Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor sociálních věcí > Oddělení sociálně právní ochrany dětí > Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí

Webové stránky OSPOD byly vytvořeny v roce 2014 z dotace projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061. Uvedený projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

OSPOD vykonává dle příslušných zákonů zejména tyto činnosti: 

 • v případě rozchodu, nebo rozvodu rodičů vykonává v soudním řízení o úpravu poměrů dítěte funkci kolizního opatrovníka a hájí zájmy dítěte
 • v této souvislosti na žádost vypracovává zprávy a vyjádření pro soud, podává příslušné návrhy, či podněty
 • působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednává s dítětem nedostatky v  jeho chování
 • poskytuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • ukládá rodičům a osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení v případě potřeby – dle § 12 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí  (novela zákona - účinnost 1. 1. 2013)
 • rozhoduje o opatřeních podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (novela zákona - účinnost 1. 1. 2013)
 • pořádá případové konference, vyhodnocuje situaci a vypracovává individuální plán ochrany dítěte
 • spolupracuje s orgány obcí, státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi
 • zajišťuje dítěti bez péče přiměřené jeho věku neodkladnou péči a činí neodkladné úkony v jeho zájmu do doby než je ustanoven poručník
 • činí nezbytná opatření sociálně právní ochrany ve zvláštních případech dle § 37 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí  

Rodiče  dle § 865 - 909 občanského zákoníku mají práva, ale i a povinnosti, tedy rodičovské kompetence, vyplývající z rodičovské zodpovědnosti (při péči o nezletilé dítě zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, při zastupování nezletilého dítěte, při správě jeho jmění).  

Dle § 907 ods. 3  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mají  rodiče povinnost vzájemně se informovat o všech závažných skutečnostech týkajících se dítěte (zdravotní stav, školní povinnosti, místo pobytu dítěte, apod.). V zájmu dítěte by se rodiče měli pokusit vždy dohodnout.

Stát – OSPOD nastupuje pouze tam, kde rodiče nejsou schopni své povinnosti plnit.  

 

Více informací naleznete v Metodice standardů OSPOD nebo se můžete informovat na níže uvedených kontaktech.

 

 • Mgr. Eliška Palasová - sociálně právní ochrana dětí, vedoucí odd. (kancelář č. 252)
  tel.: 481 565 330, mobil: 734 259 859, e-mail: palasova@mesto.jilemnice.cz

  Správní obvod:  Jilemnice, Mříčná, Peřimov

 

 • Kateřina Ronešová - sociálně právní ochrana dětí (kancelář č. 254)
  tel.: 481 565 323, mobil: 730 510 981, e-mail: ronesova@mesto.jilemnice.cz

  Správní obvod: Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Poniklá, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou

 

 • Mgr. Kateřina Janatová - sociálně právní ochrana dětí (kancelář č. 252)
  tel.: 481 565 321, mobil: 731 495 121, e-mail: janatova@mesto.jilemnice.cz

  Správní obvod: Benecko, Horní Branná, Jablonec nad Jizerou, Jestřabí v Krkonoších, Paseky nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou, Vítkovice

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
01.06.2015Návrh na úpravu styku (typ: DOCX, velikost: 13.62 Kb)
01.06.2015Návrh na úpravu poměrů/výživy (typ: DOCX, velikost: 16.95 Kb)
01.06.2015Návrh na změnu péče a výživy (typ: DOCX, velikost: 13.73 Kb)
01.06.2015Návrh na změnu výživného (typ: DOCX, velikost: 14.17 Kb)
01.06.2015Návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (typ: RTF, velikost: 13.14 Kb)
01.06.2015Návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (dlužné výživné) (typ: RTF, velikost: 13.02 Kb)
01.06.2015Návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí (typ: RTF, velikost: 13.50 Kb)
01.06.2015Návrh na udělení souhlasu k podání žádosti o změnu příjmení nezl. (typ: DOC, velikost: 31.00 Kb)
01.06.2015Návrh na osvojení manželem matky-manželkou otce (typ: DOCX, velikost: 14.38 Kb)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.