Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor sociálních věcí > Oddělení sociálně právní ochrany dětí > Kurátor pro mládež > Prevence

Prevence

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
01.04.2020Závislost v karanténě - karanténa se závislostí (typ: PDF, velikost: 68.10 Kb)
V tomto letáku naleznete informace, co pomáhá a s čím se můžete potýkat pokud jste závislí...
01.04.2020Digitální dětství - využívání sociálních sítí (typ: PDF, velikost: 353.69 Kb)
23.03.2020Leták - Kam se mohu obrátit, když řeším problémy s drogami? (typ: PDF, velikost: 92.59 Kb)
V tomto letáku naleznete kontakty na Národní linku pro odvykání a další užitečné informace
23.03.2020O závislostech a jak jim předcházet - informace pro rodiče (typ: PDF, velikost: 57.79 Kb)
ZDE NALEZNETE STRUČNÉ INFORMACE O VŠECH TYPECH ZÁVISLOSTÍ A ZÁKLADNÍ RADY, JAK DOMA PŘEDCHÁZET ZÁVISLOSTI U DĚTÍ
16.06.2015Strategie prevence sociálně patologických jevů v rámci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (typ: PDF, velikost: 518.72 Kb)
Strategie prevence sociálně patologických jevů vznikla jako součást projektu Standardizace OSPOD v Jilemnici, konkrétně jako výstup klíčové aktivity nazvané Systém odborné spolupráce v oblasti prevence. Přímo navazuje na zpracovanou metodiku standardizace OSPOD v Jilemnici. Jedná o aplikaci standardu č. 7 Prevence, Cílem zpracované Strategie prevence je zmapovat současnou situaci týkající se preventivních aktivit a odborné spolupráce v rámci OSPOD v Jilemnici a označit konkrétní východiska pro navazující Metodiku systému odborné spolupráce, která rozpracovává postupy a kompetence.
14.05.2015Zápis z jednání II. kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických jevů ze dne 13. 5. 2015 (typ: PDF, velikost: 235.19 Kb)
příloze naleznete zápis z jednání odborníků u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických jevů, které se konalo dne 13. 5. 2015.
19.02.2015Zápis z jednání pracovní skupiny ze dne 11.2.2015 - lékaři KA3 (typ: PDF, velikost: 338.56 Kb)
Setkání odborníků z řad pediatrů a sociálních pracovnic na téma: činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a nastavení spolupráce, které proběhlo v rámci projektu "Standdardizace OSPOD v Jilemnici" dne 11. 2. 2015.
11.02.2015Prezentace orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Jilemnici ke KA3 (typ: PDF, velikost: 624.52 Kb)
Setkání pracovní skupiny v rámci projektu "Standardizace OSPOD v Jilemnici".
06.02.2015Děti a rizika sociálních sítí (typ: DOC, velikost: 301.50 Kb)
V posledních letech zažívají sociální sítě obrovský boom a výrazně tak přispívají k proměnám společnosti. Tyto proměny se týkají zejména mladých uživatelů, kteří s oblibou sociální sítě využívají. Často tak mezi mladými platí tvrzení, že kdo není na Facebooku, jako by nebyl. Sociální sítě jsou jistě skvělé a dávají nám možnosti, o jakých se nám dříve ani nesnilo. Současně ale přináší i řadu rizik, která je potřeba si uvědomit.
06.01.2015Zápis z jednání u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických jevů (typ: PDF, velikost: 830.34 Kb)
V příloze naleznete zápis z jednání odborníků u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických jevů, které se konalo dne 26. 11. 2014.
01.09.2014Zápis z jednání pracovní skupiny ke KA3 – setkání metodiků prevence (typ: PDF, velikost: 200.08 Kb)
Zápis ze setkání metodiků prevence a spolupracujících složek v oblasti sociálně patologických jevů na Městském úřadu v Jilemnici, které se konalo dne 28. 8. 2014.
29.04.2014PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA JILEMNICE NA OBDOBÍ 2013 - 2015 (typ: PDF, velikost: 871.42 Kb)
Program prevence kriminality (dále jen „Program PK“) města Jilemnice na období 2013 - 2015 je zpracován v souladu se Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2012 – 2015, plynule navazuje na Program prevence kriminality pro rok 2012 a zaměřuje se na koncepční řešení bezpečnosti místních obyvatel i návštěvníků města a situací spojených s trestnou činností či přestupky. Jeho hlavním cílem je snižování rozsahu a závažnosti kriminality a zvyšování pocitu bezpečí a jistoty obyvatel pomocí opatření, prostřednictvím kterých lze bezpečnostním rizikům předcházet.
09.09.2013Šikana ovlivní dítě na celý život.... (typ: DOC, velikost: 108.00 Kb)
...velice zajímavý článek, který by si měli přečíst nejen rodiče, ale pomáhající pracovníci, kteří pracují s dětmi...
05.06.2013Rizikové chování dětí na internetu, přístup rodičů.... (typ: DOC, velikost: 909.50 Kb)
05.06.2013Vaše dítě nechce do školy? Zjistěte, jestli je za tím písemka nebo šikana (typ: DOC, velikost: 37.50 Kb)
Snad každé dítě si stěžuje na školu, nerado tam chodí a hledá si záminky, aby mohlo zůstat doma. Rodiče by ale podobné chování neměli podceňovat, může jít i projev šikany. Zdroj: http://www.toplekar.cz/archiv-clanku/vase-ditete-nechce-do-skoly-zjistete.html, staženo dne 5.6.2013.
05.06.2013Agrese, šikana a jiné formy násilí (typ: DOC, velikost: 241.50 Kb)
05.06.2013Krádeže dětí (typ: DOC, velikost: 156.00 Kb)
05.06.2013Lež a lhaní (typ: DOC, velikost: 215.50 Kb)
....kde hledat pomoc, co s tím, když dítě lže...
05.06.2013Další dítě v rodině (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
článek
05.06.2013Záškoláctví (typ: DOC, velikost: 255.50 Kb)
článek
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.