Facebook

Úvod > Město Jilemnice > Městská památková zóna > Dotace na obnovu kulturních památek a nemovitostí na území města

Dotace na obnovu kulturních památek a nemovitostí na území města

Příspěvky na obnovu kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Vlastníci kulturních památek na území městské památkové zóny Jilemnice mohou čerpat finanční prostředky na obnovu kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. Na podpoře se zároveň podílí i Město Jilemnice.

Státní  příspěvek na  obnovu kulturní památky poskytnutý prostřednictvím  MK  ČR  může dosáhnout až  50%  ceny obnovy. Povinný  příspěvek  města je v případě fyzických nebo právnických osob vždy minimálně 10% z celkové ceny obnovy a minimálně 20 % v případě církví. Podíl vlastníka tedy činí minimálně 40% (30 %) ceny obnovy.

Příspěvky na obnovu objektů na území města Jilemnice

Město Jilemnice poskytuje ze svého rozpočtu příspěvky na obnovu objektů na území města (dále jen „příspěvek“) již od roku 2004. Příspěvky jsou poskytovány vlastníkům nemovitostí, které se nachází v katastrálním území Jilemnice a Hrabačov. U objektů, které jsou na území památkové zóny, směřuje podpora k úhradě zvýšených nákladů spojených s údržbou, opravami, stavebními nebo jinými úpravami objektů, v ostatních případech se příspěvek vztahuje na podporu  úhrady nákladů spojených s údržbou, opravami atd. Minimální finanční podíl žadatele musí činit 40 % z celkových nákladů akce. Podané žádosti posuzuje pracovní skupina pro program regenerace městské památkové zóny, která rovněž navrhuje rozdělení a výši příspěvků. O poskytnutí příspěvku a jeho výši rozhoduje zastupitelstvo města, příspěvek může být přiznán i nižší, než bylo požadováno. Při posuzování žádostí jsou preferovány takové žádosti, které směřují ke zlepšení prostřední městské památkové zóny i města, podporovány jsou zejména práce v exteriéru domů, tj.  opravy a nátěry venkovních omítek a roubení domů, opravy a nátěry střech, výměny, opravy a nátěry okenních a dveřních výplní apod. Rovněž je při hodnocení žádostí kladen důraz na zachování prvků kulturní a stavebně-historické hodnoty objektů, navrhované materiály, způsob provedení prací, které by měly korespondovat s prostředím památkové zóny.

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
02.03.2018městský grant 2018 - program (typ: DOC, velikost: 132.00 Kb)
Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
02.03.2018městský grant 2018 - výzva k podávání žádostí (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
výzva k podávání žádostí do Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
02.03.2018městský grant 2018 - formulář žádosti (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
žádost o dotaci z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice
02.03.2018městský grant 2018 - vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (typ: DOC, velikost: 89.50 Kb)
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
02.03.2018městský grant 2018 - závěrečné vyúčtování (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
formulář závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.