Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor rozvoje, investic a majetku > Oddělení rozvoje a investic > Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
01.12.2020Plán zimní údržby města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 379.76 Kb)
30.10.2020Studie smuteční síněv Jilemnici (typ: PDF, velikost: 37.86 MB)
Představení studie smuteční síně v Jilemnici. Požadavek výstavby smuteční síně se objevil několikrát při projednávání 10 P veřejného fóra města Jilemnice a stal se jedním z požadavků vzešlých z pracovní skupiny pro implementaci strategického plánu na zařazení do akčního plánu. Z tohoto důvodu vyčlenilo vedení města do rozpočtu města 300 000 Kč (v průběhu roku sníženo na 200 000 Kč) na prověření možnosti realizace smuteční síně formou studie. Předpokládané investiční náklady byly uvažovány ve výši 25 -30 mil. Kč. V průběhu jara bylo ve spolupráci se správcem hřbitova a konzultací s místní pohřební službou vydefinováno následující zadání: Studie bude obsahovat návrh obřadní síně pro cca 80 osob, z toho 40 míst k sezení, nezbytné zázemí k určenému provozu, veřejné WC s důrazem na minimalizaci provozních nákladů a řešení parkování, výsadbu zeleně a otázku domku hrobníka. Studie bude zpracována ve dvou fázích – koncept k projednání a čistopis studie. Smlouva o dílo s osloveným ateliérem byla uzavřena dne 12.6.2020 na částku 120 000 Kč bez DPH a zveřejněna v registru smluv 15.6.2020. Koncept k projednání byl odevzdán dne 11.9.2020 a po zapracování připomínek byl čistopis odevzdán dne 2.10.2020.
16.04.2020Provozní doba - kompostárna (typ: DOCX, velikost: 843.71 Kb)
21.05.2018Brožura o odpadovém hospodářství (typ: PDF, velikost: 2.59 MB)
10.04.2018Svozy bionádob (typ: DOCX, velikost: 259.85 Kb)
01.02.2018Plán odpadového hospodářství města (typ: DOCX, velikost: 5.83 MB)
08.09.2017Dny Evropského dědictví Jilemnice 2017 (typ: PDF, velikost: 5.60 MB)
Leták na již 12. ročník EHD
29.08.2017Architektonická studie Nouzov (typ: PDF, velikost: 24.11 MB)
Finální podoba architektonické studie možnosti výstavby RD v lokalitě Nouzov
17.02.2017Výstavba rodiných domů v lokalitě Nouzov - pozvánka (typ: PDF, velikost: 260.12 Kb)
Ve čtvrtek 2.3.2017 se uskuteční diskusní a pracovní setkání se zájemci o výstavbu v lokalitě Nouzov
13.02.2017Principy výstavby v lokalitě Nouzov (typ: PDF, velikost: 135.21 Kb)
Pro zájemce o výstavbu RD v lokalitě Nouzov předběžné principy výstavby (předpokládá se vzájemná participace na úrovni architekt, občan, město), bližší informace u ing. Martina Šnorberta
04.01.2017Plán zimní údržby 2017 (typ: PDF, velikost: 221.00 Kb)
Aktuální plán zimní údržby platný v roce 2017
30.11.2016Materiály z plánovacího setkání 29_9_2016 (typ: PDF, velikost: 1.98 MB)
Pro účely webové aplikace zmenšené výkresy možných konceptů lokality Nové město - západ
10.10.2016Plán odpadového hospodářství města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 4.25 MB)
Legislativou požadovaný dokument obsahující analytickou část a návrh na nejbližších 5 let
20.07.2016Svoz biodopadu z hnědých nádob (typ: DOCX, velikost: 11.65 Kb)
pro technickou závadu bude místo středy vyvezeno v sobotu
25.05.2016Letní koupaliště v Jilemnici - stavební úpravy a rozšíření (typ: PPT, velikost: 15.51 MB)
prezentace ing. Milan Šmída (hlavního projektanta) na zastupitelstvu města Jilemnice dne 25.5.2016 o podobě a orientačních nákladech tohoto projektu.
16.05.2016Plánovací setkání -park na sídlišti Spořilov - návrh řešení (typ: ZIP, velikost: 12.43 MB)
návrh ze strany architektonického ateliéru, řešící vymezený prostor na sídlišti Spořilov (tisky, které byly k dispozici na setkání s občany dne 12.5.2016)
02.05.2016Pozvánka na plánovací setkání - park na sídlišti Spořilov (typ: PDF, velikost: 1.19 MB)
Nový spořilovský park - diskuse nad rozpracovaným návrhem - náplň a provedení, srdečně jsou zváni obyvatelé sídliště i ostatní jilemničtí
08.04.2016Jarní deratizace v Jilemnice (typ: PDF, velikost: 129.31 Kb)
30.03.2016Svoz biodpadu 2016 (typ: PDF, velikost: 124.87 Kb)
Informace o systému a svozu bioodpadu pro sezónu 2016
17.02.2016Prezentace Udržitelná energetika v Jilemnici (typ: PDF, velikost: 3.86 MB)
Prezentace od firmy Porsenna z workshopu dne 16.2.2016
12.10.2015Kotlíkové dotace (typ: PDF, velikost: 269.48 Kb)
Liberecký kraj vyhlásí dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva. Předpokládá se výměna 940 kotlů na území Libereckého kraje. Žadatelé - pouze vlastníci RD, předpoklad příjmu žádostí v druhé polovině ledna 2016. Více informací na webových stánkách Libereckého kraje nebo na odboru rozvoje MěÚ Jilemnice (Ing. Martin Šnorbert) a odboru ŽP (ing. Blanka Štefanová).
07.09.2015Pracovní verze urbanistické studie zástavby Nouzov (typ: PDF, velikost: 10.32 MB)
Námět na zástavbu lokality NOUZOV zpracovaný pražskými architekty
03.03.2015Koordinační situace revitalizace katolického hřbitova (typ: PDF, velikost: 502.19 Kb)
Výkres revitalizace katolického hřbitova (plánované dokončení 31.5.2015)
03.03.2015Průvodní zpráva revitalizace katolického hřbitova (typ: PDF, velikost: 1.57 MB)
obsahuje popis řešení prostoru včetně dendrologického průzkumu
03.03.2015Jak bude vypadat katolický hřbitov po provedených pracích (typ: PDF, velikost: 71.71 Kb)
Stručný popis prací a odkazy na dokumenty
26.01.2015Hodnocení končícího programového období 2007 -2013 (typ: PDF, velikost: 2.88 MB)
Projekty realizované v rámci programového období EU 2007 - 2013 již byly ukončeny (i když je pravidlo n+2 = vyhodnocení a dofinancování mohlo proběhnout do roku 2015) a tudíž je čas na hodnocení tohoto období...
13.09.2013Stromová a mimolesní zeleň (typ: PDF, velikost: 741.10 Kb)
článek o péči o stromové a mimolesní zeleni s náměty do příštích let
25.06.2013Proč třídit bioodpad (typ: DOC, velikost: 36.50 Kb)
několik dobrých důvodů proč třídit biologicky rozložitelný odpad...
25.06.2013Co je bioodpad (typ: DOC, velikost: 27.50 Kb)
krátce o této složce odpadu..
17.06.2013Upozornění na vypnutí VO (typ: DOC, velikost: 22.00 Kb)
02.05.2013Historické město roku 2012 (typ: DOC, velikost: 86.00 Kb)
Historický úspěch při třetí nominaci - zkrácený článek z Českého rozhlasu + odkaz na reportáž pořízenou ve Španělském sále Pražského hradu televizí nominovaného města Příbor
04.03.2013Investice v roce 2013 (typ: XLS, velikost: 33.00 Kb)
Tabulka předpokládaných projektů v roce 2013 + větší opravy a rekonstrukce po schválení rozpočtu
22.02.2013Stavba mostu přes Jilemku (typ: DOC, velikost: 27.00 Kb)
V průběhu stavby (březen - červen) bude prostor stavby uzavřen, podrobnosti v oznámení
09.12.2011Plán zimní údržby města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 109.50 Kb)
Vše podstatné o zimní údržbě pro zimní období na léta 2010 - 2015 (odpovědnost, okruhy, podmínky)
31.10.2011Pozvánka na odborný seminář zaměřený na revitalizaci panelových a bytových domů (typ: PDF, velikost: 432.55 Kb)
15 účastníků semináře získává šanci vyhrát hodnotné ceny!
17.08.2010Energetický plán města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 749.82 Kb)
Strategický dokument města v oblasti energetiky
23.02.2009Návrh dokumentace k územnímu řízení chodníku v ulici Čsl.legií - výkres řešení od kruhového objezdu u ATESA po Pekárnu (typ: PDF, velikost: 2.18 MB)
23.02.2009Návrh dokumentace k územnímu řízení chodníku v ulici Čsl.legií - výkres řešení od Pekárny po provozovnu ČSAD (typ: PDF, velikost: 1.72 MB)
08.10.2008Studie chodníku v ulici Čsl.legií - textová část (typ: PDF, velikost: 772.02 Kb)
Průvodní zpráva ke studii
08.10.2008Studie chodníku v ulici Čsl.legií -přehledná situace (typ: PDF, velikost: 545.71 Kb)
rozsah stavby zakreslený do mapy města
08.10.2008Studie chodníku v ulici Čsl.legií - výkres řešení od kruhového objezdu u ATESA po Pekárnu (typ: PDF, velikost: 1.83 MB)
Podrobný návrh řešení průběhu chodníku
08.10.2008Studie chodníku v ulici Čsl.legií - výkres řešení od Pekárny po provozovnu ČSAD (typ: PDF, velikost: 1.74 MB)
podrobný návrh řešení průběhu chodníku
08.10.2008Studie chodníku v ulici Čsl.legií - výkres řešení se zakreslením průběhu inženýrských sítí od kruhového objezdu u Atesa po Pekárnu (typ: PDF, velikost: 1.57 MB)
situace technické infrastruktury
08.10.2008Studie chodníku v ulici Čsl.legií - výkres řešení se zakreslením průběhu inženýrských sítí od kruhového objezdu od Pekárny po provozovnu ČSAD (typ: PDF, velikost: 1.49 MB)
studie technické infrastruktury
05.12.2007Peníze na památky 2008-2013 (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
prvotní informace o možných finančních zdrojích na opravy a údržbu památek
29.01.2007Rozpočet VHS Turnov 2007 (typ: XLS, velikost: 184.00 Kb)
04.04.2005Informace o radonovém programu (typ: DOC, velikost: 26.00 Kb)
možnost zajištění bezplatného měření radonu u vyhrazených objektů
04.04.2005Radonová vyhláška a žádost (typ: DOC, velikost: 52.50 Kb)
Úplné znění radonové vyhlášky a formulář žádosti
25.03.2005Základní informace o odboru (typ: DOC, velikost: 48.50 Kb)
dělení odboru na oddělení a pracovní náplň odboru
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.