Facebook

Úvod > Městský úřad > Památková péče a válečné hroby > Dotace na obnovu kulturních památek > Liberecký kraj – oblast podpory PAMÁTKOVÁ PÉČE

Dotační fond Libereckého kraje pro oblast péče o kulturní dědictví

Informace o programech Libereckého kraje v oblasti podpora památkové péče jsou zveřejněny na stránkách Libereckého kraje zde.

V oblasti péče o kulturní památky je možné žádat o podporu v rámci programů 7.2. ZÁCHRANA A OBNOVA PAMÁTEK V KRAJI (ukončení příjmu žádostí 3. 2. 2020), 7.3. STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM (ukončení příjmu žádostí 3. 2. 2020) a v rámci programu INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST O DOTACI V OBLASTI PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY (ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2020).

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.