Facebook

Úvod > Městský úřad > Památková péče a válečné hroby > Dotace na obnovu kulturních památek > Podpora obnovy a rozvoje venkova

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Podprogram zahrnuje i dotační titul 2.7 DT 117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů. V jeho rámci budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka podprogramu. Jedná se zejména o obnovu staveb jako kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž. Podporována bude i obnova prostoru hřbitovů, hřbitovních zdí. Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.  Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.

Podrobnosti jsou uvedeny v podkladech zveřejněných na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.