Facebook

Úvod > Město Jilemnice > Městská památková zóna > Dotace na obnovu kulturních památek a nemovitostí na území města > Z Programu regenerace MPR a MPZ

Z Programu regenerace MPR a MPZ

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
11.12.2017Výzva k podávání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 276.26 Kb)
11.12.2017Žádost o zařazení do programu regenerace městské památkové zóny Jilemnice v roce 2018 (typ: DOC, velikost: 729.00 Kb)
30.06.2017Výzva k podání žádosti o zařazení do anketního dotazníku do Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 244.64 Kb)
30.06.2017Informace o průběhu administrace Programu regenerace MPR a MPZ, pokyny pro vlastníky kulturních památek 2018 (typ: PDF, velikost: 377.91 Kb)
30.06.2017Žádost o zařazení do anketního dotazníku pro Program regenerace MPR a MPZ na rok 2018 (typ: XLS, velikost: 665.00 Kb)
02.03.2017Formulář souhrnného přehledu na rok 2017 (typ: DOC, velikost: 86.50 Kb)
02.03.2017Souhrnný přehled - vzor, návod na vyplnění 2017 (typ: DOC, velikost: 96.00 Kb)
02.03.2017Zásady Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (typ: PDF, velikost: 3.97 MB)
02.03.2017Opatření, kterým se mění zásady Programu regenerace MPR a MPZ (typ: PDF, velikost: 2.10 MB)
02.03.2017program regenerace, plná moc - vzor (typ: DOC, velikost: 35.00 Kb)
02.03.2017Prohlášení vlastníka kulturní památky o nedostatku finančních prostředků (typ: DOC, velikost: 25.00 Kb)
02.03.2017Podmínky pro přiznání příspěvku v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 (typ: PDF, velikost: 64.45 Kb)
02.03.2017Transparent Programu regenerace MPR a MPZ (typ: DOC, velikost: 44.00 Kb)
24.01.2017Rozpis státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 (typ: PDF, velikost: 6.86 MB)
30.12.2016formulář žádosti o dotaci a k zařazení do Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 (typ: DOC, velikost: 729.00 Kb)
14.12.2016formulář žádosti o dotaci a k zařazení do Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 (typ: PDF, velikost: 364.20 Kb)
14.12.2016Informace o administraci Programu regenerace pro rok 2017 (typ: DOCX, velikost: 96.67 Kb)
07.07.2016Výzva k podání žádosti o zařazení do anketního dotazníku do Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 245.16 Kb)
07.07.2016Informace o Programu regenerace MPZ a MPR 2017 - důležité termíny, podmínky, průběh administrace (typ: PDF, velikost: 359.46 Kb)
07.07.2016Žádost o zařazení do anketního dotazníku pro Program regenerace MPR a MPZ na rok 2017 (typ: DOC, velikost: 702.50 Kb)
07.07.2016Úplné znění zásad MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ (typ: PDF, velikost: 3.97 MB)
07.07.2016Opatření, kterým se mění zásady Programu regenerace MPR a MPZ (typ: PDF, velikost: 2.10 MB)
14.06.2016Rozhodnutí MK ČR o poskytnutí dotace z programu regenerace 2016 (typ: PDF, velikost: 116.01 Kb)
14.06.2016Rozdělení dotací v rámci programui regenerace v roce 2016 (typ: PDF, velikost: 267.91 Kb)
14.06.2016Úplné znění zásad MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ (typ: PDF, velikost: 3.97 MB)
14.06.2016Opatření, kterým se mění zásady Programu regenerace MPR a MPZ (typ: PDF, velikost: 2.10 MB)
17.02.2016Program regenerace MPR a MPZ - rozpis dotace pro jednotlivé MPZ a MPR 2016 (typ: PDF, velikost: 6.84 MB)
11.01.2016Administrace programu regenerace 2016 - informace žadatelům (typ: DOCX, velikost: 39.95 Kb)
29.12.2015Výzva k podávání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 274.77 Kb)
Žádost do Programu regenerace mohou podávat pouze vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na území městské památkové zóny Jilemnice, jedná se o žádost k realizaci akce obnovy kulturní památky s finanční podporou z Programu regenerace v roce 2016
29.12.2015Formulář žádosti o zařazení do Programu regenerace na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 274.77 Kb)
29.12.2015Formulář žádosti o zařazení do Programu regenerace na rok 2016 (typ: DOC, velikost: 728.00 Kb)
31.07.2015Formulář žádosti o zařazení do anketního dotazníku do Programu regenerace MPR a MPZ 2016 (typ: DOC, velikost: 695.50 Kb)
31.07.2015Opatření, kterým se mění zásady Programu regenerace MPR a MPZ (typ: PDF, velikost: 2.10 MB)
31.07.2015Rozpis státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2015 (typ: PDF, velikost: 6.56 MB)
31.07.2015Program regenerace MPR a MPZ - neuznatelné náklady (typ: PDF, velikost: 53.47 Kb)
31.07.2015Inforamce o průběhu administrace programu regenerace 2016 (typ: DOCX, velikost: 26.09 Kb)
07.05.2013Zásady MK ČR pro Program regenerace MPR a MPZ (typ: PDF, velikost: 3.97 MB)
07.05.2013Na co je možné žádat z Programu a na co ne? (typ: DOC, velikost: 22.00 Kb)
07.05.2013Vzor plné moci k Programu regenerace MPR a MPZ (typ: DOC, velikost: 29.00 Kb)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.