Facebook

Úvod > Městský úřad > Památková péče a válečné hroby

Památková péče a válečné hroby

památková péčeStát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu. Účelem zákona je vytvořit všestranné podmínky pro další prohlubování politickoorganizátorské a kulturně výchovné funkce státu při péči o kulturní památky, o jejich zachování, zpřístupňování a vhodné využívání, aby se podílely na rozvoji kultury, umění, vědy a vzdělávání, formování tradic a vlastenectví, na estetické výchově pracujících a tím přispívaly k dalšímu rozvoji společnosti. (§ 1 č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn).

Účel zákona o státní památkové péči tak, jak jej vymezuje § 1, je formulován velice vzletně až neskromně. Nicméně řada podrobností, konkrétních problémů a konkrétních řešení vyplyne až z praktického provádění zákona i vlastních stavebních, restaurátorských či jiných prací. Ať už ale památková péče v praxi probíhá „jakkoliv“, vždy by měly být naším společným cílem, v souladu s účelem zákona o státní památkové péči, zachování, ochrana, ale i popularizace  našeho kulturního bohatství, které právě kulturní památky představují. Péče o kulturní památky není pouze jednou z částí státní správy, je i činností, kterou se zabývají vlastníci kulturních památek a objektů v památkově plošně chráněných územích, a je též činností, na které se může svým zájmem o věc, pozorností i různými dalšími způsoby podílet každý jeden z nás.

Přejme našim památkám uvědomělé vlastníky, pozornost příslušných státních orgánů (a též státního rozpočtu) i zájem všech, kteří s památkami ve svém městě, ve své krajině, ve své zemi, žijí.

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
08.03.2010Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
11.09.2009Památková rezervace Horní Štěpanice (typ: JPG, velikost: 2.60 MB)
jednoduchý zákres hranic rezervace do mapového podkladu
08.01.2009Vyhláška č. 208/1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje (typ: JPG, velikost: 349.49 Kb)
08.01.2009Památková zóna Jilemnice (typ: JPG, velikost: 918.27 Kb)
jednoduchý zákres hranic zóny do mapového podkladu
21.10.2008Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (typ: DOC, velikost: 452.00 Kb)
Aktuální znění památkového zákona
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.