Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor rozvoje, investic a majetku > Oddělení rozvoje a investic > Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
19.10.2020Poslední termín svozu bioodpadu! (typ: DOCX, velikost: 145.32 Kb)
16.04.2020Provozní doba - kompostárna (typ: DOCX, velikost: 843.71 Kb)
21.05.2018Brožura o odpadovém hospodářství (typ: PDF, velikost: 2.59 MB)
10.04.2018Svozy bionádob (typ: DOCX, velikost: 259.85 Kb)
01.02.2018Plán odpadového hospodářství města (typ: DOCX, velikost: 5.83 MB)
08.09.2017Dny Evropského dědictví Jilemnice 2017 (typ: PDF, velikost: 5.60 MB)
Leták na již 12. ročník EHD
29.08.2017Architektonická studie Nouzov (typ: PDF, velikost: 24.11 MB)
Finální podoba architektonické studie možnosti výstavby RD v lokalitě Nouzov
17.02.2017Výstavba rodiných domů v lokalitě Nouzov - pozvánka (typ: PDF, velikost: 260.12 Kb)
Ve čtvrtek 2.3.2017 se uskuteční diskusní a pracovní setkání se zájemci o výstavbu v lokalitě Nouzov
13.02.2017Principy výstavby v lokalitě Nouzov (typ: PDF, velikost: 135.21 Kb)
Pro zájemce o výstavbu RD v lokalitě Nouzov předběžné principy výstavby (předpokládá se vzájemná participace na úrovni architekt, občan, město), bližší informace u ing. Martina Šnorberta
04.01.2017Plán zimní údržby 2017 (typ: PDF, velikost: 221.00 Kb)
Aktuální plán zimní údržby platný v roce 2017
30.11.2016Materiály z plánovacího setkání 29_9_2016 (typ: PDF, velikost: 1.98 MB)
Pro účely webové aplikace zmenšené výkresy možných konceptů lokality Nové město - západ
10.10.2016Plán odpadového hospodářství města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 4.25 MB)
Legislativou požadovaný dokument obsahující analytickou část a návrh na nejbližších 5 let
20.07.2016Svoz biodopadu z hnědých nádob (typ: DOCX, velikost: 11.65 Kb)
pro technickou závadu bude místo středy vyvezeno v sobotu
25.05.2016Letní koupaliště v Jilemnici - stavební úpravy a rozšíření (typ: PPT, velikost: 15.51 MB)
prezentace ing. Milan Šmída (hlavního projektanta) na zastupitelstvu města Jilemnice dne 25.5.2016 o podobě a orientačních nákladech tohoto projektu.
16.05.2016Plánovací setkání -park na sídlišti Spořilov - návrh řešení (typ: ZIP, velikost: 12.43 MB)
návrh ze strany architektonického ateliéru, řešící vymezený prostor na sídlišti Spořilov (tisky, které byly k dispozici na setkání s občany dne 12.5.2016)
02.05.2016Pozvánka na plánovací setkání - park na sídlišti Spořilov (typ: PDF, velikost: 1.19 MB)
Nový spořilovský park - diskuse nad rozpracovaným návrhem - náplň a provedení, srdečně jsou zváni obyvatelé sídliště i ostatní jilemničtí
08.04.2016Jarní deratizace v Jilemnice (typ: PDF, velikost: 129.31 Kb)
30.03.2016Svoz biodpadu 2016 (typ: PDF, velikost: 124.87 Kb)
Informace o systému a svozu bioodpadu pro sezónu 2016
17.02.2016Prezentace Udržitelná energetika v Jilemnici (typ: PDF, velikost: 3.86 MB)
Prezentace od firmy Porsenna z workshopu dne 16.2.2016
12.10.2015Kotlíkové dotace (typ: PDF, velikost: 269.48 Kb)
Liberecký kraj vyhlásí dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva. Předpokládá se výměna 940 kotlů na území Libereckého kraje. Žadatelé - pouze vlastníci RD, předpoklad příjmu žádostí v druhé polovině ledna 2016. Více informací na webových stánkách Libereckého kraje nebo na odboru rozvoje MěÚ Jilemnice (Ing. Martin Šnorbert) a odboru ŽP (ing. Blanka Štefanová).
07.09.2015Pracovní verze urbanistické studie zástavby Nouzov (typ: PDF, velikost: 10.32 MB)
Námět na zástavbu lokality NOUZOV zpracovaný pražskými architekty
03.03.2015Koordinační situace revitalizace katolického hřbitova (typ: PDF, velikost: 502.19 Kb)
Výkres revitalizace katolického hřbitova (plánované dokončení 31.5.2015)
03.03.2015Průvodní zpráva revitalizace katolického hřbitova (typ: PDF, velikost: 1.57 MB)
obsahuje popis řešení prostoru včetně dendrologického průzkumu
03.03.2015Jak bude vypadat katolický hřbitov po provedených pracích (typ: PDF, velikost: 71.71 Kb)
Stručný popis prací a odkazy na dokumenty
26.01.2015Hodnocení končícího programového období 2007 -2013 (typ: PDF, velikost: 2.88 MB)
Projekty realizované v rámci programového období EU 2007 - 2013 již byly ukončeny (i když je pravidlo n+2 = vyhodnocení a dofinancování mohlo proběhnout do roku 2015) a tudíž je čas na hodnocení tohoto období...
13.09.2013Stromová a mimolesní zeleň (typ: PDF, velikost: 741.10 Kb)
článek o péči o stromové a mimolesní zeleni s náměty do příštích let
25.06.2013Proč třídit bioodpad (typ: DOC, velikost: 36.50 Kb)
několik dobrých důvodů proč třídit biologicky rozložitelný odpad...
25.06.2013Co je bioodpad (typ: DOC, velikost: 27.50 Kb)
krátce o této složce odpadu..
17.06.2013Upozornění na vypnutí VO (typ: DOC, velikost: 22.00 Kb)
02.05.2013Historické město roku 2012 (typ: DOC, velikost: 86.00 Kb)
Historický úspěch při třetí nominaci - zkrácený článek z Českého rozhlasu + odkaz na reportáž pořízenou ve Španělském sále Pražského hradu televizí nominovaného města Příbor
04.03.2013Investice v roce 2013 (typ: XLS, velikost: 33.00 Kb)
Tabulka předpokládaných projektů v roce 2013 + větší opravy a rekonstrukce po schválení rozpočtu
22.02.2013Stavba mostu přes Jilemku (typ: DOC, velikost: 27.00 Kb)
V průběhu stavby (březen - červen) bude prostor stavby uzavřen, podrobnosti v oznámení
09.12.2011Plán zimní údržby města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 109.50 Kb)
Vše podstatné o zimní údržbě pro zimní období na léta 2010 - 2015 (odpovědnost, okruhy, podmínky)
31.10.2011Pozvánka na odborný seminář zaměřený na revitalizaci panelových a bytových domů (typ: PDF, velikost: 432.55 Kb)
15 účastníků semináře získává šanci vyhrát hodnotné ceny!
17.08.2010Energetický plán města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 749.82 Kb)
Strategický dokument města v oblasti energetiky
23.02.2009Návrh dokumentace k územnímu řízení chodníku v ulici Čsl.legií - výkres řešení od kruhového objezdu u ATESA po Pekárnu (typ: PDF, velikost: 2.18 MB)
23.02.2009Návrh dokumentace k územnímu řízení chodníku v ulici Čsl.legií - výkres řešení od Pekárny po provozovnu ČSAD (typ: PDF, velikost: 1.72 MB)
08.10.2008Studie chodníku v ulici Čsl.legií - textová část (typ: PDF, velikost: 772.02 Kb)
Průvodní zpráva ke studii
08.10.2008Studie chodníku v ulici Čsl.legií -přehledná situace (typ: PDF, velikost: 545.71 Kb)
rozsah stavby zakreslený do mapy města
08.10.2008Studie chodníku v ulici Čsl.legií - výkres řešení od kruhového objezdu u ATESA po Pekárnu (typ: PDF, velikost: 1.83 MB)
Podrobný návrh řešení průběhu chodníku
08.10.2008Studie chodníku v ulici Čsl.legií - výkres řešení od Pekárny po provozovnu ČSAD (typ: PDF, velikost: 1.74 MB)
podrobný návrh řešení průběhu chodníku
08.10.2008Studie chodníku v ulici Čsl.legií - výkres řešení se zakreslením průběhu inženýrských sítí od kruhového objezdu u Atesa po Pekárnu (typ: PDF, velikost: 1.57 MB)
situace technické infrastruktury
08.10.2008Studie chodníku v ulici Čsl.legií - výkres řešení se zakreslením průběhu inženýrských sítí od kruhového objezdu od Pekárny po provozovnu ČSAD (typ: PDF, velikost: 1.49 MB)
studie technické infrastruktury
05.12.2007Peníze na památky 2008-2013 (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
prvotní informace o možných finančních zdrojích na opravy a údržbu památek
29.01.2007Rozpočet VHS Turnov 2007 (typ: XLS, velikost: 184.00 Kb)
04.04.2005Informace o radonovém programu (typ: DOC, velikost: 26.00 Kb)
možnost zajištění bezplatného měření radonu u vyhrazených objektů
04.04.2005Radonová vyhláška a žádost (typ: DOC, velikost: 52.50 Kb)
Úplné znění radonové vyhlášky a formulář žádosti
25.03.2005Základní informace o odboru (typ: DOC, velikost: 48.50 Kb)
dělení odboru na oddělení a pracovní náplň odboru
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.