloha č. 3c k 28. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 99.90 Kb)
závěrečný účet
19.06.2017Příloha č. 3d k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 129.81 Kb)
závěrečný účet za rok 2016
15.05.2017Příloha č. 1 k 27. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 139.00 Kb)
žádost o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál
15.05.2017Příloha č.2a k 27.zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 91.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2b k 27.zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 93.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2c k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 87.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2d k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 84.50 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2e k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 89.50 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2f k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 87.50 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2g k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 87.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.3b k 27. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 120.25 Kb)
Smlouva o energetických službách
15.05.2017Příloha č.4 k 27 zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 313.06 Kb)
Grafický snímek
15.05.2017Příloha č.5 k 27. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 330.51 Kb)
Grafický snímek
15.05.2017Příloha č.6 k 27. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 249.92 Kb)
Grafický snímek
15.05.2017Příloha č.7a k 27.zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 16.22 Kb)
Návrh obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů
15.05.2017Příloha č.7b k 27.zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 2.92 MB)
Mapka
15.05.2017Příloha č.7c k 27.zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 11.99 Kb)
Seznam prostranství
15.05.2017Příloha č.8 k 27. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 14.49 Kb)
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 5/2006 o zabezpečení veřejného pořádku
15.05.2017Příloha č.9a k 27. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 12.44 Kb)
Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Sportovního centra
15.05.2017Příloha č.9b k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 63.50 Kb)
Návrh na vypořádání majetku
15.05.2017Příloha č.9c k 27. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 21.25 Kb)
aktualizovaný harmonogram ,,transformace" příspěvkové organizace Sportovní centrum
15.05.2017Příloha č.10 k 27. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 39.83 Kb)
Zápis z 3. valné hromady MMN, a..s
18.04.2017Příloha č. 1a k 26. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 144.63 Kb)
zpráva kontrolního výboru
18.04.2017Příloha č. 1b k 26. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 186.18 Kb)
zápis z provedené kontroly
18.04.2017Příloha č. 1c k 26. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 209.20 Kb)
Zápis z kontroly
18.04.2017Příloha č. 2 k 26. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 52.78 Kb)
stanovisko k petici
18.04.2017Příloha č. 3a k zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 73.50 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice - ČKS SKI Jilemnice
18.04.2017Příloha č. 3b k 26. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 73.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice - ČKS SKI Jilemnice - činnost klubu s mládeží
18.04.2017Příloha č. 3c k 26. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 73.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice - ČKS SKI Jilemnice Jilemnicko - svazek obcí
18.04.2017Příloha č. 3d k 26. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 73.50 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice - ČSK SKI Jilemnice Jilemnický okrašlovací spolek
18.04.2017Příloha č. 4a k 26. zasedání ZM (typ: XLS, velikost: 31.00 Kb)
sumarizace žádosti
18.04.2017Příloha 4b k 26. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 271.29 Kb)
veřejnoprávní smlouva
18.04.2017Příloha č. 5 k 26. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 217.32 Kb)
grafická příloha
18.04.2017Příloha č. 6 k 26. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 224.42 Kb)
grafická příloha
18.04.2017Příloha č. 7 k 26. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 315.63 Kb)
grafická příloha
18.04.2017Příloha č. 8 k 26. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 226.89 Kb)
grafická příloha
18.04.2017Příloha č. 9 k 26. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 84.14 Kb)
informace z VHS
22.03.2017Příloha č. 1 k 25. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 506.33 Kb)
Zápis z jednání kontrolního výboru
22.03.2017Příloha č. 2a k 25. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 11.90 Kb)
Rekapitulace stavby - letní koupaliště
22.03.2017Příloha č. 2b k 25. zasední ZM (typ: PDF, velikost: 32.94 Kb)
Pořízení projektové dokumentace
22.03.2017Příloha č. 3 k 25. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 19.78 Kb)
poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách
22.03.2017Příloha č. 4 k 25. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 235.58 Kb)
Zápis z diskusního setkání - výstavby RD v lokalitě Nouzov
22.03.2017Příloha č. 5 k 25. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 245.80 Kb)
grafický snímek
22.03.2017Příloha č. 6 k 25. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 224.80 Kb)
grafický snímek
22.03.2017Příloha č. 7 k 25. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 85.50 Kb)
Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky
22.03.2017Příloha č. 8 k 25. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 39.40 Kb)
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školský obvod základních škol zřízených městem Jilemnice
13.02.2017Příloha č. 1a k 24. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 132.02 Kb)
návrh rozpočtu
13.02.2017Příloha č. 1b k 24. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 57.90 Kb)
komentář k rozpočtu
13.02.2017Příloha č. 2a k 24. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 27.06 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice (CMJ)
13.02.2017Příloha č. 2b k 24. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 27.01 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice (VHS Turnov)
13.02.2017Příloha č. 2c k 24. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 19.22 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice (ČKS SKI)
13.02.2017Příloha č. 3a k 24. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 247.00 Kb)
VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z PROGRAMU NA OBNOVU NEMOVITOSTÍ, OBJEKTŮ NEBO JEJICH PROSTŘEDÍ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA JILEMNICE, PRO ROK 2017
13.02.2017Příloaha č. 3b k 24. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 89.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
13.02.2017Příloha č. 3c k 24. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
žádost o dotaci z rozpočtu města
13.02.2017Příloha č. 3d k 24. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
závěreční vyúčtování a vyhodnocení
13.02.2017Příloha č. 3e k 24. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 131.50 Kb)
PROGRAM NA OBNOVU NEMOVITOSTÍ, OBJEKTŮ NEBO JEJICH PROSTŘEDÍ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA JILEMNICE 2017
13.02.2017Příloha č. 3f k 24. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 19.38 Kb)
hodnotící formulář pro rok 2017
13.02.2017Příloha č. 3g k 24. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 24.09 Kb)
Dotace na obnovu kulturních památek z dotačního programu Ministerstva kultury ČR - Program regenerace MPZ a MPR v roce 2017, povinný podíl z rozpočtu města
13.02.2017Příloha č. 4 k 24. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 14.89 Kb)
Informace o podaných projektech města Jilemnice
13.02.2017Příloha č. 5 k 24. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 218.08 Kb)
grafický snímek
13.02.2017Příloha č. 6a k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 768.10 Kb)
rozdělení prostor
13.02.2017Příloha č. 6b k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 904.94 Kb)
rozdělení prostor
13.02.2017Příloha č. 6c k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 772.60 Kb)
rozdělení prostor
13.02.2017Příloha č. 6d k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 684.88 Kb)
rozdělení prostor
13.02.2017Příloha č. 6e k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 480.45 Kb)
návrh na využití učeben
13.02.2017Příloha č. 7 k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 17.61 Kb)
plán kontrolní činnosti na rok 2017
13.02.2017Příloha č. 8 k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.76 MB)
Hodnotící zpráva projektu Zdravé město Jilemnice
13.02.2017Příloha č. 9 k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 366.91 Kb)
Plán zlepšování pro rok 2017
16.01.2017Příloha č. 1a k 23. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 218.10 Kb)
zápis z kontrolního výboru 19.10.2016
16.01.2017Příloha č. 1b k 23. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 378.83 Kb)
zápis z kontrolního výboru 23.11.2016
16.01.2017Příloha č. 1c k 23. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 402.03 Kb)
stanovisko starostky
16.01.2017Příloha č. 2a k 23. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 244.91 Kb)
grafický snímek
16.01.2017Příloha č. 2b k 23. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 182.60 Kb)
grafický snímek
16.01.2017Příloha č. 3 k 23. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 250.11 Kb)
grafický snímek
16.01.2017Příloha č. 4a k 23. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 173.59 Kb)
akční plán města
16.01.2017Příloha č. 4b k 23. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 22.73 Kb)
návrh akčního plánu
16.01.2017Příloha č. 4c k 23. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 13.24 Kb)
vyhodnocení akčního plánu
09.12.2016Příloha č. 1a z 22. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 782.50 Kb)
smlouva o úpisu akcií
09.12.2016Příloha č. 1b k 22. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 11.88 Kb)
změna stanov
09.12.2016Příloha č. 1c k 22. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 12.03 Kb)
seznam nemovitých věcí ve vlastnictví města Jilemnice
09.12.2016Příloha č. 2 k 22. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 12.65 Kb)
dodatek č. 6 ke zřizovací listině MMN v Jilemnici
09.12.2016Příloha č. 3a k 22. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 20.71 Kb)
rekapitulace
09.12.2016Příloha č. 3b k 22 .zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.81 MB)
usnesení zastupitelstva a rady kraje
28.11.2016Příloha č. 1 k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 103.16 Kb)
pravidla grantového programu
28.11.2016Příloha č. 2 k 21. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 36.00 Kb)
statut FRB
28.11.2016Příloha č. 3a k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 123.07 Kb)
postup při založení
28.11.2016Příloha č. 3b k 21. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 661.12 Kb)
analýza možnosti uplatnění DPH
28.11.2016Příloha č. 3c k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 27.75 Kb)
zakladatelská listina
28.11.2016Příloha č. 4 k 21. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 207.98 Kb)
grafický snímek
28.11.2016Příloha č. 5 k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 44.71 Kb)
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
28.11.2016Příloha č. 6 k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 40.25 Kb)
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
28.11.2016Příloha č. 7 k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 37.03 Kb)
Změna obecně závazné vyhlášky č. 7/2009, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje
28.11.2016Příloha č. 8 k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 39.54 Kb)
Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
28.11.2016Příloha č. 8a k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 12.01 Kb)
seznam
28.11.2016Příloha č. 8b k 21. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 2.92 MB)
mapka
28.11.2016Příloha č. 9 k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 5.83 MB)
Návrh plánu odpadového hospodářství
28.11.2016Příloha č. 10 k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 13.77 Kb)
změna stanov a.s. MMN
31.10.2016Příloha č. 1 k 20. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 152.18 Kb)
přehled hospodaření města za 1. - 3. čtvrtletí 2016
31.10.2016Příloha č. 2 k 20. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 36.65 Kb)
rozpočtový odhad pro rok 2017
31.10.2016Příloha č. 3a k 20. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 131.48 Kb)
Postup při založení společnosti s ručením omezeným
31.10.2016Příloha č. 3b k 20. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 36.31 Kb)
ZAKLADATELSKÁ LISTINA o založení společnosti s ručením omezeným s názvem obchodní firmy Sportovní centrum Jilemnice
31.10.2016Příloha č. 3c k 20. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 751.41 Kb)
ANALÝZA MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ODPOČTU DPH PŘI VÝSTAVBĚ SPORTOVIŠŤ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
31.10.2016Příloha č. 4 k 20. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 468.15 Kb)
smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
31.10.2016Příloha č. 5 k 20. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 171.41 Kb)
grafický snímek
31.10.2016Příloha č. 6 k 20. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 86.24 Kb)
akcionářská smlouva
31.10.2016Příloha č. 7 k 20. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.84 MB)
informace o činnosti VHS Turnov na Jilemnicku v roce 2016 a výhled na další roky
18.10.2016Příloha č. 1 k 19. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 24.17 Kb)
dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
18.10.2016Příloha č. 2 k 19. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 278.11 Kb)
řešení území - Nouzov
18.10.2016Příloha č. 3 k 19. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 540.33 Kb)
grafický snímek
18.10.2016Příloha č.4 k 19. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 37.31 Kb)
grafický snímek
18.10.2016Příloha č. 5 k 19. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 79.00 Kb)
zřizovací listina
29.08.2016Příloha č. 1 k 18. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 40.33 Kb)
Stanovy akciové společnosti MMN, a.s.
29.08.2016Příloha č. 2 k 18. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 202.22 Kb)
grafický snímek
29.08.2016Příloha č. 3 k 18. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 235.24 Kb)
grafický snímek
29.08.2016Příloha č. 4 k 18. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 197.94 Kb)
grafický snímek
29.08.2016Příloha č. 5 k 18. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 135.79 Kb)
grafický snímek
01.08.2016Příloha č. 1 k 17. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 159.01 Kb)
přehled hospodaření města za 1. pololetí 2016
01.08.2016Příloha č. 2 k 17. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 71.50 Kb)
Odůvodnění zadání významné veřejné zakázky
01.08.2016Příloha č. 3 k 17. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 174.12 Kb)
grafický snímek
01.08.2016Příloha č. 4a k 17. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 98.75 Kb)
grafický snímek
01.08.2016Příloha č. 4b k 17. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 186.82 Kb)
grafický snímek
01.08.2016Příloha č. 5 k 17. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 207.05 Kb)
grafický snímek
21.06.2016Příloha č. 1 k 16. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 377.36 Kb)
cena půdy
21.06.2016Příloha č. 1a k 16. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 165.03 Kb)
vyhláška - koeficient
21.06.2016Příloha č. 2 k 16. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 286.14 Kb)
grafický snímek
21.06.2016Příloha č. 3 k 16. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 209.24 Kb)
grafický snímek
21.06.2016Příloha č. 4 k 16. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 270.98 Kb)
grafický snímek
16.05.2016Příloha č. 1a k 15. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 183.83 Kb)
výkaz o plnění rozpočtu
16.05.2016Příloha č. 1b k 15. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 105.72 Kb)
výkaz zisku a ztrát
16.05.2016Příloha č. 1c k 15. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 108.99 Kb)
rozvaha
16.05.2016Příloha č. 1d k 15. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 133.85 Kb)
příloha
16.05.2016Příloha č. 2a (typ: XLS, velikost: 177.50 Kb)
příloha k závěrečnému účtu
16.05.2016Příloha č. 2b k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 228.00 Kb)
závěrečný účet
16.05.2016Příloha č. 2c k 15. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.31 MB)
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
16.05.2016Příloha č. 3a k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 67.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice
16.05.2016Příloha č. 3b k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 66.50 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice - Paul Dance, z.s.
16.05.2016Příloha č. 3c k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 66.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice - Jilemnicko - svazek obcí
16.05.2016Příloha č. 4 k 15. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 38.14 Kb)
návrh rozdělení dotací s komentářem
16.05.2016Příloha č. 5 k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 86.00 Kb)
veřejnoprávní smlouva
16.05.2016Příloha č. 6 k 15. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 300.69 Kb)
grafický snímek
16.05.2016Příloha č. 7 k 15. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 214.41 Kb)
grafický snímek
16.05.2016Příloha č. 8a k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 69.50 Kb)
zřizovací listina - Dětské centrum
16.05.2016Příloha č. 8b k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 68.50 Kb)
zřizovací listina - Společenský dům Jilm
16.05.2016Příloha č. 8c k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 80.00 Kb)
zřizovací listina - Mateřská škola
16.05.2016Příloha č. 8d k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 81.00 Kb)
zřizovací listina - Základní škola Jilemnice, Jana Harracha 97
16.05.2016Příloha č. 8e k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 78.50 Kb)
zřizovací listina - Základní škola Jilemnice, Komenského 288
16.05.2016Příloha č. 8f k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 81.50 Kb)
zřizovací listina - Základní umělecká škola
16.05.2016Příloha č. 9 k 15. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 450.75 Kb)
zadání Změny č. 3 Územního plánu
29.03.2016Příloha č. 2 k 14. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 260.40 Kb)
grafický snímek
29.03.2016Příloha č. 3 k 14. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 206.73 Kb)
grafický snímek
29.03.2016Příloha č. 4 k 14. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 467.28 Kb)
grafický snímek
15.02.2016Příloha č. 1 k 13. zasedání ZM (typ: XLS, velikost: 283.50 Kb)
Rozpočet na rok 2016
15.02.2016Příloha č. 1a k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 439.00 Kb)
komentář k předkládanému rozpočtu
15.02.2016Příloha č. 2a k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 49.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva s Centrem mládeže Jilemnice z. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.02.2016Příloha č. 2b k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
Smlouva s Českým krkonošským spolkem SKI Jilemnice o. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.02.2016Příloha č. 2c k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 44.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva s Vodohospodářským sdružením Turnov o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.02.2016Příloha č. 2d k 13. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 293.22 Kb)
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016
15.02.2016Příloha č. 3a k 13. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 27.31 Kb)
Dotace na obnovu kulturních památek z dotačního programu MK ČR - Program regenerace MPZ a MPR v roce 2016
15.02.2016Příloha č. 3b k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 127.50 Kb)
Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice
15.02.2016Příloha č. 3c k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 87.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice v rámci Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2016
15.02.2016Příloha č. 3d k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 241.50 Kb)
Výzva k podávání žádostí o dotaci z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2016
15.02.2016Příloha č. 4 k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 161.50 Kb)
Žádost o podporu - Podklad pro zastupitelstva obcí k přijetí stanoviska k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v letech 2016 - 2023
15.02.2016Příloha č. 8 k 13. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 18.26 Kb)
Souhlasné prohlášení o splnění rozvazovací podmínky s Českým krkonošským spolkem SKI Jilemnice o. s.
15.02.2016Příloha č. 11 a 12 k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 1.23 MB)
Hodnotící zpráva Projektu Jilemnice - Zdravé město za rok 2015 a Vyhodnocení ročního plánu zlepšování 2015
15.02.2016Příloha č. 5a k 13. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 254.28 Kb)
Grafická příloha č. 5a
15.02.2016Příloha č. 5b k 13. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 180.67 Kb)
Grafická příloha č. 5b
15.02.2016Příloha č. 6 k 13. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 216.73 Kb)
Grafická příloha č. 6
15.02.2016Příloha č. 7 k 13. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 224.39 Kb)
Grafická příloha č. 7
15.02.2016Příloha č. 9 k 13. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 205.49 Kb)
Grafická příloha č. 9
15.02.2016Příloha č. 10 k 13. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 21.55 Kb)
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Masarykovy městské nemocnice
18.01.2016Příloha č. 1 k 12. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 148.00 Kb)
protokol o kontrole usnesení
18.01.2016Příloha č. 2a k 12. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 103.62 Kb)
grantový program - pravidla
18.01.2016Příloha č. 2b k 12. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 19.72 Kb)
formulář žádosti
18.01.2016Příloha č. 2c k 12. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 65.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva
18.01.2016Příloha č. 2d k 12. zasedání ZM (typ: RTF, velikost: 144.98 Kb)
vyúčtování dotace
18.01.2016Příloha č. 3 k 12. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 183.84 Kb)
grafická příloha
18.01.2016Příloha č. 4 k 12. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 190.27 Kb)
grafická příloha
18.01.2016Příloha č. 5 k 12. zasední ZM (typ: DOCX, velikost: 2.10 MB)
příloha k návrhu na pořízení změny č. 3
07.12.2015Příloha č. 1a k 11. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 172.98 Kb)
zápis z jednání kontrolního výboru
07.12.2015Příloha č. 1b k 11. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 140.00 Kb)
kontrola usnesení
07.12.2015Příloha č. 2a k 11. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 253.19 Kb)
grafický snímek
07.12.2015Příloha č. 2b k 11. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 202.86 Kb)
smlouva o zastavení nemovitosti
07.12.2015Příloha č. 3a k 11. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 196.14 Kb)
grafický snímek
07.12.2015Příloha č. 3b k 11. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 263.29 Kb)
grafický snímek
07.12.2015Příloha č. 4 k 11. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 205.69 Kb)
grafický snímek
07.12.2015Příloha č. 5 k 11. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 266.87 Kb)
grafický snímek
07.12.2015Příloha č. 6 k 11. zasedání (typ: DOCX, velikost: 37.72 Kb)
obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
07.12.2015Příloha č. 7 k 11. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 47.55 Kb)
obecně závazná vyhláška č. 5/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Jilemnice č. 1/2011, o místních poplatcích, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2012, 2/2013, 5/2014 a 1/2015.
07.12.2015Příloha č. 8a k 11. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 52.50 Kb)
Aktuální informace činnostech VHS Turnov na území města a základní aktuality o činnosti tohoto svazku obcí
07.12.2015Příloha č. 8b k 11. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 91.50 Kb)
Tisková zpráva VHS Turnov, vydána 12. listopadu 2015
07.12.2015Příloha č. 8c k 11. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 101.00 Kb)
Tisková zpráva VHS Turnov, vydána 4. prosince 2015
13.11.2015Příloha k 10. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 89.00 Kb)
memorandum o spolupráci
12.10.2015Příloha č. 1a k 9. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 391.12 Kb)
grafický snímek
12.10.2015Příloha č. 1b k 9.zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 260.61 Kb)
grafický snímek
12.10.2015Příloha č. 1c k 9. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 271.85 Kb)
grafický snímek
12.10.2015Příloha č. 2 k 9. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 19.47 Kb)
souhlasné prohlášení o splnění rozvazovací podmínky
12.10.2015Příloha č. 3a k 9. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 275.23 Kb)
obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů
12.10.2015Příloha č. 3b k 9. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.23 MB)
příloha k vyhlášce 3/2015
12.10.2015Příloha č. 4a k 9. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 236.17 Kb)
obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
12.10.2015Příloha č. 4b k 9. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 141.94 Kb)
příloha k vyhlášce 4/2015
12.10.2015Příloha č. 5 k 9. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 43.95 Kb)
zpráva o uplatňování Územního plánu Jilemnice
31.08.2015Příloha č. 1 k 8. zasedání ZM (typ: XLS, velikost: 261.00 Kb)
přehled hospodaření města
31.08.2015Příloha č. 2 k 8. zasedání ZM (typ: XLS, velikost: 71.00 Kb)
rozpočtový výhled na období 2016 - 2019
31.08.2015Příloha č. 3 k 8. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 41.00 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
31.08.2015Příloha č. 4 k 8. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 270.60 Kb)
grafický snímek
31.08.2015Příloha č. 5a k 8. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 263.82 Kb)
grafický snímek
31.08.2015Příloha č. 5b k 8. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 263.82 Kb)
grafický snímek
31.08.2015Příloha č. 5c k 8. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 396.85 Kb)
grafický snímek
31.08.2015Příloha č. 6 k 8. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 22.50 Kb)
dodatek ke zřizvovací listině
31.08.2015Příloha č. 7 k 8. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1010.40 Kb)
prezentace
31.08.2015Příloha č. 8a k 8. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 27.50 Kb)
návrh úpravy vnitřní směrnice
31.08.2015Příloha č. 8b k 8. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 21.00 Kb)
návrh úpravy vnitřní směrnice
31.08.2015Příloha č. 8c k 8. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 194.16 Kb)
dopis MV - zjednání nápravy
15.06.2015Příloha č. 1 k 7. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 62.00 Kb)
veřejnoprávní smlouva k poskytnutí dotace z rozpočtu města (ČKS SKI Jilemnice)
15.06.2015Příloha č. 2 k 7. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města (VHS Turnov)
15.06.2015Příloha č. 3 k 7. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 165.03 Kb)
Obecně závazná vyhláška města o koeficientu daně z nemovitosti - dosud platná
15.06.2015Příloha č. 4a k 7. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 32.56 Kb)
Návrh rozdělení dotací 2015 z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí
15.06.2015Příloha č. 4b k 7. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 82.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci Programu na obnovu nemovitostí
15.06.2015Přloha č. 5 k 7. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 204.22 Kb)
grafický snímek
15.06.2015Příloha č. 6 k 7. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 101.00 Kb)
zpráva o uplatňování Územního plánu Jilemnice
15.06.2015Příloha č. 7 k 7. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.51 MB)
dopis ČEZ - žádost o součinnost
11.05.2015Příloha č. 1a k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 107.95 Kb)
rozvaha
11.05.2015Příloha č. 1b k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 104.73 Kb)
výkaz zisku a ztráty
11.05.2015Příloha č. 1c k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 184.67 Kb)
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
11.05.2015Příloha č. 1d k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 132.26 Kb)
příloha - opis dávky XML
11.05.2015Příloha č. 2a k 6.zasedání ZM (typ: XLS, velikost: 180.50 Kb)
Závěrečný účet 2014 - přehled hospodaření PO za rok 2014
11.05.2015Příloha č. 2b k 6.zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 227.00 Kb)
Závěrečný účet města Jilemnice za rok 2014
11.05.2015Příloha č. 2c k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 411.64 Kb)
ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2014
11.05.2015Příloha č. 3 k 6.zasedání ZM (typ: XLS, velikost: 37.50 Kb)
Buben - lokalita pro výstavbu rodinných domků
11.05.2015Příloha č. 4 k 6.zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 201.10 Kb)
grafická příloha
11.05.2015Příloha č. 5 k 6.zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 230.65 Kb)
grafická příloha
11.05.2015Příloha č. 6 k 6.zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 960.00 Kb)
žádost o schválení realizace SCLLD na území působnosti obce
11.05.2015Příloha č. 7 k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.61 MB)
hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město za rok 2014
11.05.2015Příloha č. 8 k 6. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 28.10 Kb)
akční plán
11.05.2015Příloha č. 9a k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 108.70 Kb)
zápis z 1.schůzky implementační skupiny
11.05.2015Příloha č. 9b k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 112.17 Kb)
zápis z 2. schůzky implementační skupiny
11.05.2015Příloha č. 9c k 6.zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 670.00 Kb)
zápis z 3. schůzky implementační skupiny
11.05.2015Příloha č. 9d k 6.zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 28.89 Kb)
hlasování
03.04.2015Příloha č. 1 k 5.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 151.78 Kb)
grafická příloha
03.04.2015Příloha č. 2a k 5. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.53 MB)
vodovody
03.04.2015Příloha č. 2b k 5. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 29.34 Kb)
OPTIMALIZACE VODÁRENSKÉ SOUSTAVY MĚSTA JILEMNICE
03.04.2015Příloha č. 2c k 5. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.38 MB)
grafický snímek
23.02.2015Příloha č. 1 k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 444.50 Kb)
komentář k předkládanému rozpočtu
23.02.2015Příloha č. 1 k 4. zasedání ZM (typ: XLS, velikost: 310.00 Kb)
rozpočet
23.02.2015Příloha č. 2 k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
23.02.2015Příloha č. 3 k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 61.00 Kb)
smlouva o spolupráci při provozu Krkonošského muzea v Jilemnici
23.02.2015Příloha č. 4 k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 39.50 Kb)
dotace na obnovu kulturních památek z Programu regenerace MPZ a MPR v roce 2015, povinný podíl z rozpočtu města dle zásad programu
23.02.2015Příloha č. 5a k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 114.50 Kb)
PROGRAM NA OBNOVU NEMOVITOSTÍ, OBJEKTŮ NEBO JEJICH PROSTŘEDÍ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA JILEMNICE
23.02.2015Příloha č. 5b k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
23.02.2015Příloha č. 6 k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 255.50 Kb)
grantový program města Jilemnice pro poskytování dotací v roce 2015
23.02.2015Příloha č. 7 k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 85.00 Kb)
poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách
23.02.2015Příloha č. 8 k 4. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 281.71 Kb)
grafický snímek
23.02.2015Příloha č. 9 k 4. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 241.64 Kb)
grafický snímek
23.02.2015Příloha č. 10 k 4. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 244.84 Kb)
grafický snímek
23.02.2015Příloha č. 11 k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 37.50 Kb)
schválení vydání Změny č. 2 Územního plánu Jilemnice
20.01.2015Příloha č. 1 k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 855.22 Kb)
grafický snímek
20.01.2015Příloha č. 2 k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 261.61 Kb)
grafický snímek
20.01.2015Příloha č. 3 k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 270.83 Kb)
grafický snímek
20.01.2015Příloha č. 4 k 3. zsedání ZM (typ: PDF, velikost: 763.00 Kb)
veřejná výzva
20.01.2015Příloha č. 5 k 3. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 238.00 Kb)
odpověď na žádost
20.01.2015Příloha č. 5a k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 22.86 Kb)
žádost o informaci
08.12.2014Příloha č. 1a k 2. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 27.50 Kb)
statut výborů
08.12.2014Příloha č. 1b k 2. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 171.50 Kb)
formát zápisů - příloha ke statutu výborů
08.12.2014Příloha č. 2 k 2. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 61.50 Kb)
znění partnerské smlouvy
08.12.2014Příloha č. 3 k 2. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 239.41 Kb)
grafický snímek
08.12.2014Příloha č. 4a k 2. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 212.88 Kb)
grafický snímek
08.12.2014Příloha č. 4b k 2. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 198.36 Kb)
grafický snímek
08.12.2014Příloha č. 4c k 2. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 532.80 Kb)
grafický snímek
08.12.2014Příloha č. 5 k 2. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 222.57 Kb)
grafický snímek
08.12.2014Příloha č. 6 k 2. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 34.00 Kb)
návrh vyhlášky
28.01.2011Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 53.50 Kb)
15.11.2010Příloha č. 1a k 2. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 27.50 Kb)
Statut výboru Zastupitelstva města Jilemnice
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.