Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Zveřejněné dokumenty ze všech odborů

Zveřejněné dokumenty ze všech odborů

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
20.09.2019Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice (typ: PDF, velikost: 247.43 Kb)
20.09.2019Záměr pronájmu (typ: PDF, velikost: 200.85 Kb)
Kanceláře v čp. 41, Jilemnice
20.09.2019Záměr pronájmu (typ: PDF, velikost: 167.84 Kb)
Sklad, p. p. č. 642/5, k. ú. Jilemnice
20.09.2019Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů (typ: PDF, velikost: 73.77 Kb)
20.09.2019Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Horní Rokytnice nad Jizerou (typ: PDF, velikost: 4.62 MB)
20.09.2019Zápis z jednání bytové a sociální komise - 19.9.2019 (typ: PDF, velikost: 425.55 Kb)
18.09.2019VHS Turnov - Výzva: Jilemnice - doprovodné investice pro odstavení vodovodního přivaděče Bátovka - 1. část (typ: PDF, velikost: 244.08 Kb)
18.09.2019Zápis z 22. schůze RM (typ: PDF, velikost: 599.94 Kb)
zápis a schválená usnesení
18.09.2019Rozhodnutí - prodloužení stavebního povolení - Rekonstrukce komunikace Vrcha - Stráž, Horní Rokytnice (typ: PDF, velikost: 465.44 Kb)
18.09.2019Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice, V Jilmu (typ: PDF, velikost: 833.11 Kb)
18.09.2019Rozpočtové opatření RM č.8/2019, schválené 18.9.2019 (typ: DOCX, velikost: 51.80 Kb)
18.09.2019Zápis z komise kultury a školství z 9. 9. 2019 (typ: PDF, velikost: 61.83 Kb)
16.09.2019Zápis z KV dne 20.5.2019 (typ: PDF, velikost: 145.62 Kb)
Zápis z KV dne 20.5.2019
16.09.2019Zápis z KV dne 17.6.2019 (typ: PDF, velikost: 146.10 Kb)
Zápis z KV dne 17.6.2019
16.09.2019Zpravodaj města - XLII. ROČNÍK - PRÁZDNINY 2019 (typ: PDF, velikost: 7.17 MB)
13.09.2019Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice (typ: PDF, velikost: 210.01 Kb)
13.09.2019Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice, Hrabačov (typ: PDF, velikost: 987.28 Kb)
13.09.2019Exekutorský úřad Praha 7 - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 328.90 Kb)
13.09.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 30.8.2019 (typ: PDF, velikost: 46.17 Kb)
12.09.2019Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 9/2019 (typ: PDF, velikost: 473.30 Kb)
Návrh jednosměrné komunikace kolem autobusového nádraží, zajištění bezpečnosti dětí na přechodech u škol, návrh dopravního značení ul. Roztocká a Jana Buchara, řešení dopravy v ul. Jana Harracha a ve Zvědavé uličce
11.09.2019Rozpočtové opatření ZM č.1/2019, schválené 4. 9. 2019 (typ: DOCX, velikost: 32.36 Kb)
11.09.2019Zápis komise rozvoje č. 6-19 ze dne 09.09.2019 (typ: PDF, velikost: 370.47 Kb)
10.09.2019Zápis z 9. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.67 MB)
zápis a schválená usnesení
09.09.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace VHS na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 349.19 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci „Obytný soubor Jilemnice – Nouzov – vodovodní řad, splašková kanalizace“
09.09.2019Státní pozemkový úřad - Veřejná nabídka pozemků (typ: PDF, velikost: 192.02 Kb)
05.09.2019Podmínky pro poskytovaní pečovatelské služby (typ: DOC, velikost: 285.00 Kb)
05.09.2019Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (typ: DOC, velikost: 295.00 Kb)
05.09.2019Zápis z komise rozvoje podnikání - září 2019 (typ: PDF, velikost: 344.90 Kb)
04.09.2019Zrušení úředního dne 20.09.2019 na úseku občanských průkazů a evidence obyvatel (typ: DOCX, velikost: 11.88 Kb)
Zrušení úředního dne 20.09.2019 na úseku občanských průkazů a evidence obyvatel
04.09.2019Zápis z 21. schůze RM (typ: PDF, velikost: 737.73 Kb)
zápis a schválená usnesení
04.09.2019Sběr mobilních telefonů (typ: DOCX, velikost: 51.59 Kb)
03.09.2019Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Jilemnice – Rekonstrukce kanalizace ulice V Jilmu (typ: PDF, velikost: 199.54 Kb)
03.09.2019Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (typ: PDF, velikost: 113.20 Kb)
30.08.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 7.8.2019 (typ: PDF, velikost: 31.23 Kb)
29.08.2019Dodatek návrhu programu 9. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 95.29 Kb)
28.08.2019Exekutorský úřad Praha 8 - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 238.70 Kb)
27.08.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 17.8.2019 (typ: PDF, velikost: 22.30 Kb)
26.08.2019Návrh programu 9. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 863.85 Kb)
26.08.2019Příloha č. 1 k 9. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 177.80 Kb)
26.08.2019Příloha č. 2 k 9. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 210.00 Kb)
26.08.2019Příloha č. 3 k 9. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 27.42 Kb)
26.08.2019Příloha č. 4 k 9 zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 173.73 Kb)
26.08.2019Příloha č. 5 k 9. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 182.49 Kb)
26.08.2019Příloha č. 6 k 9. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 22.62 Kb)
26.08.2019Příloha č. 7 k 9. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 20.92 Kb)
26.08.2019Příloha č. 8 k 9. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 63.06 Kb)
23.08.2019Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Semily - aktualizovaný seznam nemovitých věcí (typ: PDF, velikost: 75.32 Kb)
23.08.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5.8.2019 (typ: PDF, velikost: 482.08 Kb)
21.08.2019Zápis z 20. schůze RM (typ: PDF, velikost: 328.45 Kb)
zápis a schválená usnesení
19.08.2019Zrušení úředního dne 20.09.2019 na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel (typ: DOCX, velikost: 11.88 Kb)
Zrušení úředního dne 20.09.2019 na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
19.08.2019Formulář závěrečného vyúčtování (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
Formulář závěrečného vyúčtování grantu poskytnutého v rámci Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice
16.08.2019Exekutorský úřad Brno - město - Usnesení o nařízení elektronické dražby (typ: PDF, velikost: 212.78 Kb)
15.08.2019Rozpočtové opatření RM č.7/2019, schválené 14.8.2019 (typ: DOCX, velikost: 51.11 Kb)
14.08.2019Zápis z 19. schůze RM (typ: PDF, velikost: 841.41 Kb)
zápis a schválená usnesení
13.08.2019Ochrana ovzduší - závazná stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší na území ORP Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 11.83 Kb)
12.08.2019Kurz trénování paměti - Městská knihovna Jaroslava Havlíčka Jilemnice (typ: PDF, velikost: 437.49 Kb)
09.08.2019Změna č. 3 ÚP Víchová nad Jizerou (typ: ZIP, velikost: 6.22 MB)
- dokumentace k veřejnému projednání
06.08.2019Zpravodaj města - XLII. ROČNÍK - ČERVEN 2019 (typ: PDF, velikost: 7.36 MB)
05.08.2019Dokumentace SEA (typ: PDF, velikost: 444.55 Kb)
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí, Vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000
05.08.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 17.7.2019 (typ: PDF, velikost: 69.15 Kb)
01.08.2019Fotodokumentace (typ: PDF, velikost: 1.46 MB)
30.07.2019Ochrana ovzduší - závazná stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší na území ORP Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 11.45 Kb)
25.07.2019zápis z komise Zdravého města a MA21 - červenec (typ: PDF, velikost: 477.58 Kb)
22.07.2019Vyúčtování dotace z Grantového programu SPORT za rok 2019 (typ: RTF, velikost: 120.46 Kb)
Závěrečná zpráva - vyúčtování Grantového programu SPORT za rok 2019
22.07.2019Vyúčtování dotace z Grantového programu Zdravého města a MA 21 za rok 2019 (typ: RTF, velikost: 112.85 Kb)
Závěrečná zpráva - vyúčtování Grantového programu Zdravého města a MA 21 za rok 2019
22.07.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace ev.č.3/2019/GP/PP (typ: PDF, velikost: 603.35 Kb)
příjemce Tomáš Roučka - udržovací práce na čp.111, Zvědavá ulička
19.07.2019Portál občana - e Občanka - informace (typ: PDF, velikost: 2.72 MB)
Portál občana - e Občanka - informace
19.07.2019Portál občana - e Občanka - informace (typ: PDF, velikost: 2.11 MB)
Portál občana - e Občanka - informace
19.07.2019Portál občana - e-Občanka - informace (typ: PDF, velikost: 2.72 MB)
Portál občana - e-Občanka - informace
18.07.2019Zápis z 18. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.11 MB)
zápis a schválená usnesení
18.07.2019Rozpočtová opatření RM č.5/2019 a č. 6/2019 schválená 17.7.2019 (typ: DOCX, velikost: 50.86 Kb)
17.07.2019Zápis komise rozvoje č. 5-19 ze dne 24.06.2019 (typ: PDF, velikost: 377.10 Kb)
12.07.2019Žádost o zavedení pečovatelské služby (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
08.07.2019zápis z komise Zdravého města a MA21 - červen 2019 (typ: PDF, velikost: 227.78 Kb)
01.07.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
Poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice, z.s. na provozní náklady a údržbu majetku vč. dlouhodobých pronájmů v roce 2019
01.07.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.00 MB)
Poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice, z.s. na sportovní činnost v roce 2019
01.07.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
Poskytnutí dotace Klubu biatlonu Jilemnice, z.s. na provoz sportovního areálu Hraběnka v roce 2019
01.07.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1018.34 Kb)
Poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Jilemnice, z.s. na projekt "Udržujeme naši Sokolovnu" v roce 2019
01.07.2019Zápis z jednání Komise životního prostředí - červen 2019 (typ: DOC, velikost: 46.50 Kb)
01.07.2019Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 6/2019 (typ: PDF, velikost: 493.77 Kb)
Činnost Městské policie, Informovanost občanů, Reklamní zařízení umístěné na pozemcích a majetku města, Doprava, Údržba komunikací, Nařízení města - parkování
28.06.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 24.6.2019 (typ: PDF, velikost: 13.77 Kb)
26.06.2019Změna č.1 ÚP Benecko (typ: ZIP, velikost: 58.81 MB)
- návrh změny č.1 územního plánu Benecko ke společnému jednání včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Natura, SEA)
26.06.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Zdravého města a MA21 města Jilemnice na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1018.45 Kb)
Poskytnutí dotace Oblastní charitě na spolufinancování sociálního automobilu
26.06.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1015.80 Kb)
Poskytnutí dotace Paul Dance, z.s. na celoroční sportovní činnost v roce 2019
26.06.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.00 MB)
Poskytnutí dotace Sportovnímu klubu NIKÉ Jilemnice, z.s. na zajištění plateb nájemného za jilemnický bazén
26.06.2019Zápis ze 17. schůze RM (typ: PDF, velikost: 578.83 Kb)
zápis a schválená usnesení
26.06.2019Rozpočtové opatření RM č.4/2019, schválené 26.6.2019 (typ: DOCX, velikost: 49.08 Kb)
25.06.2019Grantový program města Jilemnice na rok 2019 - schválené dotace (typ: XLSX, velikost: 23.90 Kb)
Grantový program města Jilemnice na rok 2019 - schválené dotace
25.06.2019Zápis z 8. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.93 MB)
zápis a schválená usnesení
25.06.2019Vyhodnocení anketního šetření 2019 (typ: PDF, velikost: 432.07 Kb)
2019 - Vyhodnocení anketního šetření
24.06.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 1.00 MB)
Poskytnutí dotace TJ Jilemnice - zabezpečení sportovních ploch
24.06.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 19.3.2019 (typ: PDF, velikost: 20.75 Kb)
21.06.2019Zápis z jednání bytové a sociální komise - 19.6.2019 (typ: PDF, velikost: 171.44 Kb)
21.06.2019Zápis z komise rozvoje podnikání - červen 2019 (typ: PDF, velikost: 295.67 Kb)
20.06.2019Zápis 04/2019 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 641.68 Kb)
20.06.2019Schválený závěrečný účet města Jilemnice za rok 2018 (typ: DOCX, velikost: 68.39 Kb)
20.06.2019Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice - Přehled příjmů a výdajů za rok 2018, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2018 (typ: XLSX, velikost: 102.21 Kb)
20.06.2019Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2018 - Sestava závěrečný účet za rok 2018 – plné členění podle rozpočtové skladby (typ: PDF, velikost: 1.12 MB)
20.06.2019Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2018 (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
20.06.2019Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Jilemnice na roky 2020- 2023 (typ: XLSX, velikost: 55.42 Kb)
Schváleno ZM dne 19.6.2019 pod č. usn. 44/19
17.06.2019Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č.5 ze dne 11.6.2019 (typ: PDF, velikost: 309.57 Kb)
12.06.2019Zápis z 16. schůze RM (typ: PDF, velikost: 452.56 Kb)
zápis a schválená usnesení
10.06.2019Zápis z komise kultury a školství z 3. 6. 2019 (typ: PDF, velikost: 262.82 Kb)
05.06.2019VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů (typ: PDF, velikost: 32.66 Kb)
04.06.2019Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jilemnice na roky 2020 - 2023 (typ: XLSX, velikost: 55.46 Kb)
03.06.2019Zpravodaj města - XLII. ROČNÍK - KVĚTEN 2019 (typ: PDF, velikost: 6.25 MB)
03.06.2019zápis z komise Zdravého města a MA21 - květen 2019 (typ: PDF, velikost: 234.74 Kb)
03.06.2019zápis č. 4/2019 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 234.74 Kb)
03.06.2019Elektronická verze ankety "Desatero problémů Jilemnice" (typ: PDF, velikost: 290.50 Kb)
Vážení občané, hlasovat v anketě můžete do 10. června 2019 také elektronicky (modul ankety poskytl Mobilní Rozhlas).
03.06.2019Anketní lístek - DESATERO PROBLÉMŮ JILEMNICE 2019 (typ: PNG, velikost: 734.84 Kb)
03.06.20192019 - Prezentace města Jilemnice (typ: PPT, velikost: 3.09 MB)
03.06.2019hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2018 (typ: DOCX, velikost: 2.89 MB)
31.05.2019Zápis 05/2019 osadního výboru Hrabačov (typ: PDF, velikost: 387.33 Kb)
31.05.2019Zápis z KV dne 15.4.2019 (typ: PDF, velikost: 164.61 Kb)
Zápis z KV dne 15.4.2019
30.05.2019Základní síť sociálních služeb města Jilemnice 2019 (typ: PDF, velikost: 224.34 Kb)
Základní síť sociálních služeb aktualizovaná k 29.5.2019
30.05.2019Zápis z 15. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.66 MB)
zápis a schválená usnesení
30.05.2019Zápis z KV dne 18.3.2019 (typ: PDF, velikost: 132.27 Kb)
29.05.2019Anketní lístek "Desatero problémů Jilemnice" (typ: PNG, velikost: 562.94 Kb)
Vážení občané, od 27. 5. naleznete ve Vašich poštovních stránkách anketní lístek „Desatero problémů Jilemnice“. Anketa je také ke stažení na www.mestojilemnice.cz. Vyplněný anketní lístek je možné zaslat e-mailem na adresu mickalova@mesto.jilemnice.cz nebo odevzdat do 10. 6. ve sběrných místech (Městský úřad Jilemnice – budova A (podatelna), budova B (přízemí), budova C (pokladna), Informační centrum Jilemnice, Tesco (Jana Buchara 986), Masarykova městská nemocnice (recepce). Děkujeme Vám za zájem o naši společnou budoucnost a za Váš čas.
29.05.2019Zápis komise rozvoje č. 4-19 ze dne 20.05.2019 (typ: PDF, velikost: 373.40 Kb)
29.05.2019Zpráva o uplatňování ÚP Horní Branná (typ: PDF, velikost: 405.37 Kb)
projednání
28.05.2019Zápis z jednání Komise životního prostředí - květen 2019 (typ: DOC, velikost: 44.00 Kb)
28.05.2019Zápis z jednání bytové a sociální komise - 22.5.2019 (typ: PDF, velikost: 343.94 Kb)
28.05.2019Návrh závěrečného účtu města Jilemnice za rok 2018 (typ: DOCX, velikost: 68.71 Kb)
28.05.2019Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice - Přehled příjmů a výdajů za rok 2018, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2018 (typ: XLSX, velikost: 102.21 Kb)
28.05.2019Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2018 - Sestava závěrečný účet za rok 2018 – plné členění podle rozpočtové skladby (typ: PDF, velikost: 1.12 MB)
28.05.2019Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2018 (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
27.05.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 18.5.2019 (typ: PDF, velikost: 69.42 Kb)
27.05.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 10.4.2019 (typ: PDF, velikost: 52.53 Kb)
24.05.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2019 - Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 481.05 Kb)
23.05.2019Vyhláška 1/2019 (typ: PDF, velikost: 1.55 MB)
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, nakládání se stavebním odpadem produkovaným nepodnikajícími fyzickými osobami na území města Jilemnice
23.05.2019Vyhláška 2/2019 (typ: PDF, velikost: 365.19 Kb)
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města
22.05.2019Zápis ze 7. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 764.15 Kb)
zápis a schválená usnesení
20.05.2019Krkonoše - svazek měst a obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (typ: PDF, velikost: 33.62 Kb)
16.05.2019Zápis ze 14. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.08 MB)
zápis a schválená usnesení
16.05.2019Zápis 03/2019 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 50.29 Kb)
15.05.2019Zápis z komise rozvoje podnikání - květen 2019 (typ: PDF, velikost: 197.30 Kb)
15.05.2019Rozpočtové opatření RM č.3/2019, schválené 15.5.2019 (typ: DOCX, velikost: 51.26 Kb)
14.05.2019Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 5/2019 (typ: PDF, velikost: 438.40 Kb)
Program podpory pro přijetí nových členů Městské policie, informovanost občanů, revize reklamních zařízení, veřejná zeleň
06.05.2019Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č. 4 ze dne 29.4.2019 (typ: PDF, velikost: 389.00 Kb)
06.05.2019Zápis z komise kultury a školství z 29. 4. 2019 (typ: PDF, velikost: 100.98 Kb)
01.05.20192019 - Zápis z akce (typ: PDF, velikost: 868.52 Kb)
30.04.2019Poplatek za komunální odpad 2019 (typ: DOC, velikost: 23.50 Kb)
Poplatek za komunální odpad 2019
30.04.2019Zápis komise rozvoje č.3-19 ze dne 16.04.2019 (typ: DOCX, velikost: 52.63 Kb)
30.04.2019Jilemnicko - svazek obcí - Návrh závěrečného účtu 2018, Návrh na střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2024 (typ: ZIP, velikost: 13.57 MB)
30.04.2019zápis z komise Zdravého města a MA21 - duben 2019 (typ: DOCX, velikost: 29.16 Kb)
29.04.2019Zápis z jednání Komise životního prostředí - duben 2019 (typ: DOC, velikost: 43.50 Kb)
29.04.2019Zpravodaj města - XLII. ROČNÍK - DUBEN 2019 (typ: PDF, velikost: 7.99 MB)
24.04.2019Rozpočtové opatření RM č.2/2019, schválené 24.4.2019 (typ: DOCX, velikost: 50.95 Kb)
24.04.2019Zápis z 13. schůze RM (typ: PDF, velikost: 969.56 Kb)
zápis a schválená usnesení
24.04.2019Územní plán Horka u Staré Paky (typ: ZIP, velikost: 4.05 MB)
- úplné znění po změně č.1a
22.04.2019Zápis č. 3/2019 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 214.85 Kb)
16.04.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jilemnicko-svazek obcí na rok 2019 - Poskytnutí dotace na akci \ (typ: PDF, velikost: 574.48 Kb)
12.04.2019Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 4/2019 (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
Městská policie, stav místních komunikací - informace pro občany
10.04.2019Zápis z 12. schůze RM (typ: PDF, velikost: 323.56 Kb)
zápis a schválená usnesení
10.04.2019Rekonstrukce Žižkovy ulice (typ: PDF, velikost: 812.95 Kb)
V dubnu se v Jilemnici rozeběhne největší investiční akce roku plánovaná společně s Libereckým krajem – rekonstrukce Žižkovy ulice. Město se na ní bude podílet částkou 18 mil. Kč. Vítězem veřejné zakázky na realizaci této investice se stala firma M-silnice a.s. Pardubice.
09.04.2019Zpráva o provedených kontrolách v roce 2018 (typ: DOC, velikost: 223.50 Kb)
Zpráva o provedených kontrolách v roce 2018
09.04.2019Dobrovolníci uklidili v Jilemnici a okolí téměř tunu odpadků (typ: PDF, velikost: 1.02 MB)
Společný úklid proběhl v Jilemnici 5. a 6. dubna v rámci celorepublikové kampaně Ukliďme Česko. Město se do kampaně zapojilo počtvrté, a to pod záštitou komise Zdravého města a MA21.
04.04.2019Zápis z komise rozvoje podnikání - duben 2019 (typ: PDF, velikost: 242.12 Kb)
04.04.2019Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (typ: PDF, velikost: 313.98 Kb)
01.04.2019Formulář žádosti o ID z rozpočtu MJ 2019 (typ: XLSX, velikost: 159.40 Kb)
01.04.2019Formulář vyúčtování ID za rok 2019 (typ: XLSX, velikost: 15.50 Kb)
01.04.2019Vzorová smlouva ID z rozpočtu města Jilemnice 2019 (typ: PDF, velikost: 361.79 Kb)
01.04.2019Zápis z 6. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.06 MB)
zápis a schválená usnesení
01.04.2019Pomoc českým občanům v zahraničí - "Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí" (DROZD) (typ: DOCX, velikost: 1.89 MB)
Pomoc českým občanům v zahraničí - "Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí" (DROZD)
29.03.2019Zápis 02/2019 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 998.42 Kb)
28.03.2019Zápis z 11. schůze RM (typ: PDF, velikost: 716.54 Kb)
zápis a schválená usnesení
28.03.2019Rozpočtové opatření RM č.1/2019, schválené 27.3.2019 (typ: DOCX, velikost: 50.39 Kb)
28.03.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 27.2.2019 (typ: PDF, velikost: 43.53 Kb)
27.03.2019zápis z komise Zdravého města a MA21 - březen 2019 (typ: PDF, velikost: 236.38 Kb)
27.03.2019Zpravodaj města - XLII. ROČNÍK - BŘEZEN 2019 (typ: PDF, velikost: 7.51 MB)
26.03.2019Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č. 2 ze dne 19.3.2019 (typ: PDF, velikost: 327.22 Kb)
26.03.2019Jilemnice se opět připojí ke kampani Ukliďme Česko. Uklízet se bude 5. a 6. dubna (typ: PDF, velikost: 1.11 MB)
Město Jilemnice se v dubnu opět připojí k celorepublikové kampani „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“. Pod záštitou komise Zdravého města a MA21 se akce v Jilemnici koná již počtvrté.
26.03.2019Zápis z jednání Komise životního prostředí - březen 2019 (typ: DOC, velikost: 42.00 Kb)
26.03.2019Zápis z komise kultury a školství z 18. 3. 2019 (typ: DOC, velikost: 36.00 Kb)
25.03.2019Zpravodaj města - XLII. ROČNÍK - ÚNOR 2019 (typ: PDF, velikost: 7.16 MB)
22.03.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 12.3.2019 (typ: PDF, velikost: 29.74 Kb)
20.03.2019Zápis č. 2/2019 z jednání komise Zdravého města MA21 (typ: PDF, velikost: 235.90 Kb)
19.03.2019Příloha č. 1a k 6. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 55.45 Kb)
Svoz a likvidace odpadu na Jilemnicku
19.03.2019Příloha č. 1b k 6. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 44.00 Kb)
Svoz a likvidace odpadu na Jilemnicku
19.03.2019Příloha č. 1c k 6. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 80.50 Kb)
Svoz a likvidace odpadu na Jilemnicku
19.03.2019Příloha č. 1d k 6. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 36.80 Kb)
Svoz a likvidace odpadu na Jilemnicku
19.03.2019Příloha č. 1e k 6. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.50 MB)
Svoz a likvidace odpadu na Jilemnicku
19.03.2019Příloha č. 2 k 6. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 176.04 Kb)
Zápis z jednání osadního výboru Hrabačov
19.03.2019Příloha č. 3 k 6. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 998.34 Kb)
Zápis z jednání finančního výboru
19.03.2019Příloha č. 4 k 6. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 2.89 MB)
Hodnotící zpráva za rok 2018
19.03.2019Příloha č. 5a k 6. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 66.50 Kb)
Dodatek č. 1 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov
19.03.2019Příloha č. 5b k 6. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 104.50 Kb)
Stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov
19.03.2019Příloha č. 6 k 6. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 29.72 Kb)
Veřejnoprávní smlouva
18.03.2019Kondolenční kniha k úmrtí Stanislava Zindulky (typ: PDF, velikost: 759.96 Kb)
Město Jilemnice poskytne veřejnosti možnost vyjádřit soustrast nad úmrtím tamního rodáka a čestného občana Stanislava Zindulky.
14.03.2019Zápis z 10. schůze RM (typ: PDF, velikost: 103.18 Kb)
zápis a schválená usnesení
13.03.2019Zápis z 9. schůze RM (typ: PDF, velikost: 999.35 Kb)
zápis a schválená usnesení
11.03.2019MAS Krkonoše (typ: PDF, velikost: 561.23 Kb)
možnosti čerpání regionálních dotací
08.03.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 1.3.2019 (typ: PDF, velikost: 186.20 Kb)
07.03.2019Zápis z KV dne 4.2.2019 (typ: PDF, velikost: 144.33 Kb)
Zápis z KV dne 4.2.2019
07.03.2019Jilemnicko - svazek obcí - Návrh rozpočtu na rok 2019 (typ: PDF, velikost: 311.98 Kb)
06.03.2019Zápis z 8. schůze RM (typ: PDF, velikost: 243.59 Kb)
zápis a schválená usnesení
06.03.2019Zápis komise rozvoje č.1-19 ze dne 28. 02. 2019 (typ: DOCX, velikost: 17.56 Kb)
06.03.2019Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
Formulář žádosti
06.03.2019Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 132.00 Kb)
Pravidla programu
06.03.2019Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu města
05.03.2019Zápis 02/2019 osadního výboru Hrabačov (typ: PDF, velikost: 204.94 Kb)
04.03.2019zápiszkomisediopravyaveřejného pořádku (typ: DOC, velikost: 46.50 Kb)
Zahájení činnosti, zimní údržba, cyklotrasy
04.03.2019Ztráty a nálezy (typ: DOC, velikost: 26.00 Kb)
01.03.2019Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Jilemnice na rok 2019 - poskytnutí dotace zatřešení objeku spolku (typ: PDF, velikost: 283.32 Kb)
01.03.2019Zápis z komise rozvoje podnikání - únor 2019 (typ: PDF, velikost: 181.49 Kb)
01.03.2019Výroční zpráva za rok 2018 (typ: PDF, velikost: 31.80 Kb)
01.03.2019Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č.1 ze dne 19.2.2019 (typ: PDF, velikost: 233.43 Kb)
01.03.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5.2.2019 (typ: PDF, velikost: 30.48 Kb)
01.03.2019Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 132.00 Kb)
Pravidla grantového programu
01.03.2019Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 223.50 Kb)
Výzva k podávání žádostí
01.03.2019Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
Formulář žádosti
01.03.2019Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
Formulář závěrečného vyúčtování
28.02.2019Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2019 (typ: DOC, velikost: 34.00 Kb)
27.02.2019Zápis ze 7. schůze RM (typ: PDF, velikost: 445.48 Kb)
zápis a schválená usnesení
26.02.2019Zápis z komise kultury a školství z 18. 2. 2019 (typ: PDF, velikost: 172.73 Kb)
25.02.2019VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů (typ: PDF, velikost: 31.27 Kb)
25.02.2019zápis z komise Zdravého města a MA21 - únor 2019 (typ: PDF, velikost: 1.79 MB)
25.02.2019Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2019 (typ: XLSX, velikost: 57.12 Kb)
25.02.2019Komentář ke schválenému rozpočtu města Jilemnice na rok 2019 (typ: DOCX, velikost: 139.38 Kb)
25.02.2019Zápis z 5. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.74 MB)
zápis a schválená usnesení
25.02.2019Pozvánka na společné jednání všech pracovních skupin KPSS (typ: PDF, velikost: 300.19 Kb)
22.02.2019Zápis 01/2019 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 29.90 Kb)
20.02.2019Zpravodaj města - XLII. ROČNÍK - LEDEN 2019 (typ: PDF, velikost: 9.32 MB)
20.02.2019Zápis č. 1/2019 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 1.79 MB)
13.02.2019Zápis z 6. schůze RM (typ: PDF, velikost: 248.25 Kb)
zápis a schválená usnesení
11.02.2019Výstavba na Nouzově: Neobsazené pozemky budou nabízeny za původní cenu (typ: PDF, velikost: 1.03 MB)
V Jilemnici v lokalitě Nouzov by mělo brzy vyrůst satelitní městečko. Záměrem města bylo v roce 2016 vytvořit atraktivní obytnou zástavbu v blízkosti centra, která nenásilně zapadne do nezastavěné krajiny. Pozemky, které ještě nejsou obsazeny, budou zájemcům nabízeny po vydání územního rozhodnutí za původně stanovenou cenu.
11.02.2019Příloha č. 1a k 5. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 184.75 Kb)
Rozpočet 2018 - hospodaření 2018 - rozpočet 2019
11.02.2019Příloha č. 1b k 5. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 214.61 Kb)
Rozpočet města Jilemnice na rok 2019
11.02.2019Příloha č. 2a k 5. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 27.86 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
11.02.2019Příloha č. 2b k 5. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 19.81 Kb)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
11.02.2019Příloha č. 2c k 5. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 20.59 Kb)
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
11.02.2019Příloha č. 3 k 5. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 22.67 Kb)
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby
11.02.2019Příloha č. 4a k 5. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 131.50 Kb)
Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí
11.02.2019Příloha č. 4b k 5. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 223.50 Kb)
Výzva k podávání žádosti o dotaci
11.02.2019Příloha č. 4c k 5. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
Žádost o dotaci
11.02.2019Příloha č. 4d k 5. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 91.00 Kb)
Smlouva o poskytnutí dotace
11.02.2019Příloha č. 4e k 5. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 243.00 Kb)
Závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace akce
11.02.2019Příloha č. 5 k 5. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 129.93 Kb)
grafický snímek
11.02.2019Příloha č. 6 k 5. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 178.31 Kb)
grafický snímek
11.02.2019Příloha č. 7 k 5. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 242.60 Kb)
grafický snímek
07.02.2019V Jilemnici vznikne nové zázemí pro sociální služby. Poskytovatelům služeb poslouží prostory bývalé ubytovny (typ: PDF, velikost: 463.07 Kb)
V Jilemnici proběhne v roce 2019 rekonstrukce nevyužité části budovy bývalé ubytovny ve Valdštejnské ulici. Účelem je vytvoření kvalitního zázemí pro sociální služby, které v Jilemnici doposud chybělo, ale také rozšíření nabídky služeb pro osoby sociálně vyloučené a osoby se zdravotním postižením.
04.02.2019Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019 (typ: XLSX, velikost: 184.71 Kb)
04.02.2019Zápis z 5. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.08 MB)
zápis a schválená usnesení
04.02.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 8.1.2019 (typ: PDF, velikost: 77.63 Kb)
04.02.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 22.1.2019 (typ: PDF, velikost: 23.20 Kb)
31.01.2019Zápis ze 4. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 863.86 Kb)
zápis a schválená usnesení
24.01.2019Termíny zasedání Zastupitelstva města Jilemnice pro 1. pololetí r. 2019 (typ: PDF, velikost: 110.44 Kb)
18.01.2019V Jilemnici je opět k vidění obří sněhový Krakonoš (typ: PDF, velikost: 770.41 Kb)
Jilemnické náměstí od 18. ledna střeží tradiční sněhová socha Krakonoše. Vládce hor měří téměř 8 metrů. Jeho autorem je opět pan Josef Dufek (71), který na Krakonošovi pracoval se svými dvěma zkušenými pomocníky od středy do pátečního odpoledne.
16.01.2019Zápis ze 4. schůze RM (typ: PDF, velikost: 569.94 Kb)
zápis a schválená usnesení
15.01.2019Zpravodaj města - XLI. ROČNÍK - PROSINEC 2018 (typ: PDF, velikost: 7.18 MB)
15.01.2019Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 3.1.2019 (typ: PDF, velikost: 34.43 Kb)
14.01.2019Příloha č. 1a k 4. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 6.65 MB)
Studie zajištění správy a provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací
14.01.2019Příloha č. 1b k 4. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 3.62 MB)
Prezentace Studie zajištění správy a provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací
14.01.2019Příloha č. 2 k 4. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 655.37 Kb)
Zápis z 2. jednání kontrolního výboru
14.01.2019Příloha č. 3 k 4. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 1.38 MB)
Plán rozvoje sportu v Jilemnici na roky 2018 – 2020
14.01.2019Příloha č. 4 k 4. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 102.31 Kb)
Grantový program SPORT města Jilemnice pro poskytování dotací na sport v roce 2019
14.01.2019Příloha č. 5 k 4. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 100.33 Kb)
Grantový program zdravého města a MA21 města Jilemnice pro poskytování dotací v roce 2019
14.01.2019Příloha č. 6 k 4. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 172.57 Kb)
Prodej bytů v čp. 1207-1213
14.01.2019Příloha č. 7 k 4. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 875.18 Kb)
Směna pozemků v rámci akce "Jilemnice - všesportovní a volnočasový areál Hraběnka - I. etapa"
14.01.2019Příloha č. 8 k 4. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 212.31 Kb)
Přijetí daru pozemku v Hrabačově
14.01.2019Příloha č. 9a k 4. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 89.70 Kb)
Žádost o směnu pozemků za kulturním domem
14.01.2019Příloha č. 9b k zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 22.56 Kb)
Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí
10.01.2019Publicita: Článek o projektu - leden 2019 (typ: PDF, velikost: 751.49 Kb)
09.01.2019Zápis z KV dne 7.1.2019 (typ: PDF, velikost: 658.60 Kb)
Zápis z KV dne 7.1.2019
08.01.2019ZŠ J. Harracha v Jilemnici se dočká rekonstrukce a modernizace (typ: PDF, velikost: 752.01 Kb)
Projekt s názvem ZŠ J. Harracha v Jilemnici: zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání předložilo město Jilemnice do výzvy programu IROP na podporu infrastruktury základního vzdělávání v únoru roku 2017. Projekt byl zařazen do seznamu náhradních projektů. V listopadu loňského roku se finanční prostředky na požadovanou dotaci uvolnily. Základní škola J. Harracha se tedy v příštích dvou letech dočká rekonstrukce.
07.01.2019výzva k podávání žádostí o dotaci z programu MK ČR - ORP 2019 (typ: PDF, velikost: 454.17 Kb)
Výzva k podání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2019
31.12.2018Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Jilemnicku (typ: PDF, velikost: 2.96 MB)
Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Jilemnicku na období 2018-2026
31.12.2018Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Jilemnicku 2018-2026 (typ: PDF, velikost: 2.96 MB)
28.12.2018Termíny jednání rady města v 1. pololetí 2019 (typ: DOC, velikost: 22.00 Kb)
21.12.2018Zápis z 3. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
zápis a schválená usnesení
20.12.2018Rozpočtové opatření RM č.12/2018 - 13/2018, schválené 19.12.2018 (typ: DOCX, velikost: 50.67 Kb)
19.12.2018Zápis z 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.22 MB)
zápis a schválená usnesení
19.12.2018Vyhláška 2/2018 (typ: PDF, velikost: 72.91 Kb)
kterou se mění OZV 8/2017 o místním poplatku za odpady
19.12.2018STANOVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2019 NA ÚZEMÍ MĚST A OBCÍ SDRUŽENÝCH VE VODOHOSPODÁŘSKÉM SDRUŽENÍ TURNOV (typ: DOCX, velikost: 46.83 Kb)
17.12.2018Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 (typ: DOCX, velikost: 26.16 Kb)
17.12.2018Rozpočtové opatření ZM č.10/2018 - 12/2018, schválené 12.12.2018 (typ: DOCX, velikost: 27.43 Kb)
17.12.2018Zápis 05/2018 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 68.04 Kb)
12.12.2018Zápis z KV dne 10.12.2018 (typ: PDF, velikost: 137.28 Kb)
Zápis z KV dne 10.12.2018
11.12.2018Na radnici vystavují své práce žáci výtvarného oboru ZUŠ (typ: PDF, velikost: 482.99 Kb)
V prostorách jilemnické radnice vystavují své práce žáci výtvarného oboru základní umělecké školy. Výstava s názvem Neviditelný svět je volně přístupná, návštěvníci si ji mohou prohlédnout do konce února.
03.12.2018Přednáška Prevence onemocnění ledvin a močových cest (typ: PDF, velikost: 69.05 Kb)
03.12.2018Příloha č. 1a k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 3.67 MB)
Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby
03.12.2018Příloha č. 1b k 3. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 63.50 Kb)
Dohoda o úhradě vzniklých víceprací v rámci projektu
03.12.2018Příloha č. 2 k 3. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 255.31 Kb)
grafický snímek
03.12.2018Příloha č. 3 k 3. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 252.03 Kb)
grafický snímek
03.12.2018Příloha č. 4 k 3. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 224.55 Kb)
grafický snímek
03.12.2018Příloha č. 5 k 3. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 175.74 Kb)
grafický snímek
03.12.2018Příloha č. 6a k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 382.48 Kb)
Návrh programu valné hromady
03.12.2018Příloha č. 6b k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 153.57 Kb)
Status výboru pro audit
03.12.2018Příloha č. 6c k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 133.25 Kb)
zápis
03.12.2018Příloha č. 8 k 3. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 43.03 Kb)
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2018
03.12.2018Příloha č. 9 k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 395.42 Kb)
Projekt Jilemnice - zdravé město
29.11.2018Zápis z 2. schůze RM (typ: PDF, velikost: 600.67 Kb)
zápis a schválená usnesení
26.11.2018Zpravodaj města - XLI. ROČNÍK - LISTOPAD 2018 (typ: PDF, velikost: 7.40 MB)
26.11.2018Vyúčtování dotace z Grantového programu 2018 (typ: RTF, velikost: 145.02 Kb)
Vyúčtování dotace z Grantového programu 2018
26.11.2018Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice - obnova hospodářských sítí v Metyšově ulici (typ: PDF, velikost: 239.62 Kb)
26.11.2018Zápis z 2. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 855.09 Kb)
zápis a schválená usnesení
23.11.2018Rozpočtové opatření ZM č.8/2018 - 9/2018, schválené 21.11.2018 (typ: DOCX, velikost: 27.26 Kb)
19.11.2018Seznam členů zastupitelstva 2018-2022 (typ: XLS, velikost: 41.00 Kb)
16.11.2018Město Jilemnice ocenilo úspěchy žáků a studentů jilemnických škol (typ: PDF, velikost: 512.55 Kb)
Ve středu 14. listopadu byli u příležitosti státního svátku 17. listopadu oceněni žáci a studenti jilemnických škol.
14.11.2018Rozpočtové opatření RM č.11/2018 , schválené 14.11.2018 (typ: DOCX, velikost: 48.82 Kb)
14.11.2018Zápis z 1. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.17 MB)
zápis a schválená usnesení
14.11.2018Informace o prodeji pozemků u kruhového objezdu (typ: DOCX, velikost: 73.63 Kb)
14.11.2018Koncepce řešení plochy u kruhového objezdu (typ: PDF, velikost: 26.66 MB)
13.11.2018Příloha č. 1 k 2. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 175.88 Kb)
dopis MMR - informace o uvolnění finančních prostředků
13.11.2018Příloha č. 2 k 2. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.33 MB)
základní informace o projektu
13.11.2018Příloha č. 3 k 2. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 41.00 Kb)
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
09.11.2018Zastupitelé zvolili nové vedení města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 773.67 Kb)
Ve středu 7. listopadu 2018 se ve Společenském domě Jilm konalo ustavující zasedání zastupitelstva města Jilemnice, vzešlého z nedávných komunálních voleb.
09.11.2018Zápis z 1. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 574.78 Kb)
zápis a schválená usnesení
06.11.2018Přednáška - Psychosomatika, vliv myšlení na zdraví (typ: PDF, velikost: 634.51 Kb)
02.11.2018Dokončení stavby (typ: PDF, velikost: 2.22 MB)
30.10.2018Festival Dech hor potřetí v Jilemnici (typ: PDF, velikost: 740.82 Kb)
Horolezecký a cestovatelský festival Dech hor v listopadu láká na setkání se špičkovými horolezci a cestovateli v čele s Markem Holečkem a Radkem Grohem.
30.10.2018Realizace projektu 2018 (typ: PDF, velikost: 7.79 MB)
29.10.2018U příležitosti výročí 100 let Československa ocenilo město významné osobnosti (typ: PDF, velikost: 750.10 Kb)
Ve Společenském domě Jilm si ve středu 24. října převzalo ocenění devět osobností, kterým se významným způsobem povedlo přispět k rozvoji a reprezentaci města Jilemnice.
29.10.2018Rozpočtové opatření RM č.10/2018 , schválené 24.10.2018 (typ: DOCX, velikost: 48.19 Kb)
26.10.2018Zpravodaj města - XLI. ROČNÍK - ŘÍJEN 2018 (typ: PDF, velikost: 6.69 MB)
26.10.2018Zápis ze 111.schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.85 MB)
zápis a schválená usnesení
26.10.2018Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Jilemnice (typ: PDF, velikost: 719.60 Kb)
Metodika standardů sociálně-právní ochrany dětí v Jilemnici byla vytvořena v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, a vyhlášky č. 476/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona sociálně-právní ochrany dětí, v platném znění. S ohledem na skutečnost, že dosud neexistuje jednotná metodika, byl jako podkladový materiál pro tvorbu vlastní metodiky standardů v Jilemnici použit manuál implementace standardů kvality sociálně-právní ochrany, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2014.
26.10.2018Přílohy ke Standardům kvality OSPOD (typ: ZIP, velikost: 11.05 MB)
Přílohy č. 1 - 12 ke Standardům kvality OSPOD
25.10.2018Zpravodaj města - XLI. ROČNÍK - ZÁŘÍ 2018 (typ: PDF, velikost: 6.98 MB)
19.10.2018zápis z komise Zdravého města a MA21 - říjen 2018 (typ: PDF, velikost: 354.19 Kb)
19.10.2018Zápis č. 6/2018 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 354.19 Kb)
15.10.2018Zápis z 110. schůze RM (typ: PDF, velikost: 624.27 Kb)
zápis a schválená usnesení
15.10.2018Město Jilemnice zve na oslavy stého výročí vzniku Československa (typ: PDF, velikost: 468.60 Kb)
U příležitosti významného výročí 100 let od vzniku Československa se v Jilemnici uskuteční hned několik akcí. Oslavy započnou 22. října a vyvrcholí v podvečer 24. října Slavnostním večerem k výročí 100 let Československa, na kterém vystoupí operní pěvkyně Andrea Tögel Kalivodová a Moravské klavírní trio.
06.10.2018Automobilizační techniky (typ: PDF, velikost: 2.63 MB)
Přijďte si zacvičit a uvolnit páteř
04.10.2018Zápis ze 109. schůze RM (typ: PDF, velikost: 59.35 Kb)
zápis a schválená usnesení
03.10.2018Rozpočtové opatření RM č.9/2018 , schválené 3.10.2018 (typ: DOCX, velikost: 46.01 Kb)
26.09.2018Kulatý stůl - Komunitní plán sociálních služeb regionu Jilemnicko (typ: PDF, velikost: 259.88 Kb)
Přijďte s námi diskutovat o nastavení sociálních služeb na Jilemnicku.
26.09.2018zápis z komise Zdravého města a MA21 - září 2018 (typ: PDF, velikost: 426.48 Kb)
26.09.2018Zápis č. 5/2018 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 426.48 Kb)
25.09.2018Rozpočtové opatření RM č.8/2018 , schválené 19.9.2018 (typ: DOCX, velikost: 45.14 Kb)
24.09.2018Pozvánka na jednání pracovní skupiny OOSV (typ: DOCX, velikost: 58.49 Kb)
24.09.2018Zápis z jednání OOSV (typ: DOCX, velikost: 57.81 Kb)
24.09.2018Pozvánka na jednání pracovní skupiny RsD (typ: DOCX, velikost: 55.93 Kb)
24.09.2018Zápis z jednání RsD (typ: DOCX, velikost: 56.94 Kb)
24.09.2018Pozvánka na jednání pracovní skupiny OZPaS (typ: DOCX, velikost: 58.59 Kb)
24.09.2018Zápis z jednání OZPaS (typ: DOCX, velikost: 58.86 Kb)
21.09.2018Kampaň Dny zdraví (typ: PDF, velikost: 476.17 Kb)
Pojďte udělat něco pro své zdraví .
21.09.2018Zápis z 38. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.10 MB)
zápis a schválená usnesení
21.09.2018Zápis ze 108.schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.40 MB)
zápis a schválená usnesení
19.09.2018Jilemničtí hasiči slavnostně převzali novou cisternu (typ: PDF, velikost: 1.03 MB)
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Jilemnice převzala v sobotu 15. září 2018 do užívání nové výjezdové vozidlo. Hasičům cisternu předali zástupci města Jilemnice, profesionálních hasičů a Libereckého kraje v čele s hejtmanem Martinem Půtou.
17.09.2018Přednáška s ukázkou nordic walking (typ: PDF, velikost: 644.48 Kb)
12.09.2018Zpravodaj města - XLI. ROČNÍK - PRÁZDNINY 2018 (typ: PDF, velikost: 6.68 MB)
11.09.2018Zápis 04/2018 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 270.58 Kb)
07.09.2018Zápis ze 107. schůze RM (typ: PDF, velikost: 843.53 Kb)
zápis a schválená usnesení
06.09.20182018 - Evropský týden mobility - program (typ: PDF, velikost: 414.71 Kb)
05.09.2018Vozidla města mají od září nové poznávací značky (typ: PDF, velikost: 859.73 Kb)
Služební automobily z vozového parku města Jilemnice budou mít od září jednotné registrační značky. Důvodem je snadná identifikace automobilů v užívání města, ale také prezentace města Jilemnice navenek.
05.09.2018Zpravodaj města - XLI. ROČNÍK - ČERVEN 2018 (typ: PDF, velikost: 6.60 MB)
05.09.2018Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 16.8.2018 (typ: PDF, velikost: 301.65 Kb)
05.09.2018Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 16.8.2018 (typ: PDF, velikost: 57.94 Kb)
05.09.2018Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 16.8.2018 (typ: PDF, velikost: 61.95 Kb)
03.09.2018Letáček o OSPOD pro rodiče (typ: PDF, velikost: 1.39 MB)
Informativní letáček orgánu sociálně-právní ochrany dětí
03.09.2018Letáček o OSPOD pro děti (typ: PDF, velikost: 1.41 MB)
Informativní letáček orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který byl vytvořen v rámci projektu C2.
03.09.2018Zápis z KV dne 3.9.2018 (typ: PDF, velikost: 90.08 Kb)
Zápis z KV dne 3.9.2018
03.09.2018Město Jilemnice zve na setkání k tématu společenské a osobní bezpečnosti (typ: PDF, velikost: 602.06 Kb)
V rámci prevence a krizového řízení připravilo město Jilemnice preventivní program pro seniory. Tématem prvního setkání, které se uskuteční 13. září 2018 v 16:00 hod. v prostorech Informačního centra pro mládež, je osobní a společenská bezpečnost.
03.09.2018Zápis ze 106. schůze RM (typ: PDF, velikost: 90.47 Kb)
zápis a schválená usnesení
31.08.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice- prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Lomem III (typ: PDF, velikost: 304.72 Kb)
31.08.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice - obnova hospodářských sítí v Metyšově ulici (typ: PDF, velikost: 304.49 Kb)
28.08.2018Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 23.7.2018 (typ: PDF, velikost: 298.46 Kb)
21.08.201850 let od okupace: 21. srpen 1968 v Jilemnici (typ: PDF, velikost: 1.03 MB)
21. 8. 2018 - Jilemnice patřila k městům velmi výrazně zasaženým průjezdem okupačních vojsk. Jak píše ve svém článku Jan Kubát, rachot tanků probudil jilemnické obyvatele 21. srpna 1968 v půl druhé nad ránem. Vojska Varšavské smlouvy přijela z Harrachova silnicí Pojizerkou. Do Jilemnice vjely posádky od Víchové nad Jizerou, kde pokračovaly Žižkovou ulicí směrem na Mříčnou.
17.08.2018Rozpočtové opatření RM č.7/2018 , schválené 15.8.2018 (typ: DOCX, velikost: 47.87 Kb)
17.08.2018Rozpočtové opatření ZM č. 7/2018, schválené 15.8.2018 (typ: DOCX, velikost: 35.85 Kb)
17.08.2018Zápis ze 105. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.00 MB)
zápis a schválená usnesení
17.08.2018Zápis z 37. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.80 MB)
zápis a schválená usnesení
17.08.20182018 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou, zápis z projednání v zastupitelstvu města (typ: ZIP, velikost: 2.21 MB)
15.08.2018Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20.7.2017 (typ: PDF, velikost: 164.81 Kb)
15.08.2018Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 23.7.2018 (typ: PDF, velikost: 55.45 Kb)
08.08.2018Zápis 03/2018 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
03.08.2018Zápis ze 104. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
zápis a schválená usnesení
27.07.2018Registr řidičů - vyřízení žádostí (typ: DOC, velikost: 30.00 Kb)
26.07.2018Registr silničních vozidel - vyřízení žádostí (typ: DOC, velikost: 32.00 Kb)
26.07.2018Pozemní komunikace (typ: DOC, velikost: 24.50 Kb)
25.07.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2018 ev.č4/2018/GP/PP (typ: PDF, velikost: 3.98 MB)
příjemce Římskokatolická farnost - děkanství Jilemnice - restaurování 3 křížů u východního průčelí kostela
25.07.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jilemnicko-svazek obcí na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci "Krakonošovy letní podvečery 2018" (typ: PDF, velikost: 551.57 Kb)
19.07.2018ŽÁDOST O VYŘAZENÍ VOZIDLA (typ: PDF, velikost: 652.30 Kb)
Vytisknout na formát A4 (oboustranně)
11.07.2018Zápis ze 103. schůze RM (typ: PDF, velikost: 289.55 Kb)
zápis a schválená usnesení
11.07.2018Rozpočtové opatření RM č.6/2018 , schválené 9.7.2018 (typ: DOCX, velikost: 47.06 Kb)
10.07.2018Schválený závěrečný účet města Jilemnice za rok 2017 (typ: DOCX, velikost: 64.44 Kb)
10.07.2018Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice - Přehled příjmů a výdajů za rok 2017, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2017 (typ: XLSX, velikost: 102.88 Kb)
10.07.2018Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2017 - Sestava závěrečný účet za rok 2017 – plné členění podle rozpočtové skladby (typ: PDF, velikost: 1.13 MB)
10.07.2018Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2017 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2017 (typ: PDF, velikost: 1.19 MB)
09.07.2018Rozpočtové opatření ZM č.3/2018 - 6/2018, schválené 27.6.2018 (typ: DOCX, velikost: 36.37 Kb)
09.07.2018Rozpočtové opatření RM č.5/2018 , schválené 27.6.2018 (typ: DOCX, velikost: 47.68 Kb)
03.07.2018Kam s ojetými pneumatikami? (typ: DOCX, velikost: 12.72 Kb)
02.07.2018Zápis z 36. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.97 MB)
- zápis a schválená usnesení
02.07.2018Náměstí od pondělí opět stráží Krakonoš. Je dřevěný a pochází z dílny Josefa Dufka (typ: PDF, velikost: 1.03 MB)
V pondělí v dopoledních hodinách byla na podloubí radnice na Masarykově náměstí v Jilemnici instalována dřevěná socha Krakonoše. Jejím autorem je jilemnický umělec Josef Dufek. Z jeho dílny pochází také několikametrová sněhová podoba vládce Krkonoš, která každým rokem vyroste uprostřed náměstí.
02.07.2018Ztráty a nálezy (typ: DOC, velikost: 26.50 Kb)
01.07.2018Změny ve vydávání cestovních dokladů od 01.07.2018 (typ: PDF, velikost: 356.33 Kb)
Změny ve vydávání cestovních dokladů od 01.07.2018
01.07.2018Změny ve vydávání občanských průkazů od 01.07.2018 (typ: PDF, velikost: 484.33 Kb)
Změny ve vydávání občanských průkazů od 01.07.2018
01.07.2018Evidence obyvatel (typ: DOC, velikost: 122.50 Kb)
Evidence obyvatel
01.07.2018Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem - (typ: PDF, velikost: 236.17 Kb)
Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem - " e-Občanka"
01.07.2018EasyGO - systém samoobslužného odbavení cestujících -Letiště Václava Havla (typ: PDF, velikost: 960.61 Kb)
EasyGO - systém samoobslužného odbavení cestujících -Letiště Václava Havla, Terminál 1
01.07.2018Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem - E-Občanka a elektronické funkce - informace (typ: PDF, velikost: 592.90 Kb)
Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem - E-Občanka a elektronické funkce - informace
01.07.2018Cestovní doklady od 01.07.2018 (typ: DOCX, velikost: 19.11 Kb)
Cestovní doklady od 01.07.2018
01.07.2018Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra Praha - převzetí dokladů ve zkrácených lhůtách (typ: PDF, velikost: 43.06 Kb)
Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra Praha - převzetí dokladů ve zkrácených lhůtách
01.07.2018MV Praha - pracoviště OP a CP pro převzetí dokladů ve zkrácených lhůtách - trasa (typ: PDF, velikost: 454.50 Kb)
MV Praha - pracoviště OP a CP pro převzetí dokladů ve zkrácených lhůtách - trasa
01.07.2018Práva klientů cestovních kanceláří - rady, informace pro občany (typ: PDF, velikost: 568.32 Kb)
Práva klientů cestovních kanceláří - rady, informace pro občany
01.07.2018Občanské průkazy od 01.07.2018 (typ: DOC, velikost: 210.00 Kb)
Občanské průkazy od 01.07.2018
01.07.2018Poučení pro držitele cestovního e-pasu (typ: PDF, velikost: 8.62 MB)
Poučení pro držitele cestovního e-pasu
29.06.2018Zápis ze 102. schůze RM (typ: PDF, velikost: 943.80 Kb)
- zápis a schválená usnesení
28.06.2018zápis z komise Zdravého města a MA21 - červen 2018 (typ: PDF, velikost: 1.98 MB)
28.06.2018Zápis č. 4/2018 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 1.98 MB)
26.06.2018Jilemnice má koňského kmotřence. Jmenuje se Heřmánek a pochází z Janovy hory (typ: PDF, velikost: 1.23 MB)
Představitelé města pokřtili v červnu huculského hřebečka. Hřebeček pochází z chovu rodiny Karbusických na Janově hoře ve Vítkovicích. Od kmotrů dostal jméno Heřmánek.
20.06.2018Zpravodaj města - XLI. ROČNÍK - KVĚTEN 2018 (typ: PDF, velikost: 6.95 MB)
20.06.2018Zápis ze 101. schůze RM (typ: PDF, velikost: 263.51 Kb)
zápis a schválená usnesení
15.06.2018Zápis ze 100. schůze RM (typ: PDF, velikost: 568.56 Kb)
zápis a schválená usnesení
13.06.2018Zápis 02/2018 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 1.20 MB)
12.06.2018Evidence řidičů a vozidel po rekonstrukci: klienti se mohou objednat i z domova (typ: PDF, velikost: 1.00 MB)
Klienti evidence řidičů a vozidel na MěÚ Jilemnice jsou od června odbavováni na přepážkách, které vyhovují požadavkům na moderní pracoviště. Novinkou je také možnost sjednat si návštěvu úřadu z domova prostřednictvím rezervačního systému.
11.06.20182018 - Kulatý stůl na téma "Investiční záměry v Hrabačově" (typ: PDF, velikost: 351.31 Kb)
07.06.2018Jilemnice získala první místo v soutěži Zlatá popelnice 2017 (typ: PDF, velikost: 943.26 Kb)
Město Jilemnice se umístilo na prvním místě soutěže v třídění odpadu, kterou každoročně vyhlašuje Liberecký kraj. Ve své kategorii obce nad 3 501 obyvatel nechala Jilemnice za sebou Lomnici nad Popelkou, Turnov a také Semily. Slavnostní vyhlášení soutěže se konalo v pátek 1. 6. 2018 na Ještědu.
07.06.2018Zápis z 99. schůze RM (typ: PDF, velikost: 115.35 Kb)
zápis a schválená usnesení
06.06.2018Provozní řád areálu Hraběnka (typ: PDF, velikost: 119.31 Kb)
05.06.2018Zápis z 98. schůze RM (typ: PDF, velikost: 956.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
05.06.2018Oznámení o přerušení dodávek elektřiny (typ: PDF, velikost: 466.62 Kb)
Vážení občané, dne 18. 6. 2018 od 7:30 do 18:30 hod. proběhne plánované přerušení dodávky elektřiny v těchto ulicích: Dolení, Husova, Kavánova, Krkonošská, Na Vrších a Nádražní.
05.06.2018V Jilemnici je k vidění putovní výstava Rok republiky (typ: PDF, velikost: 765.86 Kb)
Putovní výstava Libereckého kraje připravená u příležitosti 100. výročí vzniku republiky je v červnu k vidění ve Společenském domě Jilm.
04.06.2018Zápis z KV dne 4.6.2018 (typ: PDF, velikost: 135.36 Kb)
Zápis z KV dne 4.6.2018
04.06.2018Návrh závěrečného účtu města Jilemnice za rok 2017 (typ: DOCX, velikost: 66.08 Kb)
04.06.2018Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice - Přehled příjmů a výdajů za rok 2017, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2017 (typ: XLSX, velikost: 102.88 Kb)
04.06.2018Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2017 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2017 (typ: PDF, velikost: 1.19 MB)
04.06.2018Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2017 - Sestava závěrečný účet za rok 2017 – plné členění podle rozpočtové skladby (typ: PDF, velikost: 1.13 MB)
01.06.2018Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2017 (typ: PDF, velikost: 1.73 MB)
31.05.2018Rozpočtové opatření RM č.4/2018 , schválené 30.5.2018 (typ: DOCX, velikost: 46.83 Kb)
30.05.2018Město zavádí novou službu pro občany v podobě Mobilního rozhlasu (typ: PDF, velikost: 622.75 Kb)
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů zavádí město Jilemnice novou službu v podobě Mobilního rozhlasu. Zájemci, kteří se zaregistrují, budou zdarma dostávat informace o důležitých aktualitách, a to prostřednictvím e-mailu, SMS zprávy nebo hlasové zprávy.
30.05.2018zápis z komise Zdravého města a MA21 - květen 2018 (typ: PDF, velikost: 1.80 MB)
30.05.2018Zdravotní plán města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 861.36 Kb)
Město Jilemnice zpracovalo 1. Zdravotní plán Jilemnice.
28.05.2018Hraběnka slavnostně otevřena. Bude sloužit sportovcům i veřejnosti (typ: PDF, velikost: 1.15 MB)
V sobotu 26. května 2018 byl v Jilemnici slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka. V programu pro veřejnost nechyběl exhibiční závod reprezentantů a střelba z malorážky. Sportoviště si přišlo prohlédnout na 2000 návštěvníků.
28.05.20182018 - Vyhodnocení anketního šetření (typ: PDF, velikost: 416.33 Kb)
25.05.2018Zápis č. 3/2018 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 1.80 MB)
24.05.2018Přednáška - Sexuální zdraví, onkologická prevence v gynekologii (typ: PDF, velikost: 133.15 Kb)
21.05.2018Brožura o odpadovém hospodářství (typ: PDF, velikost: 2.59 MB)
18.05.2018Zápis z 97. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.23 MB)
zápis a schválená usnesení
18.05.2018Zápis z 35. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 639.08 Kb)
zápis a schválená usnesení
11.05.2018Anketní lístek - DESATERO PROBLÉMŮ JILEMNICE 2018 (typ: JPG, velikost: 854.04 Kb)
11.05.2018Pozvánka - diskusní setkání (typ: PDF, velikost: 188.46 Kb)
10.05.2018Vedení města zve seniory na turnaj v petanque (typ: PDF, velikost: 145.13 Kb)
Vedení města zve seniory na turnaj v petanque. Drobné občerstvení zajištěno.
09.05.2018Město Jilemnice zve na slavnostní otevření Všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka (typ: PNG, velikost: 139.51 Kb)
09.05.2018Jilemnice si připomněla květnové události roku 1945 (typ: PDF, velikost: 1.58 MB)
Čtvrtek 3. 5. patřil v Jilemnici připomínce květnových událostí, které před 73 lety vedly k osvobození Československa.
09.05.2018Zápis z KV dne 4.10.2017 (typ: PDF, velikost: 137.77 Kb)
Zápis z KV dne 4.10.2017
09.05.2018Zápis z KV dne 22.11.2017 (typ: PDF, velikost: 143.71 Kb)
Zápis z KV dne 22.11.2017
09.05.2018Zápis z KV dne 17.1.2018 (typ: PDF, velikost: 149.48 Kb)
Zápis z KV dne 17.1.2018
09.05.2018Zápis z KV dne 12.2.2018 (typ: PDF, velikost: 101.19 Kb)
Zápis z KV dne 12.2.2018
09.05.2018Zápis z KV dne 19.3.2018 (typ: PDF, velikost: 178.52 Kb)
Zápis z KV dne 19.3.2018
04.05.2018Ekologická stopa města Jilemnice za roky 2015 a 2017 (typ: PDF, velikost: 769.78 Kb)
02.05.2018Zpravodaj města - XLI. ROČNÍK - DUBEN 2018 (typ: PDF, velikost: 9.07 MB)
02.05.2018Newsletter - květen (I.) (typ: PDF, velikost: 551.28 Kb)
30.04.2018V Jilemnici uklidili dobrovolníci 593 kilogramů odpadu (typ: PDF, velikost: 589.96 Kb)
Město Jilemnice se již potřetí připojilo do celorepublikové kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Akce se konala pod záštitou komise Zdravého města a MA21. Do úklidu Jilemnice a okolí se zapojilo celkem 16 dobrovolníků, kteří dohromady posbírali 593 kilogramů odpadu.
30.04.2018Grantový program města Jilemnice na rok 2018 - schválené dotace (typ: XLSX, velikost: 19.89 Kb)
Grantový program města Jilemnice na rok 2018 - schválené dotace
25.04.2018Kulatý stůl - Zdravotní plán města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 172.21 Kb)
Zveme vás na jednání u kulatého stolu k 1. Zdravotnímu plánu města Jilemnice
25.04.2018Zápis z 96. schůze RM (typ: PDF, velikost: 146.57 Kb)
zápis a schválená usnesení
25.04.2018Rozpočtové opatření RM č.3/2018 , schválené 25.4.2018 (typ: DOCX, velikost: 44.77 Kb)
24.04.2018Informační leták (typ: DOC, velikost: 35.00 Kb)
24.04.2018Veřejný závazek (typ: DOC, velikost: 35.00 Kb)
23.04.2018Zápis z KV dne 23.4.2018 (typ: PDF, velikost: 160.97 Kb)
Zápis z KV dne 23.4.2018
23.04.2018Oddávací dny a poplatky za uzavření manželství pro rok 2018 (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
Oddávací dny a poplatky za uzavření manželství pro rok 2018
20.04.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK NIKÉ na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 256.78 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o
20.04.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 268.49 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o
20.04.2018Omezení provozu evidence řidičů a vozidel (typ: PDF, velikost: 703.79 Kb)
Během dubna a května dojde k omezení provozu evidence řidičů a evidence vozidel v přízemí budovy C MěÚ Jilemnice. Důvodem je rekonstrukce odbavovacích prostor za účelem zkvalitnění služeb klientům úřadu.
18.04.2018Rozpočtové opatření ZM č.1/2018 a 2/2018, schválené 11.4.2018 (typ: DOCX, velikost: 33.70 Kb)
17.04.2018Přednáška - Sportovní výžíva (typ: PDF, velikost: 904.54 Kb)
17.04.2018Zápis z 34. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.28 MB)
zápis a schválená usnesení
16.04.2018Zápis z 95. schůze RM (typ: PDF, velikost: 648.58 Kb)
zápis a schválená usnesení
11.04.20182018 - Zápis z akce (typ: PDF, velikost: 674.84 Kb)
10.04.2018Svozy bionádob (typ: DOCX, velikost: 259.85 Kb)
06.04.2018Zpravodaj města - XLI. ROČNÍK - BŘEZEN 2018 (typ: PDF, velikost: 6.25 MB)
06.04.20182018 - Prezentace NSZM ČR (typ: PDF, velikost: 4.39 MB)
06.04.20182018 - Prezentace města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 2.89 MB)
05.04.2018Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou 2018 (typ: PDF, velikost: 239.52 Kb)
Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou 2018
05.04.2018Dovolená a cestování 2018 (typ: PDF, velikost: 307.11 Kb)
Dovolená a cestování 2018
05.04.2018Územní plán Levínská Olešnice (typ: ZIP, velikost: 4.75 MB)
úplné změny po změně č. 1
04.04.2018Rozpočtové opatření RM č.1/2018 a 2/2018, schválené 28.3.2018 (typ: DOCX, velikost: 45.34 Kb)
04.04.2018Pozvánka na jednání pracovní skupiny RsD (typ: DOCX, velikost: 55.91 Kb)
04.04.2018Zápis z jednání RsD (typ: DOCX, velikost: 59.96 Kb)
03.04.2018Město připravuje preventivní program pro seniory (typ: PDF, velikost: 384.01 Kb)
V rámci prevence a krizového řízení připravuje město Jilemnice program pro seniory, který by se týkal jejich osobní a společenské bezpečnosti. První setkání se uskuteční 22. května 2018 v 16: 00 hod. v prostorech Informačního centra pro mládež.
03.04.2018Zápis z 94. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.85 MB)
zápis a schválená usnesení
02.04.2018zápis z komise Zdravého města a MA21 - březen 2018 (typ: PDF, velikost: 433.70 Kb)
02.04.2018Zápis č. 2/2018 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 433.70 Kb)
29.03.2018Redakce zpravodaje vyhlašuje fotosoutěž „Jilemnice včera a dnes“ (typ: PDF, velikost: 824.67 Kb)
Redakce jilemnického zpravodaje vyhlašuje další fotografickou soutěž. Tématem je tentokrát Jilemnice historická a současná. Snímky do soutěže mohou zájemci zasílat až do 30. dubna 2018. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na Májovém jarmarku, z nejlepších fotografií bude také uspořádána výstava v radniční věži.
28.03.2018Pozvánka na jednání pracovní skupiny OOSV (typ: DOCX, velikost: 58.42 Kb)
28.03.2018Zápis z jednání OOSV (typ: DOCX, velikost: 64.78 Kb)
28.03.2018Pozvánka na jednání pracovní skupiny OZPaS (typ: DOCX, velikost: 58.52 Kb)
28.03.2018Zápis z jednání OZPaS (typ: DOCX, velikost: 67.86 Kb)
27.03.2018Přednáška - Psychosomatika, vliv myšlení na zdraví (typ: PDF, velikost: 638.95 Kb)
23.03.2018Upozornění na uzavírku ulice Čsl. legií (typ: PDF, velikost: 982.15 Kb)
21.03.20182018 - Pozvánka Fórum Zdravého města Jilemnice (typ: JPG, velikost: 1.03 MB)
19.03.2018Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2.3.2018 (typ: PDF, velikost: 68.20 Kb)
16.03.2018Zápis z 93. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.55 MB)
zápis a schválená usnesení
15.03.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2018 - Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 664.15 Kb)
15.03.2018ROZHOVOR: O festivalu Dech hor s Viktorem Kunou (typ: PDF, velikost: 317.04 Kb)
Už teď je jisté, že Dech hor zakotví v Jilemnici i napotřetí, a to 24. listopadu. Příprava programu je ale podle Viktora Kuny, pořadatele celého festivalu, celoroční záležitostí.
14.03.2018Vyhláška 1/2018 (typ: PDF, velikost: 303.07 Kb)
kterou se zrušuje OZV 5/2006, o zabezpečení veřejného pořádku a OZV 3/2017, kterou se mění OZV 5/2006, o zabezpečení veřejného pořádku
13.03.2018Komentář ke schválenému rozpočtu města Jilemnice na rok 2018 (typ: DOCX, velikost: 75.41 Kb)
13.03.2018Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2018 (typ: XLSX, velikost: 53.63 Kb)
08.03.2018Zpravodaj města - XLI. ROČNÍK - ÚNOR 2018 (typ: PDF, velikost: 6.43 MB)
07.03.2018Divadelní přehlídku Březen – měsíc divadla zahájil Sen noci svatojánské (typ: PDF, velikost: 651.38 Kb)
24. ročník přehlídky Březen – měsíc divadla zahájil ve čtvrtek 1. 3. jilemnický soubor Divadlo V Roztocké. Ochotníci odehráli premiéru Shakesperaovy komedie Sen noci svatojánské.
06.03.2018Výherci fotosoutěže „Krakonoš 2018“ se sešli na radnici (typ: PDF, velikost: 1.03 MB)
Starostka Jilemnice Jana Čechová předala ceny výhercům fotosoutěže o nejhezčí snímek sněhového Krakonoše.
05.03.2018Zápis z 33. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.92 MB)
zápis a schválená usnesení
02.03.2018městský grant 2018 - program (typ: DOC, velikost: 132.00 Kb)
Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
02.03.2018městský grant 2018 - výzva k podávání žádostí (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
výzva k podávání žádostí do Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
02.03.2018městský grant 2018 - formulář žádosti (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
žádost o dotaci z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice
02.03.2018městský grant 2018 - vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (typ: DOC, velikost: 89.50 Kb)
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
02.03.2018městský grant 2018 - závěrečné vyúčtování (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
formulář závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2018
02.03.2018Územní plán Martinice v Krkonoších (typ: ZIP, velikost: 77.16 MB)
územní plán, odůvodnění ÚP, po změně č. 1
26.02.2018zápis z komise Zdravého města a MA21 - únor 2018 (typ: PDF, velikost: 936.33 Kb)
26.02.2018Zápis č. 1/2018 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 936.33 Kb)
23.02.2018Jilemnice přivítá olympioniky 1. března (typ: PDF, velikost: 872.42 Kb)
Město Jilemnice přivítá 1. března účastníky olympiády v Pchjongčchangu. Na Masarykovo náměstí jsou pozváni nejen sportovci, ale i členové servisních týmů, kteří jsou absolventy zdejšího sportovního gymnázia.
23.02.2018Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 7.2.2018 (typ: PDF, velikost: 25.74 Kb)
22.02.2018Zápis z 92. schůze RM (typ: PDF, velikost: 892.67 Kb)
zápis a schválená usnesení
20.02.2018Informace Státní veterinární správy - o aktuální nákazové situaci týkající se výskytu ptačí chřipky v Evropě (typ: PDF, velikost: 264.36 Kb)
(vysocepatogenní aviární influenza)
19.02.2018Příloha č. 1 k 33. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 513.02 Kb)
zápis z provedené kontroly
19.02.2018Příloha č. 2a k 33. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 158.63 Kb)
návrh rozpočtu
19.02.2018Příloha č. 2b k 33. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 75.21 Kb)
komentář k rozpočtu
19.02.2018Příloha č. 3a k 33. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 27.01 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
19.02.2018Příloha č. 3b k 33. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 19.21 Kb)
smlouva o posyktnutí dotace z rozpočtu města
19.02.2018Příloha č. 4 k 33. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 22.79 Kb)
smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby
19.02.2018Příloha č. 5 k 33. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 120.48 Kb)
rozpis akcí
19.02.2018Příloha č. 6a k 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 132.00 Kb)
PROGRAM NA OBNOVU NEMOVITOSTÍ, OBJEKTŮ NEBO JEJICH PROSTŘEDÍ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA JILEMNICE 2018
19.02.2018Příloha č. 6b k 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z PROGRAMU NA OBNOVU NEMOVITOSTÍ, OBJEKTŮ NEBO JEJICH PROSTŘEDÍ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA JILEMNICE, PRO ROK 2018
19.02.2018Příloha č. 6c k 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 89.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva
19.02.2018Příloha č. 6d k 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
žádost o dotaci z rozpočtu města
19.02.2018Příloha č. 6e k 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
závěrečné vyúčtování
19.02.2018Příloha č. 7 k 33. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 203.74 Kb)
grafický snímek
19.02.2018Příloha č. 8 k 33. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 14.07 Kb)
obecně závazná vyhláška
19.02.2018Příloha č. 9a k 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 79.50 Kb)
dodatek č. 2 ke smlouvě
19.02.2018Příloha č. 9b k 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 2.12 MB)
příloha k dodatku
16.02.2018Přihláška do výběrového řízení na obsazení pracovního místa (typ: DOC, velikost: 24.00 Kb)
14.02.2018Jilemničtí Valdštejnové opět spočinuli ve svých hrobech (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
Tři kosterní pozůstatky jilemnických Valdštejnů byly v úterý v 11 hodin za zvuku zvonů navráceny do svých hrobů. Pietní akt doprovázel smuteční průvod a zádušní obřad.
14.02.2018Výroční zpráva za rok 2017 (typ: PDF, velikost: 28.64 Kb)
12.02.2018Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018 (typ: XLSX, velikost: 158.63 Kb)
09.02.2018Zápis z 91. schůze RM (typ: PDF, velikost: 958.79 Kb)
zápis a schválená usnesení
09.02.2018Zpráva o provedených kontrolách v roce 2017 (typ: DOC, velikost: 225.50 Kb)
Zpráva o provedených kontrolách v roce 2017
08.02.2018Zápis 01/2018 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 242.64 Kb)
06.02.2018Přednáška - Raw food pod lupou, s ochutnávkou (typ: PDF, velikost: 167.06 Kb)
06.02.2018Zápis z 32. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.13 MB)
zápis a schválená usnesení
03.02.2018Newsletter: aktuální informace z Jilemnice každý týden (typ: PDF, velikost: 580.56 Kb)
Přinášíme Vám možnost odebírat aktuální informace z Jilemnice, a to formou zasílání pravidelných týdenních newsletterů do Vaší mailové schránky. Pokud máte o tuto službu zájem, napište nám na mailovou adresu zpravodaj@mesto.jilemnice.cz.
02.02.2018Zápis z 90. schůze RM (typ: PDF, velikost: 181.78 Kb)
zápis a schválená usnesení
02.02.2018Radio Contact: Rozhovor se starostkou (typ: MP3, velikost: 2.23 MB)
Starostka Jana Čechová o aktuálním dění v Jilemnici v rozhovoru s redaktorkou Mílou Šajbenovou.
01.02.2018Plán odpadového hospodářství města (typ: DOCX, velikost: 5.83 MB)
30.01.2018Zpravodaj města - XLI. ROČNÍK - LEDEN 2018 (typ: PDF, velikost: 6.39 MB)
30.01.2018Výzva k podání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2018 (typ: DOC, velikost: 189.00 Kb)
30.01.2018Formulář žádosti o zařazení do programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP" na rok 2018 (typ: DOCX, velikost: 56.37 Kb)
29.01.2018Zápis z 89. schůze RM (typ: PDF, velikost: 509.56 Kb)
zápis a schválená usnesení
26.01.2018ÚP Jilemnice, právní stav po změně3 (typ: ZIP, velikost: 5.44 MB)
účinnost od 10, října 2017
25.01.2018ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 289.26 Kb)
25.01.2018ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 289.26 Kb)
24.01.2018Výzva pro podnikatele v oblasti ubytování, stravování a poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu! (typ: PDF, velikost: 158.08 Kb)
23.01.2018Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (právnická osoba) (typ: DOC, velikost: 97.00 Kb)
23.01.2018Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (fyzická osoba) (typ: DOC, velikost: 75.50 Kb)
23.01.2018Živnostenský zákon přílohy (typ: PDF, velikost: 350.76 Kb)
23.01.2018JRF pokyny PO (typ: PDF, velikost: 178.29 Kb)
23.01.2018Změnový list pokyny (typ: PDF, velikost: 182.26 Kb)
23.01.2018Živnostenský zákon (typ: PDF, velikost: 437.15 Kb)
23.01.2018Oznámení změn a doplnění evidence zemědělského podnikatele (typ: DOC, velikost: 41.00 Kb)
23.01.2018jednotný registrační formulář FO (typ: PDF, velikost: 154.92 Kb)
23.01.2018jednotný registrační formulář PO (typ: PDF, velikost: 150.42 Kb)
23.01.2018Změnový list (typ: PDF, velikost: 152.57 Kb)
23.01.2018Seznam oborů činností - volná živnost (typ: PDF, velikost: 103.78 Kb)
23.01.2018Prohlášení odpovědného zástupce (typ: PDF, velikost: 129.14 Kb)
23.01.2018JRF pokyny FO (typ: PDF, velikost: 186.49 Kb)
23.01.2018Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností (typ: PDF, velikost: 386.28 Kb)
22.01.2018Příloha č. 1a k 32. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 149.48 Kb)
zápis z jednání kontrolního výboru
22.01.2018Příloha č. 1b k 32. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 140.50 Kb)
plán kontrolní činnosti
22.01.2018Příloha č. 2 k 32. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 209.95 Kb)
grafický snímek
22.01.2018Příloha č. 3 k 32. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.73 MB)
hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město
22.01.2018Příloha č. 4 k 32. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 372.33 Kb)
Roční plán zlepšování pro rok 2018
22.01.2018Příloha č. 5 k 32. zasedán íZM (typ: PDF, velikost: 70.52 Kb)
Pozvánka na VH MMN
22.01.2018Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 11.1.2018 (typ: PDF, velikost: 28.29 Kb)
22.01.2018Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 11.1.2018 (typ: XLSX, velikost: 11.15 Kb)
16.01.2018Přednáška Správná výživa batolat a předškoláků (typ: PDF, velikost: 356.00 Kb)
15.01.2018Jilemnice má prvního občánka roku 2018 (typ: PDF, velikost: 634.86 Kb)
V pondělí 8. 1. se narodilo první jilemnické miminko roku 2018. Malého občánka, chlapečka Jiřího Podlipného, přivedli na svět porodníci z Masarykovy městské nemocnice. Šťastnými rodiči miminka jsou Jiří a Ingrid Podlipní.
15.01.2018Jilemnicko - svazek obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (typ: PDF, velikost: 165.37 Kb)
11.01.2018Zápis z 88. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.07 MB)
zápis a schválená usnesení
09.01.2018MAPA správní obvod ORP III se seznamem (typ: PDF, velikost: 484.25 Kb)
09.01.2018MAPA správní obvod POU II se seznamem (typ: PDF, velikost: 411.64 Kb)
08.01.2018V Jilemnici byl zahájen 18. ročník Tříkrálové sbírky (typ: PDF, velikost: 617.13 Kb)
V pátek byla v Jilemnici a okolních obcích zahájena tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníkům v kostýmech Tří králů mohou dárci do zapečetěné pokladničky přispět až do 14. ledna.
05.01.2018Žádost o vydání koordinovaného stanoviska (typ: DOCX, velikost: 28.60 Kb)
Podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
05.01.2018Informační brožura k projektu (typ: PDF, velikost: 2.59 MB)
03.01.2018ZPF - Žádost o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (typ: DOCX, velikost: 26.42 Kb)
Formulář žádosti podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů včetně formuláře vybraných příloh žádosti
03.01.2018Kácení dřevin mimo les - žádost o povolení kácení (typ: DOCX, velikost: 19.49 Kb)
Žádost o povolení kácení dřevin
01.01.2018Místní poplatek ze psů (typ: DOC, velikost: 65.50 Kb)
informace, přiznání k poplatku
01.01.2018Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (typ: RTF, velikost: 102.12 Kb)
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
01.01.2018Místní poplatek z ubytovací kapacity (typ: RTF, velikost: 79.45 Kb)
informace, přiznání k poplatku, vyúčtování poplatku
01.01.2018Oznámení ztráty, odcizení, poškození cestovního dokladu ČR (typ: DOC, velikost: 62.50 Kb)
Oznámení ztráty, odcizení, poškození cestovního dokladu ČR
01.01.2018Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (typ: DOC, velikost: 87.50 Kb)
Místní poplatek za odpady
01.01.2018Oznámení ztráty, odcizení, poškození, zničení OP (typ: DOC, velikost: 70.00 Kb)
Oznámení ztráty, odcizení, poškození, zničení OP
01.01.2018Žádost o poskytnutí údajů z IS (typ: PDF, velikost: 2.34 MB)
Žádost o poskytnutí údajů z IS
01.01.2018Žádost o zprostředkování kontaktu (typ: PDF, velikost: 42.83 Kb)
Žádost o zprostředkování kontaktu
01.01.2018Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy (typ: PDF, velikost: 226.24 Kb)
Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy
01.01.2018Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy vedené matričním úřadem (typ: PDF, velikost: 186.67 Kb)
Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy vedené matričním úřadem
01.01.2018Žádost o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství před orgánem církve (typ: PDF, velikost: 80.33 Kb)
Žádost o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství před orgánem církve
01.01.2018Žádost o prominutí předložení dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství (typ: PDF, velikost: 75.54 Kb)
Žádost o prominutí předložení dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
01.01.2018Žádost o ověření matričního dokladu, popřípadě dalšího dokladu vydaného matričním úřadem pro použití v cizine (typ: PDF, velikost: 183.08 Kb)
Žádost o ověření matričního dokladu, popřípadě dalšího dokladu vydaného matričním úřadem pro použití v cizine
01.01.2018Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení zpět po rozvodu manželství (typ: PDF, velikost: 328.08 Kb)
Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení zpět po rozvodu manželství
01.01.2018Žádost o vydání matričního dokladu (typ: PDF, velikost: 190.49 Kb)
Žádost o vydání matričního dokladu
01.01.2018Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství dle § 45 zák. č. 301/2000 Sb. (typ: PDF, velikost: 219.50 Kb)
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství dle § 45 zák. č. 301/2000 Sb.
01.01.2018Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství (typ: PDF, velikost: 127.78 Kb)
Žádost snoubenců o povolení uzavřít manželství
01.01.2018Dotazník k uzavření manželství (typ: PDF, velikost: 144.57 Kb)
Dotazník k uzavření manželství
27.12.2017Poplatek za komunální odpad 2018 (typ: DOC, velikost: 23.50 Kb)
Poplatek za komunální odpad 2018
23.12.2017V Krkonošském muzeu v Jilemnici si můžete přes svátky prohlédnout ozdoby i Turínské plátno (typ: PDF, velikost: 1.15 MB)
Krkonošské muzeum v Jilemnici je otevřeno i mezi vánočními svátky. Návštěvníkům nabízí kromě stálých expozic také výstavu vánočních ozdob nebo unikátní Broumovskou kopii Turínského plátna
22.12.2017Zpravodaj města - XL. ROČNÍK - PROSINEC 2017 (typ: PDF, velikost: 6.64 MB)
21.12.2017Zápis z 87. schůze RM (typ: PDF, velikost: 518.16 Kb)
zápis a schválená usnesení
21.12.2017Rozpočtové opatření ZM č.11/2017, schválené 13.12.2017 (typ: DOCX, velikost: 37.26 Kb)
19.12.2017Vyšla nová kniha o Jilemnici. Na fotografiích vypráví příběh současnosti (typ: PDF, velikost: 1.16 MB)
Kniha autorů Heleny Rezkové a Jana Luštince na fotografiích zachycuje současnou podobu města Jilemnice. Představena byla na slavnostním křtu s autogramiádou v Erbovním sále Krkonošského muzea.
19.12.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 -2018 - dodatek č. 1 (typ: PDF, velikost: 324.02 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici - dodatek č.1\"
19.12.2017Schválení pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 (typ: DOCX, velikost: 36.41 Kb)
18.12.2017Zápis z 31. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.95 MB)
zápis a schválená usnesení
18.12.2017Vyhláška 4/2017 (typ: DOCX, velikost: 36.94 Kb)
kterou se ruší OZV č.1/2011 o místních poplatcích
18.12.2017Vyhláška 5/2017 (typ: DOCX, velikost: 44.14 Kb)
o místním poplatku ze psů
18.12.2017Vyhláška 6/2017 (typ: DOCX, velikost: 45.31 Kb)
o místních poplatku za užívání veřejného prostranství
18.12.2017Příloha k vyhlášce 6/2017 (typ: XLSX, velikost: 14.49 Kb)
veřejná prostranství
18.12.2017Vyhláška 7/2017 (typ: DOCX, velikost: 42.88 Kb)
o místním poplatku z ubytovací kapacity
18.12.2017Vyhláška 8/2017 (typ: DOCX, velikost: 48.77 Kb)
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
18.12.2017Vyhláška 8/2017 (typ: DOCX, velikost: 48.77 Kb)
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
18.12.2017Úvod (typ: PDF, velikost: 327.01 Kb)
18.12.2017Rozbory (typ: PDF, velikost: 4.01 MB)
18.12.2017Varianty - text (typ: PDF, velikost: 445.39 Kb)
18.12.2017Varianty - výkresy (typ: PDF, velikost: 3.29 MB)
18.12.2017Participace (typ: PDF, velikost: 1.49 MB)
18.12.2017Návrh - text (typ: PDF, velikost: 9.42 MB)
18.12.2017Návrh - výkresy A4 (typ: PDF, velikost: 102.17 Kb)
18.12.2017Návrh - výkresy A3 (typ: PDF, velikost: 9.10 MB)
18.12.2017Vyjádření správců sítí (typ: PDF, velikost: 4.70 MB)
15.12.2017Zápis z 86. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.07 MB)
zápis a schválená usnesení
14.12.2017Rozpočtové opatření RM č.11/2017, schválené 13.12.2017 (typ: DOCX, velikost: 45.43 Kb)
14.12.2017Zápis 07/2017 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 480.93 Kb)
11.12.2017Výzva k podávání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 276.26 Kb)
11.12.2017Výzva k podávání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 276.26 Kb)
11.12.2017Žádost o zařazení do programu regenerace městské památkové zóny Jilemnice v roce 2018 (typ: DOC, velikost: 729.00 Kb)
11.12.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 27.11.2017 (typ: PDF, velikost: 31.55 Kb)
08.12.2017zápis z komise Zdravého města a MA21 - prosinec 2017 (typ: PDF, velikost: 282.22 Kb)
08.12.2017Zápis č. 8/2017 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 282.22 Kb)
07.12.2017Dětské centrum Jilemnice získalo 30 000 Kč v rámci grantového programu společnosti Tesco (typ: PDF, velikost: 945.96 Kb)
V pondělí 3. 12. předali zástupci společnosti Tesco Dětskému centru Jilemnice šek na 30 000 Kč. Výherní částka bude použita na nákup pomůcek v rámci chystaného projektu odlehčovací služby.
06.12.2017Budovy Městského úřadu v Jilemnici ožily adventní výzdobou díky žákům jilemnických škol (typ: PDF, velikost: 1.08 MB)
S prvním adventním týdnem zavládla vánoční atmosféra také na budovách Městského úřadu v Jilemnici. Na jejich výzdobě se podíleli zástupci dětí a pedagogů ze ZŠ Komenského, ZŠ Jana Harracha a ZUŠ Jilemnice.
05.12.2017Přednáška Zdravá záda / sedavé zaměstnání II. (typ: PDF, velikost: 175.83 Kb)
04.12.2017Příloha č. 1a k 31. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 751.49 Kb)
Zápis z kontrolního výboru
04.12.2017Zápis z 85. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.83 MB)
zápis a schválená usnesení
04.12.2017Zpravodaj města - XL. ROČNÍK - LISTOPAD 2017 (typ: PDF, velikost: 6.46 MB)
04.12.2017Příloha č. 1b k 31. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 64.38 Kb)
zápis z provedené kontroly
04.12.2017Příloha č. 2 k 31. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.25 MB)
analýza dostupnosti a potřebnosti soc.služeb
04.12.2017Příloha č. 4a k 31. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice
04.12.2017Příloha č. 4b k 31. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 22.18 Kb)
Jilemnice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici
04.12.2017Příloha č. 5 k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 115.41 Kb)
pravidla grantového programu pro rok 2018
04.12.2017Příloha č. 6 k 31. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 187.22 Kb)
grafický snímek
04.12.2017Příloha č. 7 k 31. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 426.25 Kb)
grafický snímek
04.12.2017Příloha č. 8a k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 36.91 Kb)
Návrh Obecně závazné vyhlášky č.4/2017, kterou se ruší vyhláška 1/2011 o místních poplatcích ve znění OZV č. 1/2012, 1/2013, 5/2014, 1/2015, 5/2015, 1/2016
04.12.2017Příloha č. 8b k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 44.09 Kb)
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 o místním poplatku ze psů
04.12.2017Příloha č. 8c k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 44.95 Kb)
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 o místním poplatků za užívání veřejného prostranství
04.12.2017Příloha č. 8cc k 31. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 14.47 Kb)
příloha k vyhlášce 6/2017
04.12.2017Příloha č. 8d k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 42.85 Kb)
Návrh Obecně závazné vyhlášky 7/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity
04.12.2017Příloha č. 8e k 31. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 48.71 Kb)
Návrh Obecně závazné vyhlášky 8/2017 o místním poplatku za odpady
04.12.2017Příloha č. 9 k 31. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
pravidla pro udělování ocenění města Jilemnice na rok 2018
04.12.2017Významný krajinný prvek - žádost o závazné stanovisko (typ: DOCX, velikost: 16.40 Kb)
podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
30.11.2017Rozpočtové opatření RM č.10/2017, schválené 29.11.2017 (typ: DOCX, velikost: 43.81 Kb)
22.11.2017Jilemnici podruhé ovane Dech hor. Mezinárodní filmový a cestovatelský festival začíná již tuto sobotu (typ: PDF, velikost: 639.73 Kb)
Od 25. do 26. listopadu proběhne v prostorech Společenského domu Jilm 8. ročník mezinárodního filmového a cestovatelského festivalu s názvem Dech hor. Město Jilemnice hostí festival druhým rokem.
21.11.2017Přednáška na téma Psychosomatika - tělo napoví (typ: PDF, velikost: 635.69 Kb)
20.11.2017U příležitosti Mezinárodního dne studenstva byli oceněni žáci jilemnických škol (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
Ve středu 15. 11. 2017 proběhla ve Společenském domě Jilm již tradiční akce, na které zástupci města každoročně oceňují nejúspěšnější studenty jilemnických škol.
16.11.2017Společně krajem Jilemnicka (typ: MP4, velikost: 37.23 MB)
16.11.2017Gemeinsam durch die Region von Jilemnice (typ: MP4, velikost: 37.26 MB)
16.11.2017Together around the region of Jilemnice (typ: MP4, velikost: 37.25 MB)
16.11.2017Razem po Ziemi Jilemnickiej (typ: MP4, velikost: 37.26 MB)
16.11.2017Zápis z 84. schůze RM (typ: PDF, velikost: 73.38 Kb)
zápis a schválená usnesení
14.11.2017V sokolovně cvičili příslušníci starší generace, v rámci akce s názvem Speciál pro seniory (typ: PDF, velikost: 908.61 Kb)
Ve čtvrtek 9. 11. proběhla v jilemnické sokolovně akce s názvem Speciál pro seniory. Pod záštitou T. J. Sokol Jilemnice se konal již druhý ročník cyklu cvičení a přednášek, určených primárně starší generaci.
13.11.2017Rozpočtové opatření RM č.9/2017, schválené 8.11.2017 (typ: DOCX, velikost: 41.25 Kb)
10.11.2017Informace ke Kotlíkovým dotacím v Libereckém kraji II. (typ: DOCX, velikost: 14.66 Kb)
10.11.2017Zápis z 83. schůze RM (typ: PDF, velikost: 213.59 Kb)
zápis a schválená usnesení
08.11.2017Pozvánka na jednání pracovní skupiny OOSV (typ: DOCX, velikost: 58.50 Kb)
08.11.2017Zápis z jednání OOSV (typ: DOCX, velikost: 58.55 Kb)
08.11.2017Pozvánka na společné jednání pracovních skupin RsD a OZPaS (typ: DOCX, velikost: 58.77 Kb)
08.11.2017Zápis z jednání pracovních skupin RsD a OZPaS (typ: DOCX, velikost: 59.77 Kb)
07.11.2017V Jilemnici zasedá už šestým rokem dětský parlament. Děti tak mají možnost zapojit se do veřejného dění ve městě (typ: PDF, velikost: 973.73 Kb)
Dětský parlament Jilemnice zasedá zpravidla jednou do měsíce. Sdružuje zástupce dětí a mládeže z jilemnických škol. Cílem projektu je zapojit děti do veřejného dění ve městě.
06.11.2017Telefonní seznam MěÚ Jilemnice a organizačních složek (typ: PDF, velikost: 207.79 Kb)
06.11.2017Herec Stanislav Zindulka opět zavítal do své rodné Jilemnice. Tentokrát s divadelní hrou Iluzionisté (typ: PDF, velikost: 705.27 Kb)
Stanislav Zindulka opět po čase zavítal do rodné Jilemnice, a to v rámci představení hry Iluzionisté, kterou nastudoval společně se svým synem Jakubem. Divadelní hra byla na programu Společenského domu Jilm v neděli 5. 11. 2017.
31.10.2017Zápis z KV dne 23.8.2017 (typ: PDF, velikost: 127.98 Kb)
Zápis z KV dne 23.8.2017
31.10.2017Zápis z 30.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 3.73 MB)
zápis a schválená usnesení
31.10.2017Během nedělní větrné smrště zasahovali jilemničtí hasiči celkem u šesti případů (typ: PDF, velikost: 607.49 Kb)
Silné poryvy větru, které zasáhly Českou republiku během neděle, se nevyhnuly ani Jilemnici. Na katastrálním území města bylo zaznamenáno celkem šest mimořádných výjezdů složek IZS.
30.10.2017Zápis z 82. schůze RM (typ: PDF, velikost: 952.86 Kb)
zápis a schválená usnesení
30.10.2017Zpravodaj města - XL. ROČNÍK - ŘÍJEN 2017 (typ: PDF, velikost: 5.70 MB)
30.10.2017Rozpočtové opatření ZM č.9/2017 a 10/2017, schválené 25.10.2017 (typ: DOCX, velikost: 36.10 Kb)
30.10.2017Jilemnice má nový výletní okruh. Vede po stopách známých i méně proslulých míst spojených s lyžařstvím (typ: PDF, velikost: 927.20 Kb)
Město Jilemnice ve spolupráci s Krkonošským muzeem a Informačním centrem Jilemnice vydalo u příležitosti 125. výročí dovezení lyží hrabětem Janem Harrachem na jilemnické panství speciální mapu. Zájemce provede po místech spojených s lyžemi, jejich výrobou, a v neposlední řadě i s významnými osobnostmi tohoto sportu.
27.10.2017Zápis 06/2017 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 842.68 Kb)
26.10.2017Rozpočtové opatření RM č.7/2017 a 8/2017, schválené 25.10.2017 (typ: DOCX, velikost: 44.95 Kb)
23.10.2017V Mateřské škole v Zámecké se slavilo. Pro první malé předškoláky se otevřela už před 40 lety (typ: PDF, velikost: 1.04 MB)
Mateřská škola Zámecká sídlí v Jilemnici už 40 let. Na oslavu tohoto kulatého výročí byl v pátek (20. 10.) pro všechny příznivce a přátele školky na zahradě připraven doprovodný program. V rámci slavnostního dne byl za asistence starostky Jany Čechové otevřen pro děti také nový zahradní altán.
23.10.2017Analýza dostupnosti a potřebnosti sociálních služeb na Jilemnicku (typ: PDF, velikost: 2.25 MB)
23.10.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 15.9.2017 (typ: PDF, velikost: 136.13 Kb)
21.10.2017Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu (typ: PDF, velikost: 432.16 Kb)
19.10.2017Rozhovor: Městký projekt koupaliště a alternativní návrh organizátorů referenda porovnával Ing. Aleš Kožnar (typ: PDF, velikost: 595.83 Kb)
V Jilemnici se spolu s volbami do Poslanecké sněmovny ČR bude konat i historicky první místní referendum, ve kterém budou občané rozhodovat o otázce realizace stávajícího městského projektu. Organizátoři referenda a odpůrci městského projektu předložili návrh alternativy řešení. Tuto alternativu v rozhovoru porovnal s projektem města stavební inženýr Aleš Kožnar.
18.10.2017VIDEO - Fragment z krypty (typ: AVI, velikost: 11.74 MB)
18.10.2017VIDEO - Průběh archeologických prací (typ: AVI, velikost: 31.16 MB)
16.10.2017Příloha č. 1 k 30. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.86 MB)
analýza zdravotního stavu
16.10.2017Příloha č. 2a k 30. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 137.77 Kb)
zápis z kontrolního výboru
16.10.2017Příloha č. 2b k 30. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 413.02 Kb)
zápis z provedené kontroly
16.10.2017Příloha č. 3a k 30. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 19.72 Kb)
POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU
16.10.2017Příloha č. 3b k 30. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 19.24 Kb)
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU
16.10.2017Příloha č. 4a k 30. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 18.65 Kb)
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
16.10.2017Příloha č. 4b k 30. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 18.62 Kb)
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
16.10.2017Příloha č. 5 k 30. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 206.08 Kb)
grafický snímek
16.10.2017Příloha č. 6 k 30. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 279.26 Kb)
grafický snímek
16.10.2017Příloha č. 7 k 30. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 261.46 Kb)
grafický snímek
16.10.2017Příloha č. 8 k 30. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 151.50 Kb)
grafický snímek
16.10.2017Příloha č. 9 k 30. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.48 MB)
Program regenerace městské památkové zóny Jilemnice 2012-2022 DODATEK č. 2
16.10.2017Příloha č. 10 k 30. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 284.00 Kb)
STATUT KRIZOVÉHO FONDU MĚSTA JILEMNICE
16.10.2017Galerie v Kotelně hostí výstavu Michala a Zuzany Laudových: Krajinou Jizery (typ: PDF, velikost: 1.33 MB)
16. 10. 2017 - V atypických výstavních prostorech Galerie V kotelně, která je součástí Společenského domu Jilm, mohou návštěvníci shlédnout obrazy a grafiky autorů Michala a Zuzany Laudových. Výstava s názvem Krajinou Jizery potrvá do 12. listopadu.
14.10.2017Přednáška s ukázkou Nordic Walking (typ: PDF, velikost: 956.49 Kb)
V rámci podpory aktivního stárnutí je pro seniory (a nejen pro ně) připravena přednáška s praktickou ukázkou Nordic Walking.
14.10.2017Cvičení - automobilizační techniky (typ: PDF, velikost: 13.88 MB)
Přijďte si s námi zacvičit automobilizační techniky. Výborná prevence bolesti zad.
13.10.2017Upozornění na splatnost poplatku za odpady a na kupóny na slevu do kina za jeho včasné zaplacení (typ: DOCX, velikost: 11.66 Kb)
Upozornění na splatnost poplatku za odpady a na kupóny na slevu do kina za jeho včasné zaplacení
13.10.2017Patrimonium pro futuro, nominace na cenu Národního památkového ústavu (typ: PDF, velikost: 825.52 Kb)
13.10.2017zápis z komise Zdravého města a MA21 - říjen 2017 (typ: PDF, velikost: 363.00 Kb)
13.10.2017Zápis č. 7/2017 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 363.00 Kb)
12.10.2017Výstavba všesportovního areálu Hraběnka pokračuje, v říjnu by měl být položen asfalt a dokončena střelnice (typ: PDF, velikost: 1.35 MB)
Stavba sportovního areálu Hraběnka pokračuje podle platného harmonogramu, na měsíc říjen je v plánu položení asfaltových vrstev komunikace a dokončení areálu biatlonové střelnice.
10.10.2017Město Jilemnice soutěžilo s objevem nálezu reliktů gotického kostela sv. Alžběty o cenu Národního památkového ústavu (typ: PDF, velikost: 825.52 Kb)
Národní památkový ústav již počtvrté ocenil na zámku v Bučovicích významné počiny v péči o památkové dědictví ČR. Za rok 2016 odborná porota vybírala z celkem dvaceti čtyř uchazečů, mezi nimiž byl Národním památkovým ústavem v Liberci nominován i nález reliktů gotického kostela sv. Alžběty v Jilemnici.
09.10.2017Rozpočtové opatření RM č.6/2017, schválené 4.10.2017 (typ: DOCX, velikost: 45.00 Kb)
05.10.2017V Městské knihovně Jaroslava Havlíčka probíhá Týden knihoven (typ: PDF, velikost: 703.29 Kb)
Knihovna Jaroslava Havlíčka se připojila k celostátní akci Týden knihoven, který probíhá od 2. do 8. října 2017. Čtenáři tak mohou v tomto týdnu mimo standardních služeb využít například prodloužené výpůjční doby či dárkové registrace.
05.10.2017V Jilemnici se uskuteční vernisáž filatelistické výstavy s názvem Karel Zeman – grafika, známková tvorba a medaile (typ: PDF, velikost: 941.58 Kb)
Vernisáž výstavy, věnované tvorbě jednoho z autorů poštovních známek - grafika, sochaře, medailéra a ilustrátora Karla Zemana - proběhne v pátek 6. 10. 2017 v Krkonošském muzeu. Výstava bude pro návštěvníky otevřena do 12. listopadu 2017.
05.10.2017Patrimonium pro futuro - pamětní list (typ: PDF, velikost: 409.24 Kb)
05.10.2017tisková zpráva 18. 5. 2017 (typ: PDF, velikost: 2.88 MB)
05.10.2017Patrimonium pro futuro - nominovaní, společná fotografie (typ: JPG, velikost: 478.27 Kb)
02.10.2017Spokojenost obyvatel Jilemnice (typ: PDF, velikost: 1.51 MB)
Šetření mezinárodních indikátorů ECI
02.10.2017Rekonstrukce ulice Čsl. Legií - článek ve Zpravodaji města Jilemnice, listopad 2017 (typ: PDF, velikost: 224.26 Kb)
27.09.2017Výsledky veřejných zakázek (typ: PDF, velikost: 416.93 Kb)
27.09.2017Důležité kontakty (typ: PDF, velikost: 224.42 Kb)
25.09.2017Zpravodaj města - XL. ROČNÍK - ZÁŘÍ 2017 (typ: PDF, velikost: 6.30 MB)
25.09.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 1.9.2017 (typ: PDF, velikost: 38.02 Kb)
22.09.2017Environmentální prohlášení 2017 - ověření 22.9.2017 (typ: PDF, velikost: 1.17 MB)
21.09.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 č.2 (typ: PDF, velikost: 319.02 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Zkapacitnění vodního zdroje Bátovka\"
21.09.2017Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Jilemnice na roky 2018-2021 (typ: PDF, velikost: 896.04 Kb)
Schváleno ZM dne 13.9.2017 pod č. usn. 78/17
20.09.2017Zápis z 29. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 5.44 MB)
zápis a schválená usnesení
20.09.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 - dodatek č.1 (typ: PDF, velikost: 210.87 Kb)
20.09.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 265.88 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o
19.09.2017Přednáška Prevence onemocnění ledvin a močových cest (typ: PDF, velikost: 6.79 MB)
19.09.2017Kampaň Dny zdraví (typ: PDF, velikost: 500.49 Kb)
18.09.2017Kulatý stůl - Zdravotní plán města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 263.61 Kb)
18.09.2017Zápis z 79. schůze RM (typ: PDF, velikost: 401.08 Kb)
zápis a schválená usnesení
18.09.2017Rozpočtová opatření ZM č. 4/2017 až č. 8/2017, schválená 13.9.2017 (typ: DOCX, velikost: 42.62 Kb)
15.09.2017Zápis 05/2017 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 2.24 MB)
15.09.2017Kulatý stůl Zdravotní plán (typ: PDF, velikost: 263.61 Kb)
Jak jsme na tom s naším zdravím v Jilemnici, pojďme společně tvořit zdravotní plán a seznámit se s objektivní zdravotní analýzou vyhotovenou pro naše město.
14.09.20172017 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou (typ: PDF, velikost: 626.58 Kb)
13.09.20172017 - Evropský týden mobility - program (typ: PDF, velikost: 428.99 Kb)
13.09.2017Vizualizace rekonstrukce letního koupaliště v Jilemnici (typ: JPG, velikost: 1.75 MB)
celkový pohled s textem, ostatní vizualizace lze nalézt v sekci fotogalerie Koupaliště
13.09.2017Vizualizace koupaliště (typ: JPG, velikost: 2.59 MB)
nadhled od SV
13.09.2017Vizualizace od JV (typ: JPG, velikost: 573.96 Kb)
Pohled ze SJ rohu hrany nerezové vany
13.09.2017Vizualizace koupaliště - pohled ke vstupu (typ: JPG, velikost: 417.89 Kb)
13.09.2017Vizualizace koupaliště - pohled k bufetu (typ: JPG, velikost: 584.60 Kb)
13.09.2017Vizualizace koupaliště - pohled na obslužný objekt od východu (typ: JPG, velikost: 452.58 Kb)
13.09.2017Vizualizace koupaliště - nadhled od vstupu (SZ) (typ: JPG, velikost: 772.88 Kb)
13.09.2017Vizualizace koupaliště - nadhled od JV (typ: JPG, velikost: 2.57 MB)
11.09.2017Zápis č. 6/2017 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 1.10 MB)
08.09.2017Dny Evropského dědictví Jilemnice 2017 (typ: PDF, velikost: 5.60 MB)
Leták na již 12. ročník EHD
08.09.2017Zápis z 78. schůze RM (typ: PDF, velikost: 149.96 Kb)
zápis a schválená usensení
06.09.2017Kodex pro vydávání zpravodaje (typ: PDF, velikost: 1.40 MB)
06.09.2017Rozpočtové opatření RM č.5/2017, schválené 30.8.2017 (typ: DOCX, velikost: 44.01 Kb)
06.09.2017zápis z komise Zdravého města a MA21 - září 2017 (typ: PDF, velikost: 1.10 MB)
05.09.2017Zápis ze 77. schůze RM (typ: PDF, velikost: 852.75 Kb)
zápis a schválená usnesení
05.09.2017Příloha č. 1 k 29. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 80.00 Kb)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování energetických služeb
05.09.2017Příloha č. 2 k 29. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 161.58 Kb)
přehled hospodaření města
05.09.2017Příloha č. 3 k 29. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 13.16 Kb)
přehled navržených rozpočtových opatření
05.09.2017Příloha č. 4a k 29. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 21.01 Kb)
návrh smlouvy o poskytnutí dotace - TJ Jilemnice, z.s.
05.09.2017Příloha č. 4b k 29. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 21.04 Kb)
návrh smlouvy o poskytnutí dotace - Sportovní klub NIKÉ Jilemnice, z.s.
05.09.2017Příloha č. 5 k 29. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 48.00 Kb)
text smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města - VHS Turnov
05.09.2017Příloha č. 6 k 29. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města - ČKS SKI Jilemnice
05.09.2017Příloha č. 7 k 29. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 50.01 Kb)
střednědobý výhled rozpočtu
05.09.2017Příloha č. 8a k 29. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 17.22 Kb)
smlouva o budoucí kupní smlouvě
05.09.2017Příloha č. 8b k 29. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 312.87 Kb)
možnosti umístění modelových domů
05.09.2017Příloha č. 8c k 29. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 593.36 Kb)
společné stavebně architektonické charakteristiky modelových domů
05.09.2017Příloha č. 9a k 29. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 224.18 Kb)
grafický snímek
05.09.2017Příloha č. 9b k 29. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 193.72 Kb)
grafický snímek
05.09.2017Příloha č. 10 k 29. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 160.99 Kb)
grafický snímek
05.09.2017Příloha č. 11 k 29. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 162.19 Kb)
grafický snímek
05.09.2017Příloha č. 12a k 29. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 126.57 Kb)
k územnímu plánu
05.09.2017Příloha č. 12b k 29. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 282.39 Kb)
k územnímu plánu
05.09.2017Příloha č. 12c k 29. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 324.37 Kb)
k územnímu plánu
05.09.2017Příloha č. 13 k 29. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 127.98 Kb)
zápis z kontrolního výboru
05.09.2017Příloha č. 14 k 29. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 14.30 Kb)
příloha č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Komenského
05.09.2017Příloha č. 15 k 29. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 75.00 Kb)
nová zřizovací listina Dětského centra Jilemnice
05.09.2017Příloha č. 1a k 29. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 692.59 Kb)
Shrnutí výstupů z verifikační fáze – návrh na rozšíření projektu EPC
04.09.2017Výsledky dotazníkového šetření: Spokojenost občanů s místním společenstvím, mobilita a místní přeprava v Jilemnici (indikátory ECI A.1 s A.3) (typ: PDF, velikost: 1.51 MB)
Čtvrté šetření k mezinárodním indikátorům ECI A.1 a A.3 - srpen 2017
04.09.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 7.8.2017 (typ: PDF, velikost: 30.40 Kb)
04.09.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 8.8.2017 (typ: PDF, velikost: 37.13 Kb)
04.09.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 17.8.2017 (typ: PDF, velikost: 30.97 Kb)
01.09.2017Povinná publicita - plakát (typ: PDF, velikost: 258.64 Kb)
29.08.2017TZ - spokojenost obyvatel Jilemnice (typ: PDF, velikost: 129.75 Kb)
29.08.2017Architektonická studie Nouzov (typ: PDF, velikost: 24.11 MB)
Finální podoba architektonické studie možnosti výstavby RD v lokalitě Nouzov
29.08.2017Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jilemnice na roky 2018-2021 (typ: XLSX, velikost: 50.02 Kb)
28.08.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 16.8.2017 (typ: PDF, velikost: 171.98 Kb)
28.08.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 28.7.2017 (typ: PDF, velikost: 40.68 Kb)
21.08.2017Zpravodaj města - XL. ROČNÍK - PRÁZDNINY 2017 (typ: PDF, velikost: 31.95 MB)
18.08.2017Zpravodaj města - XL. ROČNÍK - ČERVEN 2017 (typ: PDF, velikost: 6.50 MB)
17.08.2017Ztráty a nálezy (typ: DOC, velikost: 26.50 Kb)
16.08.2017Zápis ze 76. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.11 MB)
zápis a schválená usnesení
11.08.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 26.6.2017 (typ: PDF, velikost: 542.48 Kb)
09.08.2017Místo realizace projektu - červenec 2017 (typ: PDF, velikost: 3.38 MB)
07.08.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2017 ev.č2/2017/REG (typ: PDF, velikost: 2.55 MB)
příjemce Radek Lukeš - obnova objektu čp 113
03.08.2017Hraběnka - zahájení pokládky asfaltu 2_8_2017 (typ: PDF, velikost: 1.10 MB)
Dne 2. 8. 2017 byly zahájeny práce na pokládce podkladní vrstvy asfaltu
28.07.2017Rozpočtové opatření RM č.4/2017, schválené 26.7.2017 (typ: DOCX, velikost: 44.31 Kb)
28.07.2017Zápis ze 75. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.36 MB)
zápis a schválená usnesení
25.07.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 14.7.2017 (typ: PDF, velikost: 35.29 Kb)
24.07.2017Poskytování informací (typ: PDF, velikost: 552.36 Kb)
vnitřní předpis
24.07.2017Příloha ke směrnici o poskytování informací fyzické osoby (typ: DOC, velikost: 39.00 Kb)
formulář pro vyplnění žádosti
24.07.2017Příloha ke směrnici o poskytování informací právnické osoby (typ: DOC, velikost: 36.00 Kb)
formulář pro vyplnění žádosti
17.07.2017zápis z komise Zdravého města a MA21 - červenec 2017 (typ: PDF, velikost: 3.39 MB)
17.07.2017Zápis č. 5/2017 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 3.39 MB)
17.07.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 26.6.2017 (typ: PDF, velikost: 145.20 Kb)
14.07.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2017 ev.č.3/2017/REG (typ: PDF, velikost: 1.67 MB)
příjemce Římskokatolická farnost-děkanství Jilemnice - restaurování sochy sv.Jana Nepomuckého
14.07.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2017, ev.č 4/2017/REG (typ: PDF, velikost: 1.65 MB)
příjemce Římskokatolická farnost - děkanství Jilemnice - restaurování sochy sv. Václava
12.07.2017ÚP Čistá u Horek, právní stav po změně č. 1 (typ: ZIP, velikost: 25.52 MB)
Územní plán - právní stav po změně č. 1
11.07.2017Zápis ze 74. schůze RM (typ: PDF, velikost: 131.24 Kb)
zápis a schválená usnesení
10.07.2017ÚP Roztoky u Jil PS po zm2 (typ: ZIP, velikost: 9.04 MB)
Územní plán Roztoky u Jilemnice, právní stav po změně č. 2
10.07.2017ÚP Kruh právní stav po Zm2 (typ: ZIP, velikost: 7.95 MB)
Územní plán Kruh, právní stav po změně č. 2
03.07.2017Zápis z 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 3.35 MB)
zápis a schválená usnesení
03.07.2017Rozpočtové opatření RM č.3/2017, schválené 28.6.2017 (typ: DOCX, velikost: 43.48 Kb)
03.07.2017Rozpočtové opatření ZM č.2/2017 a 3/2017, schválené 28.6.2017 (typ: DOCX, velikost: 34.39 Kb)
03.07.2017Schválený závěrečný účet města Jilemnice za rok 2016 (typ: DOCX, velikost: 63.00 Kb)
03.07.2017Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice - Přehled příjmů a výdajů za rok 2016, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2016 (typ: XLSX, velikost: 99.90 Kb)
03.07.2017Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2016 - Sestava závěrečný účet za rok 2016 – plné členění podle rozpočtové skladby (typ: PDF, velikost: 129.81 Kb)
03.07.2017Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2016 (typ: PDF, velikost: 1.20 MB)
03.07.2017Odůvodnění ÚP Čistá u Horek (typ: ZIP, velikost: 12.83 MB)
Odůvodnění územního plánu Ćistá u Horek
03.07.2017Analýza indikátorů zdravotního stavu obyvatel Jilemnice - shrnutí 1.část (typ: PDF, velikost: 348.31 Kb)
03.07.2017Analýza indikátorů zdravotního stavu obyvatel Jilemnice - shrnutí 2.část (typ: PDF, velikost: 349.08 Kb)
03.07.2017Analýza indikátorů zdravotního stavu obyvatel Jilemnice (typ: PDF, velikost: 3.72 MB)
03.07.2017Zápis z KV dne 14.6.2017 (typ: DOC, velikost: 37.00 Kb)
Zápis z KV dne 14.6.2017
30.06.2017Zápis ze 73. schůze RM (typ: PDF, velikost: 258.75 Kb)
zápis a schválená usnesení
30.06.2017Zápis 04/2017 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 849.59 Kb)
30.06.2017Výzva k podání žádosti o zařazení do anketního dotazníku do Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 244.64 Kb)
30.06.2017Informace o průběhu administrace Programu regenerace MPR a MPZ, pokyny pro vlastníky kulturních památek 2018 (typ: PDF, velikost: 377.91 Kb)
30.06.2017Žádost o zařazení do anketního dotazníku pro Program regenerace MPR a MPZ na rok 2018 (typ: XLS, velikost: 665.00 Kb)
30.06.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 13.6.2017 (typ: PDF, velikost: 58.55 Kb)
28.06.2017Zápis 03/2017 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 438.25 Kb)
27.06.2017Zápis 02/2017 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 217.75 Kb)
23.06.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 7.6.2017 (typ: PDF, velikost: 21.27 Kb)
22.06.2017Souhrnná zpráva o realizaci projektu "Revitalizace parku v Dolení ulici" (typ: PDF, velikost: 348.78 Kb)
22.06.2017Zpravodaj města - XL. ROČNÍK - KVĚTEN 2017 (typ: PDF, velikost: 38.73 MB)
20.06.2017Příloha č. 4 k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 464.37 Kb)
žádost o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál
20.06.2017Příloha č. 5 a k 28. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 90.54 Kb)
přehled akcí obnovy kulturních památek
20.06.2017Příloha č. 5b k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 372.14 Kb)
rozpis účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017
20.06.2017Příloha č. 5c k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 128.70 Kb)
rozhodnutí Ministerstva kultury - účelová dotace
20.06.2017Příloha č. 6a k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 109.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jana Šaldová
20.06.2017Příloha č. 6b k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 105.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Radek Lukeš
20.06.2017Příloha č. 6c k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 106.00 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost, děkanství Jilemnice - areál kostela sv. Vavřince (socha sv. Jana Nepomuckého)
20.06.2017Příloha č. 6d k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 107.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost, děkanství Jilemnice - areál kostela sv. Vavřince (socha sv. Václava)
20.06.2017Příloha č. 7a k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 185.17 Kb)
grafický snímek
20.06.2017Příloha č. 7b k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 151.29 Kb)
grafický snímek
20.06.2017Příloha č. 7c k 28. zasední ZM (typ: PDF, velikost: 117.32 Kb)
grafický snímek
20.06.2017Příloha č. 8a k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 67.50 Kb)
návrh na vypořádání majetku svěřeného příspěvkové organizaci Sportovní centrum přílohou ke zřizovací listině
20.06.2017Příloha č. 8b k 28. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 13.86 Kb)
dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sportovního centra, příspěvkové organizace
19.06.2017Příloha č. 1 k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 42.28 Kb)
návrh na konání místního referenda
19.06.2017Příloha č. 2a k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 137.06 Kb)
příloha
19.06.2017Příloha č. 2b k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 109.05 Kb)
rozvaha
19.06.2017Příloha č. 2c k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 105.25 Kb)
výkaz zisku a ztráty
19.06.2017Příloha č. 2d k 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 37.50 Kb)
protokol o schvalování účetní závěrky
19.06.2017Příloha č. 2e k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 182.09 Kb)
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
19.06.2017Příloha č. 3a k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.20 MB)
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
19.06.2017Příloha č. 3b k 28. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 62.94 Kb)
návrh závěrečného účtu
19.06.2017Příloha č. 3c k 28. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 99.90 Kb)
závěrečný účet
19.06.2017Příloha č. 3d k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 129.81 Kb)
závěrečný účet za rok 2016
19.06.2017Stav parku - červen 2017 (typ: PDF, velikost: 1.19 MB)
19.06.2017Plán zdraví a kvality života Jilemnice 2016 - 2017 (typ: PDF, velikost: 197.60 Kb)
16.06.2017Přednáška 06/2017 (typ: ZIP, velikost: 22.00 B)
Fotodokumentace z přednášky Výživa ženy v období kojení
15.06.2017Zápis z 72. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.30 MB)
zápis a schválená usnesení
12.06.2017Veřejnoprávní smlouva o poskutnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice ev.č. 2/2017/GP/PP, Masarykovo náměstí čp. 134, 2017 (typ: PDF, velikost: 379.47 Kb)
12.06.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice ev.č. 1/2017/GP/PP, Dolení 20, 2017 (typ: PDF, velikost: 431.02 Kb)
09.06.2017Pojďme vytvořit pocitovou mapu (typ: PDF, velikost: 161.36 Kb)
Již podruhé je možné označit místa na mapě Jilemnice, kde se Vám líbí, nebo kde by to chtělo změnu. Získaná data budou analyzována a případně přispějí k navržení řešení ve Vámi označených lokalitách. On-line verze je otevřená do 30.6.2017.
09.06.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozočtu města Jilemnice číslo IDZS 5/2017 (typ: PDF, velikost: 346.39 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice poskytovateli sociální služby osobní asistence Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí
08.06.2017Metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (IČP) (typ: PDF, velikost: 308.09 Kb)
při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
08.06.2017Přehled zařízení oprávněných k nakládání s odpady na území ORP Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 11.90 Kb)
08.06.2017Zápis č. 4/2017 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: ZIP, velikost: 1.18 MB)
08.06.2017zápis z komise Zdravého města a MA21 - květen 2017 (typ: ZIP, velikost: 1.18 MB)
07.06.2017Krajinný ráz - žádost o souhlas k záměru (typ: DOCX, velikost: 16.29 Kb)
podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
06.06.2017Přednáška ke zdravému životnímu stylu (typ: PDF, velikost: 9.61 MB)
Přednáška na téma Výživa ženy v době kojení a správná výživy dětí v 1. roce života.
05.06.2017Návrh závěrečného účtu města Jilemnice za rok 2016 (typ: XLSX, velikost: 99.90 Kb)
05.06.2017Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 99.90 Kb)
Přehled příjmů a výdajů za rok 2016, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2016
05.06.2017Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2016 (typ: PDF, velikost: 129.81 Kb)
Sestava závěrečný účet za rok 2016 – plné členění podle rozpočtové skladby
05.06.2017Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2016 (typ: PDF, velikost: 1.20 MB)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2016
05.06.2017Příloha k vyhlášce 2/2017 (typ: DOCX, velikost: 11.99 Kb)
Seznam veřejných prostranství v intravilánu města Jilemnice, na která je zakázán vstup psů
05.06.2017Příloha k vyhlášce 2/2017 (mapka) (typ: JPG, velikost: 2.92 MB)
05.06.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 18.5.2017 (typ: PDF, velikost: 129.97 Kb)
02.06.2017Vyhláška 2/2017 (typ: PDF, velikost: 508.25 Kb)
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
02.06.2017Vyhláška 3/2017 (typ: PDF, velikost: 341.25 Kb)
kterou se mění OZV č. 5/2006 o zabezpečení veřejného pořádku
01.06.20172017 - Kulatý stůl na téma "S Hrabačovskými o Hrabačovu III" (typ: PDF, velikost: 237.36 Kb)
31.05.2017Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce Jilemnice 2016 (typ: PDF, velikost: 735.58 Kb)
29.05.2017Zápis z 27. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.12 MB)
zápis a schválená usnesení
26.05.2017Zápis ze 71. schůze RM (typ: PDF, velikost: 523.25 Kb)
zápis a schválená usnesení
26.05.20172017 - Vyhodnocení anketního šetření (typ: PDF, velikost: 459.39 Kb)
26.05.2017Přednáška 05/2017 (typ: ZIP, velikost: 22.00 B)
Fotodokumentace z přednášky Zdravá záda / sedavé zaměstnání
23.05.2017Přednáška Zdravá záda / sedavé zaměstnání (typ: PDF, velikost: 14.17 MB)
22.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnickému okrašlovacímu spolku na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 394.05 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Obnovení božích muk v Jilmu u čp. 521"
19.05.2017Zpravodaj města - XL. ROČNÍK - DUBEN 2017 (typ: PDF, velikost: 5.88 MB)
15.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnicko-svazek obcí na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 396.42 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Krakonošovy letní podvečery 2017"
15.05.2017Příloha č. 1 k 27. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 139.00 Kb)
žádost o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál
15.05.2017Příloha č.2a k 27.zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 91.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2b k 27.zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 93.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2c k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 87.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2d k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 84.50 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2e k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 89.50 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2f k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 87.50 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.2g k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 87.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.05.2017Příloha č.3b k 27. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 120.25 Kb)
Smlouva o energetických službách
15.05.2017Příloha č.4 k 27 zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 313.06 Kb)
Grafický snímek
15.05.2017Příloha č.5 k 27. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 330.51 Kb)
Grafický snímek
15.05.2017Příloha č.6 k 27. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 249.92 Kb)
Grafický snímek
15.05.2017Příloha č.7a k 27.zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 16.22 Kb)
Návrh obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů
15.05.2017Příloha č.7b k 27.zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 2.92 MB)
Mapka
15.05.2017Příloha č.7c k 27.zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 11.99 Kb)
Seznam prostranství
15.05.2017Příloha č.8 k 27. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 14.49 Kb)
Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 5/2006 o zabezpečení veřejného pořádku
15.05.2017Příloha č.9a k 27. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 12.44 Kb)
Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Sportovního centra
15.05.2017Příloha č.9b k 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 63.50 Kb)
Návrh na vypořádání majetku
15.05.2017Příloha č.9c k 27. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 21.25 Kb)
aktualizovaný harmonogram ,,transformace" příspěvkové organizace Sportovní centrum
15.05.2017Příloha č.10 k 27. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 39.83 Kb)
Zápis z 3. valné hromady MMN, a..s
12.05.2017Zápis ze 70. schůze RM (typ: PDF, velikost: 922.22 Kb)
zápis a schválená usnesení
10.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 386.91 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na činnost dětí a mládeže
10.05.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 420.04 Kb)
Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na investici - nákup čtyřkolky
10.05.2017Zápis z 1. jednání KPSS (typ: PDF, velikost: 442.62 Kb)
Zápis z 1.jednání ke Komunitnímu plánování sociálních služeb na Jilemnicku
09.05.2017zámecký park, zahradní domek - archeologický nález gotického kostela sv. Alžběty - pohřebního místa majitelů jilemnického panství ve14. - 17. stol. (typ: PDF, velikost: 1.84 MB)
03.05.2017Pozvánka na společné jednání všech pracovních skupin KPSS (typ: PDF, velikost: 381.23 Kb)
03.05.2017Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS (typ: PDF, velikost: 442.62 Kb)
02.05.2017Zápis z 26. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.67 MB)
zápis a schválená usnesení
02.05.2017Anketní lístek - DESATERO PROBLÉMŮ JILEMNICE 2017 (typ: PDF, velikost: 1.72 MB)
02.05.2017Rozpočtové opatření RM č.2/2017, schválené 26.4.2017 (typ: DOCX, velikost: 39.66 Kb)
02.05.2017Rozpočtové opatření ZM č.1/2017, schválené 26.4.2017 (typ: DOCX, velikost: 30.00 Kb)
02.05.2017Pozvánka "S HRABAČOVSKÝMI O HRABAČOVU III" (typ: PDF, velikost: 113.89 Kb)
02.05.2017Formulář dětské ankety pro rok 2017 (typ: PDF, velikost: 297.04 Kb)
Možnost zaškrtnutí dvou problémů + dopsání dalšího , vyplněný soubor lze zaslat na e-mail:snorbert@mesto.jilemnice.cz v termínu do 25.5.2017
01.05.2017Zápis z KV dne 12.4.2017 (typ: PDF, velikost: 144.63 Kb)
Zápis z KV dne 12.4.2017
30.04.2017Poplatek za komunální odpad 2017 (typ: DOC, velikost: 23.50 Kb)
Poplatek za komunální odpad 2017
28.04.2017Zápis z 69. schůze RM (typ: PDF, velikost: 966.38 Kb)
zápis a schválená usnesení
26.04.2017zápis z komise Zdravého města a MA21 - duben 2017 (typ: PDF, velikost: 674.40 Kb)
21.04.2017Grantový program města Jilemnice na rok 2017 - schválené dotace (typ: XLSX, velikost: 19.70 Kb)
21.04.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 11.4.2017 (typ: PDF, velikost: 151.98 Kb)
21.04.2017Přednáška 04/2017 (typ: ZIP, velikost: 22.00 B)
Fotodokumentace k přednášce Průvodce zdravou stravou
20.04.2017Komunitní plánování sociálních služeb - pozvánka na 1. jednání (typ: PDF, velikost: 381.23 Kb)
1. jednání ke KPSS společné pro členy pracovních skupin, starosty obcí a zpracovatele Analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb na Jilemnicku (PO2)
19.04.2017Zápis č. 3/2017 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 674.40 Kb)
19.04.2017Přednáška Průvodce zdravou stravou (typ: PDF, velikost: 792.07 Kb)
18.04.2017Příloha č. 1a k 26. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 144.63 Kb)
zpráva kontrolního výboru
18.04.2017Příloha č. 1b k 26. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 186.18 Kb)
zápis z provedené kontroly
18.04.2017Příloha č. 1c k 26. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 209.20 Kb)
Zápis z kontroly
18.04.2017Příloha č. 2 k 26. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 52.78 Kb)
stanovisko k petici
18.04.2017Příloha č. 3a k zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 73.50 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice - ČKS SKI Jilemnice
18.04.2017Příloha č. 3b k 26. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 73.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice - ČKS SKI Jilemnice - činnost klubu s mládeží
18.04.2017Příloha č. 3c k 26. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 73.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice - ČKS SKI Jilemnice Jilemnicko - svazek obcí
18.04.2017Příloha č. 3d k 26. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 73.50 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice - ČSK SKI Jilemnice Jilemnický okrašlovací spolek
18.04.2017Příloha č. 4a k 26. zasedání ZM (typ: XLS, velikost: 31.00 Kb)
sumarizace žádosti
18.04.2017Příloha 4b k 26. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 271.29 Kb)
veřejnoprávní smlouva
18.04.2017Příloha č. 5 k 26. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 217.32 Kb)
grafická příloha
18.04.2017Příloha č. 6 k 26. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 224.42 Kb)
grafická příloha
18.04.2017Příloha č. 7 k 26. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 315.63 Kb)
grafická příloha
18.04.2017Příloha č. 8 k 26. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 226.89 Kb)
grafická příloha
18.04.2017Příloha č. 9 k 26. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 84.14 Kb)
informace z VHS
18.04.2017Zpravodaj města - XL. ROČNÍK - BŘEZEN 2017 (typ: PDF, velikost: 6.51 MB)
13.04.2017FOTO ZE STAVBY 12.4.2017 (typ: PDF, velikost: 1.02 MB)
13.04.2017Zápis z 68. schůze RM (typ: PDF, velikost: 532.96 Kb)
zápis a schválená usnesení
12.04.2017kontejnery na tříděný odpad (typ: DOCX, velikost: 49.47 Kb)
dočasné přemístění
12.04.2017Zápis z KV dne 11.1.2017 (typ: PDF, velikost: 120.07 Kb)
Zápis z KV dne 11.1.2017
12.04.2017Zápis z KV dne 8.2.2017 (typ: PDF, velikost: 139.67 Kb)
Zápis z KV dne 8.2.2017
12.04.2017Zápis z KV dne 13.3.2017 (typ: PDF, velikost: 159.01 Kb)
Zápis z KV dne 13.3.2017
11.04.2017Nahlášení pálení klestí (typ: DOCX, velikost: 12.03 Kb)
informace a formulář
10.04.20172017 - Zápis z akce (typ: PDF, velikost: 848.31 Kb)
10.04.20172017 - Ukliďme svět, ukliďme Česko! (typ: PDF, velikost: 1.93 MB)
Fotografie z akce, která v Jilemnici proběhla v sobotu 8. dubna 2017.
10.04.20172017 - Tisková zpráva Ukliďme svět, ukliďme Česko! (typ: PDF, velikost: 390.72 Kb)
10.04.2017Vyhláška 1/2017 (typ: PDF, velikost: 212.33 Kb)
kterou se stanoví školský obvod základních škol zřízených městem Jilemnice
06.04.2017FOTO ZE STAVBY 5.4.2017 (typ: PDF, velikost: 1.62 MB)
06.04.2017Z8pis z 67. schůze RM (typ: PDF, velikost: 315.37 Kb)
zápis a schválená usnesení
05.04.2017Rozpočtové opatření RM č.1/2017, schválené 29.3.2017 (typ: DOCX, velikost: 15.49 Kb)
03.04.2017Zápis z 25. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.80 MB)
zápis a schválená usnesení
03.04.20172017 - Prezentace města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 2.34 MB)
03.04.20172017 - Prezentace NSZM ČR (typ: PDF, velikost: 4.51 MB)
03.04.2017Informace o projektu (typ: PDF, velikost: 394.98 Kb)
03.04.2017Management projektu (typ: PDF, velikost: 226.19 Kb)
31.03.2017FOTO ZE STAVBY 28.3.2017 (typ: PDF, velikost: 1.69 MB)
30.03.2017Zápis z 66. schůze RM (typ: PDF, velikost: 2.03 MB)
zápis a schválená usnesení
30.03.2017Upozornění pro občany (typ: PDF, velikost: 1002.92 Kb)
V důsledku zahájení stavebních prací na stavbě "Všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka" se část prostoru lesního komplexu a přístupová komunikace od "buněk" k lavičce staly zařízením staveniště, kam je VSTUP ZAKÁZÁN. Dotčený prostor stavbou i možné nástupy do prostoru lesa jsou vyznačeny na přiložené mapce. Dodavatel stavby tyto prostory na místě adekvátně vyznačí a proto žádáme občany, aby ve vlastním zájmu neporušovali zákaz vstupu na staveniště. Odměnou jim bude nový sportovní areál postavený bez úrazů. Výstavba již byla zahájena a termín dokončení stavby se předpokládá do konce října (I. realizační celek)
24.03.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 10.3.2017 (typ: PDF, velikost: 686.77 Kb)
23.03.2017Zápis z 65.schůze RM (typ: PDF, velikost: 158.29 Kb)
zápis a schválená usnesení
23.03.2017Zápis z Dětského fóra 2017 (typ: PDF, velikost: 1.24 MB)
22.03.2017Příloha č. 1 k 25. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 506.33 Kb)
Zápis z jednání kontrolního výboru
22.03.2017Příloha č. 2a k 25. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 11.90 Kb)
Rekapitulace stavby - letní koupaliště
22.03.2017Příloha č. 2b k 25. zasední ZM (typ: PDF, velikost: 32.94 Kb)
Pořízení projektové dokumentace
22.03.2017Příloha č. 3 k 25. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 19.78 Kb)
poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách
22.03.2017Příloha č. 4 k 25. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 235.58 Kb)
Zápis z diskusního setkání - výstavby RD v lokalitě Nouzov
22.03.2017Příloha č. 5 k 25. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 245.80 Kb)
grafický snímek
22.03.2017Příloha č. 6 k 25. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 224.80 Kb)
grafický snímek
22.03.2017Příloha č. 7 k 25. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 85.50 Kb)
Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky
22.03.2017Příloha č. 8 k 25. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 39.40 Kb)
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školský obvod základních škol zřízených městem Jilemnice
21.03.2017Zpravodaj města - XL. ROČNÍK - ÚNOR 2017 (typ: PDF, velikost: 25.15 MB)
20.03.2017Rozvoz bionádob (typ: DOCX, velikost: 61.88 Kb)
20.03.2017Zpravodaj města - XL. ROČNÍK - LEDEN 2017 (typ: PDF, velikost: 6.43 MB)
17.03.2017Zápis z 64. schůze RM (typ: PDF, velikost: 924.45 Kb)
zápis a schválená usnesení
17.03.2017Přednáška 03/2017 (typ: ZIP, velikost: 22.00 B)
Fotodokumentace z přednášky Živá strava / Raw food
17.03.2017Světový den ledvin 03/2017 (typ: JPG, velikost: 292.54 Kb)
Fotodokumentace ze Světového dne ledvin, který probíhal v rámci kampaně Dny zdraví
16.03.20172017 - Pozvánka Fórum Zdravého města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 353.60 Kb)
15.03.2017Výzva nejen pro pamětníky - hledáme dobové fotografie tzv. zahradního domku v zámeckém parku (typ: PDF, velikost: 364.38 Kb)
14.03.2017Přednáška Živá strava / Raw food (typ: PDF, velikost: 2.83 MB)
13.03.2017Výroční zpráva za rok 2016 (typ: PDF, velikost: 1.33 MB)
10.03.2017ZPF - Oznámení o zahájení realizace záměru (typ: DOCX, velikost: 18.08 Kb)
Tento formulář slouží ke splnění povinností podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. d), případně § 11 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
10.03.2017Zápis č. 2/2017 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 738.70 Kb)
09.03.2017Zápis z VIII. jednání dětského parlamentu (školní rok 2016 - 2017) (typ: PDF, velikost: 40.45 Kb)
08.03.2017zápis z komise Zdravého města a MA21 - březen 2017 (typ: PDF, velikost: 738.70 Kb)
07.03.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 337.14 Kb)
Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2017
07.03.2017Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 402.71 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci "Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici"
03.03.2017Přednáška 02/2017 (typ: ZIP, velikost: 9.50 MB)
Fotodokumentace z přednášky Úvod do zdravého životního stylu
02.03.2017Formulář souhrnného přehledu na rok 2017 (typ: DOC, velikost: 86.50 Kb)
02.03.2017Souhrnný přehled - vzor, návod na vyplnění 2017 (typ: DOC, velikost: 96.00 Kb)
02.03.2017Zásady Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (typ: PDF, velikost: 3.97 MB)
02.03.2017Opatření, kterým se mění zásady Programu regenerace MPR a MPZ (typ: PDF, velikost: 2.10 MB)
02.03.2017program regenerace, plná moc - vzor (typ: DOC, velikost: 35.00 Kb)
02.03.2017Prohlášení vlastníka kulturní památky o nedostatku finančních prostředků (typ: DOC, velikost: 25.00 Kb)
02.03.2017Podmínky pro přiznání příspěvku v Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 (typ: PDF, velikost: 64.45 Kb)
02.03.2017Transparent Programu regenerace MPR a MPZ (typ: DOC, velikost: 44.00 Kb)
02.03.2017Program na obnovu nemovistostí, objketů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2017 - pravidla (typ: DOC, velikost: 131.50 Kb)
02.03.2017Žádost o dotaci z rozpočtu města v rámci programu na obnovu nemovitosí, objektů nebo jejcih prostředí 2017 (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
02.03.2017Program na obnovu nemovistostí, objketů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2017 - vzorová smlouva (typ: DOC, velikost: 89.00 Kb)
02.03.2017Výzva k podávání žádostí o dotaci z Progamu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2017 (typ: DOC, velikost: 243.00 Kb)
02.03.2017Program na obnovu nemovistostí, objketů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2017 - hodnotící formulář 2016 (typ: XLSX, velikost: 19.38 Kb)
02.03.2017Program na obnovu nemovistostí, objketů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2017 - formulář závěrečného vyúčtování dotace (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
02.03.2017Program na obnovu nemovistostí, objketů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2017 - plná moc (typ: DOC, velikost: 31.50 Kb)
02.03.2017Program na obnovu nemovistostí, objketů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2017 - souhlas se zasláním dotace na účet, plná moc (typ: DOC, velikost: 36.50 Kb)
01.03.2017Výroční zpráva za rok 2016 (typ: PDF, velikost: 263.79 Kb)
01.03.2017Světový den ledvin (typ: JPG, velikost: 168.76 Kb)
Světový den ledvin probíhá v rámci kampaně Dny zdraví
28.02.2017Zápis z 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 3.08 MB)
zápis a schválená usnesení
27.02.2017Komentář ke schválenému rozpočtu města Jilemnice na rok 2017 (typ: DOCX, velikost: 58.10 Kb)
27.02.2017Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2017 (typ: XLSX, velikost: 43.57 Kb)
27.02.2017Rozpočtový výhled na roky 2016-19, schválený ZM 9.9.2015 (typ: XLS, velikost: 71.00 Kb)
27.02.2017Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2017 (typ: XLSX, velikost: 53.24 Kb)
27.02.2017Komentář ke schválenému rozpočtu města Jilemnice na rok 2017 (typ: DOCX, velikost: 58.10 Kb)
27.02.2017Rozpočtový výhled na roky 2016-19, schválený ZM 9.9.2015 (typ: XLS, velikost: 71.00 Kb)
27.02.2017Přednáška Úvod do zdravého životního stylu (typ: JPG, velikost: 73.58 Kb)
24.02.2017Zápis z 63. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.02 MB)
zápis a schválená usnesení
24.02.2017Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2016 (typ: PDF, velikost: 1.85 MB)
24.02.2017Zápis 01/2017finančního výboru (typ: PDF, velikost: 241.95 Kb)
24.02.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2.2.2017 (typ: PDF, velikost: 1.06 MB)
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2017) (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
23.02.2017Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2016) (typ: DOC, velikost: 85.50 Kb)
23.02.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 26.1.2017 (typ: PDF, velikost: 256.90 Kb)
17.02.2017Výstavba rodiných domů v lokalitě Nouzov - pozvánka (typ: PDF, velikost: 260.12 Kb)
Ve čtvrtek 2.3.2017 se uskuteční diskusní a pracovní setkání se zájemci o výstavbu v lokalitě Nouzov
13.02.2017Příloha č. 1a k 24. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 132.02 Kb)
návrh rozpočtu
13.02.2017Příloha č. 1b k 24. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 57.90 Kb)
komentář k rozpočtu
13.02.2017Příloha č. 2a k 24. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 27.06 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice (CMJ)
13.02.2017Příloha č. 2b k 24. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 27.01 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice (VHS Turnov)
13.02.2017Příloha č. 2c k 24. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 19.22 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice (ČKS SKI)
13.02.2017Příloha č. 3a k 24. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 247.00 Kb)
VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Z PROGRAMU NA OBNOVU NEMOVITOSTÍ, OBJEKTŮ NEBO JEJICH PROSTŘEDÍ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA JILEMNICE, PRO ROK 2017
13.02.2017Příloaha č. 3b k 24. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 89.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
13.02.2017Příloha č. 3c k 24. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
žádost o dotaci z rozpočtu města
13.02.2017Příloha č. 3d k 24. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 243.50 Kb)
závěreční vyúčtování a vyhodnocení
13.02.2017Příloha č. 3e k 24. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 131.50 Kb)
PROGRAM NA OBNOVU NEMOVITOSTÍ, OBJEKTŮ NEBO JEJICH PROSTŘEDÍ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA JILEMNICE 2017
13.02.2017Příloha č. 3f k 24. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 19.38 Kb)
hodnotící formulář pro rok 2017
13.02.2017Příloha č. 3g k 24. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 24.09 Kb)
Dotace na obnovu kulturních památek z dotačního programu Ministerstva kultury ČR - Program regenerace MPZ a MPR v roce 2017, povinný podíl z rozpočtu města
13.02.2017Principy výstavby v lokalitě Nouzov (typ: PDF, velikost: 135.21 Kb)
Pro zájemce o výstavbu RD v lokalitě Nouzov předběžné principy výstavby (předpokládá se vzájemná participace na úrovni architekt, občan, město), bližší informace u ing. Martina Šnorberta
13.02.2017Příloha č. 4 k 24. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 14.89 Kb)
Informace o podaných projektech města Jilemnice
13.02.2017Příloha č. 5 k 24. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 218.08 Kb)
grafický snímek
13.02.2017Příloha č. 6a k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 768.10 Kb)
rozdělení prostor
13.02.2017Příloha č. 6b k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 904.94 Kb)
rozdělení prostor
13.02.2017Příloha č. 6c k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 772.60 Kb)
rozdělení prostor
13.02.2017Příloha č. 6d k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 684.88 Kb)
rozdělení prostor
13.02.2017Příloha č. 6e k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 480.45 Kb)
návrh na využití učeben
13.02.2017Příloha č. 7 k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 17.61 Kb)
plán kontrolní činnosti na rok 2017
13.02.2017Příloha č. 8 k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.76 MB)
Hodnotící zpráva projektu Zdravé město Jilemnice
13.02.2017Příloha č. 9 k 24. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 366.91 Kb)
Plán zlepšování pro rok 2017
08.02.2017Zápis č. 1/2017 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 1.15 MB)
08.02.2017Zápis z 62. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.25 MB)
zápis a schválená usnesení
07.02.2017Zápis ze VII. jednání dětského parlamentu (školní rok 2016 - 2017) (typ: PDF, velikost: 530.00 Kb)
06.02.2017Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2016, návrh rozpočtu na rok 2017 (typ: XLSX, velikost: 139.55 Kb)
06.02.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 16.1.2017 (typ: PDF, velikost: 147.08 Kb)
02.02.2017zápis z komise Zdravého města a MA21 - únor 2017 (typ: PDF, velikost: 1.15 MB)
31.01.2017Zápis z 23. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.12 MB)
zápis a schválená usnesení
30.01.2017Zpráva o provedených kontrolách v roce 2016 (typ: DOC, velikost: 232.00 Kb)
Zpráva o provedených kontrolách v roce 2016
27.01.2017Zápis z 61. schůze RM (typ: PDF, velikost: 54.96 Kb)
zápis a schválená usnesení
24.01.2017Rozpis státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 (typ: PDF, velikost: 6.86 MB)
24.01.2017Rozpis státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 (typ: PDF, velikost: 6.86 MB)
24.01.2017Pomocník pro třídění obalů (typ: DOCX, velikost: 237.51 Kb)
Jednoduchý návod co a kam patří v rámci třídění
19.01.2017Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na roky 2017-2019 (typ: PDF, velikost: 512.60 Kb)
16.01.2017Ceník služeb od 01.01.2017 (typ: DOC, velikost: 67.00 Kb)
16.01.2017Příloha č. 1a k 23. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 218.10 Kb)
zápis z kontrolního výboru 19.10.2016
16.01.2017Příloha č. 1b k 23. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 378.83 Kb)
zápis z kontrolního výboru 23.11.2016
16.01.2017Příloha č. 1c k 23. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 402.03 Kb)
stanovisko starostky
16.01.2017Příloha č. 2a k 23. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 244.91 Kb)
grafický snímek
16.01.2017Příloha č. 2b k 23. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 182.60 Kb)
grafický snímek
16.01.2017Příloha č. 3 k 23. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 250.11 Kb)
grafický snímek
16.01.2017Příloha č. 4a k 23. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 173.59 Kb)
akční plán města
16.01.2017Příloha č. 4b k 23. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 22.73 Kb)
návrh akčního plánu
16.01.2017Příloha č. 4c k 23. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 13.24 Kb)
vyhodnocení akčního plánu
16.01.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 4.1.2017 (typ: PDF, velikost: 88.07 Kb)
13.01.2017Zápis z 60. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.16 MB)
zápis a schválená usnesení
11.01.2017Rozpis státní finanční podpory pro ORP pro rok 2017 - dotační program MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP (typ: XLSX, velikost: 37.92 Kb)
10.01.2017Zápis z V. jednání dětského parlamentu (školní rok 2016 -2017) (typ: PDF, velikost: 626.48 Kb)
10.01.2017Zápis z VI. jednání dětského parlamentu (školní rok 2016 -2017) (typ: PDF, velikost: 626.48 Kb)
09.01.2017Stanovisko k zápisu KV ze dne 23.11.2016 (typ: PDF, velikost: 402.03 Kb)
Stanovisko k zápisu KV ze dne 23.11.2016
06.01.2017Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 22.12.2016 (typ: PDF, velikost: 93.73 Kb)
04.01.2017Plán zimní údržby 2017 (typ: PDF, velikost: 221.00 Kb)
Aktuální plán zimní údržby platný v roce 2017
04.01.2017Poradna zdraví (typ: PDF, velikost: 232.08 Kb)
Poradna zdraví nabízí odborné lékařské poradenství v oblasti zdravého životního stylu
02.01.2017Zásady programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP (typ: DOCX, velikost: 30.51 Kb)
02.01.2017Zásady programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP - opratření (typ: DOCX, velikost: 22.34 Kb)
30.12.2016UAP ORP JILEMNICE (typ: ZIP, velikost: 9.01 MB)
textová část
30.12.2016UAP ORP JILEMNICE (typ: ZIP, velikost: 12.11 MB)
výkres hodnot
30.12.2016UAP ORP JILEMNICE (typ: ZIP, velikost: 14.12 MB)
výkres limitů
30.12.2016UAP ORP JILEMNICE (typ: ZIP, velikost: 8.57 MB)
výkres záměrů
30.12.2016UAP ORP JILEMNICE (typ: ZIP, velikost: 9.09 MB)
problémový výkres
30.12.2016Manželství (typ: DOC, velikost: 52.50 Kb)
Manželství
30.12.2016Narození (typ: DOC, velikost: 48.00 Kb)
Narození
30.12.2016Úmrtí (typ: DOC, velikost: 50.00 Kb)
Úmrtí
30.12.2016Narození, manželství, úmrtí v cizině (typ: DOC, velikost: 76.50 Kb)
Narození, manželství, úmrtí v cizině
30.12.2016Změna příjmení po rozvodu (typ: DOC, velikost: 41.00 Kb)
Změna příjmení po rozvodu
30.12.2016Volba druhého jména (typ: DOC, velikost: 41.00 Kb)
Volba druhého jména
30.12.2016Změna jména a příjmení (typ: DOC, velikost: 46.00 Kb)
Změna jména a příjmení
30.12.2016Ženské příjmení v mužském tvaru (typ: DOC, velikost: 40.50 Kb)
Ženské příjmení v mužském tvaru
30.12.2016Duplikát matričního dokladu (typ: DOC, velikost: 44.00 Kb)
Duplikát matričního dokladu
30.12.2016formulář žádosti o dotaci a k zařazení do Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 (typ: DOC, velikost: 729.00 Kb)
30.12.2016Výzva 1. kola k podání žádosti o dotaci Ministerstva kultury ČR v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - 2017 (typ: PDF, velikost: 439.98 Kb)
28.12.2016Zpravodaj města - XXXIX. ROČNÍK - PROSINEC 2016 (typ: PDF, velikost: 1002.65 Kb)
22.12.2016Zápis z 59. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.17 MB)
zápis a schválená usnesení
20.12.2016Zápis z 58.schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.56 MB)
zápis a s chválená usnesení
19.12.2016zápis z komise Zdravého města a MA21 - prosinec 2016 (typ: PDF, velikost: 444.29 Kb)
19.12.2016Zápis č. 9/2016 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 444.29 Kb)
15.12.2016Zápis z 22. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.23 MB)
zápis a schválená usnesení
15.12.2016Vyhláška 1/2016 (typ: PDF, velikost: 396.70 Kb)
kterou se mění OZV 1/2011, o místních poplatcích, ve znění OZV 1/2012, 2/2013, 5/2014, 1/2015 a 5/2015
15.12.2016Vyhláška 2/2016 (typ: PDF, velikost: 358.89 Kb)
o nočním klidu
14.12.2016formulář žádosti o dotaci a k zařazení do Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 (typ: PDF, velikost: 364.20 Kb)
14.12.2016Vyhlášení Grantového programu 2017 (typ: PDF, velikost: 269.08 Kb)
14.12.2016Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu 2017 (typ: PDF, velikost: 339.17 Kb)
14.12.2016Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu 2017 (typ: XLSX, velikost: 19.74 Kb)
14.12.2016Informace o administraci Programu regenerace pro rok 2017 (typ: DOCX, velikost: 96.67 Kb)
14.12.2016Informace o administraci Programu regenerace pro rok 2017 (typ: DOCX, velikost: 96.67 Kb)
12.12.2016Zápis z 21. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.31 MB)
zápis a schválená usnesení
09.12.2016Příloha č. 1a z 22. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 782.50 Kb)
smlouva o úpisu akcií
09.12.2016Zápis z 57. schůze RM (typ: PDF, velikost: 519.04 Kb)
zápis a schválená usnesení
09.12.2016Příloha č. 1b k 22. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 11.88 Kb)
změna stanov
09.12.2016Příloha č. 1c k 22. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 12.03 Kb)
seznam nemovitých věcí ve vlastnictví města Jilemnice
09.12.2016Příloha č. 2 k 22. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 12.65 Kb)
dodatek č. 6 ke zřizovací listině MMN v Jilemnici
09.12.2016Příloha č. 3a k 22. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 20.71 Kb)
rekapitulace
09.12.2016Příloha č. 3b k 22 .zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.81 MB)
usnesení zastupitelstva a rady kraje
06.12.2016Seznam členů zasstupitelstva 2014-2018 (typ: XLS, velikost: 41.00 Kb)
05.12.2016Zápis z IV. jednání dětského parlamentu (školní rok 2016 -2017) (typ: PDF, velikost: 742.28 Kb)
30.11.2016Materiály z plánovacího setkání 29_9_2016 (typ: PDF, velikost: 1.98 MB)
Pro účely webové aplikace zmenšené výkresy možných konceptů lokality Nové město - západ
28.11.2016Zápis z KV dne 23.11.2016 (typ: PDF, velikost: 378.83 Kb)
Zápis z KV dne 23.11.2016
28.11.2016Příloha č. 1 k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 103.16 Kb)
pravidla grantového programu
28.11.2016Příloha č. 2 k 21. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 36.00 Kb)
statut FRB
28.11.2016Příloha č. 3a k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 123.07 Kb)
postup při založení
28.11.2016Příloha č. 3b k 21. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 661.12 Kb)
analýza možnosti uplatnění DPH
28.11.2016Příloha č. 3c k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 27.75 Kb)
zakladatelská listina
28.11.2016Příloha č. 4 k 21. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 207.98 Kb)
grafický snímek
28.11.2016Příloha č. 5 k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 44.71 Kb)
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
28.11.2016Příloha č. 6 k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 40.25 Kb)
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
28.11.2016Příloha č. 7 k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 37.03 Kb)
Změna obecně závazné vyhlášky č. 7/2009, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje
28.11.2016Příloha č. 8 k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 39.54 Kb)
Obecně závazná vyhláška o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
28.11.2016Příloha č. 8a k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 12.01 Kb)
seznam
28.11.2016Příloha č. 8b k 21. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 2.92 MB)
mapka
28.11.2016Příloha č. 9 k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 5.83 MB)
Návrh plánu odpadového hospodářství
28.11.2016Příloha č. 10 k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 13.77 Kb)
změna stanov a.s. MMN
28.11.2016Zpravodaj města - XXXIX. ROČNÍK - LISTOPAD 2016 (typ: PDF, velikost: 928.75 Kb)
28.11.2016Zápis 08/2016 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 497.69 Kb)
25.11.2016Záchranné stanice pro handicapované živočichy (typ: PDF, velikost: 46.53 Kb)
Našli jste raněné zvíře ve volné přírodě? Pro území ORP Jilemnice raněná zvířata přijímají stanice v Libštátě a Vrchlabí.
25.11.2016Kácení dřevin rostoucích mimo les (typ: PDF, velikost: 137.37 Kb)
Informace o kácení dřevin - kdy je třeba žádat o povolení, kdy stačí kácení jen oznámit a jakým způsobem.
25.11.2016Zápis z 56. schůze RM (typ: PDF, velikost: 137.03 Kb)
zápis a schválená usnesení
25.11.2016Ztráty a nálezy (typ: DOC, velikost: 27.50 Kb)
24.11.2016Dendrologický průzkum – Treewalker, s. r. o., září 2016 (typ: PDF, velikost: 1.48 MB)
11.11.2016Zápis z 20. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.43 MB)
zápis a schválená usnesení
11.11.2016Náhled na plánovaný vzhled biatlonové střelnice na Hraběnce (typ: DOCX, velikost: 1.07 MB)
Vizualizace řešení prostoru střelnice
10.11.2016Zápis z 55. schůze RM (typ: PDF, velikost: 938.04 Kb)
zápis a schválená usnesení
10.11.2016Zápis z III. iednání dětského parlamentu (školní rok 2016 - 2017) (typ: PDF, velikost: 586.89 Kb)
09.11.2016Zaměřeno na budoucnost (typ: PDF, velikost: 181.72 Kb)
projekt do Mezinárodního visegrádského fondu
09.11.2016Poradenství v oblasti realitních transakcí (typ: JPG, velikost: 586.66 Kb)
Česká asociace pro nemovitosti, z.s. spustila poradenství v oblasti realitních transakcí. Na specializovaném webovém portále www.AVNCR.cz poskytuje praktické informace pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří se potřebují zorientovat na realitním trhu.
07.11.2016Tisková zpráva - ukončení prací (typ: PDF, velikost: 319.14 Kb)
04.11.2016zápis z komise Zdravého města a MA21 - listopad 2016 (typ: PDF, velikost: 914.48 Kb)
04.11.2016Zápis č. 8/2016 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 914.48 Kb)
01.11.2016Úpravy parku v Dolení ulici - 2016 (typ: PDF, velikost: 4.57 MB)
31.10.2016Příloha č. 1 k 20. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 152.18 Kb)
přehled hospodaření města za 1. - 3. čtvrtletí 2016
31.10.2016Příloha č. 2 k 20. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 36.65 Kb)
rozpočtový odhad pro rok 2017
31.10.2016Příloha č. 3a k 20. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 131.48 Kb)
Postup při založení společnosti s ručením omezeným
31.10.2016Příloha č. 3b k 20. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 36.31 Kb)
ZAKLADATELSKÁ LISTINA o založení společnosti s ručením omezeným s názvem obchodní firmy Sportovní centrum Jilemnice
31.10.2016Příloha č. 3c k 20. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 751.41 Kb)
ANALÝZA MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ODPOČTU DPH PŘI VÝSTAVBĚ SPORTOVIŠŤ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
31.10.2016Příloha č. 4 k 20. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 468.15 Kb)
smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
31.10.2016Příloha č. 5 k 20. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 171.41 Kb)
grafický snímek
31.10.2016Příloha č. 6 k 20. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 86.24 Kb)
akcionářská smlouva
31.10.2016Příloha č. 7 k 20. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.84 MB)
informace o činnosti VHS Turnov na Jilemnicku v roce 2016 a výhled na další roky
31.10.2016Zápis 07/2016 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 687.20 Kb)
27.10.2016Zápis z 19. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.51 MB)
zápis a schválená usnesení
27.10.2016Zápis z 54. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.34 MB)
zápis a schválená usnesení
24.10.2016Kontakty - myslivečtí hospodáři (typ: XLSX, velikost: 13.33 Kb)
24.10.2016Zpravodaj města - XXXIX.ROČNÍK - ŘÍJEN 2016 (typ: PDF, velikost: 940.08 Kb)
24.10.2016Informace k revizím kotlů na pevná paliva (typ: DOC, velikost: 16.00 Kb)
23.10.2016Zpravodaj města - XXXIX.ROČNÍK - ZÁŘÍ 2016 (typ: PDF, velikost: 1.15 MB)
21.10.2016Zápis z KV dne 19.10.2016 (typ: PDF, velikost: 218.10 Kb)
Zápis z KV dne 19.10.2016
21.10.2016Zpravodaj města - XXXIX.ROČNÍK - PRÁZDNINY 2016 (typ: PDF, velikost: 1.12 MB)
20.10.2016Žádost o vydání stanoviska dle zákona č. 2012012 Sb. o ochraně ovzduší (typ: DOC, velikost: 39.50 Kb)
20.10.2016Žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení dle zákona o odpadech (typ: DOC, velikost: 38.50 Kb)
20.10.2016Elektronická evidence tržeb (EET) (typ: PDF, velikost: 71.79 Kb)
Odpovědi MFCR na dotaz ohledně EET
20.10.2016Elektronická evidence tržeb (EET) (typ: PDF, velikost: 115.80 Kb)
Odpověď MFCR na naše dotazy k EET. Vlastní dotazy lze zasílat na mail eet@fs.mfcr.cz
20.10.2016Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2016) (typ: DOC, velikost: 77.50 Kb)
19.10.2016Hra fishbanks vysvětlila žákům pojem “udržitelný rozvoj” (typ: PDF, velikost: 223.59 Kb)
18.10.2016Příloha č. 1 k 19. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 24.17 Kb)
dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
18.10.2016Příloha č. 2 k 19. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 278.11 Kb)
řešení území - Nouzov
18.10.2016Příloha č. 3 k 19. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 540.33 Kb)
grafický snímek
18.10.2016Příloha č.4 k 19. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 37.31 Kb)
grafický snímek
18.10.2016Příloha č. 5 k 19. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 79.00 Kb)
zřizovací listina
17.10.2016ŽÁDOST O ZÁPIS ZMĚNY VLASTNÍKA NEBO PROVOZOVATELE SILNIČNÍHO VOZIDLA (typ: PDF, velikost: 640.92 Kb)
Vytisknout na formát A3 tak, že po přeložení na 1/2 vznikne dvojlist ("obálka"), kde bude tisk na 1.,2. a 3. straně
17.10.2016ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL (typ: PDF, velikost: 621.15 Kb)
Vytisknout na formát A4
17.10.2016OZNÁMENÍ O ZTRÁTĚ, ZNIČENÍ NEBO ODCIZENÍ TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU (typ: PDF, velikost: 632.31 Kb)
Vytisknout na formát A4 (oboustranně)
17.10.2016ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÉHO DOKLADU (typ: PDF, velikost: 639.89 Kb)
Vytisknout na formát A4
17.10.2016ŽÁDOST O VYDÁNÍ TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU (typ: PDF, velikost: 629.08 Kb)
Vytisknout na formát A4 (oboustranně)
17.10.2016ŽÁDOST O VYDÁNÍ TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU NA VÝVOZ (typ: PDF, velikost: 631.07 Kb)
Vytisknout na formát A4 (oboustranně)
17.10.2016ŽÁDOST O ZÁPIS SILNIČNÍHO VOZIDLA DO REGISTRU VOZIDEL (typ: PDF, velikost: 665.12 Kb)
Vytisknout na formát A3 tak, že po přeložení na 1/2 vznikne dvojlist ("obálka"), kde bude tisk na 1. a 2. straně
17.10.2016ŽÁDOST O ZÁPIS ZMĚN ÚDAJŮ V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL (typ: PDF, velikost: 646.37 Kb)
Vytisknout na formát A4 (oboustranně)
17.10.2016ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (typ: PDF, velikost: 120.70 Kb)
17.10.2016ŽÁDOST O VÝPIS Z EVIDENČNÍ KARTY ŘIDIČE (typ: DOCX, velikost: 11.72 Kb)
17.10.2016Zpravodaj města - XXXIX.ROČNÍK - ČERVEN 2016 (typ: PDF, velikost: 1.09 MB)
14.10.2016Zápis z 53.schůze RM (typ: PDF, velikost: 567.97 Kb)
zápis a schválená usnesení
12.10.2016Vyhláška o místních poplatcích v úplném znění (typ: PDF, velikost: 377.59 Kb)
12.10.2016Zápis z II. jednání dětskégho parlamentu (školní rok 2016 -2017) (typ: PDF, velikost: 656.05 Kb)
11.10.20162016 - Kulatý stůl na téma "S Hrabačovskými o Hrabačovu II" (typ: PDF, velikost: 1.59 MB)
10.10.2016Aktuální stav jilemnických projektů (typ: PDF, velikost: 2.78 MB)
10.10.2016Zápis 06/2016 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 617.33 Kb)
10.10.2016Plán odpadového hospodářství města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 4.25 MB)
Legislativou požadovaný dokument obsahující analytickou část a návrh na nejbližších 5 let
07.10.2016Informace o projektu stav září 2016 (typ: PDF, velikost: 483.48 Kb)
07.10.2016Informace o projektu Letního koupaliště stav září 2016 (typ: PDF, velikost: 753.20 Kb)
29.09.2016Unikátní objev gotického kostela v areálu jilemnického parku (typ: PDF, velikost: 524.57 Kb)
23.09.2016Zápis z 52. schůze RM (typ: PDF, velikost: 174.95 Kb)
zápis a schválená usnesení
23.09.2016Ohlášení živnosti, změny údajů (typ: DOCX, velikost: 12.05 Kb)
Jak ohlásit živnost, změny údajů, přerušení a obnovení živnosti, provozovnu
20.09.2016Zápis z I.jednání dětského parlamentu (školní rok 2016 -2017) (typ: PDF, velikost: 884.32 Kb)
20.09.2016Seznam členů dětského parlamentu pro rok 2016-2017 (typ: PDF, velikost: 165.69 Kb)
19.09.2016Odborné vyjádření ke změně stavby Hraběnka - vliv na ŽP (na zvláště chráněné živočichy) (typ: PDF, velikost: 5.40 MB)
16.09.2016Zápis č. 7/2016 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 538.53 Kb)
16.09.2016zápis z komise Zdravého města a MA21 - září 2016 (typ: PDF, velikost: 538.53 Kb)
14.09.2016Žádost o přistavení popelnice (typ: DOC, velikost: 50.00 Kb)
žádost o přistavení pronajaté nádoby na tuhý komulnání odpad
12.09.2016Letní koupaliště v Jilemnici - stavební úpravy a rozšíření - prezentace ing. Milan Šmída (typ: PPT, velikost: 15.51 MB)
prezentace hlavního projektanta na zastupitelstvu města Jilemnice dne 25.5.2016 o podobě a orientačních nákladech tohoto projektu
09.09.2016Zápis z 51. schůze RM (typ: PDF, velikost: 236.51 Kb)
zápis a schválená usnesení
09.09.2016Zápis z 18. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.71 MB)
zápis a schválená usnesení
08.09.2016Plán zdraví a kvality života Jilemnice 2015 - 2016 (typ: PDF, velikost: 343.30 Kb)
07.09.2016Environmentální prohlášení 2016 - ověření 7.9.2016 (typ: PDF, velikost: 1.10 MB)
Dokument shrnuje informace o dopadech činností Městského úřadu Jilemnice na životní prostředí, dále shrnuje informace o zavedeném systému řízení EMAS.
06.09.20162016 - Kulatý stůl na téma "Výstavba rodinných domů v lokalitě Nouzov" (typ: PDF, velikost: 284.77 Kb)
01.09.20162016 - Evropský týden mobility - plakát (typ: PDF, velikost: 258.88 Kb)
30.08.2016Zápis 05/2016 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 485.68 Kb)
29.08.2016Příloha č. 1 k 18. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 40.33 Kb)
Stanovy akciové společnosti MMN, a.s.
29.08.2016Příloha č. 2 k 18. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 202.22 Kb)
grafický snímek
29.08.2016Příloha č. 3 k 18. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 235.24 Kb)
grafický snímek
29.08.2016Příloha č. 4 k 18. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 197.94 Kb)
grafický snímek
29.08.2016Příloha č. 5 k 18. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 135.79 Kb)
grafický snímek
26.08.2016Zápis z 50. schůze RM (typ: PDF, velikost: 321.91 Kb)
zápis a schválená usnesení
24.08.2016Politika životního prostředí města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 305.75 Kb)
Aktualizovaná verze závazku města Jilemnice ve vztahu k životnímu prostředí - schváleno dne dne 29.7.2015.
15.08.2016Zápis ze 17. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.32 MB)
zápis a schválená usnesení
11.08.2016Zápis ze 49. schůze RM (typ: PDF, velikost: 142.70 Kb)
zápis a schválená usnesení
10.08.2016Zápis ze 48. schůze RM (typ: PDF, velikost: 248.54 Kb)
zápis a schválená usnesení
09.08.2016Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 22.7.2016 (typ: PDF, velikost: 127.39 Kb)
08.08.2016zápis z komise Zdravého města a MA21 - srpen 2016 (typ: PDF, velikost: 845.06 Kb)
08.08.2016Zápis č. 6/2016 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 845.06 Kb)
05.08.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Zvědavá ulička čp. 118 (obnova roubenky), 2016 (typ: PDF, velikost: 246.82 Kb)
02.08.2016OHLÁŠENÍ STAVBY (typ: RTF, velikost: 222.91 Kb)
02.08.2016ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ (typ: RTF, velikost: 218.78 Kb)
02.08.2016ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY (typ: RTF, velikost: 230.02 Kb)
02.08.2016ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU (typ: RTF, velikost: 227.74 Kb)
01.08.2016Příloha č. 1 k 17. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 159.01 Kb)
přehled hospodaření města za 1. pololetí 2016
01.08.2016Příloha č. 2 k 17. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 71.50 Kb)
Odůvodnění zadání významné veřejné zakázky
01.08.2016Příloha č. 3 k 17. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 174.12 Kb)
grafický snímek
01.08.2016Příloha č. 4a k 17. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 98.75 Kb)
grafický snímek
01.08.2016Příloha č. 4b k 17. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 186.82 Kb)
grafický snímek
01.08.2016Příloha č. 5 k 17. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 207.05 Kb)
grafický snímek
29.07.2016Místo realizace projektu - červenec 2016 (typ: PDF, velikost: 1.31 MB)
20.07.2016Svoz biodopadu z hnědých nádob (typ: DOCX, velikost: 11.65 Kb)
pro technickou závadu bude místo středy vyvezeno v sobotu
11.07.2016Studie parku v prostoru sídliště Spořilov (typ: PDF, velikost: 14.09 MB)
výsledné řešení prostoru ve stádiu studie zpracované pražskými architekty v participaci s místními obyvateli
11.07.2016Studie parku v prostoru sídliště Spořilov - výkresy (typ: PDF, velikost: 9.98 MB)
Hlavní výkresy - celková situace a koordinační situace
11.07.2016prezentace z letní školy zdravých měst v Chrudimi (typ: PDF, velikost: 995.12 Kb)
udržitelný rozvoj MA21
11.07.2016prezentace z letní školy zdravých měst v Chrudimi (typ: PDF, velikost: 3.29 MB)
udržitelný rozvoj sídel a území
11.07.2016prezentace z letní školy zdravých měst v Chrudimi (typ: PDF, velikost: 4.11 MB)
zdravotní gramotnost
11.07.2016prezentace z letní školy zdravých měst v Chrudimi (typ: PDF, velikost: 3.19 MB)
bez odpadu
11.07.2016prezentací z letní školy zdravých měst v Chrudimi (typ: PDF, velikost: 3.36 MB)
dostupné bydlení
11.07.2016Obvodová redukce u stávajících dřevin (typ: PDF, velikost: 2.56 MB)
07.07.2016Výzva k podání žádosti o zařazení do anketního dotazníku do Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 (typ: PDF, velikost: 245.16 Kb)
07.07.2016Informace o Programu regenerace MPZ a MPR 2017 - důležité termíny, podmínky, průběh administrace (typ: PDF, velikost: 359.46 Kb)
07.07.2016Žádost o zařazení do anketního dotazníku pro Program regenerace MPR a MPZ na rok 2017 (typ: DOC, velikost: 702.50 Kb)
07.07.2016Úplné znění zásad MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ (typ: PDF, velikost: 3.97 MB)
07.07.2016Opatření, kterým se mění zásady Programu regenerace MPR a MPZ (typ: PDF, velikost: 2.10 MB)
01.07.2016Zápis z 16. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.36 MB)
zápis a schválená usnesení
01.07.2016Zápis ze 46. schůze RM (typ: PDF, velikost: 461.64 Kb)
zápis a schválená usnesení
01.07.2016Zápis ze 47. schůze RM (typ: PDF, velikost: 703.76 Kb)
zápis a schválená usnesení
29.06.20162016 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou (typ: PDF, velikost: 608.53 Kb)
23.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, kostel sv.Vavřince, iluzivní malba (typ: PDF, velikost: 677.26 Kb)
21.06.2016Příloha č. 1 k 16. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 377.36 Kb)
cena půdy
21.06.2016Příloha č. 1a k 16. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 165.03 Kb)
vyhláška - koeficient
21.06.2016Příloha č. 2 k 16. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 286.14 Kb)
grafický snímek
21.06.2016Příloha č. 3 k 16. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 209.24 Kb)
grafický snímek
21.06.2016Příloha č. 4 k 16. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 270.98 Kb)
grafický snímek
21.06.2016Výroční zpráva za rok 2015 (typ: PDF, velikost: 1.13 MB)
20.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 134, 2016 (typ: PDF, velikost: 301.42 Kb)
16.06.2016Zápis ze 45. schůze RM (typ: PDF, velikost: 164.83 Kb)
zápis a schválená usnesení
14.06.2016Zápis z KV dne 8.6.2016 (typ: PDF, velikost: 200.36 Kb)
Zápis z KV dne 8.6.2016
14.06.2016Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 8.6.2016 (typ: DOC, velikost: 146.50 Kb)
Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 8.6.2016
14.06.2016Výsledky grantového programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2016 (typ: XLSX, velikost: 12.21 Kb)
14.06.2016Rozhodnutí MK ČR o poskytnutí dotace z programu regenerace 2016 (typ: PDF, velikost: 116.01 Kb)
14.06.2016Rozdělení dotací v rámci programui regenerace v roce 2016 (typ: PDF, velikost: 267.91 Kb)
14.06.2016Úplné znění zásad MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ (typ: PDF, velikost: 3.97 MB)
14.06.2016Opatření, kterým se mění zásady Programu regenerace MPR a MPZ (typ: PDF, velikost: 2.10 MB)
10.06.2016Zápis ze 44. schůze RM (typ: PDF, velikost: 360.48 Kb)
zápis a schválená usnesení
10.06.2016Zápis 04/2016 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 402.57 Kb)
09.06.2016Zápis č. 5/2016 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 4.58 MB)
09.06.2016Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 17.5.2016 (typ: PDF, velikost: 5.01 MB)
03.06.2016zápis z komise Zdravého města a MA21 - červen 2016 (typ: PDF, velikost: 4.58 MB)
02.06.20162016 - Kulatý stůl na téma "S Hrabačovskými o Hrabačovu I" (typ: PDF, velikost: 240.84 Kb)
01.06.2016Zpravodaj města - XXXIX. ROČNÍK - KVĚTEN 2016 (typ: PDF, velikost: 907.57 Kb)
31.05.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Paul Dance na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 202.43 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu vlastního podílu dotace z MŠMT ČR na zakoupení vícemístného vozidla
31.05.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jilemnicku-svazku obcí na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 478.17 Kb)
Poskytnutí dotace na akci „Krakonošovy letní podvečery 2016“
31.05.2016Zápis z 15. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.63 MB)
zápis a schválená usnesení
31.05.2016Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce Jilemnice 2015 (typ: PDF, velikost: 280.68 Kb)
30.05.2016Zápis z 43. schůze RM (typ: PDF, velikost: 871.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
30.05.2016Informace pro podnikatele (typ: DOCX, velikost: 12.12 Kb)
Informace pro začínající podnikatele
30.05.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 457.79 Kb)
Poskytnutí dotace na spoluúčast na nákup čtyřkolky a mulčovače pro údržbu lyžařských tratí
25.05.2016Vyhodnocení anketního šetření - využití budovy Spořitelny (typ: PDF, velikost: 211.46 Kb)
25.05.2016Letní koupaliště v Jilemnici - stavební úpravy a rozšíření (typ: PPT, velikost: 15.51 MB)
prezentace ing. Milan Šmída (hlavního projektanta) na zastupitelstvu města Jilemnice dne 25.5.2016 o podobě a orientačních nákladech tohoto projektu.
24.05.2016Týden udržitelného rozvoje - akce partnerů (typ: PDF, velikost: 420.06 Kb)
23.05.20162016 - Vyhodnocení anketního šetření (typ: PDF, velikost: 325.28 Kb)
16.05.2016Zápis ze 42. schůze RM (typ: PDF, velikost: 238.95 Kb)
zápis a schválená usnesení
16.05.2016Plánovací setkání -park na sídlišti Spořilov - návrh řešení (typ: ZIP, velikost: 12.43 MB)
návrh ze strany architektonického ateliéru, řešící vymezený prostor na sídlišti Spořilov (tisky, které byly k dispozici na setkání s občany dne 12.5.2016)
16.05.2016Sídliště spořilov Jilemnice - rozpracovaná studie nového Spořilovského parku (typ: PDF, velikost: 5.76 MB)
prezentace z II.workshopu konaného dne 12.05.2016
16.05.2016Katalog rostlin a herních prvků (typ: PDF, velikost: 1.93 MB)
16.05.2016Park Spořilov - vizualizace (typ: JPG, velikost: 1.13 MB)
16.05.2016Park Spořilov - vizualizace (typ: JPG, velikost: 1.53 MB)
16.05.2016Park Spořilov - vizualizace (typ: JPG, velikost: 1.03 MB)
16.05.2016Park Spořilov - vizualizace (typ: JPG, velikost: 1.05 MB)
16.05.2016Příloha č. 1a k 15. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 183.83 Kb)
výkaz o plnění rozpočtu
16.05.2016Příloha č. 1b k 15. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 105.72 Kb)
výkaz zisku a ztrát
16.05.2016Příloha č. 1c k 15. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 108.99 Kb)
rozvaha
16.05.2016Příloha č. 1d k 15. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 133.85 Kb)
příloha
16.05.2016Příloha č. 2a (typ: XLS, velikost: 177.50 Kb)
příloha k závěrečnému účtu
16.05.2016Příloha č. 2b k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 228.00 Kb)
závěrečný účet
16.05.2016Příloha č. 2c k 15. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.31 MB)
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
16.05.2016Příloha č. 3a k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 67.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice - Český krkonošský spolek SKI Jilemnice
16.05.2016Příloha č. 3b k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 66.50 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice - Paul Dance, z.s.
16.05.2016Příloha č. 3c k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 66.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice - Jilemnicko - svazek obcí
16.05.2016Příloha č. 4 k 15. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 38.14 Kb)
návrh rozdělení dotací s komentářem
16.05.2016Příloha č. 5 k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 86.00 Kb)
veřejnoprávní smlouva
16.05.2016Příloha č. 6 k 15. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 300.69 Kb)
grafický snímek
16.05.2016Příloha č. 7 k 15. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 214.41 Kb)
grafický snímek
16.05.2016Příloha č. 8a k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 69.50 Kb)
zřizovací listina - Dětské centrum
16.05.2016Příloha č. 8b k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 68.50 Kb)
zřizovací listina - Společenský dům Jilm
16.05.2016Příloha č. 8c k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 80.00 Kb)
zřizovací listina - Mateřská škola
16.05.2016Příloha č. 8d k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 81.00 Kb)
zřizovací listina - Základní škola Jilemnice, Jana Harracha 97
16.05.2016Příloha č. 8e k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 78.50 Kb)
zřizovací listina - Základní škola Jilemnice, Komenského 288
16.05.2016Příloha č. 8f k 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 81.50 Kb)
zřizovací listina - Základní umělecká škola
16.05.2016Příloha č. 9 k 15. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 450.75 Kb)
zadání Změny č. 3 Územního plánu
16.05.2016Vyhodnocení dětské ankety 2016 (typ: PDF, velikost: 321.55 Kb)
10.05.2016Sada místně specifikických indikátorů - výsledky sledování (typ: XLS, velikost: 92.50 Kb)
aktualizace dostupných dat
09.05.2016Závěrečný účet města Jilemnice za rok 2015 (typ: DOC, velikost: 228.00 Kb)
09.05.2016Příloha k závěrečnému účtu 2015 - přehled příjmů a výdajů za rok 2015 (typ: XLS, velikost: 177.50 Kb)
09.05.2016Příloha k závěrečnému účtu 2015 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2015 (typ: PDF, velikost: 1.31 MB)
09.05.2016Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 18.4.2016 (typ: PDF, velikost: 646.11 Kb)
06.05.2016Zápis z KV dne 4.5.2016 (typ: PDF, velikost: 173.24 Kb)
Zápis z KV dne 4.5.2016
06.05.2016Zápis 03/2016 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 702.70 Kb)
05.05.2016Zpravodaj města - XXXIX. ROČNÍK - DUBEN 2016 (typ: PDF, velikost: 823.22 Kb)
04.05.2016Zpravodaj města - XXXIX. ROČNÍK - BŘEZEN 2016 (typ: PDF, velikost: 885.19 Kb)
03.05.2016Zpravodaj města - XXXIX. ROČNÍK - ÚNOR 2016 (typ: PDF, velikost: 934.45 Kb)
02.05.2016Pozvánka na plánovací setkání - park na sídlišti Spořilov (typ: PDF, velikost: 1.19 MB)
Nový spořilovský park - diskuse nad rozpracovaným návrhem - náplň a provedení, srdečně jsou zváni obyvatelé sídliště i ostatní jilemničtí
02.05.2016Zpravodaj města - XXXIX. ROČNÍK - LEDEN 2016 (typ: PDF, velikost: 961.01 Kb)
02.05.2016Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 15.4.2016 (typ: PDF, velikost: 127.62 Kb)
02.05.2016Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 18.4.2016 (typ: PDF, velikost: 196.71 Kb)
27.04.2016Zápis č. 4/2016 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 658.89 Kb)
25.04.2016Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 13.4.2016 (typ: PDF, velikost: 87.93 Kb)
22.04.2016Výsledky Grantového programu 2016 (typ: PDF, velikost: 223.54 Kb)
21.04.2016Zápis ze 41. schůze RM (typ: PDF, velikost: 236.85 Kb)
zápis a schválená usnesení
21.04.2016zápis z komise Zdravého města a MA21 - duben 2016 (typ: PDF, velikost: 658.89 Kb)
18.04.2016Jilemničtí se připojili k celorepublikové akci "Ukliďme Česko!" (typ: PDF, velikost: 458.39 Kb)
15.04.2016Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5.4.2016 (typ: PDF, velikost: 109.90 Kb)
13.04.20162016 - Fórum Zdravého města Jilemnice - vyhodnocení dotazníků (typ: PDF, velikost: 360.85 Kb)
11.04.2016Jilemničtí poprvé tvořili pocitovou mapu (typ: PDF, velikost: 189.27 Kb)
Webová aplikace pro on-line tvorbu pocitové mapy: http://pocitovamapa.nszm.cz/jilemnice-2016/
08.04.2016Jarní deratizace v Jilemnice (typ: PDF, velikost: 129.31 Kb)
08.04.2016Zápis ze 14. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.06 MB)
zápis a schválená usnesení
08.04.2016Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 21.3.2016 (typ: PDF, velikost: 127.89 Kb)
07.04.2016Zápis ze 40. schůze RM (typ: PDF, velikost: 302.22 Kb)
zápis a schválená usnesení
07.04.20162016 - Zápis z akce (typ: PDF, velikost: 934.44 Kb)
07.04.20162016 - Prezentace města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 2.04 MB)
05.04.2016žádost o povolení uzavírky místní komunikace (typ: DOCX, velikost: 43.08 Kb)
Žádost o povolení úplné, částečné uzavírky místní komunikace
05.04.2016žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (typ: DOCX, velikost: 41.84 Kb)
žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace v Jilemnici
05.04.2016Jilemničtí se již po desáté sejdou na Fóru Zdravého města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 135.22 Kb)
Tisková zpráva k Fóru Zdravého města Jilemnice, které se uskuteční 7. dubna 2016 od 16 hod v Erbovním sále Krkonošského muzea.
01.04.2016Příloha A (typ: DOC, velikost: 31.50 Kb)
Volební právo, zřizovací, zakládací a jmenovací pravomoci
01.04.2016Příloha B (typ: DOC, velikost: 33.50 Kb)
Přehled organizací založených nebo zřízených Městem Jilemnice
01.04.2016Příloha C (typ: DOC, velikost: 39.00 Kb)
Organizační struktura Městského úřadu Jilemnice
01.04.2016Příloha D (typ: DOCX, velikost: 38.42 Kb)
Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice
01.04.2016Zápis z 39. schůze RM (typ: PDF, velikost: 13.09 Kb)
zápis a schválená usnesení
01.04.2016Základní organizační norma (typ: DOC, velikost: 379.50 Kb)
vydaná v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
01.04.2016Zápis z Dětského fóra 2016 (typ: PDF, velikost: 1.90 MB)
31.03.2016Zápis č. 3/2016 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 635.20 Kb)
30.03.2016Zápis z KV dne 23.3.2016 (typ: PDF, velikost: 133.52 Kb)
Zápis z KV dne 23.3.2016
30.03.2016Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 23.3.2016 (typ: DOC, velikost: 145.50 Kb)
30.03.2016Svoz biodpadu 2016 (typ: PDF, velikost: 124.87 Kb)
Informace o systému a svozu bioodpadu pro sezónu 2016
30.03.2016Udržitelný urbanismus města a bydlení na sídlištích - sborník příspěvků z konference (typ: PDF, velikost: 1.72 MB)
29.03.2016Ukliďme si Hraběnku! (typ: PDF, velikost: 282.39 Kb)
Akce je součástí celorepublikové úklidové kampaně "Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016". Připojte se k nám! Přímý odkaz na akci: http://www.uklidmecesko.cz/event/11865
29.03.2016Příloha č. 2 k 14. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 260.40 Kb)
grafický snímek
29.03.2016Příloha č. 3 k 14. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 206.73 Kb)
grafický snímek
29.03.2016Příloha č. 4 k 14. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 467.28 Kb)
grafický snímek
28.03.2016Informace o přípravě projektu - duben 2016 (typ: PDF, velikost: 148.44 Kb)
24.03.2016Zápis z 38. schůze RM (typ: PDF, velikost: 841.40 Kb)
zápis a schválená usnesení
23.03.2016zápis z komise Zdravého města a MA21 - březen 2016 (typ: PDF, velikost: 635.20 Kb)
14.03.2016Výzva 2. kola k podání žádosti o dotaci Ministerstva kultury ČR v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - 2016 (typ: PDF, velikost: 439.80 Kb)
11.03.2016Zápis z 37. schůle RM (typ: PDF, velikost: 359.92 Kb)
zápis a schválená usnesení
11.03.2016Tisková zpráva: Urbanistická konference v Jilemnici: inspirujeme další města (typ: PDF, velikost: 278.84 Kb)
11.03.2016Fotodokumentace: Udržitelný urbanismus, konference 9. a 10. března 2016 (typ: PDF, velikost: 1.24 MB)
11.03.2016Anotace příspěvků na konferenci: Udržitelný urbanismus města a bydlení na sídlištích (typ: PDF, velikost: 422.11 Kb)
08.03.2016Asistenční služby SČVK (typ: PDF, velikost: 293.56 Kb)
pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem
08.03.2016Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 93.54 Kb)
Poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na rok 2016
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 180.35 Kb)
Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2016
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 290.76 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Jilemnice, ulice Čsl. Legií"
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 206.16 Kb)
Poskytnutí dotace na "Údržbu a úpravu lyžařských běžeckých tratí v Jilemnici" na rok 2016
08.03.2016Celková urbanistická vize města (typ: PDF, velikost: 26.08 MB)
08.03.2016Koncepce udržitelné dopravy (typ: PDF, velikost: 1.29 MB)
08.03.2016Koncepce udržitelné energetiky (typ: PDF, velikost: 1.71 MB)
08.03.2016Řešení klimatických změn (typ: PDF, velikost: 8.83 MB)
08.03.2016Urbanistická studie sídliště Spořilov v Jilemnici (typ: PDF, velikost: 22.40 MB)
Výstup projektu "Jilemnice - udržitelná", autor dokumentu: Centrum kvality bydlení, Praha 6 - Dejvice.
08.03.2016Příloha k urbanistické studii sídliště Spořilov Jilemnici (typ: PDF, velikost: 1.49 MB)
Výkresová část: 1) návrh transformace, 2) procesy a projekty
08.03.2016Řešení konkrétních lokalit sídliště Spořilov (typ: PDF, velikost: 894.77 Kb)
08.03.2016Urbanistická studie sídliště Spořilov v Jilemnice - zkrácená verze (BROŽURA) (typ: PDF, velikost: 3.94 MB)
04.03.2016Město Jilemnice zahájilo revitalizaci parku v Dolení ulici (typ: PDF, velikost: 255.84 Kb)
04.03.2016Zápis ze VII. jednání dětského parlamentu (školní rok 2015 -2016) (typ: PDF, velikost: 583.34 Kb)
02.03.2016Pozvánka na konferenci: Udržitelný urbanismus města a bydlení na sídlištích - 9. a 10.3. 2016 v Jilemnici (typ: PDF, velikost: 1.13 MB)
Město Jilemnice ve spolupráci s Centrem kvality bydlení a CI2, o. p. s. srdečně zvou na závěrečnou tematickou konferenci v rámci projektu Jilemnice - udržitelná.
01.03.20162016 - Pozvánka Fórum Zdravého města Jilemnice (typ: JPG, velikost: 1.07 MB)
01.03.2016Tisková zpráva - zahájení prací (typ: PDF, velikost: 255.84 Kb)
01.03.2016Informační cedulka připevněná u každého hmyzího hotelu (typ: PDF, velikost: 714.58 Kb)
01.03.2016Jsem podezřelý z protiprávního činu. Co můžu dělat dál? (typ: PDF, velikost: 2.85 MB)
Letáček zpracovaný Ligou lidských práv pro klienty kurátora pro mládež
29.02.2016Výzva k podávání žádostí o dotaci v rámci Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2016 (typ: DOC, velikost: 241.00 Kb)
Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Jilemnice na opravy kulturních památek, nemovitostí v městské památkové zóně atd. (podrobně viz. pravidla Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházení na území města Jilemnice, pro rok 2016
29.02.2016Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se na nacházejí na území města Jilemnice 2016 (typ: DOC, velikost: 127.50 Kb)
Pravidla programu pro rok 2016
29.02.2016Žádost o dotaci z rozpočtu města v rámci programu na obnovu nemovitosí, objektů nebo jejcih prostředí 2016 (typ: DOC, velikost: 232.00 Kb)
29.02.2016Přílohy žádosti o dotaci z rozpočtu města v rámci programu na ovnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí 2016 - jednoduchý položkový rozpočet (typ: XLSX, velikost: 13.14 Kb)
29.02.2016Program na obnovu nemovistostí, objketů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2016 - hodnotící formulář 2016 (typ: XLSX, velikost: 18.86 Kb)
29.02.2016Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se na nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2016 - vzorová smlouva o poskytnutí dotace (typ: DOC, velikost: 87.00 Kb)
29.02.2016Program na obnovu nemovistostí, objketů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2016 - formulář závěrečného vyúčtování dotace (typ: DOC, velikost: 243.00 Kb)
29.02.2016Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2015 (typ: PDF, velikost: 1.30 MB)
29.02.2016Zápis z 13. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 3.26 MB)
zápis a schválená usnesení
26.02.2016zápis z komise Zdravého města a MA21 - únor 2016 (typ: PDF, velikost: 1.05 MB)
26.02.2016Zápis č. 2/2016 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 1.05 MB)
26.02.2016Zápis z 36. schůze RM (typ: PDF, velikost: 309.66 Kb)
zápis a schválená usnesení
19.02.2016Výroční zpráva za rok 2015 (typ: PDF, velikost: 131.22 Kb)
17.02.2016Prezentace Udržitelná energetika v Jilemnici (typ: PDF, velikost: 3.86 MB)
Prezentace od firmy Porsenna z workshopu dne 16.2.2016
17.02.2016Program regenerace MPR a MPZ - rozpis dotace pro jednotlivé MPZ a MPR 2016 (typ: PDF, velikost: 6.84 MB)
17.02.2016Koncepce udržitelné energetiky - tisková zpráva o proběhlé akci (typ: PDF, velikost: 293.27 Kb)
15.02.2016Příloha č. 1 k 13. zasedání ZM (typ: XLS, velikost: 283.50 Kb)
Rozpočet na rok 2016
15.02.2016Příloha č. 1a k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 439.00 Kb)
komentář k předkládanému rozpočtu
15.02.2016Příloha č. 2a k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 49.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva s Centrem mládeže Jilemnice z. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.02.2016Příloha č. 2b k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
Smlouva s Českým krkonošským spolkem SKI Jilemnice o. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.02.2016Příloha č. 2c k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 44.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva s Vodohospodářským sdružením Turnov o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice
15.02.2016Příloha č. 2d k 13. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 293.22 Kb)
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016
15.02.2016Příloha č. 3a k 13. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 27.31 Kb)
Dotace na obnovu kulturních památek z dotačního programu MK ČR - Program regenerace MPZ a MPR v roce 2016
15.02.2016Příloha č. 3b k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 127.50 Kb)
Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice
15.02.2016Příloha č. 3c k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 87.00 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice v rámci Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2016
15.02.2016Příloha č. 3d k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 241.50 Kb)
Výzva k podávání žádostí o dotaci z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice, pro rok 2016
15.02.2016Příloha č. 4 k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 161.50 Kb)
Žádost o podporu - Podklad pro zastupitelstva obcí k přijetí stanoviska k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v letech 2016 - 2023
15.02.2016Příloha č. 8 k 13. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 18.26 Kb)
Souhlasné prohlášení o splnění rozvazovací podmínky s Českým krkonošským spolkem SKI Jilemnice o. s.
15.02.2016Příloha č. 11 a 12 k 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 1.23 MB)
Hodnotící zpráva Projektu Jilemnice - Zdravé město za rok 2015 a Vyhodnocení ročního plánu zlepšování 2015
15.02.2016Příloha č. 5a k 13. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 254.28 Kb)
Grafická příloha č. 5a
15.02.2016Příloha č. 5b k 13. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 180.67 Kb)
Grafická příloha č. 5b
15.02.2016Příloha č. 6 k 13. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 216.73 Kb)
Grafická příloha č. 6
15.02.2016Příloha č. 7 k 13. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 224.39 Kb)
Grafická příloha č. 7
15.02.2016Příloha č. 9 k 13. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 205.49 Kb)
Grafická příloha č. 9
15.02.2016Příloha č. 10 k 13. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 21.55 Kb)
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Masarykovy městské nemocnice
12.02.2016Zápis z 35. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.13 MB)
zápis a schválená usnesení
11.02.2016Zpráva o provedených kontrolách 2015 (typ: DOC, velikost: 231.00 Kb)
Zpráva o provedených kontrolách 2015
08.02.2016Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2015, návrh rozpočtu na rok 2016 (typ: XLS, velikost: 282.00 Kb)
05.02.2016Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 22.1.2016 (typ: PDF, velikost: 78.98 Kb)
04.02.2016Zápis 02/2016 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 320.52 Kb)
03.02.2016zápis z komise Zdravého města a MA21 - leden 2016 (typ: PDF, velikost: 491.68 Kb)
03.02.2016Zápis č. 1/2016 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 491.68 Kb)
01.02.2016Pozvánka na projednání studií Koncepce udržitelné energetiky v Jilemnici a řešení CZT na sídlišti Spořilov (typ: PDF, velikost: 632.56 Kb)
01.02.2016Jilemnice udrzitelna - urbanisticka vize - presentace (typ: PDF, velikost: 5.93 MB)
Prezentace ze setkání dne 25_1_2016v kině - urbanismus
01.02.2016Řešení klimatických změn (typ: ZIP, velikost: 44.32 MB)
29.01.2016Zápis z 12.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.46 MB)
zápis a schválená usnesení
29.01.2016Rozptylová studie - porovnání centrální kotelny s lokálními zdroji (typ: PDF, velikost: 3.12 MB)
Společnost Zásobování teplem si nechala od akreditované společnosti vypracovat rozptylovou studii, která porovnává emise z centrálního zdroje s emisemi z případných lokálních zdrojů.
29.01.2016Komentář k rozptylové studii cntrální kotelna versus lokální zdroje (typ: PDF, velikost: 343.61 Kb)
29.01.2016SOUBOJ TŘÍD - výsledky (typ: PDF, velikost: 157.52 Kb)
Tabulkové výsledky ze sportovních skupin Souboje tříd starší kategorie
29.01.2016SOUBOJ TŘÍD - finalové výsledky (typ: PDF, velikost: 61.59 Kb)
29.01.2016SOUBOJ TŘÍD - celkové výsledky (typ: PDF, velikost: 121.75 Kb)
Blahopřejeme týmu TERCIE
28.01.2016Zápis z 34. schůze RM (typ: PDF, velikost: 241.83 Kb)
zápis a schválená usnesení
25.01.2016Zpravodaj města - XXXVIII. ROČNÍK - PROSINEC 2015 (typ: PDF, velikost: 1.08 MB)
22.01.2016Parkování u Šaldova statku (typ: DOCX, velikost: 11.41 Kb)
22.01.2016Zpravodaj města - XXXVIII. ROČNÍK - LISTOPAD 2015 (typ: PDF, velikost: 1013.94 Kb)
22.01.2016Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 11.1.2016 (typ: PDF, velikost: 601.98 Kb)
22.01.2016Zápis z VI.jednání dětského parlamentu (školní rok 2015 -2016) (typ: PDF, velikost: 718.74 Kb)
21.01.2016Zpravodaj města - XXXVIII. ROČNÍK - ŘÍJEN 2015 (typ: PDF, velikost: 1.05 MB)
20.01.2016Zápis 01/2016 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 410.05 Kb)
19.01.2016Souhrnná zpráva o realizaci programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 2015 (typ: PDF, velikost: 334.62 Kb)
18.01.2016Zápis z 33. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.08 MB)
zápis a schválená usnesení
18.01.2016Příloha č. 1 k 12. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 148.00 Kb)
protokol o kontrole usnesení
18.01.2016Příloha č. 2a k 12. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 103.62 Kb)
grantový program - pravidla
18.01.2016Příloha č. 2b k 12. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 19.72 Kb)
formulář žádosti
18.01.2016Příloha č. 2c k 12. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 65.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva
18.01.2016Příloha č. 2d k 12. zasedání ZM (typ: RTF, velikost: 144.98 Kb)
vyúčtování dotace
18.01.2016Příloha č. 3 k 12. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 183.84 Kb)
grafická příloha
18.01.2016Příloha č. 4 k 12. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 190.27 Kb)
grafická příloha
18.01.2016Příloha č. 5 k 12. zasední ZM (typ: DOCX, velikost: 2.10 MB)
příloha k návrhu na pořízení změny č. 3
15.01.2016Žádost o dotaci z programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostř. ORP 2016 (typ: DOCX, velikost: 56.38 Kb)
14.01.2016Zápis z KV dne 13.1.2016 (typ: PDF, velikost: 172.22 Kb)
Zápis z KV dne 13.1.2016
14.01.2016Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 13.1.2016 (typ: DOC, velikost: 148.00 Kb)
13.01.2016Pozvánka na veřejné projednání (typ: PDF, velikost: 957.14 Kb)
11.01.2016Administrace programu regenerace 2016 - informace žadatelům (typ: DOCX, velikost: 39.95 Kb)
10.01.2016Program záchrana a obnova památek v Libereckém kraji (typ: DOCX, velikost: 76.46 Kb)
04.01.2016Zápis z V. jednání dětského parlamentu (školní rok 2015-2016) (typ: PDF, velikost: 941.09 Kb)
01.01.2016Osobní dotazník (typ: XLS, velikost: 498.00 Kb)
29.12.2015Výzva k podávání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 274.77 Kb)
Žádost do Programu regenerace mohou podávat pouze vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na území městské památkové zóny Jilemnice, jedná se o žádost k realizaci akce obnovy kulturní památky s finanční podporou z Programu regenerace v roce 2016
29.12.2015Formulář žádosti o zařazení do Programu regenerace na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 274.77 Kb)
29.12.2015Formulář žádosti o zařazení do Programu regenerace na rok 2016 (typ: DOC, velikost: 728.00 Kb)
21.12.2015Zápis z 11. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.28 MB)
zápis a schválená usnesení
21.12.2015Zápis z 32. schůze RM (typ: PDF, velikost: 326.18 Kb)
zápis a s chválená usnesení
18.12.2015Informace pro občany - doručování od 01.01.2016 (typ: PDF, velikost: 255.19 Kb)
Informace pro občany - doručování
18.12.2015Informace pro občany - zprostředkování kontaktu od 01.01.2016 (typ: PDF, velikost: 200.38 Kb)
Informace pro občany - zprostředkování kontaktu
18.12.2015Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 105.60 Kb)
18.12.2015Zápis z 31. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.36 MB)
zápis a schválená usnesení
18.12.2015Roční plán zlepšování (typ: PDF, velikost: 182.57 Kb)
17.12.2015Vyhláška 4/2015 (typ: DOCX, velikost: 38.74 Kb)
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015. o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a obecně závazná vyhláška č. 5/2006, o zabezpečení veřejného pořádku, ve znění OZV č. 3/2015
17.12.2015Vyhláška 5/2015 (typ: DOCX, velikost: 48.09 Kb)
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích, ve znění OZV č. 1/2012, 2/2013, 5/2014 a 1/2015
16.12.2015zápis z komise Zdravého města a MA21 - prosinec 2015 (typ: PDF, velikost: 82.84 Kb)
16.12.2015Zápis č. 8/2015 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 82.84 Kb)
16.12.2015Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 1.12.2015 (typ: DOC, velikost: 39.00 Kb)
07.12.2015Zápis z 30. schůze RM (typ: PDF, velikost: 769.41 Kb)
zápis a schválená usnesení
07.12.2015Příloha č. 1a k 11. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 172.98 Kb)
zápis z jednání kontrolního výboru
07.12.2015Příloha č. 1b k 11. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 140.00 Kb)
kontrola usnesení
07.12.2015Příloha č. 2a k 11. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 253.19 Kb)
grafický snímek
07.12.2015Příloha č. 2b k 11. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 202.86 Kb)
smlouva o zastavení nemovitosti
07.12.2015Příloha č. 3a k 11. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 196.14 Kb)
grafický snímek
07.12.2015Příloha č. 3b k 11. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 263.29 Kb)
grafický snímek
07.12.2015Příloha č. 4 k 11. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 205.69 Kb)
grafický snímek
07.12.2015Příloha č. 5 k 11. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 266.87 Kb)
grafický snímek
07.12.2015Příloha č. 6 k 11. zasedání (typ: DOCX, velikost: 37.72 Kb)
obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
07.12.2015Příloha č. 7 k 11. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 47.55 Kb)
obecně závazná vyhláška č. 5/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Jilemnice č. 1/2011, o místních poplatcích, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2012, 2/2013, 5/2014 a 1/2015.
07.12.2015Příloha č. 8a k 11. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 52.50 Kb)
Aktuální informace činnostech VHS Turnov na území města a základní aktuality o činnosti tohoto svazku obcí
07.12.2015Příloha č. 8b k 11. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 91.50 Kb)
Tisková zpráva VHS Turnov, vydána 12. listopadu 2015
07.12.2015Příloha č. 8c k 11. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 101.00 Kb)
Tisková zpráva VHS Turnov, vydána 4. prosince 2015
04.12.2015Zápis 08/2015 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 140.78 Kb)
02.12.2015Zápis z KV dne 25.11.2015 (typ: PDF, velikost: 172.98 Kb)
Zápis z KV dne 25.11.2015
02.12.2015Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 25.11.2015 (typ: DOC, velikost: 140.00 Kb)
Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 25.11.2015
30.11.2015Zápis z 10. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 676.08 Kb)
zápis a schválená usnesení
27.11.2015Zápis z 29. schůze RM (typ: PDF, velikost: 93.46 Kb)
zápis a schválená usnesení
25.11.2015Problém se sebepoškozováním (typ: DOC, velikost: 184.00 Kb)
Článek o sebepoškozování dětí a dospívajících - doporučení pro děti, rodiče, možnosti pomoci, kontakty
24.11.2015Zápis z IV.jednání dětského parlamentu (školní rok 2015 - 2016) (typ: PDF, velikost: 664.62 Kb)
23.11.2015Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2014 (typ: PDF, velikost: 1.51 MB)
20.11.2015Zápis z 28. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
zápis a schválená usnesení
19.11.2015Pozvánka na druhé plánovací setkání k připravované urbanistické vizi města (typ: PDF, velikost: 471.61 Kb)
13.11.2015Příloha k 10. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 89.00 Kb)
memorandum o spolupráci
11.11.2015zápis z komise Zdravého města a MA21 - listopad 2015 (typ: PDF, velikost: 410.98 Kb)
11.11.2015Zápis č. 7/2015 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 410.98 Kb)
10.11.2015Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 3.11.2015 (typ: PDF, velikost: 84.91 Kb)
09.11.2015Zápis z 27. schůze RM (typ: PDF, velikost: 749.75 Kb)
zápis a schválená usnesení
05.11.2015Zápis z III. jednání dětského parlamentu (školní rok 2015 -2016) (typ: PDF, velikost: 970.42 Kb)
04.11.2015Zápis z III.jednání DP 2015 -2016 (typ: PDF, velikost: 970.42 Kb)
03.11.2015Ztráty a nálezy (typ: DOC, velikost: 28.00 Kb)
02.11.2015Příloha k vyhlášce 3/2015 (typ: PDF, velikost: 29.18 Kb)
veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a žebrání
30.10.2015Vyhláška 3/2015 (typ: PDF, velikost: 319.38 Kb)
Obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
27.10.2015Zápis z 9.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.86 MB)
zápis a schválená usnesení
23.10.2015Zápis z 26. schůze RM (typ: PDF, velikost: 398.82 Kb)
zápis a schválená usnesení
23.10.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 230.19 Kb)
15.10.2015Zápis z II. jednání dětského parlamentu (školní rok 2015 -2016) (typ: PDF, velikost: 683.25 Kb)
13.10.2015Zápis z KV dne 8.10.2015 (typ: PDF, velikost: 182.06 Kb)
Zápis z KV dne 8.10.2015
13.10.2015Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 8.10.2015 (typ: DOC, velikost: 126.00 Kb)
Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 8.10.2015
12.10.2015Kotlíkové dotace (typ: PDF, velikost: 269.48 Kb)
Liberecký kraj vyhlásí dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva. Předpokládá se výměna 940 kotlů na území Libereckého kraje. Žadatelé - pouze vlastníci RD, předpoklad příjmu žádostí v druhé polovině ledna 2016. Více informací na webových stánkách Libereckého kraje nebo na odboru rozvoje MěÚ Jilemnice (Ing. Martin Šnorbert) a odboru ŽP (ing. Blanka Štefanová).
12.10.2015Zpravodaj města - XXXVIII. ROČNÍK - ZÁŘÍ 2015 (typ: PDF, velikost: 1.45 MB)
12.10.2015Výše kvóty ORP 2015 (typ: DOCX, velikost: 19.44 Kb)
12.10.2015Rozdělení kvóty ORP 2015 - návrh (typ: DOCX, velikost: 18.95 Kb)
12.10.2015Příloha č. 1a k 9. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 391.12 Kb)
grafický snímek
12.10.2015Příloha č. 1b k 9.zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 260.61 Kb)
grafický snímek
12.10.2015Příloha č. 1c k 9. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 271.85 Kb)
grafický snímek
12.10.2015Příloha č. 2 k 9. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 19.47 Kb)
souhlasné prohlášení o splnění rozvazovací podmínky
12.10.2015Příloha č. 3a k 9. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 275.23 Kb)
obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů
12.10.2015Příloha č. 3b k 9. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.23 MB)
příloha k vyhlášce 3/2015
12.10.2015Příloha č. 4a k 9. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 236.17 Kb)
obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
12.10.2015Příloha č. 4b k 9. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 141.94 Kb)
příloha k vyhlášce 4/2015
12.10.2015Příloha č. 5 k 9. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 43.95 Kb)
zpráva o uplatňování Územního plánu Jilemnice
12.10.2015zápis z komise Zdravého města a MA21 - září 2015 (typ: PDF, velikost: 467.12 Kb)
12.10.2015Zápis č. 6/2015 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 467.12 Kb)
08.10.2015Pozvánka na 2. jednání DP (typ: PDF, velikost: 212.85 Kb)
08.10.2015Zápis 07/2015 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 125.65 Kb)
08.10.2015Zápis z 25. schůze RM (typ: PDF, velikost: 283.62 Kb)
zápis a schválená usnesení
06.10.20152015 - Kulatý stůl na téma "Bezdomovectví" (typ: PDF, velikost: 916.06 Kb)
06.10.2015Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 29.9.2015 (typ: PDF, velikost: 150.86 Kb)
06.10.2015Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 29.9.2015 (typ: PDF, velikost: 151.76 Kb)
05.10.2015Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 24.9.2015 (typ: PDF, velikost: 186.90 Kb)
02.10.2015Zápis z 24. schůze RM (typ: PDF, velikost: 389.29 Kb)
zápis a schválená usnesení
25.09.2015Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 4.9.2015 (typ: PDF, velikost: 177.30 Kb)
23.09.2015Zpravodaj města - XXXVIII. ROČNÍK - PRÁZDNINY 2015 (typ: PDF, velikost: 1.17 MB)
23.09.2015Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 1.9.2015 (typ: PDF, velikost: 238.78 Kb)
22.09.2015Zpravodaj města - XXXVIII. ROČNÍK - ČERVEN 2015 (typ: PDF, velikost: 947.52 Kb)
21.09.2015Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 27.8.2015 (typ: PDF, velikost: 179.55 Kb)
18.09.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS 2015 č.2 (typ: PDF, velikost: 245.88 Kb)
17.09.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 490.82 Kb)
16.09.20152015 - Kulatý stůl na téma "Cyklodoprava v Jilemnici a okolí" (typ: PDF, velikost: 146.82 Kb)
15.09.2015Zápis z I.jednání dětského parlamentu (školní rok 2015 -2016) (typ: PDF, velikost: 883.90 Kb)
14.09.2015Zápis z 22. schůze RM (typ: PDF, velikost: 382.92 Kb)
zápis a schválená usnesení
14.09.2015Pozvánka na jednání pracovní skupiny (typ: DOC, velikost: 33.50 Kb)
14.09.2015Zápis z 23. schůze RM (typ: PDF, velikost: 191.38 Kb)
zápis a schválená usnesení
14.09.2015Zápis z 8. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 249.44 Kb)
zápis a schválená usnesení
11.09.2015Pozvánka na plánovací setkání k tvorbě nové urbanistické vize města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 815.66 Kb)
Přiďte nám říci svůj názor, abychom věděli, jak se má Jilemnice rozvíjet
11.09.2015zápis z komise Zdravého města a MA21 - srpen 2015 (typ: PDF, velikost: 115.46 Kb)
11.09.2015Zápis č. 5/2015 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 115.46 Kb)
10.09.2015Zpravodaj města - XXXVIII. ROČNÍK - KVĚTEN 2015 (typ: PDF, velikost: 1.49 MB)
07.09.2015Pracovní verze urbanistické studie zástavby Nouzov (typ: PDF, velikost: 10.32 MB)
Námět na zástavbu lokality NOUZOV zpracovaný pražskými architekty
01.09.2015Zápis z KV dne 26.8.2015 (typ: PDF, velikost: 119.19 Kb)
Zápis z KV dne 26.8.2015
01.09.2015Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 26.8.2015 (typ: DOC, velikost: 173.50 Kb)
Prokol z kontroly
01.09.2015ŽÁDOST O POVOLENÍ K UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VŠEHO DRUHU V SILNIČNÍM POZEMKU, NA NĚM NEBO NA MOSTNÍCH OBJEKTECH (typ: RTF, velikost: 60.80 Kb)
01.09.20152015 - Evropský týden mobility - plakát (typ: PDF, velikost: 282.71 Kb)
31.08.2015Příloha č. 1 k 8. zasedání ZM (typ: XLS, velikost: 261.00 Kb)
přehled hospodaření města
31.08.2015Příloha č. 2 k 8. zasedání ZM (typ: XLS, velikost: 71.00 Kb)
rozpočtový výhled na období 2016 - 2019
31.08.2015Příloha č. 3 k 8. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 41.00 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
31.08.2015Příloha č. 4 k 8. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 270.60 Kb)
grafický snímek
31.08.2015Příloha č. 5a k 8. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 263.82 Kb)
grafický snímek
31.08.2015Příloha č. 5b k 8. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 263.82 Kb)
grafický snímek
31.08.2015Příloha č. 5c k 8. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 396.85 Kb)
grafický snímek
31.08.2015Příloha č. 6 k 8. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 22.50 Kb)
dodatek ke zřizvovací listině
31.08.2015Příloha č. 7 k 8. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1010.40 Kb)
prezentace
31.08.2015Příloha č. 8a k 8. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 27.50 Kb)
návrh úpravy vnitřní směrnice
31.08.2015Příloha č. 8b k 8. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 21.00 Kb)
návrh úpravy vnitřní směrnice
31.08.2015Příloha č. 8c k 8. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 194.16 Kb)
dopis MV - zjednání nápravy
31.08.2015Pozvánka na přednášku a navazující diskusi s odborníky u kulatého stolu ROZVOJ CYKLODOPRAVY V JILEMNICI A OKOLÍ (typ: PDF, velikost: 733.81 Kb)
možnosti a trendy představí Jakub Kutílek, specialista na cyklodpravu a rozvoj cyklistiky ve městech.
27.08.2015Zápis z 21. schůze RM (typ: PDF, velikost: 388.70 Kb)
zápis a schválená usnesení
26.08.2015ÚP Horní Branná (typ: ZIP, velikost: 31.24 MB)
právní stav po změně č.1
26.08.2015Zápis 06/2015 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 804.62 Kb)
25.08.2015Výsledky dotazníkového šetření:Spokojenost občanů s místním společenstvím, mobilita a místní přeprava v Jilemnici (indikátory ECI A.1 a A.3) (typ: PDF, velikost: 1.21 MB)
Třetí šetření k mezinárodním indikátorům ECI A.1 a A.3 - červenec 2015
18.08.2015Zápis z 20.schůze RM (typ: PDF, velikost: 197.11 Kb)
zápis a schválená usnesení
10.08.2015Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2.7.2015 (typ: PDF, velikost: 135.98 Kb)
31.07.2015Formulář žádosti o zařazení do anketního dotazníku do Programu regenerace MPR a MPZ 2016 (typ: DOC, velikost: 695.50 Kb)
31.07.2015Informace o Programu regenerace MPZ a MPR 2016 (typ: DOCX, velikost: 26.09 Kb)
31.07.2015veřejnoprávní smlouva o posyktnutí dotace z rozpočtu města, Jilemnice, Kavánova, č.p. 148, 2015 (typ: PDF, velikost: 3.78 MB)
31.07.2015Výsledky grantového programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2015 (typ: XLS, velikost: 33.00 Kb)
31.07.2015zápis z komise Zdravého města a MA21 - červenec 2015 (typ: PDF, velikost: 114.99 Kb)
31.07.2015Zápis č. 4/2015 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 114.99 Kb)
31.07.2015Opatření, kterým se mění zásady Programu regenerace MPR a MPZ (typ: PDF, velikost: 2.10 MB)
31.07.2015Rozpis státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2015 (typ: PDF, velikost: 6.56 MB)
31.07.2015Program regenerace MPR a MPZ - neuznatelné náklady (typ: PDF, velikost: 53.47 Kb)
31.07.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města grant památky 2015 (typ: PDF, velikost: 3.78 MB)
31.07.2015Inforamce o průběhu administrace programu regenerace 2016 (typ: DOCX, velikost: 26.09 Kb)
30.07.2015Zápis z 19. schůze RM (typ: PDF, velikost: 329.54 Kb)
zápis a schválená usnesení
23.07.2015Soutěž pro děti a mládež - FOTOSOUTĚŽ (typ: PDF, velikost: 3.21 MB)
20.07.2015Osvědčení o registraci EMAS platné do 13.7.2018 (typ: PDF, velikost: 417.56 Kb)
15.07.2015Motorkáři vyjeli k Vrbatově boudě (typ: PDF, velikost: 235.05 Kb)
09.07.2015Zápis z 18. schůze RM (typ: DOC, velikost: 70.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
08.07.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS 2015 č.1 (typ: PDF, velikost: 246.60 Kb)
07.07.2015Environmentální prohlášení 2015 - ověření 7.7.2015 (typ: PDF, velikost: 7.14 MB)
Dokument shrnuje informace o dopadech činností Městského úřadu Jilemnice na životní prostředí, dále shrnuje informace o zavedeném systému řízení EMAS.
03.07.2015Fotodokumentace z I.workshopu k sídlišti Spořilov (typ: ZIP, velikost: 33.61 MB)
Obyvatelé sídliště se podílí na předání znalostí a informací z prostoru sídliště Spořilov
01.07.2015Nová úroveň vztahů mezi fotbalovým oddílem TJ Jilemnice a městem Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 16.48 Kb)
29.06.2015Zápis ze 7. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 106.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
25.06.2015Zápis z 17. schůze RM (typ: DOC, velikost: 61.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
23.06.2015Pracovní návrh koncepce úprav sídliště Spořilov (typ: PDF, velikost: 15.02 MB)
Pracovní prezentace koncepce úprav sídliště představená při II. workshopu konaném dne 16.6.2015 a určená k diskusi. Připomínky a náměty případně zasílejte na e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz nejpozději do 31.8.2015.
23.06.2015Pracovní výkres navržené koncepce sídliště Spořilov Jilemnice (typ: PDF, velikost: 783.93 Kb)
Pracovní výkres dotčeného prostoru prezentovaný na II.worshopu k sídlišti, případné připomínky zasílejte na e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz
23.06.2015Vstupní prezentace k problematice urbanistické vize Jilemnice - obecné principy (typ: PDF, velikost: 21.31 MB)
Zajímavá témata v prezentaci od ing. arch. Klápštěho, která byla představena na vstupní přednášce k tématu udržitelného urbanismu.
22.06.2015Analýza prostoru sídliště Spořilov v Jilemnici (typ: PDF, velikost: 15.14 MB)
Provedená analýza prostoru sídliště po I. workshopu a po dotazníkových šetřeních
16.06.2015Strategie prevence sociálně patologických jevů v rámci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (typ: PDF, velikost: 518.72 Kb)
Strategie prevence sociálně patologických jevů vznikla jako součást projektu Standardizace OSPOD v Jilemnici, konkrétně jako výstup klíčové aktivity nazvané Systém odborné spolupráce v oblasti prevence. Přímo navazuje na zpracovanou metodiku standardizace OSPOD v Jilemnici. Jedná o aplikaci standardu č. 7 Prevence, Cílem zpracované Strategie prevence je zmapovat současnou situaci týkající se preventivních aktivit a odborné spolupráce v rámci OSPOD v Jilemnici a označit konkrétní východiska pro navazující Metodiku systému odborné spolupráce, která rozpracovává postupy a kompetence.
15.06.2015Zápis z KV 10.6.2015 (typ: PDF, velikost: 165.86 Kb)
Zápis z KV 10.6.2015
15.06.2015Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 10.6.2015 (typ: DOC, velikost: 148.00 Kb)
Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 10.6.2015
15.06.2015Příloha č. 1 k 7. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 62.00 Kb)
veřejnoprávní smlouva k poskytnutí dotace z rozpočtu města (ČKS SKI Jilemnice)
15.06.2015Příloha č. 2 k 7. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města (VHS Turnov)
15.06.2015Příloha č. 3 k 7. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 165.03 Kb)
Obecně závazná vyhláška města o koeficientu daně z nemovitosti - dosud platná
15.06.2015Příloha č. 4a k 7. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 32.56 Kb)
Návrh rozdělení dotací 2015 z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí
15.06.2015Příloha č. 4b k 7. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 82.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci Programu na obnovu nemovitostí
15.06.2015Přloha č. 5 k 7. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 204.22 Kb)
grafický snímek
15.06.2015Příloha č. 6 k 7. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 101.00 Kb)
zpráva o uplatňování Územního plánu Jilemnice
15.06.2015Příloha č. 7 k 7. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.51 MB)
dopis ČEZ - žádost o součinnost
12.06.2015zápis z komise Zdravého města a MA21 - červen 2015 (typ: PDF, velikost: 231.93 Kb)
12.06.2015Zápis č. 3/2015 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 231.93 Kb)
12.06.2015Výsledky Grantového programu 2015 (typ: XLS, velikost: 163.50 Kb)
12.06.2015Zápis z 16. schůze RM (typ: DOC, velikost: 87.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
10.06.2015Zápis 05/2015 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 373.70 Kb)
08.06.2015Pozvánka na druhý diskusní workshop k přípravě koncepce úprav sídliště Spořilov (typ: PDF, velikost: 1.06 MB)
08.06.2015Výsledky dětské ankety 2015 (typ: PDF, velikost: 320.23 Kb)
05.06.2015Pozvánka na přednášku a diskusi o udržitelném urbanismu (typ: PDF, velikost: 2.40 MB)
02.06.2015Upozornění občanům (typ: DOC, velikost: 98.00 Kb)
na území města Jilemnice byl zakázán podomní a pochůzkový prodej
01.06.2015Návrh na úpravu styku (typ: DOCX, velikost: 13.62 Kb)
01.06.2015Návrh na úpravu poměrů/výživy (typ: DOCX, velikost: 16.95 Kb)
01.06.2015Návrh na změnu péče a výživy (typ: DOCX, velikost: 13.73 Kb)
01.06.2015Návrh na změnu výživného (typ: DOCX, velikost: 14.17 Kb)
01.06.2015Návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (typ: RTF, velikost: 13.14 Kb)
01.06.2015Návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (dlužné výživné) (typ: RTF, velikost: 13.02 Kb)
01.06.2015Návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí (typ: RTF, velikost: 13.50 Kb)
01.06.2015Návrh na udělení souhlasu k podání žádosti o změnu příjmení nezl. (typ: DOC, velikost: 31.00 Kb)
01.06.2015Pokyny pro vyplnění návrhu na osvojení manželem rodiče (typ: RTF, velikost: 63.15 Kb)
01.06.2015Pokyny pro vyplnění návrhu ve věci péče o nezletilé děti (typ: RTF, velikost: 87.04 Kb)
01.06.2015Návrh na osvojení manželem matky-manželkou otce (typ: DOCX, velikost: 14.38 Kb)
01.06.20152015 - Vyhodnocení anketního šetření (typ: PDF, velikost: 285.36 Kb)
26.05.2015Vzdělávání 25.5.2015 (typ: ZIP, velikost: 4.28 MB)
26.05.2015Zápis z 6. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 85.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
25.05.2015Supervize 21.-22.5.2015 (typ: ZIP, velikost: 40.50 MB)
25.05.2015Zápis z 15. schůze RM (typ: DOC, velikost: 49.00 Kb)
zápis a schválená usensení
20.05.2015zápis z komise Zdravého města a MA21 - květen 2015 (typ: PDF, velikost: 448.80 Kb)
20.05.2015Zápis č.2/2015 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 448.80 Kb)
19.05.2015Vzdělávání 18.5.2015 (typ: ZIP, velikost: 8.78 MB)
18.05.2015Zápis z jednání u kulatého stolu dne 13.5.2015 (typ: DOC, velikost: 110.50 Kb)
18.05.2015Dotazník dětských 10P (2015) (typ: DOC, velikost: 1.21 MB)
Možnost zaškrtnutí dvou problémů + dopsání dalšího , vyplněný soubor lze zaslat na e-mail:snorbert@mesto.jilemnice.cz v termínu do 25.5.2015
18.05.2015Zápis z pracovní schůzky 11_5_2015 (typ: DOC, velikost: 1.13 MB)
14.05.2015Zápis z jednání II. kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických jevů ze dne 13. 5. 2015 (typ: PDF, velikost: 235.19 Kb)
příloze naleznete zápis z jednání odborníků u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických jevů, které se konalo dne 13. 5. 2015.
14.05.2015Zápis z KV 13.5.2015 (typ: PDF, velikost: 165.25 Kb)
Kontrolní výbor 13.5.2015
14.05.2015Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 13.5.2015 (typ: DOC, velikost: 143.00 Kb)
protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 13.5.2015
13.05.2015Jednání u kulatého stolu 13.5.2015 (typ: ZIP, velikost: 19.10 MB)
13.05.2015Jednání u kulatého stolu 13.5.2015 (typ: ZIP, velikost: 19.10 MB)
13.05.2015Zpravodaj města - XXXVIII. ROČNÍK - DUBEN 2015 (typ: PDF, velikost: 1.28 MB)
12.05.2015Zpravodaj města - XXXVIII. ROČNÍK - BŘEZEN 2015 (typ: PDF, velikost: 952.33 Kb)
11.05.2015Příloha č. 1a k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 107.95 Kb)
rozvaha
11.05.2015Příloha č. 1b k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 104.73 Kb)
výkaz zisku a ztráty
11.05.2015Příloha č. 1c k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 184.67 Kb)
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
11.05.2015Příloha č. 1d k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 132.26 Kb)
příloha - opis dávky XML
11.05.2015Příloha č. 2a k 6.zasedání ZM (typ: XLS, velikost: 180.50 Kb)
Závěrečný účet 2014 - přehled hospodaření PO za rok 2014
11.05.2015Příloha č. 2b k 6.zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 227.00 Kb)
Závěrečný účet města Jilemnice za rok 2014
11.05.2015Příloha č. 2c k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 411.64 Kb)
ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2014
11.05.2015Příloha č. 3 k 6.zasedání ZM (typ: XLS, velikost: 37.50 Kb)
Buben - lokalita pro výstavbu rodinných domků
11.05.2015Příloha č. 4 k 6.zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 201.10 Kb)
grafická příloha
11.05.2015Příloha č. 5 k 6.zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 230.65 Kb)
grafická příloha
11.05.2015Příloha č. 6 k 6.zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 960.00 Kb)
žádost o schválení realizace SCLLD na území působnosti obce
11.05.2015Příloha č. 7 k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.61 MB)
hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město za rok 2014
11.05.2015Příloha č. 8 k 6. zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 28.10 Kb)
akční plán
11.05.2015Příloha č. 9a k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 108.70 Kb)
zápis z 1.schůzky implementační skupiny
11.05.2015Příloha č. 9b k 6.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 112.17 Kb)
zápis z 2. schůzky implementační skupiny
11.05.2015Příloha č. 9c k 6.zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 670.00 Kb)
zápis z 3. schůzky implementační skupiny
11.05.2015Příloha č. 9d k 6.zasedání ZM (typ: XLSX, velikost: 28.89 Kb)
hlasování
11.05.2015Zpravodaj města - XXXVIII. ROČNÍK - ÚNOR 2015 (typ: PDF, velikost: 915.65 Kb)
07.05.2015Zápis 04/2015 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 722.40 Kb)
07.05.2015Zápis z 14. schůze RM (typ: DOC, velikost: 95.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
05.05.2015Závěrečný účet města Jilemnice za rok 2014 (typ: DOC, velikost: 227.00 Kb)
05.05.2015Příloha k závěrečnému účtu 2014- přehled příjmů a výdajů za rok 2014 (typ: XLS, velikost: 180.50 Kb)
05.05.2015Příloha k závěrečnému účtu 2014 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2014 (typ: PDF, velikost: 1.67 MB)
04.05.2015Porozvodové konflikty (typ: PDF, velikost: 1.77 MB)
Příručka MPSV, jak řešit porozvodové/porozchodové konflikty
30.04.2015Zápis z 13. schůze RM (typ: DOC, velikost: 72.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
30.04.2015UP_Víchová_PS_po Zm2 (typ: ZIP, velikost: 23.48 MB)
Územní plán Víchová nad Jizerou, právní stav po změně č. 2, účinnost dnem 14. 3. 2015 + odůvodnění ÚP
24.04.2015Výroční zpráva za rok 2014 (typ: PDF, velikost: 1.69 MB)
23.04.20152015 - Zápis z akce (typ: PDF, velikost: 673.07 Kb)
23.04.20152015 - Prezentace města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 14.67 MB)
23.04.20152015 - Prezentace NSZM ČR (typ: PDF, velikost: 6.45 MB)
22.04.2015Pozvánka na přednášku a workshop - sídliště Spořilov (typ: PDF, velikost: 1.52 MB)
20.04.2015Zápis z 5. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 60.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
20.04.2015Zápis z dětského fóra Zdravého města Jilemnice 2015 (typ: PDF, velikost: 905.73 Kb)
20.04.2015Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 17.4.2015 (typ: PDF, velikost: 102.80 Kb)
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 17.4.2015
17.04.2015Zápis z 12. schůze RM (typ: DOC, velikost: 97.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
15.04.2015Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2.4.2015 (typ: PDF, velikost: 23.91 Kb)
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2.4.2015
15.04.2015Smlouva o dílo - úklid (typ: PDF, velikost: 257.81 Kb)
Smlouva o dílo - úklid
15.04.2015Zápis z VIII. jednání dětského parlamentu (školní rok 2014 - 2015) (typ: PDF, velikost: 145.43 Kb)
10.04.2015Kontrolní výbor 8.4.2015 (typ: PDF, velikost: 134.70 Kb)
zápis z KV dne 8.4.2015
10.04.2015Protokol z kontroly plnění usnesení KV dne 8.4.2015 (typ: DOC, velikost: 147.50 Kb)
Protokol z kontroly plnění usnesení
09.04.2015Jednání RT 8.4.2015 (typ: ZIP, velikost: 15.86 MB)
09.04.2015Zápis z 12. jednání RT - 8.4.2015 (typ: DOCX, velikost: 231.78 Kb)
08.04.2015Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce Jilemnice 2014 (typ: PDF, velikost: 509.85 Kb)
07.04.2015zápis z komise Zdravého města a MA21 - březen 2015 (typ: PDF, velikost: 295.54 Kb)
07.04.2015Zápis č. 1/2015 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 295.54 Kb)
07.04.2015Plán zdraví a kvality života Jilemnice 2014 - 2015 (typ: PDF, velikost: 343.55 Kb)
03.04.2015Územní plán Jilemnice (typ: ZIP, velikost: 5.24 MB)
Územní plán, právní stav po změně č. 2
03.04.2015Odůvodnění ÚP (typ: ZIP, velikost: 12.37 MB)
Odůvodnění Územního plánu Jilemnice
03.04.2015Příloha č. 1 k 5.zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 151.78 Kb)
grafická příloha
03.04.2015Příloha č. 2a k 5. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.53 MB)
vodovody
03.04.2015Příloha č. 2b k 5. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 29.34 Kb)
OPTIMALIZACE VODÁRENSKÉ SOUSTAVY MĚSTA JILEMNICE
03.04.2015Příloha č. 2c k 5. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 2.38 MB)
grafický snímek
02.04.2015Tématická soutěž pro děti a mládež (typ: PDF, velikost: 1.03 MB)
02.04.2015Zápis z 11. schůze RM (typ: DOC, velikost: 99.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
02.04.2015Nařízení 2/2015 (typ: DOC, velikost: 51.00 Kb)
tržní řád
01.04.2015Zápis 03/2015 finančního výboru (typ: PDF, velikost: 160.10 Kb)
30.03.2015Sada místně specifických indikátorů - výsledky sledování (typ: XLS, velikost: 78.50 Kb)
aktualizace dostupných dat
25.03.2015Zápis z 10.schůze RM (typ: DOC, velikost: 27.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
20.03.2015Odpověď na podnět předsedy kontrolního výboru (typ: DOC, velikost: 205.50 Kb)
20.03.2015Zápis z 9.schůze RM (typ: DOC, velikost: 94.00 Kb)
zápis a schváená usnesení
20.03.2015Zápis KV - originál podepsaný (typ: PDF, velikost: 356.83 Kb)
20.03.2015Zápis předaný na ZM (typ: PDF, velikost: 273.96 Kb)
20.03.2015Zápis KV podvržený (typ: PDF, velikost: 327.66 Kb)
17.03.2015Zápis ze VII. jednání dětského parlamentu (školní rok 2014 - 2015) (typ: PDF, velikost: 121.73 Kb)
12.03.2015Vyhláška 1/2011 v úplném znění (typ: DOC, velikost: 155.00 Kb)
obecně závazná vyhláška o místních popplatcích v úplném znění
11.03.2015Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se na nacházejí na území města Jilemnice 2015 (typ: DOC, velikost: 114.50 Kb)
11.03.2015Žádost o dotaci z rozpočtu města v rámci Programu na obnovu nemovitosí, objektů nebo jejcih prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2015 (typ: DOC, velikost: 231.50 Kb)
11.03.2015Zápis ze 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 130.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
11.03.2015Hodnotící formulář (typ: DOCX, velikost: 25.15 Kb)
11.03.2015Vzorová smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2015 (typ: DOC, velikost: 80.00 Kb)
11.03.2015Závěrečné vyúčtování v rámci Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2015 (typ: DOC, velikost: 288.00 Kb)
11.03.2015Výzva k podávání žádostí o dotaci v rámci Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 2015 (typ: DOC, velikost: 228.00 Kb)
11.03.2015Vyhláška 1/2015 (typ: DOC, velikost: 26.00 Kb)
kterou se mění OZV 1/2011 o místních poplatcích, ve znění OZV 1/2012, 2/2013 5/2014
06.03.2015Zápis z 8. schůze RM (typ: DOC, velikost: 70.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
06.03.2015Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2015 (typ: XLS, velikost: 176.50 Kb)
05.03.2015Zm2 ÚP Jilemnice (typ: ZIP, velikost: 2.35 MB)
Změna č. 2 ÚP Jilemnice - účinnost ke dni 26. 3. 2015
05.03.2015Zápis z 11.jednání RT - 4.3.2015 (typ: DOCX, velikost: 231.84 Kb)
03.03.2015Rozvádíme se a máme nezletilé děti.... (typ: PDF, velikost: 245.02 Kb)
V letáčku naleznete stručný návod jak postupovat v dané životní situaci.
03.03.2015Zm2 ÚP Víchová nad Jizerou (typ: ZIP, velikost: 13.41 MB)
Změna č. 2 ÚP Víchová nad Jizerou- účinnost dne 14.3.2015
03.03.2015Koordinační situace revitalizace katolického hřbitova (typ: PDF, velikost: 502.19 Kb)
Výkres revitalizace katolického hřbitova (plánované dokončení 31.5.2015)
03.03.2015Průvodní zpráva revitalizace katolického hřbitova (typ: PDF, velikost: 1.57 MB)
obsahuje popis řešení prostoru včetně dendrologického průzkumu
03.03.2015Jak bude vypadat katolický hřbitov po provedených pracích (typ: PDF, velikost: 71.71 Kb)
Stručný popis prací a odkazy na dokumenty
03.03.2015Chci zvýšit nebo snížit výživné pro nezl. dítě.... (typ: PDF, velikost: 243.42 Kb)
V letáčku naleznete stručný návod jak postupovat v dané životní situaci.
01.03.20152015- Pozvánka Fórum Zdravého města Jilemnice (typ: JPG, velikost: 153.25 Kb)
27.02.2015Jednání PS úřad práce 27.2.2015 (typ: ZIP, velikost: 26.62 MB)
27.02.2015Kontrolní výbor 18.2.2015 (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
zápis z KV dne 18.2.2015
27.02.2015Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 12.2.2015 (typ: PDF, velikost: 164.38 Kb)
Přehled vybraných přestupků
25.02.2015Zápis z VI. jednání dětského parlamentu (školní rok 2014 - 2015) (typ: PDF, velikost: 212.95 Kb)
23.02.2015Příloha č. 1 k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 444.50 Kb)
komentář k předkládanému rozpočtu
23.02.2015Příloha č. 1 k 4. zasedání ZM (typ: XLS, velikost: 310.00 Kb)
rozpočet
23.02.2015Příloha č. 2 k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice
23.02.2015Příloha č. 3 k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 61.00 Kb)
smlouva o spolupráci při provozu Krkonošského muzea v Jilemnici
23.02.2015Příloha č. 4 k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 39.50 Kb)
dotace na obnovu kulturních památek z Programu regenerace MPZ a MPR v roce 2015, povinný podíl z rozpočtu města dle zásad programu
23.02.2015Příloha č. 5a k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 114.50 Kb)
PROGRAM NA OBNOVU NEMOVITOSTÍ, OBJEKTŮ NEBO JEJICH PROSTŘEDÍ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA JILEMNICE
23.02.2015Příloha č. 5b k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 232.50 Kb)
VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
23.02.2015Příloha č. 6 k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 255.50 Kb)
grantový program města Jilemnice pro poskytování dotací v roce 2015
23.02.2015Příloha č. 7 k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 85.00 Kb)
poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách
23.02.2015Příloha č. 8 k 4. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 281.71 Kb)
grafický snímek
23.02.2015Příloha č. 9 k 4. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 241.64 Kb)
grafický snímek
23.02.2015Příloha č. 10 k 4. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 244.84 Kb)
grafický snímek
23.02.2015Příloha č. 11 k 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 37.50 Kb)
schválení vydání Změny č. 2 Územního plánu Jilemnice
20.02.2015Zápis ze 7. schůze RM (typ: DOC, velikost: 106.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
20.02.2015KA3 - zápis z 20.2.2015 (typ: DOCX, velikost: 230.13 Kb)
20.02.2015Výroční zpráva za rok 2014 (typ: PDF, velikost: 132.66 Kb)
20.02.2015Zápis z jednání pracovní skupiny - lékaři (typ: DOCX, velikost: 237.16 Kb)
19.02.2015Zápis z jednání pracovní skupiny ze dne 11.2.2015 - lékaři KA3 (typ: PDF, velikost: 338.56 Kb)
Setkání odborníků z řad pediatrů a sociálních pracovnic na téma: činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a nastavení spolupráce, které proběhlo v rámci projektu "Standdardizace OSPOD v Jilemnici" dne 11. 2. 2015.
18.02.2015Pomoc seniorům ohroženým domácím násilím a týráním - leták (typ: PDF, velikost: 696.45 Kb)
V situaci domácího násilí a týrání nejste sami, nebojte se říci o podporu....
16.02.2015Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2014, návrh rozpočtu na rok 2015 (typ: XLS, velikost: 310.00 Kb)
13.02.2015Brožura: Tak už jsme dospělí aneb Jak se postavit na vlastní nohy (typ: PDF, velikost: 2.90 MB)
Ostravská univerzita v Ostravě v rámci projektu ABECEDA aneb "První kroky do života" vydala informační brožuru pro mladé lidi, kteří začínají svůj samostatný život. Brožuru naleznete v přiloženém souboru. Milá mladá dámo, milý mladý pane, už Ti bylo 18 let, máš život před sebou. Nastává čas postavit se na vlastní nohy. Zkus se zamyslet, jaké jsou Tvé plány do budoucna? Kde chceš žít a co chceš dělat?
11.02.2015Zápis 02/2015 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 54.00 Kb)
11.02.2015Prezentace orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Jilemnici ke KA3 (typ: PDF, velikost: 624.52 Kb)
Setkání pracovní skupiny v rámci projektu "Standardizace OSPOD v Jilemnici".
11.02.2015Jednání pracovní skupiny - lékaři 11.2.2015 (typ: ZIP, velikost: 8.68 MB)
10.02.2015Občanská poradna v Jilemnici (typ: PDF, velikost: 264.01 Kb)
Občanská poradna Liberec působí v Jilemnici.
09.02.2015Pozvánka na přednášku o udržitelném rozvoji (typ: JPG, velikost: 293.45 Kb)
Vstupní přednáška projektu financovaného ze Švýcarských fondů "Jilemnice - udržitelná" s možností se aktivně zapojit do pracovních skupin k rozvoji města. O udržitelném rozvoji bude poutavě přednášet RNDr. Ivan Rynda
06.02.2015Seznam členů pracovní skupiny pro implementaci Strategického plánu města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 103.12 Kb)
seznam členů PS pro implementaci strategie města (2008 -2025) jmenovaných radou města dne 28.1.2015 (pro dané volební období)
06.02.2015Pozvánka na I. jednání pracovní skupiny (typ: PDF, velikost: 110.17 Kb)
Sejdeme se 25.února od 15:00 v zasedací místnosti
06.02.2015Děti a rizika sociálních sítí (typ: DOC, velikost: 301.50 Kb)
V posledních letech zažívají sociální sítě obrovský boom a výrazně tak přispívají k proměnám společnosti. Tyto proměny se týkají zejména mladých uživatelů, kteří s oblibou sociální sítě využívají. Často tak mezi mladými platí tvrzení, že kdo není na Facebooku, jako by nebyl. Sociální sítě jsou jistě skvělé a dávají nám možnosti, o jakých se nám dříve ani nesnilo. Současně ale přináší i řadu rizik, která je potřeba si uvědomit.
02.02.2015Zpravodaj města - XXXVIII. ROČNÍK - LEDEN 2015 (typ: PDF, velikost: 1.20 MB)
02.02.2015Kontakty na sociální pracovnice/pracovníky, jejich působnost a spádové oblasti. (typ: DOC, velikost: 40.50 Kb)
V této příloze naleznete kontakty na jednotlivé sociální pracovnice, jejich působnost a spádové oblasti.
02.02.2015Vyjádření k podnětu člena zastupitelstva (typ: PDF, velikost: 14.35 Kb)
pozvánka
30.01.2015Zápis ze 6. schůze RM (typ: DOC, velikost: 68.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
30.01.2015Zápis z 3. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 56.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
29.01.2015Rozšíření kamerového systému v Jilemnici (typ: DOC, velikost: 21.50 Kb)
28.01.2015Kontrolní výbor 21.1.2014 (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
Zápis z KV dne 21.1.2014
28.01.2015Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 (typ: DOC, velikost: 230.00 Kb)
Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 Městským úřadem v Jilemnici
27.01.2015Zápis 01/2015 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 59.00 Kb)
26.01.2015Hodnocení končícího programového období 2007 -2013 (typ: PDF, velikost: 2.88 MB)
Projekty realizované v rámci programového období EU 2007 - 2013 již byly ukončeny (i když je pravidlo n+2 = vyhodnocení a dofinancování mohlo proběhnout do roku 2015) a tudíž je čas na hodnocení tohoto období...
23.01.2015Agenda ochrany ovzduší (typ: DOC, velikost: 27.50 Kb)
výkon přenesené působnosti podle zákona č. 201/2014 Sb., o ochraně ovzduší
21.01.2015Zpravodaj města - XXXVII. ROČNÍK - PROSINEC 2014 (typ: PDF, velikost: 1.19 MB)
20.01.2015Příloha č. 1 k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 855.22 Kb)
grafický snímek
20.01.2015Příloha č. 2 k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 261.61 Kb)
grafický snímek
20.01.2015Příloha č. 3 k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 270.83 Kb)
grafický snímek
20.01.2015Příloha č. 4 k 3. zsedání ZM (typ: PDF, velikost: 763.00 Kb)
veřejná výzva
20.01.2015Příloha č. 5 k 3. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 238.00 Kb)
odpověď na žádost
20.01.2015Příloha č. 5a k 3. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 22.86 Kb)
žádost o informaci
20.01.2015Zpravodaj města - XXXVII. ROČNÍK - LISTOPAD 2014 (typ: PDF, velikost: 1.91 MB)
19.01.2015Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 9.1.2015 (typ: PDF, velikost: 363.87 Kb)
Investiční plány města
19.01.2015Zápis z 5. schůze RM (typ: DOC, velikost: 77.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
19.01.2015Zpravodaj města - XXXVII. ROČNÍK - ŘÍJEN 2014 (typ: PDF, velikost: 1005.97 Kb)
15.01.2015Výzva 1. kola k podání žádosti o příspěvek Ministerstva kultury ČR v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - 2015 (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
15.01.2015Žádost o finanční příspvěvek z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2015 (typ: DOCX, velikost: 51.64 Kb)
15.01.2015Zásady programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP (typ: DOCX, velikost: 30.47 Kb)
15.01.2015Zásady programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP - opratření (typ: DOCX, velikost: 22.36 Kb)
15.01.2015ORP - plná moc 2015 (typ: DOC, velikost: 34.00 Kb)
15.01.2015ORP - tzv. neuznatelné náklady 2015 (typ: PDF, velikost: 138.16 Kb)
15.01.2015ORP - rozpis finančních kvót z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2015 (typ: XLSX, velikost: 34.77 Kb)
15.01.2015Obecné informace o programu Podpora obnovy kultruních památek prostřednictvím ORP - pokyny 2015 (typ: DOCX, velikost: 28.50 Kb)
15.01.2015INFORMACE O TECHNICKÉ INFRASTRUKTUŘE - jevy č. 67, 68, 69, 70 (typ: ZIP, velikost: 855.47 Kb)
Městský úřad Jilemnice na základě ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona. Jevy č. 67, 68, 69, 70 (Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma, Vodovodní síť včetně ochranného pásma, Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma a Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma)
15.01.2015INFORMACE O TECHNICKÉ INFRASTRUKTUŘE - jevy č. 71, 72, 73 (typ: ZIP, velikost: 768.09 Kb)
Městský úřad Jilemnice na základě ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona. Jevy č. 71, 72, 73 (Výrobna elektřiny včetně ochranného pásma, Elektrická stanice včetně ochranného pásma a Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma)
15.01.2015INFORMACE O TECHNICKÉ INFRASTRUKTUŘE - jevy č. 74, 75, 79, 80 (typ: ZIP, velikost: 960.56 Kb)
Městský úřad Jilemnice na základě ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona. Jevy č. 74, 75, 79, 80 (Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma, Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma, Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma a Teplovod včetně ochranného pásma)
15.01.2015INFORMACE O TECHNICKÉ INFRASTRUKTUŘE - jevy č. 81, 82 (typ: ZIP, velikost: 2.13 MB)
Městský úřad Jilemnice na základě ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona. Jevy č. 81, 82 (Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma a Komunikační vedení včetně ochranného pásma)
14.01.2015KA3 - zápis z 13.1.2015 (typ: DOCX, velikost: 228.61 Kb)
09.01.201510.jednání RT - OSPOD 8.1.2014 (typ: DOCX, velikost: 230.42 Kb)
08.01.2015Jednání RT 8.1.2015 (typ: ZIP, velikost: 6.32 MB)
07.01.2015Zápis z V. jednání dětského parlamentu (školní rok 2014 -2015) (typ: PDF, velikost: 145.73 Kb)
06.01.2015Zápis z jednání u kulatého stolu dne 26.11.2014 (typ: DOCX, velikost: 812.69 Kb)
06.01.2015Supervize 6.1.2015 (typ: ZIP, velikost: 5.40 MB)
06.01.2015Zápis z jednání u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických jevů (typ: PDF, velikost: 830.34 Kb)
V příloze naleznete zápis z jednání odborníků u kulatého stolu na téma Prevence sociálně patologických jevů, které se konalo dne 26. 11. 2014.
22.12.2014Zápis z 2. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 138.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
19.12.2014Zápis ze 4. schůze RM (typ: DOC, velikost: 88.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
19.12.2014Vyhláška 5/2014 (typ: PDF, velikost: 91.55 Kb)
kterou se mění OZV města Jilemnice č.1/2011 o msítních poplatcích ve znění OZV 1/2012 a 2/2013
17.12.2014Zápis ze IV.jednání dětského parlamentu (školní rok 2014-2015) (typ: PDF, velikost: 121.01 Kb)
08.12.2014Příloha č. 1a k 2. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 27.50 Kb)
statut výborů
08.12.2014Příloha č. 1b k 2. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 171.50 Kb)
formát zápisů - příloha ke statutu výborů
08.12.2014Příloha č. 2 k 2. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 61.50 Kb)
znění partnerské smlouvy
08.12.2014Příloha č. 3 k 2. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 239.41 Kb)
grafický snímek
08.12.2014Příloha č. 4a k 2. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 212.88 Kb)
grafický snímek
08.12.2014Příloha č. 4b k 2. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 198.36 Kb)
grafický snímek
08.12.2014Příloha č. 4c k 2. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 532.80 Kb)
grafický snímek
08.12.2014Příloha č. 5 k 2. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 222.57 Kb)
grafický snímek
08.12.2014Příloha č. 6 k 2. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 34.00 Kb)
návrh vyhlášky
08.12.2014Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 30.11.2014 (typ: PDF, velikost: 89.44 Kb)
Grafická příloha - Odkoupení pozemků v lokalitě Buben
04.12.2014Zápis ze 3. schůze RM (typ: DOC, velikost: 66.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
04.12.2014Supervize 2.12.2014 (typ: ZIP, velikost: 5.38 MB)
03.12.2014KA3 - zápis z 2.12.2014 (typ: DOCX, velikost: 229.56 Kb)
28.11.2014Zápis z III.jednání dětského parlamentu (školní rok 2014-2015) (typ: PDF, velikost: 147.63 Kb)
24.11.2014Zápis z 2. schůze RM (typ: DOC, velikost: 64.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
12.11.2014Zápis z 1. schůze RM (typ: DOC, velikost: 71.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
10.11.2014Zápis z 1. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 42.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
07.11.2014Zápis z jednání k tvorbě webu OSPOD (typ: DOCX, velikost: 229.69 Kb)
05.11.2014Vybavení nábytkem (typ: ZIP, velikost: 26.20 MB)
05.11.20149.jednání RT - OSPOD (typ: DOCX, velikost: 230.25 Kb)
05.11.2014KA3 - zápis z 31.10.2014 (typ: DOCX, velikost: 229.50 Kb)
05.11.20149.jednání RT - OSPOD (typ: ZIP, velikost: 239.82 Kb)
04.11.2014Zápi z komise dopravy a veřejného pořádku č. 33 (typ: DOC, velikost: 46.50 Kb)
Parkování u MŠ Zámecká, směrovky na služebnu Policie, žádost o vyhrazené stání, oprava a úprava dopravního značení, parkování v ul. Pošepného, odstranění laviček z Pionýrského parku.
04.11.2014Supervize 4.11. 2014 (typ: ZIP, velikost: 5.52 MB)
29.10.2014zápis z komise Zdravého města a MA21 - říjen 2014 (typ: PDF, velikost: 63.72 Kb)
29.10.2014Zápis č. 8/2014 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 63.72 Kb)
23.10.2014Jednání OSPOD k metodice standardizace dne 23.10.2014 (typ: DOCX, velikost: 229.42 Kb)
23.10.2014Zápis z II. jednání dětského parlamentu v roce 2014 - 2015 (typ: DOC, velikost: 1.07 MB)
23.10.2014Jednání s dr. Slukovou 23.10.2014 (typ: ZIP, velikost: 7.12 MB)
22.10.2014Zápis z II jednání dětského parlamentu (školní rok 2014 -2015) (typ: DOC, velikost: 1.07 MB)
20.10.2014Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? (typ: PDF, velikost: 277.81 Kb)
13.10.2014Zápis z 38. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 100.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
08.10.2014PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ŠKOLÁCH JILEMNICKA ve školním roce 2014/2015 (typ: DOC, velikost: 42.00 Kb)
Primárně-preventivní besedy týkající se převážně zvýšení právního vědomí, šikany, kyberšikany, trestní odpovědnosti atp. zaměřené na žáky II. stupně ŽŠ a SŠ s kurátorem pro mládež, specialistou na mládež PČR a pracovníkem vězeňské služby.
08.10.2014Jednání s dr. Slukovou 8.10.2014 (typ: ZIP, velikost: 5.98 MB)
08.10.2014Supervize 7.10.2014 (typ: ZIP, velikost: 5.60 MB)
07.10.2014Zápis ze studentského fóra města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 1.35 MB)
06.10.2014Zpravodaj města - XXXVII. ROČNÍK - ZÁŘÍ 2014 (typ: PDF, velikost: 896.51 Kb)
03.10.2014Zápis z I.jednání dětského parlamentu v roce 2014-2015 (typ: DOC, velikost: 1.17 MB)
03.10.2014Zápis z jednání Komise životního prostředí - září 2014 (typ: DOC, velikost: 27.00 Kb)
03.10.2014Zpravodaj města - XXXVII. ROČNÍK - PRÁZDNINY 2014 (typ: PDF, velikost: 1.02 MB)
03.10.2014Kurz Zjišťování názoru dítěte (typ: ZIP, velikost: 446.12 Kb)
02.10.2014Zpravodaj města - XXXVII. ROČNÍK - ČERVEN 2014 (typ: PDF, velikost: 1.06 MB)
01.10.2014Kontrolní výbor 15.9.2014 (typ: DOC, velikost: 39.00 Kb)
zápis 15.9.2014
01.10.2014Zápis 05/2014 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 54.50 Kb)
01.10.2014Kurz Krizová intervence (typ: ZIP, velikost: 451.44 Kb)
01.10.2014Zápis z I.jednání dětského parlamentu (školní rok 2014 -2015) (typ: DOC, velikost: 1.17 MB)
30.09.2014Vyrozumění o těžbě dříví (typ: DOC, velikost: 35.00 Kb)
podle ust. § 33 odst. 3 lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění
30.09.2014Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 32 (typ: DOC, velikost: 48.00 Kb)
Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku - povolování výjimek
24.09.2014zápis z komise Zdravého města a MA21 - září 2014 (typ: PDF, velikost: 67.05 Kb)
24.09.2014Zápis č. 7/2014 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 67.05 Kb)
17.09.20148.jednání RT - OSPOD (typ: DOCX, velikost: 232.04 Kb)
16.09.20142014 - Kulatý stůl na téma "Cyklostezky" (typ: PDF, velikost: 68.90 Kb)
15.09.2014Zákres dětského hřiště (typ: PDF, velikost: 6.88 MB)
15.09.2014Zákres dětského hřiště 1:200 (typ: PDF, velikost: 216.41 Kb)
15.09.2014Jednání RT 12.9.2014 (typ: ZIP, velikost: 9.90 MB)
10.09.2014Jednání pracovní skupiny - KA3 (typ: DOC, velikost: 258.50 Kb)
Jednání preventistů a metodiků s dalšími odborníky 28.8.2014 v Jilemnici - KA3
10.09.2014Supervize 9.9.2014 (typ: ZIP, velikost: 19.11 MB)
05.09.2014Zápis z 37. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 144.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
02.09.2014Zápis 04/2014 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 73.00 Kb)
01.09.2014Prezentace OSPOD 28.8.2014 (typ: PPT, velikost: 1.23 MB)
Prezentace "Mládež a právo z pohledu OSPOD" byla představena na jednání pracovní skupiny dne 28.8.2014. Pracovní skupina se sešla v rámci KA3 = Systém odborné spolupráce.
01.09.2014Jednání pracovní skupiny - KA3 (typ: ZIP, velikost: 1.33 MB)
01.09.2014Zápis z jednání pracovní skupiny ke KA3 – setkání metodiků prevence (typ: PDF, velikost: 200.08 Kb)
Zápis ze setkání metodiků prevence a spolupracujících složek v oblasti sociálně patologických jevů na Městském úřadu v Jilemnici, které se konalo dne 28. 8. 2014.
01.09.2014Manuál k aplikaci Registr pohledávek (RAP) (typ: PDF, velikost: 1.12 MB)
Z důvodu nastavení aplikace jsou vybrané funkce deaktivovány.
01.09.20142014 - Evropský týden mobility - plakát (typ: PDF, velikost: 228.87 Kb)
08.08.2014Nábytek - věšák a židle (typ: ZIP, velikost: 9.13 MB)
01.08.2014ÚP Studenec (typ: ZIP, velikost: 8.62 MB)
Právní stav ÚP Studenec po změně č. 1
24.07.2014US Rekreační areál Kozinec Levínská Olešenice (typ: ZIP, velikost: 5.14 MB)
US Stavba rekreačního areálu Kozinec Levínská Olešnice
17.07.2014ÚP_Vítkovice (typ: ZIP, velikost: 14.21 MB)
ÚP Vítkovice_účinnost 1.8.2014
09.07.20147.jednání RT - OSPOD (typ: DOCX, velikost: 229.79 Kb)
07.07.2014zápis z 36. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 72.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
03.07.20146.jednání RT - OSPOD (typ: DOCX, velikost: 230.16 Kb)
02.07.2014zápis z komise Zdravého města a MA21 - červen 2014 (typ: PDF, velikost: 65.50 Kb)
02.07.2014Zápis č. 6/2014 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 65.50 Kb)
30.06.2014Vybavení kancelářskou technikou (typ: ZIP, velikost: 17.96 MB)
30.06.2014Jednání RT 30.6.2014 (typ: ZIP, velikost: 202.68 Kb)
26.06.2014KA3 - zápis z 24.6.2014 (typ: DOCX, velikost: 229.00 Kb)
24.06.2014Zápis z 35. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 115.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
24.06.2014Environmentální prohlášení 2014 - ověření 24.6.2014 (typ: PDF, velikost: 570.95 Kb)
Dokument shrnuje informace o dopadech činností Městského úřadu Jilemnice na životní prostředí, dále shrnuje informace o zavedeném systému řízení EMAS.
20.06.2014Zápis z jednání Komise životního prostředí - červen 2014 (typ: DOC, velikost: 45.00 Kb)
12.06.2014Zákres dětského hřiště + prvky (typ: PDF, velikost: 2.52 MB)
09.06.2014Příloha k vyhlášce 2/2014 o ochraně veřejného pořádku (typ: DOC, velikost: 44.50 Kb)
vzor žádosti
04.06.2014Kontrolní výbor 2.6.2014 (typ: DOC, velikost: 32.00 Kb)
Přílohou zápisu kontrolního výboru je i protokol o kontrole ZM a RM - k nahlédnutí ve složce dokumenty
04.06.2014Zápis 03/2014 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 67.00 Kb)
03.06.2014Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2013 (typ: PDF, velikost: 5.10 MB)
02.06.2014Zpravodaj města - XXXVII. ROČNÍK - KVĚTEN 2014 (typ: PDF, velikost: 852.51 Kb)
30.05.2014Výsledky dětské ankety2014 (typ: XLSX, velikost: 68.98 Kb)
30.05.2014Přestavba kanceláře č. 252 (typ: ZIP, velikost: 24.67 MB)
30.05.2014Přestavba kanceláře č. 254 (typ: ZIP, velikost: 20.89 MB)
28.05.2014Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 31 (typ: DOC, velikost: 42.00 Kb)
Vyhláška o ochraně veřejného pořádku, parkoviště u pošty, oprava povrchů místních komunikací a závady na silnicích ve správě KSSLk, problém s bezdomovci
28.05.2014Oprava střechy na budově zámku (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
Oprava střechy na budově zámku
28.05.2014Zápis 02/2014 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 66.00 Kb)
27.05.2014Restaurování sgrafitové výzdoby na čp. 288 - západní průčelí (typ: DOCX, velikost: 13.67 Kb)
Průběh prací očima restaurátorů
27.05.2014Záchrana posledních střípků původní sgrafitové výzdoby na základní škole č.p. 288 (typ: DOC, velikost: 27.00 Kb)
Záchrana posledních střípků původní sgrafitové výzdoby na základní škole č.p. 288
26.05.2014zápis z komise Zdravého města a MA21 - květen 2014 (typ: PDF, velikost: 70.44 Kb)
Výsledky ankety, požární nádrž Kozinec - 8 hodin pro město, připomínky od občanů
26.05.2014Zápis č. 5/2014 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 70.44 Kb)
21.05.2014KA3 - zápis z 20.5.2014 (typ: DOCX, velikost: 228.83 Kb)
20.05.20145.jednání RT - OSPOD (typ: DOCX, velikost: 243.29 Kb)
19.05.2014Zápis z 34. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 81.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
19.05.2014Vyhláška 2/2014 (typ: PDF, velikost: 97.97 Kb)
o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností, veřejnosti přístupných sportovních podniků, tanečních zábav, dskoték a jiných kulturních podniků
19.05.2014Vyhláška 3/2014 (typ: PDF, velikost: 159.02 Kb)
kterou se zrušuje OZV č. 3/2006 O podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení
19.05.2014Vyhláška 4/2014 (typ: PDF, velikost: 160.67 Kb)
kterou se zrušuje OZV č. 5/99 O vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města
19.05.2014Jednání RT 19.5.2014 (typ: ZIP, velikost: 3.36 MB)
18.05.20142014 - Vyhodnocení anketního šetření (typ: PDF, velikost: 297.88 Kb)
14.05.2014Zápis z jednání Komise životního prostředí - květen 2014 (typ: DOC, velikost: 41.00 Kb)
12.05.2014Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 9.4.2014 (typ: PDF, velikost: 8.58 Kb)
Upřesnění údajů- počet povolenek pro vozidla nad 3,5 tuny, obec Horka u St. Paky
07.05.2014Zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Jilemnice 2013 (typ: PDF, velikost: 573.37 Kb)
06.05.2014Zpravodaj města - XXXVII. ROČNÍK - DUBEN 2014 (typ: PDF, velikost: 768.47 Kb)
06.05.2014Pozvánka na IX. jednání DP (typ: DOTX, velikost: 1006.11 Kb)
05.05.2014Zápis z jednání Komise životního prostředí - duben 2014 (typ: DOC, velikost: 50.00 Kb)
05.05.2014Nástin řešení dětského hřiště (typ: PDF, velikost: 3.38 MB)
05.05.2014Zpravodaj města - XXXVII. ROČNÍK - BŘEZEN 2014 (typ: PDF, velikost: 969.68 Kb)
05.05.2014Zápis z komise rozvoje č.2-14 ze dne 30.4.2014 (typ: DOC, velikost: 50.50 Kb)
02.05.2014Zápis z komise Zdravého města a MA21 - duben 2014 (typ: PDF, velikost: 74.34 Kb)
Vyhodnocení fóra Zdravého města Jilemnice, příprava Evropského týdne mobility
02.05.2014Zápis č. 4/2014 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 74.34 Kb)
29.04.2014PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA JILEMNICE NA OBDOBÍ 2013 - 2015 (typ: PDF, velikost: 871.42 Kb)
Program prevence kriminality (dále jen „Program PK“) města Jilemnice na období 2013 - 2015 je zpracován v souladu se Strategií prevence kriminality v ČR na léta 2012 – 2015, plynule navazuje na Program prevence kriminality pro rok 2012 a zaměřuje se na koncepční řešení bezpečnosti místních obyvatel i návštěvníků města a situací spojených s trestnou činností či přestupky. Jeho hlavním cílem je snižování rozsahu a závažnosti kriminality a zvyšování pocitu bezpečí a jistoty obyvatel pomocí opatření, prostřednictvím kterých lze bezpečnostním rizikům předcházet.
28.04.2014ÚP Svojek (typ: ZIP, velikost: 6.73 MB)
ÚP Svojek a odůvodnění ÚP_právní stav po změně č. 1
28.04.2014ÚP Peřimov-právní stav po změmě č1 (typ: ZIP, velikost: 10.29 MB)
Územní plán Peřimov a odůvodnění ÚP právní stav po změně č. 1
28.04.2014Závěrečný účet města Jilemnice za rok 2013 (typ: DOC, velikost: 222.50 Kb)
28.04.2014Zásady úhrad nákladů na pořízení změn ÚP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 79.44 Kb)
Zásady úhrad nákladů na pořízení změn územního plánu
28.04.2014Přílohy Zásad úhrady nákladů na pořízení změn ÚP Jilemnice (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
Přílohy Zásad na pořízení změn územního plánu: smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o úhradě nákladů pořízení změny ÚP
28.04.2014Příloha k závěrečnému účtu 2013- přehled příjmů a výdajů za rok 2013 (typ: XLS, velikost: 327.50 Kb)
28.04.2014Příloha k závěrečnému účtu 2013 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2013 (typ: PDF, velikost: 1.21 MB)
23.04.2014Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 30 (typ: DOC, velikost: 45.50 Kb)
Obecně závazná vyhláška, opravy a údržba komunikací, obnova dopravního značení, parkování v ul. Studentská, očkování zaměstnanců
18.04.2014Zápis z komise Zdravého města - březen 2014 (typ: PDF, velikost: 74.41 Kb)
Fórum Zdravého města 2014, seriál ZM do zpravodaje, požární nádrž Kozinec, ...
18.04.2014Zápis č. 3/2014 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 74.41 Kb)
18.04.20142014 - Fórum Zdravého města Jilemnice - vyhodnocení dotazníků (typ: PDF, velikost: 287.35 Kb)
16.04.2014KA3 - zápis z 15.4.2014í (typ: DOCX, velikost: 228.82 Kb)
10.04.2014Zápis z dětského fóra Zdravého města Jilemnice 2014 (typ: PDF, velikost: 852.57 Kb)
08.04.20144.jednání RT - OSPOD (typ: DOCX, velikost: 229.98 Kb)
08.04.20142014 - Zápis z akce (typ: PDF, velikost: 738.93 Kb)
08.04.20142014 - Prezentace města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 1.55 MB)
08.04.20142014 - Prezentace NSZM ČR (typ: PDF, velikost: 3.70 MB)
07.04.2014Stručný přehled dosud porběhlých kroků v projektu kogenerace (typ: XLSX, velikost: 11.12 Kb)
04.04.2014Zápis z 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 78.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
04.04.2014Článek o kogeneraci ve Zpravodaji (typ: PDF, velikost: 1.70 MB)
Pluisy a mmínusy v článku o kogeneraci
02.04.20143.jednání RT - OSPOD (typ: DOCX, velikost: 230.36 Kb)
31.03.20143.RT (typ: JPG, velikost: 925.06 Kb)
3.RT
27.03.20142014 - Kulatý stůl na téma "Dětské hřiště v prostoru sídliště U nemocnice" (typ: PDF, velikost: 356.46 Kb)
25.03.2014Výroční zpráva za rok 2013 (typ: PDF, velikost: 1.03 MB)
20.03.2014Zápis z komise doravy a veřejného pořádku č. 29 (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
Vyhláška o ochraně veřejného pořádku, Dopravní značení - kolečková dráha, Parkování před čp. 988, Oprava výtluků na místnívh komunikacích, Rozmístění nádob na bioodpad
17.03.2014Kontrolní výbor 24.2.2014 (typ: DOC, velikost: 41.50 Kb)
17.03.2014Fotografie - zateplování č.p. 101 (typ: PDF, velikost: 22.55 MB)
11.03.2014LHE - lesní hospodářská evidence (typ: DOC, velikost: 64.00 Kb)
výkaz souhrnných údajů lesních činností za uplynulý rok
11.03.2014Zpravodaj města - XXXVII. ROČNÍK - ÚNOR 2014 (typ: PDF, velikost: 714.40 Kb)
05.03.2014FOTO JIŽNÍ PRŮČELÍ (typ: JPG, velikost: 4.50 MB)
Stav po provedení zateplení
05.03.2014FOTO JIŽNÍ PRŮČELÍ 1 (typ: JPG, velikost: 4.94 MB)
Stav po provedeném zateplení
05.03.2014FOTO VÝCHODNÍ PRŮČELÍ (typ: JPG, velikost: 4.44 MB)
Stav po provedení zateplení
05.03.2014VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 1 (typ: JPG, velikost: 3.60 MB)
Stav po provedení zateplení
05.03.2014FOTO SEVERNÍ PRŮČELÍ (typ: JPG, velikost: 3.88 MB)
Stav po provedení zateplení
05.03.2014FOTO ZÁPADNÍ PRŮČELÍ (typ: JPG, velikost: 4.60 MB)
Stav po provedení zateplení
04.03.2014Zápis z 32. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 107.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
01.03.20142014 - Pozvánka Fórum Zdravého města Jilemnice (typ: JPG, velikost: 157.11 Kb)
27.02.2014Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 10.2.2014 (typ: DOC, velikost: 35.00 Kb)
Parkovné
27.02.2014Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2014 (typ: XLS, velikost: 324.00 Kb)
26.02.2014Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č.22 ze dne 7.10.2013 (typ: DOCX, velikost: 14.88 Kb)
25.02.2014Zápis z VI.jednání dětského parlamentu (školní rok 2013 - 2014) (typ: DOC, velikost: 1.16 MB)
24.02.20142.jednání RT - OSPOD (typ: DOCX, velikost: 229.50 Kb)
21.02.2014Kontrolní výbor 9.12.2013 (typ: DOC, velikost: 45.50 Kb)
19.02.2014Zápis z komise Zdravého města - únor 2014 (typ: PDF, velikost: 95.49 Kb)
Fórum Zdravého města Jilemnice 2014, kulatý stůl, různé
19.02.2014Zápis č. 2/2014 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 95.49 Kb)
17.02.2014Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 28 (typ: DOC, velikost: 43.00 Kb)
Žádost občanů o azřízení přechodu pro chodce v Hrabačově, umístění dopravního značení, obnobvení DZ na průtahu, označení hran chodníků na náměstí, posunutí kontejnerů u prodejny Tesco , návrh nové vyhlášky
14.02.2014SOUBOJ TŘÍD 11.2.2014 II.kategorie - výsledky (typ: XLS, velikost: 78.50 Kb)
výsledky ze soubojů mezi 8. a 9. třídami a gymnáziem, konaných dětským parlamentem ve sportovní hale
14.02.2014SOUBOJ TŘÍD 12.2.2014 I kategorie (typ: XLS, velikost: 50.00 Kb)
výsledky ze soubojů mezi 8. a 9. třídami a gymnáziem, konaných dětským parlamentem ve sportovní hale
10.02.2014Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2013, návrh rozpočtu na rok 2014 (typ: XLS, velikost: 304.00 Kb)
10.02.2014Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 22.1.2014 (typ: PDF, velikost: 8.89 Kb)
Poskytnutí údajů o počtu vydaných vyjímek pro vozidla nad 3,5 tuny, obec Horka u St. Paky
07.02.2014Zápis 01/2014 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 58.50 Kb)
07.02.20141. jednání RT - OSPOD (typ: DOC, velikost: 246.50 Kb)
07.02.2014Zápis z komise rozvoje č.1-14 ze dne 29.1.2014 (typ: DOC, velikost: 48.00 Kb)
06.02.2014Plán zdraví a kvality života Jilemnice 2013 - 2014 (typ: PDF, velikost: 439.86 Kb)
05.02.2014Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2014 (typ: DOC, velikost: 43.00 Kb)
31.01.2014Zpravodaj města - XXXVII. ROČNÍK - LEDEN 2014 (typ: PDF, velikost: 715.20 Kb)
30.01.20142014 - Kulatý stůl na téma "Dětská hřiště" (typ: PDF, velikost: 93.59 Kb)
30.01.2014Zpravodaj města - XXXVI. ROČNÍK - PROSINEC 2013 (typ: PDF, velikost: 1.17 MB)
30.01.2014Výroční zpráva za rok 2013 (typ: DOC, velikost: 206.50 Kb)
v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
29.01.2014Zpravodaj města - XXXVI. ROČNÍK - LISTOPAD 2013 (typ: PDF, velikost: 1.29 MB)
29.01.2014KPSS aktualizace 2014 - 2017 (typ: PDF, velikost: 110.19 Kb)
střednědobý výhled rozvoje a udržení sociálních služeb
28.01.2014Zpravodaj města - XXXVI. ROČNÍK - ŘÍJEN 2013 (typ: PDF, velikost: 1.27 MB)
27.01.2014Zápis z 31. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 51.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
27.01.2014Zpravodaj města - XXXVI. ROČNÍK - ZÁŘÍ 2013 (typ: PDF, velikost: 1.19 MB)
22.01.2014Sada místně specifických indikátorů - výsledky sledování (typ: XLS, velikost: 81.00 Kb)
aktualizace dostupných dat
22.01.2014Zápis z komise Zdravého města - leden 2014 (typ: PDF, velikost: 76.52 Kb)
Dětské hřiště u MMN (petice), ETM, příprava veřejného fóra, kulaté stoly, vodní nádrž Kozinec, ...
22.01.2014Zápis č. 1/2014 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 76.52 Kb)
22.01.2014Zápis z V. jednání dětského parlamentu (školní rok 2013 - 2014) (typ: DOC, velikost: 1.22 MB)
22.01.2014SOUBOJ TŘÍD (typ: DOC, velikost: 935.00 Kb)
- předběžné propozice k III.ročníku tohoto meziškolního klání
21.01.2014Zásady programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP (typ: DOC, velikost: 76.50 Kb)
21.01.20142014 Plná moc - vzor pro program Obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP (typ: DOC, velikost: 28.50 Kb)
21.01.2014214 kvóty programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP (typ: XLSX, velikost: 34.07 Kb)
21.01.20142014 program Obnova kultruních památek prostřednictvím ORP - neuznatelné náklady (typ: PDF, velikost: 135.96 Kb)
21.01.2014Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 27 (typ: DOC, velikost: 42.50 Kb)
Odvolání a jmenování člena komise, podnět ke zpracování nové vyhlášky, prodej pozemku, parkovací místa, chodník u Normy, stížnost vlastníků čp. 491, dopravní značení v ul. Komenského
20.01.2014Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 19.12.2013 (typ: PDF, velikost: 35.57 Kb)
Investiční plán města Jilemnice v roce 2014
16.01.2014Odpady - kam s nimi (typ: DOC, velikost: 84.00 Kb)
Návod jak likvidovat jednotlivé druhy odpadů občanů města Jilemnice
14.01.2014Vzor smlouvy (typ: DOC, velikost: 46.50 Kb)
Pečovatelská služba
08.01.2014Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 26 (typ: DOC, velikost: 37.00 Kb)
Zimní údržba, Úprava chodníku před čp. 1223, Odstranění překážky v ul. Jungmannova, dopravní značení na Masarykově náměstí
19.12.2013Zápis z IV.jednání dětského parlamentu (školní rok 2013 -2014) (typ: DOC, velikost: 1.53 MB)
17.12.2013Zápis z 30. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 68.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
16.12.2013Zápis 07/13 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 62.50 Kb)
16.12.2013Zápis z komise Zdravého města - prosinec 2013 (typ: PDF, velikost: 74.69 Kb)
Hodnotící zpráva za rok 2013, roční plán zlepšování na rok 2014, dětská hřiště, vodní nádrž Kozinec, koupaliště, bytová zástavba
16.12.2013Zápis č. 10/2013 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 74.69 Kb)
16.12.2013Vyhláška 2/2013 , kterou se mění OZV o místních poplatcích (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
sazba poplatku a ustanovení k placení poplatků
09.12.2013Město Jilemnice na mezinárodní konferenci (typ: PDF, velikost: 26.23 Kb)
09.12.2013Město Jilemnice - ocenění v soutěži Dobrá půlka (typ: PDF, velikost: 25.43 Kb)
29.11.2013Zápis z komise rozvoje č.6-13 ze dne 25.11.2013 (typ: DOC, velikost: 47.00 Kb)
28.11.2013Kontrolní výbor 7.10.2013 (typ: DOC, velikost: 45.50 Kb)
28.11.2013Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 28.11.2013 (typ: PDF, velikost: 15.80 Kb)
Seznam zastupitelů a radních města Jilemnice
27.11.2013Zápis z jednání Komise životního prostředí - listopad 2013 (typ: DOC, velikost: 39.00 Kb)
15.11.2013Zápis z komise Zdravého města - listopad 2013 (typ: PDF, velikost: 94.34 Kb)
Akce na příští rok, seriál ZM na rok 2014, 8 hodin pro město
15.11.2013Zápis č. 9/2013 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 94.34 Kb)
15.11.2013Zápis z III.jednání dětského parlamentu (školní rok 2013 -2014) (typ: DOC, velikost: 1.15 MB)
08.11.2013Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 25 (typ: DOC, velikost: 38.50 Kb)
Zjištění nových parkovacích ploch, Svislé a vodorovné dopravní značení, Silnice u nové prodejny Norma, Rušení nočního klidu
08.11.2013Zápis z komise rozvoje č.5-13 ze dne 4.11.2013 (typ: DOC, velikost: 47.00 Kb)
06.11.2013Zápis z 29. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 61.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
04.11.2013Barevné řešení fasády (typ: PDF, velikost: 87.94 Kb)
04.11.2013Barevné řešení fasády (typ: PDF, velikost: 907.28 Kb)
01.11.20132013 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou (typ: PDF, velikost: 255.50 Kb)
30.10.2013Zápis z II.jednání dětského parlamentu (školní rok 2013 -2014 (typ: DOC, velikost: 3.15 MB)
29.10.2013Zápis 06/13 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 58.50 Kb)
24.10.2013Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 24 (typ: DOC, velikost: 39.50 Kb)
Zajištění nových parkovacích míst na sídlišti, omezení stání vozidel na průtahu, měření hluku v Hudebním klubu Továrna
23.10.2013Zápis z jednání Komise životního prostředí - říjen 2013 (typ: DOC, velikost: 21.00 Kb)
23.10.2013Zápis z komise Zdravého města - říjen 2013 (typ: PDF, velikost: 88.65 Kb)
Desatero problémů, zhodnocení Evropského týdne mobility
23.10.2013Zápis č. 8/2013 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 88.65 Kb)
21.10.2013Zápis z 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 80.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
08.10.2013Zpravodaj města - XXXVI. ROČNÍK - ČERVENEC/SRPEN 2013 (typ: PDF, velikost: 1.45 MB)
07.10.2013Informační zpráva OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 56.70 Kb)
O d 1 . 1 . 2 0 1 4 p l a t í p r o v š e c h n y z amě s t na v a t e l e po v i nn o s t e l e k t r o n i c k é komuni k a c e s e s p r á v o u s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í
07.10.2013Doplňující informační sdělení OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 49.08 Kb)
06.10.2013Přednáška o trvale udržitelném rozvoji (typ: DOCX, velikost: 1.26 MB)
Zveme parlamentáře a jejich přátele na zajímavou přednášku o trvale udržitelném rozvoji, kterou interaktivní formou povede Mirek Kvasnička z centra ekologické výchovy Sever.
03.10.2013Zápis 05/13 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 59.50 Kb)
02.10.2013Zápis z komise Zdravého města - září 2013 (typ: PDF, velikost: 343.35 Kb)
Evropský týden mobility, naplnění kritéria MA21, údržba stromů ve vlastnictví občanů, dětská hřiště
02.10.2013Zápis č. 7/2013 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 343.35 Kb)
26.09.2013Nařízení 3/2003 (typ: DOC, velikost: 86.50 Kb)
NAŘÍZENÍ Č. 3/2003 O STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
26.09.2013Nařízení 2/2004 (typ: DOC, velikost: 781.50 Kb)
změna nařízení 3/2003
26.09.2013Nařízení 2/2005 (typ: DOC, velikost: 29.00 Kb)
změna nařízení 3/2003
25.09.2013Výsledky soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá 2013 (typ: PDF, velikost: 33.11 MB)
24.09.2013Jilemnice má nového dětského starostu (typ: PDF, velikost: 1.91 MB)
TZ o 1. jednání dětského parlamentu ve školním roce 2013 -2014
24.09.2013Zápis z I.jednání dětského parlamentu (školní rok 2013 -2014) (typ: PDF, velikost: 1.34 MB)
18.09.2013Zápis z jednání Komise životního prostředí - září 2013 (typ: DOC, velikost: 37.00 Kb)
16.09.2013Sazebník úhrad za poskytování informací (typ: PDF, velikost: 162.52 Kb)
13.09.2013Stromová a mimolesní zeleň (typ: PDF, velikost: 741.10 Kb)
článek o péči o stromové a mimolesní zeleni s náměty do příštích let
13.09.2013Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č.21 ze dne 9.9.2013 (typ: DOC, velikost: 17.50 Kb)
10.09.2013Zápis z 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 113.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
09.09.2013Šikana ovlivní dítě na celý život.... (typ: DOC, velikost: 108.00 Kb)
...velice zajímavý článek, který by si měli přečíst nejen rodiče, ale pomáhající pracovníci, kteří pracují s dětmi...
04.09.2013Zápis z jednání realizačního týmu 3.9.2013 (typ: DOC, velikost: 291.00 Kb)
01.09.20132013 - Evropský týden mobility - plakát (typ: PDF, velikost: 235.39 Kb)
19.08.2013Zápis 04/13 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 72.00 Kb)
08.08.2013V. ročník soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá (typ: PDF, velikost: 98.28 Kb)
02.08.2013Zápis z jednání realizačního týmu 1.8.2013 (typ: DOC, velikost: 291.50 Kb)
29.07.2013Zápis z komise Zdravého města - červen 2013 (typ: PDF, velikost: 111.28 Kb)
Důvodová zpráva, Jilemnice krásná a rozkvetlá, Evropský týden mobility, ...
29.07.2013Zápis č. 6/2013 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 111.28 Kb)
25.07.2013Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 18.7.2013 (typ: PDF, velikost: 15.40 Kb)
Nakládání s odpady, péče o komunikace a veřejnou zeleň
24.07.2013Kácení dřevin mimo les - oznámení plánovaného kácení (typ: RTF, velikost: 50.74 Kb)
Oznámení o zamýšleném kácení dřevin v případě kácení z pěstebních důvodů, při údržbě břehových porostů při správě vodních toků, kácení v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
24.07.2013Kácení dřevin mimo les - oznámení havarijního pokácení (typ: RTF, velikost: 52.03 Kb)
Oznámení o provedeném kácení dřevin z důvodu havarijního stavu
24.07.2013Městský úřad Jilemnice mezi dvaceti nejlepšími úřady v České republice (typ: DOC, velikost: 247.50 Kb)
17.07.2013O nevhodných přístupech v rodičovské výchově, psychickém násilí a jeho vlivu na vývoj dítěte (typ: DOC, velikost: 308.50 Kb)
„Pocházím z dětství“ – slova Antoina de Saint-Exupéryho, autora světoznámého pohádkového příběhu o Malém princi. V té krátké větě je obsažena podstata každého z nás, totiž že jaké prožijeme dětství, má zásadní vliv na to, jaký bude celý náš život. A dětství, to jsou především rodiče, jejich bezvýhradná láska, ale také výchovný styl, na jehož základě se buduje vztah mezi dítětem a rodičem. Jaké jsou nevhodné přístupy ve výchově a kdy lze mluvit o psychickém násilí vůči dítěti ze strany rodičů? Vychovávat dítě je nejednoduchá činnost, a tak není sporu, že být dobrým rodičem je jedna z nejsložitějších rolí, se kterou se v dospělém životě setkáváme. Univerzita rodičovství nikde na světě neexistuje, přitom jde o zaměstnání na plný úvazek, v němž se učíme takřka za pochodu – zároveň s tím, jak naše děti rostou. Je tedy nasnadě, že děláme chyby, že někdy na děti křičíme, rozčilujeme se, projevujeme své emoce méně žádoucím a nezřídka bohužel i naprosto nežádoucím způsobem...
17.07.2013Vývoj dítěte a jeho potřeby (typ: DOC, velikost: 253.50 Kb)
Každý z nás chce být tím nejlepším rodičem, který vychová ze svého dítěte toho správného člověka. Jakým člověkem se jednou malý novorozenec stane, je mu do vínku z části vepsáno (vrozeno) a z části zde hraje roli to, jak k němu my, jeho rodiče, budeme během jeho vývoje přistupovat. Jak mu dokážeme porozumět a reagovat na jeho potřeby.
17.07.2013Formy a následky psychického týrání, zneužívání a zanedbávání (typ: DOC, velikost: 70.50 Kb)
Je známo, že lidé, kteří byli v dětství týráni a zanedbáváni, mají tendenci chovat se podobným způsobem ke svým dětem. Mnozí rodiče, kteří se dopouštějí psychického (emocionálního) týrání, mají deprivační zkušenost z dětství. Nedokáží svým dětem vytvořit spolehlivé citové zázemí, protože sami žádné nepoznali. Mnozí z těchto lidí si neuvědomují, že se ke svým potomkům nemusí chovat stejně, jako se rodiče v dětství chovali k nim. Jiní dospělí podvědomě hledají celý život někoho, kdo by mu nepoznanou (nebo ztracenou) rodičovskou (partnerskou) lásku nahradil. Takovou kompenzaci pak mohou neoprávněně očekávat od svých dětí. Jiní rodiče do svých potomků promítají vlastní nenaplněné sny a touhy, aniž by brali v úvahu přání či skutečné kompetence dítěte. Příliš dominantní až autoritativní osobnost vychovatele vede k potlačování svobody dítěte a žádoucí emancipace od rodiny. Výrazně introvertně zaměřený rodič může mít potíže s komunikací a vytvořením citového pouta k dítěti. Pachateli psychického týrání mohou být vedle rodičů i další příbuzní, učitelé nebo vychovatelé.
16.07.2013Zpravodaj města - XXXVI. ROČNÍK - ČERVEN 2013 (typ: PDF, velikost: 1.09 MB)
15.07.2013Zpravodaj města - XXXVI. ROČNÍK - KVĚTEN 2013 (typ: PDF, velikost: 1.25 MB)
12.07.2013Zpravodaj města - XXXVI. ROČNÍK - DUBEN 2013 (typ: PDF, velikost: 1.25 MB)
11.07.2013Nepravidelný spánek u malých dětí ovlivňuje jejich mozek (typ: DOC, velikost: 56.00 Kb)
Vědci z University College London sledovali více než jedenáct tisíc sedmiletých dětí a konstatovali, že ratolesti ukládané od tří let do postýlek ve stejnou dobu měly lepší výsledky ve čtení, matematice i prostorových dovednostech než děti chodící spát nepravidelně.
11.07.2013Kyberšikana u dětí narůstá (typ: DOC, velikost: 48.50 Kb)
Praha 5 - V Praze má zkušenost s šikanou na internetu 51 procent dětí. Každé třetí si přitom vyzkoušelo i útok na druhého. Každé druhé dítě v Praze má zkušenost s takzvanou kyberšikanou, tedy šikanou prostřednictvím počítače nebo telefonu.
11.07.2013Pervitin - brožura (typ: PDF, velikost: 5.69 MB)
zajímavé čtení o pervitinu....
11.07.2013Alkohol - brožura (typ: PDF, velikost: 5.41 MB)
11.07.2013Marihuana - brožura (typ: PDF, velikost: 4.70 MB)
11.07.2013Doporučená literatura k drogové tematice (typ: DOC, velikost: 61.00 Kb)
Zde naleznete vybranou tištěnou literaturu, která se váže k tématu závislosti…
11.07.2013Internetové odkazy na léčebny, info nejen o drogách atd. (typ: DOC, velikost: 52.50 Kb)
...zde najdete aktualizované a dopolněné odkazy na léčebny, případně pomoc v krizové situaci a další informace o drogách, jak pro uživatele, tak i pro jejich blízké.
11.07.2013Zpravodaj města - XXXVI. ROČNÍK - BŘEZEN 2013 (typ: PDF, velikost: 1.45 MB)
08.07.2013Děti a internet... (typ: DOC, velikost: 95.00 Kb)
Nástrahy internetu, bezpečnost dětí na internetu, odkaz na film Seznam se bezpečně 1. a 2. díl, výzkumy se zarážejícími výsledky.
04.07.2013žádost o závazné stanovisko v městské památkové zóně (objekt není kultuní památka) (typ: DOC, velikost: 685.50 Kb)
04.07.2013žádost vlasníka kulturní památky o závazné stanovisko (typ: DOC, velikost: 703.00 Kb)
04.07.2013žádost o závazné stanovisko v městské památkové zóně (objekt není kultuní památka) (typ: DOC, velikost: 706.00 Kb)
04.07.2013žádost vlastníka kulturní památky o závazné stanovisko (typ: DOC, velikost: 684.50 Kb)
04.07.2013Kraj ocenil Jilemnici (typ: DOC, velikost: 67.50 Kb)
28.06.2013PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ŠKOLÁCH JILEMNICKA ve školním roce 2013/2014 (typ: DOC, velikost: 42.00 Kb)
Primárně-preventivní besedy týkající se převážně zvýšení právního vědomí, šikany, kyberšikany, trestní odpovědnosti atp. zaměřené na žáky II. stupně ŽŠ a SŠ s kurátorem pro mládež, specialistou na mládež PČR a pracovníkem vězeňské služby.
26.06.2013Zapis_z_jednani 18.10.2012 (typ: DOC, velikost: 309.00 Kb)
26.06.2013Vyhláška 1/2013 (typ: DOC, velikost: 26.50 Kb)
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města
25.06.201320 let uplatňování programu regenerace městské památkové zóny (typ: PPT, velikost: 35.92 MB)
Prezentace ze semináře "Život s památkami", Liberec 19.6.2013
25.06.2013Proč třídit bioodpad (typ: DOC, velikost: 36.50 Kb)
několik dobrých důvodů proč třídit biologicky rozložitelný odpad...
25.06.2013Co je bioodpad (typ: DOC, velikost: 27.50 Kb)
krátce o této složce odpadu..
24.06.2013Zápis z 26. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 106.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
24.06.2013Zapis_z_jednani 19.6.2013 (typ: DOC, velikost: 311.50 Kb)
19.06.2013Zápis z jednání Komise životního prostředí - červen 2013 (typ: DOC, velikost: 26.50 Kb)
17.06.2013Kontrolní výbor 10.6.2013 (typ: DOC, velikost: 28.00 Kb)
17.06.2013Upozornění na vypnutí VO (typ: DOC, velikost: 22.00 Kb)
12.06.2013Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 23 (typ: DOC, velikost: 37.00 Kb)
Řešení dopravní situace před prodejnou Tesco a u autobusového nádraží, Nové parkovací plochy, Poštovní ulice - veřejná zeleň, Parkoviště u mostu v Dolení ulici
12.06.2013Zápis z jednání realizačního týmu 11.6.2013 (typ: DOC, velikost: 291.00 Kb)
11.06.2013Zápis z komise Zdravého města - květen 2013 (typ: PDF, velikost: 79.94 Kb)
Vyhodnocení ankety, 8 hodiny pro město, naplnění kritéria MA21, ETM, ...
11.06.2013Zápis č. 5/2013 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 79.94 Kb)
05.06.2013Čtvrtina dětí trpí poruchou řeči. Můžou za to i počítače a televize (typ: DOC, velikost: 89.00 Kb)
velice zajímavý článek
05.06.2013Domácí násilí - jaký má vliv na děti? (typ: DOC, velikost: 39.00 Kb)
05.06.2013Rizikové chování dětí na internetu, přístup rodičů.... (typ: DOC, velikost: 909.50 Kb)
05.06.2013Vaše dítě nechce do školy? Zjistěte, jestli je za tím písemka nebo šikana (typ: DOC, velikost: 37.50 Kb)
Snad každé dítě si stěžuje na školu, nerado tam chodí a hledá si záminky, aby mohlo zůstat doma. Rodiče by ale podobné chování neměli podceňovat, může jít i projev šikany. Zdroj: http://www.toplekar.cz/archiv-clanku/vase-ditete-nechce-do-skoly-zjistete.html, staženo dne 5.6.2013.
05.06.2013Agrese, šikana a jiné formy násilí (typ: DOC, velikost: 241.50 Kb)
05.06.2013Krádeže dětí (typ: DOC, velikost: 156.00 Kb)
05.06.2013Lež a lhaní (typ: DOC, velikost: 215.50 Kb)
....kde hledat pomoc, co s tím, když dítě lže...
05.06.2013Vysvědčení: Vysoká očekávání rodičů a obavy z trestu vedou ke strachu u dětí (typ: DOC, velikost: 266.00 Kb)
05.06.2013Rizikové chování dětí na internetu, přístup rodičů.... (typ: DOC, velikost: 909.50 Kb)
05.06.2013Mám na vás strašný vztek! (typ: DOC, velikost: 43.00 Kb)
článek: Některé děti mají ve chvíli rozvodu rodičů velký vztek, i když to nedávají přímo najevo. Není to nutně špatné. Pocit vzteku může předcházet skutečnosti, že dítě rozvod přijme a vyrovná se s ním. Podmínkou je, aby bylo pochopeno a usměrněno v rámci nutných hranic. „Jste příšerní, že jste se rozvedli!“ „Stejně vás nenávidím!“ Toho dne, kdy vám dítě vmete do tváře podobně vražedné věty, pocítíte celý rozměr jeho zuřivosti. Většinou se jedná o mladší děti, které se nechají unést a vyjádří svůj vztek vůči rodičům zcela explicitně. Starší děti mají spíše tendenci si vztek v sobě držet nebo ho projevit nepřímo. Vnímají, že situace je už natolik napjatá, že by jedině přilily olej do ohně. Používají pak nepřímé prostředky, jsou například agresivní ve škole nebo jinde.
05.06.2013Další dítě v rodině (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
článek
05.06.2013Záškoláctví (typ: DOC, velikost: 255.50 Kb)
článek
05.06.2013Zápis 03/13 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 61.50 Kb)
01.06.20132013 - Vyhodnocení anketního šetření (typ: PDF, velikost: 210.13 Kb)
27.05.2013Výsledky dotazníkového šetření: Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava v Jilemnici (indikátory ECI A.1 a A.3) (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
Druhé šetření k mezinárodním indikátorům ECI A.1 a A.3 - květen 2013
27.05.2013Tisková zpráva k výsledkům dotazníkového šetření: (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
27.05.20132013 - Prezentace města Jilemnice ke schůzce zástupců Zdravých měst konané dne 24.5.2013 (typ: PPT, velikost: 6.07 MB)
Krátký výčet činností našeho zdravého města
27.05.2013Environmentální prohlášení 2013- ověření 27.5.2013 (typ: PDF, velikost: 11.45 MB)
Dokument shrnuje informace o dopadech činností Městského úřadu Jilemnice na životní prostředí, dále shrnuje informace o zavedeném systému řízení EMAS.
23.05.2013Dny evropského dědictví v Jilemnici 2013 (typ: DOC, velikost: 1.38 MB)
22.05.2013Historické město roku 2012 má své logo (typ: JPG, velikost: 140.40 Kb)
U příležitosti historického vítězství našeho města v soutěži o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ bylo vytvořeno Mgr. Jiřím Lízlerem nové logo. Současně byl vytvořeno i razítko, jehož otisk mohou sběratelé razítek získat v informačním středisku nebo v budově Krkonošského muzea.
21.05.2013Zápis z 25. zasedání (typ: DOC, velikost: 99.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
20.05.2013Šetření spokojenosti s poskytovanými službami Městského úřadu Jilemnice (typ: DOC, velikost: 24.00 Kb)
16.05.20132013 - Kulatý stůl na téma "Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka" (typ: PDF, velikost: 156.15 Kb)
15.05.2013Pozvání na exkurzi (typ: DOCX, velikost: 678.78 Kb)
Dne 30.5.2013 je možné se jet podívat na kogenerační jednotku instalovanou v Novém Městě nad Metují
15.05.201333. zápis RT CAF 14.5.2013 (typ: DOC, velikost: 318.50 Kb)
15.05.2013Zápis z jednání realizačního týmu 14.5.2013 (typ: DOC, velikost: 291.00 Kb)
14.05.2013Článek o kogeneraci (typ: DOC, velikost: 2.04 MB)
zprávy o současném dění v prostoru plynové kotelny
13.05.2013Zapis_z_jednani 7.5.2013 (typ: DOC, velikost: 328.00 Kb)
10.05.2013Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 17.4.2013 (typ: PDF, velikost: 14.58 Kb)
07.05.2013Mapa městské památkové zóny Jilemnice (typ: JPG, velikost: 2.80 MB)
07.05.2013Grauparova mapa Jilemnice z roku 1765 (typ: JPG, velikost: 932.20 Kb)
07.05.2013Mapa městské památkové zóny Jilemnice 2 (typ: JPG, velikost: 918.27 Kb)
07.05.2013Zápis z komise Zdravého města - duben 2013 (typ: PDF, velikost: 102.15 Kb)
Vyhodnocení fóra, 8 hodin pro město, naplnění kritéria MA 21, Evropský týden mobility,...
07.05.2013Zápis č. 4/2013 z jednání komise (typ: PDF, velikost: 102.15 Kb)
07.05.2013Pozvánka ke kulatému stolu 16. května - Všesportovní areál Hraběnka (typ: PDF, velikost: 282.69 Kb)
07.05.2013Vyhláška o prohlášení městské památkové zónyJilemnice (typ: HTM, velikost: 31.83 Kb)
07.05.2013Zásady MK ČR pro Program regenerace MPR a MPZ (typ: PDF, velikost: 3.97 MB)
07.05.2013Na co je možné žádat z Programu a na co ne? (typ: DOC, velikost: 22.00 Kb)
07.05.2013Vzor plné moci k Programu regenerace MPR a MPZ (typ: DOC, velikost: 29.00 Kb)
07.05.2013Soutěž o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ 2012 - pořadí měst (typ: XLS, velikost: 20.00 Kb)
07.05.2013Soutěž o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ v ulynulých letech (typ: XLS, velikost: 18.00 Kb)
07.05.2013Realizace Programu regenerace MPZ Jilemnice v roce 2012 (typ: DOC, velikost: 39.50 Kb)
07.05.2013Revitalizace zámeckého parku 2011 - 2013 (typ: DOC, velikost: 25.50 Kb)
07.05.2013Historie a obnova jilemnického pivovaru (typ: DOC, velikost: 50.00 Kb)
07.05.2013Grauparova mapa Jilemnice 1765 - 2 (typ: JPG, velikost: 1.43 MB)
07.05.2013Jilemnice - III. vojenské mapování (typ: JPG, velikost: 217.02 Kb)
06.05.2013Kontrolní výbor 6.5.2013 (typ: DOC, velikost: 30.00 Kb)
02.05.2013Soutěž o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ - vítězství v krajském kole (typ: DOC, velikost: 35.00 Kb)
02.05.2013Soutěž o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ - nominace (typ: DOC, velikost: 26.00 Kb)
02.05.2013Historické město roku 2012 (typ: DOC, velikost: 86.00 Kb)
Historický úspěch při třetí nominaci - zkrácený článek z Českého rozhlasu + odkaz na reportáž pořízenou ve Španělském sále Pražského hradu televizí nominovaného města Příbor
02.05.2013Zápis 02/13 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 62.00 Kb)
30.04.2013Zapis_z_jednani 29.4.2013 (typ: DOC, velikost: 313.50 Kb)
29.04.2013Závěrečný účet města Jilemnice za rok 2012 (typ: DOC, velikost: 221.50 Kb)
29.04.2013Příloha k závěrečnému účtu 2012- přehled příjmů a výdajů za rok 2012 (typ: XLS, velikost: 224.50 Kb)
29.04.2013Příloha k závěrečnému účtu 2012- audiorská zpráva za rok 2012 (typ: PDF, velikost: 1.29 MB)
24.04.2013Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce Jilemnice 2012 (typ: PDF, velikost: 477.34 Kb)
24.04.2013Zápis z 24. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 79.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
23.04.2013Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 22 (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
Stížnost majitelů čp. 491, Parkoviště u pošty, Dopreavní značení křižovatky u Zvědavé uličky, Rušení niočního klidu
19.04.2013Zápis z jednání Komise životního prostředí - duben 2013 (typ: DOC, velikost: 41.50 Kb)
19.04.2013Tisková zpráva - desatero problémů Jilemnice 2013 očima dětí (typ: DOC, velikost: 677.50 Kb)
18.04.2013Zápis z dětského fóra zdravého města Jilemnice 2013 (typ: DOC, velikost: 16.65 MB)
17.04.201332. zápis RT CAF MěÚ 16. 4. 2013 (typ: DOC, velikost: 316.50 Kb)
17.04.2013Zápis z jednání realizačního týmu 16.4.2013 (typ: DOC, velikost: 317.50 Kb)
17.04.2013Výroční zpráva za rok 2012 (typ: PDF, velikost: 1006.45 Kb)
12.04.2013TZ - Jilemničtí pojmenovali desatero problémů pro rok 2013 (typ: ZIP, velikost: 1.60 MB)
12.04.20132013 - Fórum Zdravého města Jilemnice - vyhodnocení dotazníků (typ: PDF, velikost: 246.43 Kb)
12.04.2013Zápis z komise rozvoje č.4-13 ze dne 8.4.2013 (typ: DOC, velikost: 47.00 Kb)
11.04.20132013 - Zápis z akce (typ: PDF, velikost: 1.52 MB)
11.04.20132013 - Prezentace města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 6.27 MB)
11.04.20132013 - Prezentace NSZM ČR (typ: PPT, velikost: 12.21 MB)
08.04.2013Tisková zpráva (typ: DOCX, velikost: 173.38 Kb)
02.04.2013Zápis z komise Zdravého města - březen 2013 (typ: PDF, velikost: 90.39 Kb)
Příprava Fóra ZM, akce "8 hodin pro město", soutěž Jilemnice krásná a rozkvetlá, ...
02.04.2013Zápis č. 3/2013 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 90.39 Kb)
02.04.2013TZ - Jilemničtí budou hledat 10 největších problémů města (typ: PDF, velikost: 80.73 Kb)
01.04.2013Odůvodnění ÚP Mříčná (typ: PDF, velikost: 408.87 Kb)
textová část
01.04.2013Zapis_z_jednani 25.3.2013 (typ: DOC, velikost: 311.50 Kb)
29.03.2013Změna umístění trafostanice - vizualizace 1 (typ: JPG, velikost: 458.44 Kb)
Na základě připomínek při kulatém stolu došlo k prověření a umístění venkovní trafostanice k objektu kotelny.
29.03.2013Změna umístění trafostanice - vizualizace 2 (typ: JPG, velikost: 449.51 Kb)
další pohled na trafostanici, vzrostlý smrk zůstává zachován
29.03.2013Změna umístění trafostanice - vizualizace 3 (typ: JPG, velikost: 674.85 Kb)
29.03.2013Názor jednoho z občanů sídliště (typ: DOCX, velikost: 14.54 Kb)
tento názor byl zaslán stavebnímu úřadu a odboru rozvoje
27.03.2013Můj kamarád bere drogy, co mám dělat? (typ: PDF, velikost: 150.81 Kb)
27.03.2013Závislost (typ: PDF, velikost: 495.39 Kb)
27.03.2013Drogy - poznej svého nepřítele (typ: PDF, velikost: 1.72 MB)
27.03.2013Kouření, alkohol... (typ: PDF, velikost: 1.10 MB)
27.03.2013Řekni drogám NE! (typ: PDF, velikost: 341.81 Kb)
27.03.2013Řekni drogám NE! Desatero.... (typ: PDF, velikost: 997.38 Kb)
27.03.2013SPOD v případech rozvodových a rozchodových konfliktů (typ: PDF, velikost: 1.46 MB)
..."přestali jste být partnery, zůstáváte však nadále rodiči..." (Matějček, 1986)
27.03.2013videa - filmy a spoty z odkazu www.reknidrogamne.cz (typ: DOC, velikost: 25.00 Kb)
..dozvíte se, co jste možná nevěděli...
27.03.2013PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ŠKOLÁCH JILEMNICKA ve školním roce 2012/2013 (typ: DOC, velikost: 45.00 Kb)
Primárně-preventivní besedy týkající se zvýšení právního vědomí pro žáky MŠ, ŽŠ a SŠ s kurátorem pro mládež, specialistou na mládež PČR a pracovníkem vězeňské služby.
26.03.2013Zápis z VIII.jednání dětského parlamentu (školní rok 2012 - 2013) (typ: DOC, velikost: 929.50 Kb)
25.03.2013Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 21 (typ: DOC, velikost: 39.00 Kb)
Zajištění nových parkovacích ploch, Dopravní značení v ul. Roztocká a před MŠ Zámecká, Stížnost Spol. vlastníků jednotek čp. 491, Pořádání motoristické akce, Závady na místních komunikacích
25.03.2013Zápis z jednání realizačního týmu 21.3.2013 (typ: DOC, velikost: 294.50 Kb)
24.03.2013Pozvánka na 8. jednání dětského parlamentu ve školním roce 2012 -2013 (typ: DOC, velikost: 937.50 Kb)
22.03.201331. zápis RT CAF MěÚ 21. 3. 2013 (typ: DOC, velikost: 315.50 Kb)
20.03.2013Soutěž o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ (typ: DOC, velikost: 35.00 Kb)
20.03.2013Statut DPS 2013 (typ: DOC, velikost: 49.50 Kb)
20.03.2013Nominace na titul HISTORICKÉ MĚSTO ROKZ 2012 (typ: DOC, velikost: 26.00 Kb)
15.03.2013Zápis z komise rozvoje č.3-13 ze dne 11.3.2013 (typ: DOC, velikost: 46.50 Kb)
14.03.2013Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce Jilemnice 2011 (typ: PDF, velikost: 397.05 Kb)
13.03.2013Zápis z jednání Komise životního prostředí - březen 2013 (typ: DOC, velikost: 41.50 Kb)
12.03.2013Zápis z VII.jednání dětského parlamentu (školní rok 2012 -2013) (typ: DOC, velikost: 929.00 Kb)
06.03.2013Pozvánka na 7. jednání dětského parlamentu ve školním roce 2012 -2013 (typ: DOC, velikost: 937.50 Kb)
04.03.2013Investice v roce 2013 (typ: XLS, velikost: 33.00 Kb)
Tabulka předpokládaných projektů v roce 2013 + větší opravy a rekonstrukce po schválení rozpočtu
04.03.2013Zapis_z_jednani 27.2.2013 (typ: DOC, velikost: 311.00 Kb)
01.03.2013Zpravodaj města - XXXVI. ROČNÍK - ÚNOR 2013 (typ: PDF, velikost: 1.16 MB)
01.03.2013Zápis z komise Zdravého města - únor 2013 (typ: PDF, velikost: 122.64 Kb)
Fórum Zdravého města Jilemnice, grantový program na podporu činnosti subjektům pracujících s mládeží, výtvarná soutěž, ...
01.03.2013Zápis č. 2/2013 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 122.64 Kb)
01.03.2013Zápis z VI.jednání dětského parlamentu (školní rok 2012 - 2013) (typ: DOC, velikost: 932.00 Kb)
01.03.20132013 - Pozvánka Fórum Zdravého města Jilemnice (typ: JPG, velikost: 452.41 Kb)
27.02.2013Zápis z kulatého stolu ze dne 18.2.2013 (typ: PDF, velikost: 669.95 Kb)
27.02.201330. Zápis RT CAF MěÚ 26. 2. 2013 (typ: DOC, velikost: 314.50 Kb)
27.02.2013Zápis z jednání realizačního týmu 26.2.2013 (typ: DOC, velikost: 295.00 Kb)
26.02.2013Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2012 (typ: PDF, velikost: 1.49 MB)
22.02.2013Stavba mostu přes Jilemku (typ: DOC, velikost: 27.00 Kb)
V průběhu stavby (březen - červen) bude prostor stavby uzavřen, podrobnosti v oznámení
21.02.2013Zpráva o daňové kontrole (typ: PDF, velikost: 1.63 MB)
Zpráva o daňové kontrole zpracovaná Finančním úřadem v Liberci, oddělení dotací - referát IV - Semily
21.02.2013Protokol k projednání zprávy o daňové kontrole (typ: PDF, velikost: 1.06 MB)
Protokol k projednání z právy o daňové kontrole ze dne 19.2.2013
20.02.2013Prezentace z kulatého stolu (typ: PDF, velikost: 1.38 MB)
Materiál prezentováný při kulatém stolu za strany Zásobování teplem a případného investora ČEZ energo
19.02.2013Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 20 (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
Pořádání motoristické akce, Překážka na ul. Roztocká, Odstranění nefunkčním dopravníchznaček, Dopravní zn. v ul. J. Harracha, Vandalismus ve městě, Zimní údržba, Výtluky na st. silnicích
18.02.20132013 - Kulatý stůl na téma "Záměr umístění kogenerace v centrální kotelně na sídlišti Spořilov v Jilemnici" (typ: PDF, velikost: 669.95 Kb)
18.02.2013Vizualizace - Kogenerační jednotka - zákres do fotky od pana Koldy 1 (typ: JPG, velikost: 674.30 Kb)
18.02.2013Vizualizace - Kogenerační jednotka - zákres do fota 2 (typ: JPG, velikost: 674.85 Kb)
18.02.2013Vizualizace - Kogenerační jednotka - zákres do fota 3 (typ: JPG, velikost: 678.10 Kb)
18.02.2013Souboj tříd - výsledky ze dne 7.2.2013 (typ: XLS, velikost: 42.50 Kb)
výsledky ze soubojů mezi 8.-9. třídou a gymnáziem konaných ve sportovní hale
18.02.2013Souboj tříd - výsledky ze dne 6.2.2013 (typ: XLS, velikost: 53.50 Kb)
výsledky ze soubojů mezi 6.-7. třídou a gymnáziem ve sportovní hale
13.02.2013Vizualizace - Kogenerační jednotka - celkový pohled (typ: PDF, velikost: 1.94 MB)
13.02.2013Vizualizace - Kogenerační jednotka - trafo varianta 1 (typ: PDF, velikost: 3.23 MB)
13.02.2013Vizualizace - Kogenerační jednotka - trafo varianta 2 (typ: PDF, velikost: 3.32 MB)
13.02.2013Vizualizace - Kogenerační jednotka - vzduchotechnika (typ: PDF, velikost: 1.90 MB)
11.02.2013Územní plán Benecko (typ: ZIP, velikost: 23.10 MB)
Územní plán Benecko , účinný od 29. 12. 2012
08.02.2013Zápis z 22. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 69.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
08.02.2013Kogenerační jednotka - situace (typ: PDF, velikost: 1.00 MB)
Celková situace stavby (varianty)
08.02.2013Kogenerační jednotka - situace bez sítí (typ: PDF, velikost: 312.19 Kb)
Celková situace bez sítí
08.02.2013Zápis z komise rozvoje č.2-13 ze dne 4.2.2013 (typ: DOC, velikost: 54.00 Kb)
06.02.2013Výzva 1. kola k podání žádosti o příspěvek Ministerstva kultury ČR v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - 2013 (typ: DOC, velikost: 33.00 Kb)
06.02.2013žádost ORP 2013 - plátce DPH (typ: DOC, velikost: 124.00 Kb)
06.02.2013žádost ORP 2013 - neplátce DPH (typ: DOC, velikost: 123.50 Kb)
06.02.2013ORP - čestné prohlášení o dofinancování akce obnovy KP (typ: DOC, velikost: 27.00 Kb)
06.02.2013ORP - prohlášení a žádost o výplatu příspěvku (typ: DOC, velikost: 27.00 Kb)
06.02.2013ORP Jilemnice - kvóty programu 2013 (typ: XLS, velikost: 71.50 Kb)
06.02.2013Zásady programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP (typ: DOC, velikost: 82.50 Kb)
06.02.2013ORP - plná moc (typ: DOC, velikost: 28.50 Kb)
05.02.2013Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2012, návrh rozpočtu na rok 2013 (typ: XLS, velikost: 308.00 Kb)
01.02.2013Zpravodaj města - XXXVI. ROČNÍK - LEDEN 2013 (typ: PDF, velikost: 809.38 Kb)
31.01.2013Zápis 01/13finančního výboru (typ: DOC, velikost: 56.00 Kb)
30.01.2013Kogenerační jednotka - kulatý stůl (typ: PDF, velikost: 436.92 Kb)
Oznámení o konání kulatého stolu dne 18.2.2013 (pondělí) od 16:00 hodin v sále SD Jilm
30.01.2013SOUBOJ TŘÍD (typ: DOC, velikost: 930.50 Kb)
Propozice k již druhému ročníku souboje tříd
30.01.2013SOUBOJ TŘÍD (typ: XLS, velikost: 56.50 Kb)
Rozpis jednotlivých zápasů
28.01.2013Zápis z komise Zdravého města - leden 2013 (typ: PDF, velikost: 92.24 Kb)
Kogenerační jednotka na sídlišti, Senior Point, ...
28.01.2013Kogenerační jednotka - pohledy varianta A (typ: PDF, velikost: 66.96 Kb)
28.01.2013ZÁMĚR INSTALACE KOGENERAČNÍ JEDNOTKY V JILEMNICI (typ: DOC, velikost: 43.00 Kb)
V rámci lepší informovanosti občanů zveřejňuje město Jilemnice informace o záměru kogenerační jednotky, tento dokument obsahuje obecné povídání, odkaz na energetický plán města Jilemnice, obecné údaje a odkaz, kde najít další data a dokumenty.....
28.01.2013Kogenerační jednotka - textová část k architektonickému řešení (typ: PDF, velikost: 84.67 Kb)
textová část
28.01.2013Kogenerační jednotka - pohledy - varianta B (typ: PDF, velikost: 197.40 Kb)
28.01.2013Kogenerační jednotka - technická perspektiva (typ: PDF, velikost: 276.75 Kb)
28.01.2013Rozptylová studie (typ: PDF, velikost: 2.41 MB)
zákonem požadovaný dokument zpracovaný certifikovanou osobou
28.01.2013Kogenerační jednotka - závazné stanovisko Krajského úřadu v Liberci (typ: PDF, velikost: 907.25 Kb)
závazné stanovisko na poli ochrany ovzduší
28.01.2013Zapis_z_jednani 23.1.2013 (typ: DOC, velikost: 309.50 Kb)
24.01.2013Zápis č. 1/2013 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 92.24 Kb)
23.01.2013Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 19 (typ: DOC, velikost: 37.50 Kb)
Dopravní značení v ul. Roztocká, Parkování před ZŠ Zámecká, Výjezd z ul. Na Vrších, Informativní tabule, Zimní sraz turistů
23.01.201329. zápis RT CAF MěÚ 22. 1. 2013 (typ: DOC, velikost: 314.50 Kb)
23.01.2013Zápis z jednání realizačního týmu 22.1.2013 (typ: DOC, velikost: 294.50 Kb)
21.01.2013Zápis z jednání Komise životního prostředí - leden 2013 (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
11.01.2013Zápis z komise rozvoje č.1-13 ze dne 7.1.2013 (typ: DOC, velikost: 48.00 Kb)
09.01.2013Zápis z IV.jednání dětského parlamentu (školní rok 2012 -2013) (typ: DOC, velikost: 927.50 Kb)
09.01.2013Zápis z 21. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 152.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
07.01.2013Odůvodnění ÚP Mříčná (typ: PDF, velikost: 67.57 MB)
koordinační výkres
07.01.2013Akční plán města Jilemnice na období 2012 - 2014 (typ: XLS, velikost: 67.00 Kb)
02.01.2013OOP ÚP Mříčná (typ: PDF, velikost: 254.63 Kb)
OOP kterým se vydává ÚP Mříčná
02.01.2013Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 60.50 Kb)
Aktuální jednací řád ZM
02.01.2013Zpravodaj města - XXXV. ROČNÍK - PROSINEC 2012 (typ: PDF, velikost: 1.58 MB)
02.01.2013OOP ÚP Jablonec nad Jizerou (typ: PDF, velikost: 86.73 Kb)
Opatření obecné povahy kterým se vydává ÚP Jablonec nad Jizerou
02.01.2013OOP ÚP Poniklá (typ: PDF, velikost: 179.20 Kb)
OOP kterým se vydává ÚP Poniklá
02.01.2013OOP Změna č. 1 ÚP Poniklá (typ: PDF, velikost: 102.34 Kb)
OOP kterým se vydává změna č. 1 ÚP Poniklá
02.01.2013OOP ÚP Jestřabí (typ: ZIP, velikost: 1.08 MB)
OOP, kterým se vydává ÚP Jestřabí v Krkonoších
02.01.2013OOP ÚP Bukovina u Čisté (typ: PDF, velikost: 271.34 Kb)
OOP, kterým se vydává ÚP Bukovina u Čisté
02.01.2013OOP ÚP Rokytnice nad Jizerou - dodatek (typ: ZIP, velikost: 1.08 MB)
OOP, kterým se vydává dodatek ÚP Rokytnice nad Jizerou
02.01.2013OOP Paseky (typ: PDF, velikost: 87.95 Kb)
OOP, kterým se vydává ÚP Paseky nad Jizerou
01.01.2013Územní plán Mříčná (typ: ZIP, velikost: 40.69 MB)
Text a o výkresová část ÚP Mříčná
01.01.2013Odůvodnění UP Mříčná (typ: PDF, velikost: 78.60 MB)
výkres širších vztahů
01.01.2013Odůvodnění UP Mříčná (typ: PDF, velikost: 1.22 MB)
zábor ZPF - výkres
21.12.2012Zápis z III.jednání dětského parlamentu (školní rok 2012 -2013) (typ: DOC, velikost: 931.00 Kb)
18.12.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - prosinec 2012 (typ: DOC, velikost: 39.00 Kb)
17.12.201224. zápis z jednání na úrovni řídících praovníků a politiků 11.12.2012 (typ: DOC, velikost: 244.00 Kb)
17.12.2012Zápis z komise rozvoje č.11-12 ze dne 10.12.2012 (typ: DOC, velikost: 46.50 Kb)
17.12.2012Zapis_z_jednani 12.12.2012 (typ: DOC, velikost: 308.00 Kb)
13.12.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 18 (typ: DOC, velikost: 35.50 Kb)
Kontrola realizace návrhovaných dopravních opatření, poděkování členům komise, činnost komise v r. 2013
12.12.201228. zápis RT CAF MěÚ 11.12.2012 (typ: DOC, velikost: 314.50 Kb)
12.12.2012Zápis z jednání realizačního týmu 11.12.2012 (typ: DOC, velikost: 293.00 Kb)
07.12.2012Zápis 08/12 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 56.50 Kb)
06.12.2012Vyhláška 1/2012 (typ: DOC, velikost: 64.00 Kb)
o místních poplatcích
06.12.2012Pozvánka na 3. jednání dětského parlamentu ve školním roce 2012 -2013 (typ: DOC, velikost: 938.00 Kb)
03.12.2012Zápis z 20. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 168.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
03.12.2012Zápis z komise Zdravého města - listopad 2012 (typ: ZIP, velikost: 4.07 MB)
Hodnotící zpráva za rok 2012, roční plán zlepšování pro rok 2013, projekt Hraběnka, prostor nádrže Na Kozinci ...
03.12.2012Zápis č. 8/2012 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: ZIP, velikost: 4.07 MB)
03.12.2012Zpravodaj města - XXXV. ROČNÍK - LISTOPAD 2012 (typ: PDF, velikost: 1.60 MB)
28.11.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - listopad 2012 (typ: DOC, velikost: 39.50 Kb)
27.11.2012Zápis z II.jednání dětského parlamentu (školní rok 2012 -2013) (typ: DOC, velikost: 934.00 Kb)
27.11.201223.zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 20.11.2012 (typ: DOC, velikost: 243.00 Kb)
23.11.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 17 (typ: DOC, velikost: 37.00 Kb)
Informace z pochůzky ze dne 24.10.2012, Parkoviště u pošty, parkování aut Policie ČR před poštou, odstranění starých značek, černá skládka, údržba zeleně
22.11.201227. zápis RT CAF MěÚ 20.11.2012 (typ: DOC, velikost: 312.50 Kb)
21.11.2012Zápis z jednání realizačního týmu 20.11.2012 (typ: DOC, velikost: 294.50 Kb)
19.11.2012Zapis_z_jednani 15.11.2012 (typ: DOC, velikost: 310.00 Kb)
13.11.2012Jednání RT 30.10.2012 (typ: JPG, velikost: 672.45 Kb)
12.11.2012Zápis z komise rozvoje č.10-12 ze dne 5.11.2012 (typ: DOC, velikost: 50.00 Kb)
09.11.2012Zápis 07/12 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 53.50 Kb)
07.11.201222. zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 30.10.2012 (typ: DOC, velikost: 246.00 Kb)
05.11.2012Statistika rychlosti a počtu vozidel (typ: PDF, velikost: 86.10 Kb)
Jilemnice, září 2012
05.11.2012Statistika rychlosti a počtu vozidel (typ: PDF, velikost: 85.63 Kb)
Jilemnice, říjen 2012
01.11.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 16 (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
Ukončení členství v komisi, dopravní značení, černá skládka, kontrolní prohlídka města
01.11.2012Zpravodaj města - XXXV. ROČNÍK - ŘÍJEN 2012 (typ: PDF, velikost: 1.09 MB)
01.11.2012Projekt Zelené Krkonoše jde do finále (typ: PDF, velikost: 852.86 Kb)
Článek zveřejněný ve Zpravodaji města Jilemnice - listopad 2012
31.10.2012Kontrolní výbor 29.10.2012 (typ: DOC, velikost: 42.50 Kb)
31.10.2012Zápis z I. jednání dětského parlamentu (školní rok 2012 -2013) (typ: DOC, velikost: 932.50 Kb)
31.10.2012Tisková zpráva z jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 2.07 MB)
Dětský parlament má svého starostu
31.10.201226. zápis RT CAF MěÚ 30.10.2012 (typ: DOC, velikost: 317.00 Kb)
31.10.2012Zápis z jednání realizačního týmu 30.10.2012 (typ: DOC, velikost: 298.00 Kb)
29.10.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - říjen 2012 (typ: DOC, velikost: 42.00 Kb)
25.10.2012Zápis č. 7/2012 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 118.65 Kb)
25.10.2012Zápis z komise Zdravého města - říjen 2012 (typ: PDF, velikost: 118.65 Kb)
Prostor provizorního parkoviště u nábytku, kontrola sekání, seriál ZM...
23.10.2012Zápis z 19. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 101.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
22.10.2012TZ - Město Jilemnice vydalo brožuru k novému turistickému produktu "Přírodní terénní hra" (typ: ZIP, velikost: 4.64 MB)
19.10.2012Sokolský park obnovili díky projektu Zelené Krkonoše (typ: PDF, velikost: 694.00 Kb)
Článek převzatý z Krkonošského deníku ze dne 19.10.2012
18.10.2012TZ - slavnostní otevření sokolského parku v Jilemnici (typ: ZIP, velikost: 3.86 MB)
15.10.2012Zápis z komise rozvoje č.9-12 ze dne 8.10.2012 (typ: DOC, velikost: 47.00 Kb)
10.10.2012Prezenční vzdělávání - Konflikty v řízení (typ: ZIP, velikost: 1.95 MB)
04.10.2012Pozvánka na slavnostní otevření sokolského parku (typ: PDF, velikost: 419.31 Kb)
04.10.2012Zápis 06/12 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 51.50 Kb)
01.10.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 15 (typ: DOC, velikost: 37.50 Kb)
Petice občanů z ul. Žižkova, Metyšova ulice, Oprava dopravního značení, Koncepce dopravy v okolí prodejny Tesco, černá skládka
01.10.2012Zpravodaj města - XXXV. ROČNÍK - ZÁŘÍ 2012 (typ: PDF, velikost: 1.11 MB)
01.10.2012V Kowarech otevřeli městský park (typ: PDF, velikost: 550.70 Kb)
Článek zveřejněný ve Zpravodaji města Jilemnice - říjen 2012
26.09.2012Prezenční vzdělávání - Emoční inteligence 25.9.2012 (typ: ZIP, velikost: 1.80 MB)
25.09.2012TZ - Soutěž Jilemnice krásná a rozkvetlá 2012 - vyhodnocení soutěže (typ: PDF, velikost: 1.89 MB)
25.09.2012Výsledky soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá 2012 (typ: PDF, velikost: 5.74 MB)
24.09.2012Zapis_z_jednani 19.9.2012 (typ: DOC, velikost: 308.00 Kb)
21.09.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - září 2012 (typ: DOC, velikost: 42.00 Kb)
21.09.2012Prezenční vzdělávání - Zdravý životní styl 18.9.2012 (typ: ZIP, velikost: 1.82 MB)
19.09.2012Zápis z 18. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 138.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
18.09.2012Fotografie: úprava okolí kolem kostela sv. Vavřince - 18.9.2012 (typ: PDF, velikost: 6.65 MB)
18.09.20122012 - Kulatý stůl na téma "Dopravní situace ve městě, zajištění parkovacích ploch, bezpečnost občanů a majetku" (typ: PDF, velikost: 113.00 Kb)
17.09.2012Zápis z komise rozvoje č.8-12 ze dne 11.9.2012 (typ: DOC, velikost: 46.00 Kb)
14.09.201221. zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 11.9.2012 (typ: DOC, velikost: 246.00 Kb)
14.09.2012Zápis z jednání realizačního týmu 11.9.2012 (typ: 2012, velikost: 292.50 Kb)
12.09.20122012 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou (typ: PDF, velikost: 236.41 Kb)
12.09.201225. zápis RT CAF MěÚ 11. 9. 2012 (typ: DOC, velikost: 314.00 Kb)
11.09.2012První park v Zelených Krkonoších (typ: PDF, velikost: 448.25 Kb)
Článek převzatý z webových stránek Krkonošského deníku ze dne 11.9.2012
07.09.2012MP informuje (typ: PDF, velikost: 25.17 Kb)
07.09.201220.zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 28.8.2012 (typ: DOC, velikost: 248.50 Kb)
07.09.2012Zápis z komise Zdravého města - září 2012 (typ: PDF, velikost: 801.57 Kb)
Kampaň Evropský týden mobility, 72 hodin pro náš kraj, opatření ke zkvalitnění čistoty města ...
07.09.2012Zápis č. 6/2012 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 801.57 Kb)
04.09.2012Pozvánka ke kulatému stolu: 18. září - dopravní situace ve městě, zajištění parkovacích ploch, bezpečnost občanů a majetku (typ: PDF, velikost: 336.13 Kb)
01.09.20122012 - Evropský týden mobility - plakát (typ: JPG, velikost: 5.33 MB)
31.08.2012Zápis z jednání realizačního týmu 28. 8. 2012 (typ: 2012, velikost: 291.00 Kb)
30.08.2012Zápis 05/12 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 57.50 Kb)
29.08.2012Zámecký park - 29.8.2012 (typ: PDF, velikost: 5.99 MB)
29.08.2012Alej Zámecká - křížek - 29.8.2012 (typ: PDF, velikost: 5.26 MB)
29.08.201224. zápis z jednání RT CAF MěÚ 28. 8. 2012 (typ: DOC, velikost: 311.50 Kb)
13.08.2012Sokolský park - 13.8.2012 (typ: PDF, velikost: 6.39 MB)
13.08.2012Zámecký park - 13.8.2012 (typ: PDF, velikost: 4.76 MB)
10.08.2012Zápis z komise rozvoje č.7-12 ze dne 6.8.2012 (typ: DOC, velikost: 54.50 Kb)
03.08.2012Zapis z 23. jednani 31.7.2012 (typ: DOC, velikost: 307.50 Kb)
01.08.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - červen 2012 (typ: DOC, velikost: 37.00 Kb)
01.08.2012Zpravodaj města - XXXV. ROČNÍK - ČERVENEC/SRPEN 2012 (typ: PDF, velikost: 928.12 Kb)
30.07.2012Usnesení Kolegia NKÚ ze dne 18.10.2011 (typ: PDF, velikost: 2.92 MB)
Usnesení Kolegia NKÚ proti odvolání města Jilemnice podaného dne 11.7.2011
27.07.201219.zápis z jednání na úrovni řídích pracovníků a politiků 17.7.2012 (typ: DOC, velikost: 249.00 Kb)
27.07.2012Odvolání proti rozhodnutí o námitkách ze dne 11.7.2011 (typ: PDF, velikost: 1.73 MB)
Odvolání proti rozhodnutí o námitkách vydané NKÚ dne 27.6.2011
26.07.2012Sokolský park - 26.7.2012 (typ: PDF, velikost: 4.99 MB)
26.07.2012Zámecký park - 26.7.2012 (typ: PDF, velikost: 5.20 MB)
26.07.2012Rozhodnutí o námitkách ze dne 27.6.2011 (typ: PDF, velikost: 3.79 MB)
Rozhodnutí o námitkách vydané NKÚ
26.07.2012Zpráva o auditu operací č. PAS/11/2011 ze dne 8.6.2011 (typ: PDF, velikost: 6.28 MB)
Audit provedený Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
25.07.2012Námitka proti kontrolnímu protokolu č. 10/23 ze dne 17.6.2011 (typ: PDF, velikost: 745.25 Kb)
25.07.2012Oznámení o výsledku administrativní kontroly ze dne 23.3.2011 (typ: PDF, velikost: 1009.10 Kb)
Výsledek administrativní kontroly - šetření podezření na nesrovnalost spočívající v porušení rozpočtové kázně provedené dne 9.3.2011
24.07.2012Kontrolní protokol č. 10/23 (typ: PDF, velikost: 391.48 Kb)
Kontrola provedená Nejvyšším kontrolním úřadem v období 8.3.2011 - 25.5.2011.
24.07.2012Protokol z fyzické kontroly ze dne 25.3.2010 (typ: PDF, velikost: 1.14 MB)
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě
23.07.2012Zápis s komise dopravu a veřejného pořádku č. 14 (typ: DOC, velikost: 33.00 Kb)
Připomínky Autoklubu Krakonoš Jilemnice k dopravnímu značení, křižovatka ul. Jar. Havlíčka a Žižkova - clonící zeleň, parkování nákladních vozodel na území města
23.07.2012Zpráva z ověření realizace IP CZ0066 na místě (typ: PDF, velikost: 777.40 Kb)
Ověření projektu proběhlo 25.6.2009 společností Ernst & Young s. r. o.
20.07.2012Zápis z jednání realizačního týmu 17.7.2012 (typ: 2012, velikost: 292.00 Kb)
18.07.201223. zápis z jednání RT CAF MěÚ 17.7.2012 (typ: DOC, velikost: 285.00 Kb)
16.07.2012Zápis z kulatého stolu "Aleje a podmínky pro novou výsadbu" (typ: PDF, velikost: 266.00 Kb)
16.07.2012EMAS úspěšně ověřen! (typ: PDF, velikost: 286.58 Kb)
Článek z prázdninového čísla měsíčníku Jilemnice - zpravodaj města
16.07.2012Politika životního prostředí města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 348.63 Kb)
Zveřejnění politiky životního prostředí města na informační příloze prázdninového měsíčníku Jilemnice - zpravodaj města
13.07.2012Environmentální prohlášení 2012 - ověření 23.5.2012 (typ: PDF, velikost: 1.49 MB)
Environmentální prohlášení shrnuje informace o dopadech činností Městského úřadu Jilemnice na životní prostředí, dále shrnuje informace o zavedeném systému řízení EMAS.
13.07.2012Osvědčení o registraci EMAS platné do 13.7.2015 (typ: PDF, velikost: 912.92 Kb)
09.07.201218.zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 26.6.2012 (typ: DOC, velikost: 255.00 Kb)
03.07.2012Zápis z komise rozvoje č.6-12 ze dne 25.6.2012 (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
01.07.2012Zpravodaj města - XXXV. ROČNÍK - ČERVEN 2012 (typ: PDF, velikost: 1.42 MB)
29.06.2012Zápis z jednání realizačního týmu 26. 6. 2012 (typ: DOC, velikost: 293.50 Kb)
29.06.2012Dokumentace: Návrat jilmů do Jilemnice (typ: PDF, velikost: 6.55 MB)
Zpracoval Michal kuřík
29.06.201222. zápis z jednání RT CAF MěÚ 26.6.2012 (typ: DOC, velikost: 308.50 Kb)
29.06.2012Zapis z 22. jednani 27.6.2012 (typ: DOC, velikost: 307.00 Kb)
28.06.20122012 - Kulatý stůl na téma "Aleje a podmínky pro novou výsadbu" (typ: PDF, velikost: 266.00 Kb)
28.06.2012Fotografie: Kulatý stůl 28.6.2012 - Aleje a podmínky pro novou výsadbu (typ: PDF, velikost: 1.46 MB)
28.06.2012Zápis č. 5/2012 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: ZIP, velikost: 1.02 MB)
28.06.2012Zápis z komise Zdravého města - červen 2012 (typ: ZIP, velikost: 1.02 MB)
Důvodová zpráva, etický kodex úředníků, ...
28.06.2012Zpráva o kvalitě života v Jilemnice (typ: PDF, velikost: 3.03 MB)
Rukověť občanům k informacím o životním prostředí a kvalitě života města Jilemnice. Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné město Jilemnice a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.
27.06.2012Výsledky dotazníkového šetření: Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava v Jilemnici (indikátory ECI A.1 a A.3) (typ: PDF, velikost: 1.99 MB)
Výsledky dotazníkového šetření k mezinárodním indikátorům ECI A.1 a A.3 - duben 2011.
26.06.201218. jednání RT 26.6.2012 (typ: JPG, velikost: 2.08 MB)
25.06.2012Zápis ze 17. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 95.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
18.06.2012Zápis z 11. jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 563.50 Kb)
15.06.2012Vzdělávání 15.6.2012 - Tábor u Lomnice/Pop. (typ: ZIP, velikost: 1.96 MB)
14.06.2012Plán zdraví a kvality života Jilemnice 2012 (typ: PDF, velikost: 712.53 Kb)
Verze po připomínkách z Fóra Zdravého města (12.4.2012)
14.06.2012Vzdělávání 14.6.2012 - Tábor u Lomnice/Pop. (typ: ZIP, velikost: 2.58 MB)
13.06.201217.zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 29.5.2012 (typ: DOC, velikost: 259.00 Kb)
08.06.2012Zápis 04/12 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 50.00 Kb)
07.06.2012Sokolský park - 7.6.2012 (typ: PDF, velikost: 1.49 MB)
07.06.2012Zámecký park - 7.6.2012 (typ: PDF, velikost: 696.38 Kb)
07.06.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 13 (typ: DOC, velikost: 42.00 Kb)
Dopravní situace u prodejny Tesco, u autobusového nádraží a v ul. Jana Buchara, Metyšova ulice, Vyhrazené stání v ul. Dolení - žádost, Vyhrazené stání na parkovišti v ul. Dolení, Komunikace Kopeček, Zrušení přechodo pro chodce v ul. Krkonošská, Zajištění kulturních aj. akcí, Kontrola dětských hřišť, Veřejná zeleň
01.06.2012Vyhlášení IV. ročníku soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá (typ: PDF, velikost: 272.58 Kb)
01.06.2012TZ - Soutěž Jilemnice krásná a rozkvetlá - zahájení (typ: PDF, velikost: 91.57 Kb)
01.06.2012TZ - Soutěž Jilemnice krásná a rozkvetlá 2012 - zahájení (typ: PDF, velikost: 91.57 Kb)
01.06.2012Plakát soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá 2012 (typ: PDF, velikost: 272.58 Kb)
01.06.2012Zpravodaj města - XXXV. ROČNÍK - KVĚTEN 2012 (typ: PDF, velikost: 1.05 MB)
01.06.2012Zapis z 21. jednani 30.5.2012 (typ: DOC, velikost: 322.50 Kb)
01.06.20122012 - Vyhodnocení anketního šetření (typ: PDF, velikost: 202.41 Kb)
31.05.2012Zápis z jednání realizačního týmu 29. 5. 2012 (typ: DOC, velikost: 293.50 Kb)
31.05.201221. zápis z jednání RT CAF MěÚ 29.5.2012 (typ: DOC, velikost: 307.00 Kb)
29.05.20122012 - Kulatý stůl na téma "Provádění zimní a letní údržby v Jilemnici" (typ: PDF, velikost: 202.06 Kb)
29.05.2012Kontrolní výbor 28.5.2012 (typ: DOC, velikost: 28.50 Kb)
25.05.2012Výsadba v zámeckém parku (typ: PDF, velikost: 6.57 MB)
23.05.2012Zápis z 16. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 142.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
23.05.2012Výsledky dětské ankety (typ: DOC, velikost: 621.00 Kb)
21.05.2012Výsledky ankety k projektu ZELENÉ KRKONOŠE (typ: PDF, velikost: 367.73 Kb)
18.05.2012Zápis z komise rozvoje č.5-12 ze dne 14.5.2012 (typ: DOC, velikost: 45.50 Kb)
17.05.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - květen 2012 (typ: DOC, velikost: 41.50 Kb)
17.05.2012Zápis z komise dopravy a veřejnoho pořádku č. 12 (typ: DOC, velikost: 42.50 Kb)
Doporučení radě města - umísťování nového a úprava stávajícího dopravního značení, doprava v ul. Jana Buchara, DZ Spořilov, oprava výtluků vozovek, rušení nočního klidu, problematika bezdomovců, veředjná zeleň - úklid
16.05.2012Vzdělávání 16.5.2012 - Žernov (typ: ZIP, velikost: 1.19 MB)
15.05.2012Vzdělávání 15.5.2012 - Žernov (typ: ZIP, velikost: 1.17 MB)
14.05.2012Zápis č. 4/2012 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 90.56 Kb)
14.05.2012Zápis z komise Zdravého města - květen 2012 (typ: PDF, velikost: 90.56 Kb)
Vyhodnocení Fóra Zdravého města, Evropský týden mobility, soutěž Jilemnice krásná a rozkvetlá...
11.05.2012Prořezávka v zámeckém parku (typ: PDF, velikost: 6.27 MB)
08.05.2012Zápis 03/12 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 57.00 Kb)
02.05.2012Sokolský park - 2.5.2012 (typ: PDF, velikost: 3.08 MB)
01.05.2012Zpravodaj města - XXXV. ROČNÍK - DUBEN 2012 (typ: PDF, velikost: 945.73 Kb)
30.04.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - duben 2012 (typ: DOC, velikost: 38.50 Kb)
27.04.2012Zapis z 20. jednani 24.4.2012 (typ: DOC, velikost: 305.50 Kb)
27.04.2012Jednání CAF týmu MMN 24.4.2012 (typ: JPG, velikost: 1011.62 Kb)
27.04.2012Jednání CAF týmu MMN 24.4.2012 (typ: JPG, velikost: 1003.21 Kb)
26.04.2012Závěrečný účet města Jilemnice za rok 2011 (typ: DOC, velikost: 157.00 Kb)
26.04.2012Příloha k závěrečnému účtu 2011- přehled příjmů a výdajů za rok 2011 (typ: XLS, velikost: 158.00 Kb)
26.04.2012Kontrolní výbor 6.2.2012 (typ: DOC, velikost: 24.00 Kb)
26.04.2012Kontrolní výbor 2.4.2012 (typ: DOC, velikost: 30.50 Kb)
26.04.2012Kontrolní výbor 28.11.2011 (typ: DOC, velikost: 23.00 Kb)
26.04.2012Příloha k závěrečnému účtu 2011- audiorská zpráva za rok 2011 (typ: DOC, velikost: 110.50 Kb)
24.04.2012Krkonošský deník 24.4.2012 - Dominantu parku volí i veřejnost (typ: PDF, velikost: 451.35 Kb)
Článek převzatý z Krkonošského deníku, publikováno v úterý 24. dubna 2012
23.04.2012Zápis z dětského fóra zdravého města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 56.08 MB)
20.04.201216.zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 17.4.2012 (typ: DOC, velikost: 265.00 Kb)
19.04.2012Článek dětské fórum (typ: DOC, velikost: 37.50 Kb)
Jak dětské fórum viděl mluvčí dětského parlamentu
19.04.201220. zápis z jednání RT CAF MěÚ 17.4.2012 (typ: DOC, velikost: 308.00 Kb)
19.04.2012Tisková zpráva - desatero problémů Jilemnice 2012 očima dětí (typ: PDF, velikost: 107.39 Kb)
18.04.2012Zápis z jednání realizačního týmu 17. 4. 2012 (typ: DOC, velikost: 293.50 Kb)
18.04.2012Zápis z 10.jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 507.00 Kb)
18.04.2012Dotazník dětských 10 P (typ: DOC, velikost: 1.36 MB)
Možnost zaškrtnutí dvou problémů + dopsání dalšího, vyplněný soubor lze zaslat na e-mail:snorbert@mesto.jilemnice.cz v termínu do 30.4.2012
18.04.2012Tisková zpráva - Fórum Zdravého města Jilemnice 2012 (typ: PDF, velikost: 107.39 Kb)
17.04.2012Zápis z fóra Zdravého města 12.4.2012 (typ: PDF, velikost: 877.43 Kb)
Průběh akce, problémy definované u jednotlivých stolů, konečné pořadí problémů...
16.04.20122012 - Fórum Zdravého města - vyhodnocení dotazníků (typ: PDF, velikost: 319.17 Kb)
12.04.2012Fórum Zdravého města 2012 - prezentace koordinátora (typ: PPS, velikost: 2.60 MB)
12.04.20122012 - Zápis z akce (typ: PDF, velikost: 877.43 Kb)
12.04.20122012 - Prezentace města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 3.33 MB)
11.04.2012Zápis z 15. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 160.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
10.04.2012První lyže přivezl do Krkonoš hrabě Harrach (typ: PDF, velikost: 927.73 Kb)
Článek deník PRÁVO ze dne 6.4. 2012
10.04.2012Zápis z komise rozvoje č.4-12 ze dne 2.4.2012 (typ: DOC, velikost: 44.50 Kb)
02.04.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - březen 2012 (typ: DOC, velikost: 40.50 Kb)
02.04.2012Zpravodaj města - XXXV. ROČNÍK - BŘEZEN 2012 (typ: PDF, velikost: 1.05 MB)
30.03.2012Kácení kolem kostela sv. Vavřince (typ: PDF, velikost: 5.77 MB)
29.03.2012Zápis z komise Zdravého města - březen 2012 (typ: DOC, velikost: 96.00 Kb)
Fórum Zdravého města, soutěž Jilemnice krásná a rozkvetlá...
29.03.2012Zápis č. 3/2012 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: DOC, velikost: 96.00 Kb)
28.03.2012Sokolský park - 28.3.2012 (typ: PDF, velikost: 2.57 MB)
26.03.2012Instalace velkoplošného panelu v sokolském parku (typ: PDF, velikost: 2.59 MB)
26.03.2012Kácení v zámeckém parku (typ: PDF, velikost: 2.82 MB)
26.03.2012Kácení v areálu MMN (typ: PDF, velikost: 1.60 MB)
26.03.2012Kácení alej Zámecká - křížek (typ: PDF, velikost: 5.06 MB)
26.03.2012Zápis 02/12 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 64.50 Kb)
23.03.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 11 (typ: DOC, velikost: 44.50 Kb)
Řešení dopravní situace v ul. Jana Bucura, před prodejnou Tesco, ul. Jar. Havlíčka, kolem autobusového nádraží, přechod pto chodce v ul Pošepného, Reakce na připomínky občanů, Veřejný pořádek
23.03.201215.zápis na úrovni řídících pracovníků a politiků 20.3.2012 (typ: DOC, velikost: 265.00 Kb)
23.03.2012Zapis z 19. jednani 21.3.2012 (typ: DOC, velikost: 307.00 Kb)
23.03.2012Jednání CAF týmu MMN 21.3.2012 (typ: JPG, velikost: 997.04 Kb)
23.03.2012Jednání CAF týmu MMN 21.3.2012 (typ: JPG, velikost: 998.50 Kb)
22.03.2012Velkoplošný informační panel v zámeckém parku (typ: PDF, velikost: 917.13 Kb)
21.03.2012Zápis z jednání realizačního týmu 20.3.2012 (typ: DOC, velikost: 290.50 Kb)
20.03.201219. zápis z jednání RT CAF MěÚ 20.3.2012 (typ: DOC, velikost: 308.50 Kb)
19.03.2012SEA - fotopříloha 1 (typ: ZIP, velikost: 26.93 MB)
19.03.2012SEA - fotopříloha 2 (typ: ZIP, velikost: 26.12 MB)
19.03.2012SEA - fotopříloha 3 (typ: ZIP, velikost: 17.23 MB)
19.03.2012SEA - fotopříloha 4 (typ: ZIP, velikost: 19.96 MB)
19.03.2012SEA - fotopříloha 5 (typ: ZIP, velikost: 26.19 MB)
19.03.2012SEA - fotopříloha 6 (typ: ZIP, velikost: 24.86 MB)
19.03.2012SEA - fotopříloha 7 (typ: ZIP, velikost: 27.52 MB)
19.03.2012SEA - fotopříloha 8 (typ: ZIP, velikost: 17.02 MB)
19.03.2012SEA - fotopříloha 9 (typ: ZIP, velikost: 7.69 MB)
19.03.2012SEA - fotopříloha 10 (typ: ZIP, velikost: 12.39 MB)
19.03.2012Zámecký park (typ: PDF, velikost: 3.63 MB)
19.03.2012Alej zámecká - křížek (typ: PDF, velikost: 5.80 MB)
19.03.2012Areál MMN (typ: PDF, velikost: 2.17 MB)
15.03.2012Kampaň Libereckého kraje "Uber plyn!" (typ: PDF, velikost: 243.41 Kb)
12.03.2012Zápis z 9. jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 35.00 Kb)
09.03.2012Zápis z komise rozvoje č.3-12 ze dne 5.3.2012 (typ: DOC, velikost: 45.50 Kb)
08.03.2012Zápis z 14. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 183.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
02.03.2012Zpravodaj města - XXXV. ROČNÍK - ÚNOR 2012 (typ: PDF, velikost: 1.01 MB)
01.03.20122012 - Pozvánka Fórum Zdravého města Jilemnice (typ: JPG, velikost: 458.30 Kb)
01.03.2012Revitalizace zeleně letos začínají (typ: PDF, velikost: 700.70 Kb)
Zpravodaj březen 2012
01.03.2012Zápis z komise Zdravého města - únor 2012 (typ: DOC, velikost: 97.00 Kb)
Fórum Zdravého města, materiály ze SZÚ, výtvarná soutěž, kulaté stoly v r. 2012...
01.03.2012Zápis č. 2/2012 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: DOC, velikost: 97.00 Kb)
28.02.201214.zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 23.2.2012 (typ: DOC, velikost: 265.00 Kb)
27.02.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2012 (typ: DOC, velikost: 58.50 Kb)
24.02.2012Důvodová zpráva - únor 2012 (typ: PDF, velikost: 109.35 Kb)
24.02.2012Zápis z 18.jednani 22.2.2012 (typ: DOC, velikost: 308.00 Kb)
24.02.2012Zápis z jednání realizačního týmu 23.2.2012 (typ: DOC, velikost: 288.50 Kb)
23.02.2012Politika životního prostředí města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 80.20 Kb)
Závazek města jilemnice ve vztahu k životnímu prostředí.
23.02.201218. zápis z jednání RT CAF MěÚ 23.2.2012 (typ: DOC, velikost: 301.00 Kb)
23.02.2012Pozvánka na dětské fórum (typ: DOC, velikost: 233.00 Kb)
21.02.2012Vzdělávání 21.2.2012 (typ: ZIP, velikost: 9.61 MB)
20.02.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 10 (typ: DOC, velikost: 43.00 Kb)
křižovatka ul. K Vodojemu - ul. Na Výsluní, doprava v ul. Jana Buchara + petice občanů, stání vozidel před prodejnou v ul. Roztocká, parkovací plochy ul. Tkalcovská, doprava na Tyršově náměstí, hodnocení ziimní údržby, kontrola heren
20.02.2012Vzdělávání 20.2.2012 (typ: ZIP, velikost: 9.63 MB)
18.02.201213. zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 31.1.2012 (typ: DOC, velikost: 268.00 Kb)
10.02.2012Zápis z komise rozvoje č.2-12 ze dne 6.2.2012 (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
06.02.2012Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2011, návrh rozpočtu na rok 2012 (typ: XLS, velikost: 288.50 Kb)
06.02.2012Zápis z pracovní schůzky k 9. jednání DP (typ: DOC, velikost: 36.50 Kb)
03.02.2012Současný stav, inventarizace dřevin - zámecký park (typ: PDF, velikost: 551.09 Kb)
Autor: Ing. Gabriela Čížková, Ing. Arch. Jitka Hofmeisterová
03.02.2012Pěstební opatření a kácení (typ: PDF, velikost: 767.85 Kb)
Autor: Ing. Gabriela Čížková, Ing. Arch. Jitka Hofmeisterová
03.02.2012Zahradně architektonický návrh - zámecký park (typ: PDF, velikost: 2.95 MB)
Autor: Ing. Gabriela Čížková, Ing. Arch. Jitka Hofmeisterová
03.02.2012Osazovací plán - zámecký park (typ: PDF, velikost: 641.76 Kb)
Autor: Ing. Gabriela Čížková, Ing. Arch. Jitka Hofmeisterová
02.02.2012Vzdělávání a poradenství - výběrové řízení (typ: PDF, velikost: 2.77 MB)
Rada města na svém zasedání dne 1. 2. 2012 schválila zadání 1. části veřejné zakázky Vzdělávání a poradenství na dodávku odborných služeb souvisejících s naplněním klíčové aktivity č. 1 – Systémové vzdělávání zaměstnanců v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností. Předmětem výzvy zajištění prezenčních vzdělávacích kurzů pro úředníky a členy městské policie.
02.02.2012Výchozí stav - areál MMN (typ: PDF, velikost: 535.95 Kb)
Autor: Ing. Jitka Novotná, DiS.
02.02.2012Zahradně architektonický návrh - areál MMN (typ: PDF, velikost: 1.78 MB)
Autor: Ing. Jitka Novotná, DiS.
01.02.2012Zpravodaj města - XXXV. ROČNÍK - LEDEN 2012 (typ: PDF, velikost: 1.06 MB)
01.02.2012Zahradně architektonický návrh - alej Zámecká - křížek (typ: PDF, velikost: 862.65 Kb)
Autor: Ing. Jitka Novotná, DiS.
01.02.2012Výchozí stav - alej Zámecká - křížek (typ: PDF, velikost: 355.09 Kb)
Autor: Ing. Jitka Novotná, DiS.
01.02.2012Zápis z jednání realizačního týmu 31. 1. 2012 (typ: DOC, velikost: 287.50 Kb)
31.01.2012Prezentace: EMAS - představení zpracovaných materiálů (typ: PPS, velikost: 720.00 Kb)
31.01.201217. zápis z jednání RT CAF MěÚ 31.1.2012 (typ: DOC, velikost: 348.50 Kb)
30.01.2012Zápis z 13. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 58.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
30.01.2012Zapis ze 17. jednani 25.1.2012 (typ: DOC, velikost: 304.50 Kb)
27.01.2012Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2011 (typ: PDF, velikost: 2.91 MB)
27.01.2012Zápis 01/12 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 60.50 Kb)
25.01.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - leden 2012 (typ: DOC, velikost: 55.50 Kb)
25.01.2012Zápis z komise Zdravého města - leden 2012 (typ: DOC, velikost: 101.00 Kb)
25.01.2012Zápis č. 1/2012 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: DOC, velikost: 101.00 Kb)
20.01.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádkz č. 9 (typ: DOC, velikost: 37.50 Kb)
parkování před prodejnou v ul. Roztocká, křižovatka ul. K Vodojem a ul. Na Výsluní, Tyršovo náměstí, ul. Metyšova, řešení dopravy a parkovacích poch před prodejnou Tesco, úprava provozu u autobusového nádraží, zimní údržba chodníku ul. Krkonošská
18.01.2012Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012 (typ: PDF, velikost: 848.63 Kb)
12.01.2012Zápis z komise rozvoje č.1-12 ze dne 9.1.2012 (typ: DOC, velikost: 46.50 Kb)
11.01.2012TZ z 8. jednání DP (typ: DOC, velikost: 20.50 Kb)
Zpráva ze schůze DP od dětského mluvčího
10.01.2012Zápis z 8.jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 33.00 Kb)
10.01.2012Zápis z 8. jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 33.00 Kb)
06.01.201212. zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 6.12.2011 (typ: DOC, velikost: 287.00 Kb)
06.01.2012Inventarizace a návrh pěstebních opatření - sokolský park (typ: PDF, velikost: 614.10 Kb)
Autor: Ing. Gabriela Čížková
06.01.2012Zahradně architektonický návrh - sokolský park (typ: PDF, velikost: 506.14 Kb)
Autor: Ing. Gabriela Čížková
06.01.2012Návrh kácení dřevin v sokolském parku (typ: PDF, velikost: 578.43 Kb)
Autor: Ing. Gabriela Čížková
06.01.2012Osazovací plán sokolského parku (typ: PDF, velikost: 721.92 Kb)
Autor: Ing. Gabriela Čížková
06.01.2012Architektonicko - stavební část, celková situace (typ: PDF, velikost: 446.47 Kb)
Autor: Ing. Arch. Jitka Hofmeisterová
01.01.2012O projektu Zelené Krkonoše - Zpravodaj města - leden 2012 (typ: PDF, velikost: 632.08 Kb)
01.01.2012Logo projektu Zelené Krkonoše - autor město Kowary (typ: JPG, velikost: 491.08 Kb)
28.12.2011Zapis z 16. jednani 21.12.2011 (typ: DOC, velikost: 305.50 Kb)
23.12.2011Zpravodaj města - XXXIV. ROČNÍK - PROSINEC 2011 (typ: PDF, velikost: 1.22 MB)
22.12.2011Jednání CAF týmu MMN 21.12.2011 (typ: JPG, velikost: 1015.41 Kb)
22.12.2011Jednání CAF týmu MMN 21.12.2011 (typ: JPG, velikost: 1.00 MB)
21.12.2011Zápis z komise rozvoje č.8-11 ze dne 12.12.2011 (typ: DOC, velikost: 48.50 Kb)
20.12.2011Zápis ze 7. jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
19.12.2011Zápis z jednání Komise životního prostředí - prosinec 2011 (typ: DOC, velikost: 53.50 Kb)
19.12.2011Zápis z 12. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 142.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
19.12.2011TZ - zahájení projektu a ukončení výběrových řízení (typ: DOC, velikost: 565.00 Kb)
16.12.2011Pozvánka na 7.jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 464.00 Kb)
16.12.2011Zpravodaj města - XXXIV. ROČNÍK - LISTOPAD 2011 (typ: PDF, velikost: 1.27 MB)
16.12.2011Zápis z jednání realizačního týmu 15. 12. 2011 (typ: DOC, velikost: 286.50 Kb)
15.12.2011Zápis č. 8/2011 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: PDF, velikost: 444.53 Kb)
15.12.2011Zápis z komise Zdravého města - prosinec 2011 (typ: PDF, velikost: 444.53 Kb)
Termín konání fóra 2012, hodnotící zpráva projektu Jilemnice - zdravé město...
12.12.2011ÚP Jestřabí v Krkonoších (typ: ZIP, velikost: 49.04 MB)
Dokumentace vydaného Územního plánu Jestřabí v Krkonoších
09.12.2011Plán zimní údržby města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 109.50 Kb)
Vše podstatné o zimní údržbě pro zimní období na léta 2010 - 2015 (odpovědnost, okruhy, podmínky)
09.12.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 8 (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
Údržba chodníku v ul. Krkonošská, parkování před prodejnou v ul. Roztocká, zanačení přechodů pro chodce, parkování zájezdových autobusů, zpomalovací prahy, DZ Tyršova náměstí,úklid dětských hřišť, zajištění provozu WC na autobusovém nádraží
07.12.2011VYCHÁZÍ NOVÁ KNIHA: JILEMNICKO-DROBNÉ KULTURNÍ PAMÁTKY (typ: DOC, velikost: 1.76 MB)
07.12.201116. zápis z jednání RT CAF MěÚ 6.12.2011 (typ: DOC, velikost: 313.00 Kb)
02.12.2011Zápis z 15. jednání 30.11.2011 (typ: DOC, velikost: 306.00 Kb)
01.12.20112011 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou (typ: PDF, velikost: 606.73 Kb)
01.12.2011Zápis 06/11 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 51.50 Kb)
30.11.2011Zápis z 11. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 109.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
30.11.2011Zápis z jednání realizačního týmu 29.11. 2011 (typ: DOC, velikost: 285.50 Kb)
23.11.2011Členové implementační skupiny (typ: DOC, velikost: 22.00 Kb)
seznam členů implementační skupiny jmenovaných starostou města v říjnu 2011 (pro dané volební období)
23.11.2011Zápis ze vstupního jednání implementační skupiny (typ: DOC, velikost: 253.00 Kb)
23.11.2011Návrh vyhodnocení akčního plánu 2008 -2011 (typ: XLS, velikost: 57.50 Kb)
Pracovní materiál v tabulkové podobě
23.11.2011Zápis z 6.jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 30.50 Kb)
23.11.2011TZ z 5.jednání DP (typ: DOC, velikost: 10.50 Kb)
Zpráva ze schůze DP od dětského mluvčího
18.11.2011Zápis z komise rozvoje č.7-11 ze dne 14.11.2011 (typ: DOC, velikost: 42.00 Kb)
16.11.2011Pozvánka na řádné VI.jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 464.00 Kb)
14.11.2011Zápis z jednání Komise životního prostředí - listopad 2011 (typ: DOC, velikost: 51.00 Kb)
14.11.2011Zápis č. 10 - pracovní jednání k projektu (typ: DOC, velikost: 82.00 Kb)
14.11.2011Zápis - vyhodnocení modulu 4 - Řešíme společně otázku bioodpadu (typ: DOC, velikost: 130.50 Kb)
11.11.2011Vyhodnocení modulu 4 - 10. listopadu 2011 (typ: JPG, velikost: 1.91 MB)
11.11.2011Vyhodnocení modulu 4 - 10. listopadu 2011 (typ: JPG, velikost: 2.01 MB)
11.11.2011Vyhodnocení modulu 4 - 10. listopadu 2011 (typ: JPG, velikost: 2.05 MB)
10.11.2011Zápis ze schůzky k 6. jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 28.50 Kb)
10.11.2011TZ ze 4. jednání DP (typ: DOC, velikost: 21.00 Kb)
Zpráva ze schůze DP od dětského mluvčího
09.11.201111. zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 1.11.2011 (typ: DOC, velikost: 292.00 Kb)
07.11.2011Kompostování v domácím prostředí (typ: DOC, velikost: 872.00 Kb)
07.11.2011Problematika kompostování v praxi (typ: DOC, velikost: 163.00 Kb)
04.11.2011Zpravodaj města - XXXIV. ROČNÍK - ŘÍJEN 2011 (typ: PDF, velikost: 4.03 MB)
02.11.201115. zápis z jednání RT CAF MěÚ 1.11.2011 (typ: DOC, velikost: 312.00 Kb)
31.10.2011Pozvánka na odborný seminář zaměřený na revitalizaci panelových a bytových domů (typ: PDF, velikost: 432.55 Kb)
15 účastníků semináře získává šanci vyhrát hodnotné ceny!
31.10.2011Pozvánka na VI.jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 464.00 Kb)
31.10.2011Zápis z komise Zdravého města - říjen 2011 (typ: DOC, velikost: 127.50 Kb)
Ekologická stopa města, příprava fóra ZM, seriál ZM...
31.10.2011Zápis č. 7/2011 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: DOC, velikost: 127.50 Kb)
28.10.2011Generace překračují hranice - setkání juniorů (typ: DOC, velikost: 210.00 Kb)
28.10.2011Zápis ze 14. jednání 26.10.2011 (typ: DOC, velikost: 304.50 Kb)
27.10.2011Generace - junioři 1 (typ: JPG, velikost: 742.83 Kb)
27.10.2011Generace - junioři 2 (typ: JPG, velikost: 1.64 MB)
27.10.2011Generace - junioři 3 (typ: JPG, velikost: 957.62 Kb)
27.10.2011Generace - junioři 4 (typ: JPG, velikost: 587.06 Kb)
27.10.2011Generace - junioři 5 (typ: JPG, velikost: 1.56 MB)
27.10.2011Generace - junioři 6 (typ: JPG, velikost: 1.56 MB)
27.10.2011Generace - junioři 7 (typ: JPG, velikost: 315.40 Kb)
27.10.2011Generace - junioři 8 (typ: JPG, velikost: 1.55 MB)
27.10.2011Generace - junioři 9 (typ: JPG, velikost: 466.92 Kb)
27.10.2011Generace - junioři 10 (typ: JPG, velikost: 245.10 Kb)
27.10.2011Generace - junioři 11 (typ: JPG, velikost: 1.94 MB)
27.10.2011Generace - junioři 12 (typ: JPG, velikost: 210.57 Kb)
27.10.2011Generace - junioři 13 (typ: JPG, velikost: 1.54 MB)
26.10.2011Zápis z komise rozvoje č.6-11 ze dne 17.10.2011 (typ: DOC, velikost: 50.50 Kb)
24.10.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádkuč. 7/2011 (typ: DOC, velikost: 30.50 Kb)
Parkování před prodejnou v ul. Roztocká, parkování před poštou, zklidnění dopravy - přejezdové prahy, veřejné osvětlení, kontrola heren
19.10.2011Zápis z jednání Komise životního prostředí - říjen 2011 (typ: DOC, velikost: 57.50 Kb)
18.10.2011Zápis z 5. jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 30.00 Kb)
17.10.2011Zápis z 10. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 131.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
17.10.2011Zpravodaj města - XXXIV. ROČNÍK - ZÁŘÍ 2011 (typ: PDF, velikost: 4.00 MB)
17.10.2011Zápis č. 9 - pracovní jednání k projektu (typ: DOC, velikost: 82.00 Kb)
14.10.2011Zápis z jednání Komise životního prostředí - září 2011 (typ: DOC, velikost: 57.50 Kb)
06.10.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 6/2011 (typ: DOC, velikost: 30.50 Kb)
Přechody pro chodce, dopravní značení, VO, příprava vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti
06.10.2011Zápis z jednání realizačního týmu 5. 10. 2011 (typ: DOC, velikost: 317.50 Kb)
05.10.2011Jednání RT 4.10.2011 (typ: JPG, velikost: 225.47 Kb)
05.10.2011Zápis ze 4. jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
04.10.201114. zápis z jednání RT CAF MěÚ 4.10.2011 (typ: DOC, velikost: 315.00 Kb)
04.10.201110. zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 4.10.2011 (typ: DOC, velikost: 288.00 Kb)
30.09.2011Zápis z 13. jednání 27.9.2011 (typ: DOC, velikost: 304.50 Kb)
30.09.2011Zápis 05/11 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 53.00 Kb)
27.09.2011Zápis z pracovní schůzky k 4. jednání parlamentu (typ: DOC, velikost: 26.00 Kb)
27.09.2011Zápis ze schůzky (typ: DOC, velikost: 26.00 Kb)
Zápis z jednání po prázdninách
27.09.2011Zápis z komise Zdravého města - září 2011 (typ: DOC, velikost: 186.50 Kb)
Vyhodnocení kampaně ETM, propagační materiály Zdravého města, úprava pravidel květinové soutěže...
27.09.2011Zápis č. 6/2011 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: DOC, velikost: 186.50 Kb)
26.09.2011Výsledky soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá 2011 (typ: PDF, velikost: 4.04 MB)
22.09.2011Vyhodnocení III. ročníku soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá (typ: DOC, velikost: 2.68 MB)
22.09.2011TZ - Soutěž Jilemnice krásná a rozkvetlá - vyhodnocení (typ: DOC, velikost: 612.00 Kb)
22.09.2011Výsledky soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá - TZ (typ: DOC, velikost: 612.00 Kb)
22.09.2011Vyhodnocení soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá 2011 (typ: JPG, velikost: 2.53 MB)
22.09.2011Vyhodnocení soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá 2011 (typ: JPG, velikost: 2.38 MB)
22.09.2011Vyhodnocení soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá 2011 (typ: JPG, velikost: 2.32 MB)
22.09.2011Generace - senioři 1 (typ: JPG, velikost: 1.90 MB)
22.09.2011Generace - senioři 2 (typ: JPG, velikost: 1.78 MB)
22.09.2011Generace - senioři 3 (typ: JPG, velikost: 1.91 MB)
22.09.2011Generace - senioři 4 (typ: JPG, velikost: 1.99 MB)
22.09.2011Generace - senioři 5 (typ: JPG, velikost: 2.08 MB)
22.09.2011Generace - senioři 6 (typ: JPG, velikost: 2.35 MB)
22.09.2011Generace - senioři 7 (typ: JPG, velikost: 1.94 MB)
22.09.2011Generace - senioři 8 (typ: JPG, velikost: 2.12 MB)
22.09.2011Generace - senioři 9 (typ: JPG, velikost: 3.10 MB)
22.09.2011Generace - senioři 10 (typ: JPG, velikost: 2.34 MB)
22.09.2011Generace - senioři 11 (typ: JPG, velikost: 3.07 MB)
22.09.2011Generace - senioři 12 (typ: JPG, velikost: 2.19 MB)
21.09.2011Sokolský park - 21.9.2011 (typ: PDF, velikost: 1.98 MB)
16.09.2011Setkání seniorů v Jilemnici (typ: DOC, velikost: 210.50 Kb)
16.09.20119.zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 14.9.2011 (typ: DOC, velikost: 288.00 Kb)
16.09.2011Workshop + jednání realizačního týmu 14.9.2011 (typ: ZIP, velikost: 643.27 Kb)
12.09.2011Zápis z 9. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 170.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
09.09.2011Zápis z komise rozvoje č.5-11 ze dne 29.8.2011 (typ: DOC, velikost: 41.50 Kb)
08.09.2011Zápis č. 8 - pracovní jednání k projektu (typ: DOC, velikost: 81.50 Kb)
01.09.2011Odpadový systém na úřadě (typ: PDF, velikost: 588.03 Kb)
Článek ze zářijového čísla měsíčníku Jilemnice - zpravodaj města
01.09.2011ÚP Poniklá (typ: ZIP, velikost: 68.79 MB)
Dokumentace vydaného Územního plánu Poniklá - právní stav po změně č. 1
01.09.20112011 - Evropský týden mobility - plakát (typ: PDF, velikost: 403.24 Kb)
31.08.2011Jednání RT 30.8.2011 (typ: JPG, velikost: 238.07 Kb)
30.08.20118. zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 30.8.2011 (typ: DOC, velikost: 289.50 Kb)
30.08.201113. zápis z jednání RT CAF MěÚ 30.8.2011 (typ: DOC, velikost: 308.00 Kb)
29.08.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 5/2011 (typ: DOC, velikost: 30.50 Kb)
Přechod v ul. Roztocká, Parkování v ul. Branská, označení přechodů pro chodce na kruhovém objezdu u pošty, likvidace autovraků, vyjádření k ponětům z komise, příprava vyhlášky
29.08.2011Zápis 04/11 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 58.50 Kb)
26.08.2011Zápis z 12. jednání 24.8.2011 (typ: DOC, velikost: 304.50 Kb)
11.08.2011Zpravodaj města - XXXIV. ROČNÍK - ČERVENEC/SRPEN 2011 (typ: PDF, velikost: 2.06 MB)
11.08.2011Zápis č. 7 - pracovní jednání k projektu (typ: DOC, velikost: 79.50 Kb)
10.08.2011Zápis z komise rozvoje č.4-11 ze dne 1.8.2011 (typ: DOC, velikost: 36.50 Kb)
08.08.2011Zápis č. 5/2011 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: DOC, velikost: 120.00 Kb)
08.08.2011Zápis z komise Zdravého města - srpen 2011 (typ: DOC, velikost: 120.00 Kb)
Informace občanům, Evropský týden mobility, Jilemnice krásná a rozkvetlá, kalendář akcí ve Zpravodaji...
01.08.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 4/2011 (typ: DOC, velikost: 853.50 Kb)
Sídliště Spořilov, úprava provozu v lokalitě u nemocnice, nové dopravní značení v ul. Budovatelská, Jar. Havlíčka (Tesco) a Tyršovo náměstí, rušení nočního klidu, dotaz na tajemníka MěÚ
25.07.2011Zápis z jednání Komise životního prostředí - červenec 2011 (typ: DOC, velikost: 49.00 Kb)
25.07.2011Zápis z 11. jednání 21.7.2011 (typ: DOC, velikost: 308.00 Kb)
22.07.2011Jednání RT 20.7.2011 (typ: JPG, velikost: 176.78 Kb)
20.07.2011Územní plán Bukobina u Čisté (typ: ZIP, velikost: 49.02 MB)
Dokumentace vydaného Územního plánu Bukovina u Čisté
20.07.20117. zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 20.7.2011 (typ: DOC, velikost: 287.50 Kb)
20.07.2011Zápis č. 6 - pracovní jednání k projektu (typ: DOC, velikost: 78.00 Kb)
08.07.2011Tržnice řemesel Jilemnice (Autor: Jiří Dvořák, časopis Krkonoše 5/2011) (typ: PDF, velikost: 903.42 Kb)
08.07.2011Zápis z komise rozvoje č.3-11 ze dne 27.6.2011 (typ: DOC, velikost: 33.00 Kb)
04.07.2011III. ročník soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá (typ: DOC, velikost: 87.00 Kb)
01.07.2011TZ - Soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu (typ: DOC, velikost: 87.00 Kb)
01.07.2011TZ - Soutěž Jilemnice krásná a rozkvetlá - zahájení (typ: DOC, velikost: 87.00 Kb)
30.06.2011Zpravodaj města - XXXIV. ROČNÍK - ČERVEN 2011 (typ: PDF, velikost: 1.63 MB)
30.06.2011Odpadový systém na úřadě - rozmístění nádob (typ: DOC, velikost: 753.00 Kb)
30.06.2011Zápis 03/11 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 50.00 Kb)
29.06.2011Zápis z 8. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 141.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
28.06.201112. zápis z jednání RT CAF MěÚ 28.6.2011 (typ: DOC, velikost: 308.00 Kb)
28.06.20116. zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politků 28.6.2011 (typ: DOC, velikost: 286.50 Kb)
27.06.2011Zápis z 10. jednání 22.6.2011 MMN I. (typ: DOC, velikost: 282.50 Kb)
27.06.2011Zápis z 10. jednání 23.6.2011 MMN II. (typ: DOC, velikost: 282.50 Kb)
24.06.2011Jilemnice úspěšná v třídění odpadů! (typ: DOC, velikost: 1.82 MB)
23.06.2011Plakát soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá 2011 (typ: JPG, velikost: 2.49 MB)
22.06.2011Zápis z jednání Komise životního prostředí - červen 2011 (typ: DOC, velikost: 52.00 Kb)
22.06.2011Zápis č. 5 - pracovní jednání k projektu (typ: DOC, velikost: 76.00 Kb)
22.06.2011Zápis z 3. jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 26.50 Kb)
21.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/2011 (typ: DOC, velikost: 388.50 Kb)
Sídliště Spořilov, parkování u pošty, Tyršovo náměstí, kamiony na Kozinci, ul. Na Vrších a U Potoka
13.06.2011Zápis č. 4/2011 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: DOC, velikost: 244.50 Kb)
13.06.2011Zápis z komise Zdravého města - červen 2011 (typ: DOC, velikost: 244.50 Kb)
Evropský týden mobility, personální složení komise ...
10.06.2011Zápis z komise rozvoje č.2-11 ze dne 6.6.2011 (typ: DOC, velikost: 37.50 Kb)
08.06.2011Plán zdraví a kvality života Jilemnice 2011 (typ: DOC, velikost: 180.50 Kb)
Verze po připomínkách z Fóra Zdravého města (7. 4. 2011)
08.06.2011Rozhovor s dětským starostou - Jakubem Boukalem (typ: DOC, velikost: 32.00 Kb)
03.06.2011Zápis z jednání Komise životního prostředí - květen 2011 (typ: DOC, velikost: 56.00 Kb)
02.06.2011Stanovy dětského parlamentu Jilemnice (typ: DOC, velikost: 35.50 Kb)
01.06.2011Vzdělanost a kvalita úředníků v Jilemnici (typ: DOC, velikost: 250.50 Kb)
01.06.2011Zkvalitňujeme řízení městského úřadu a nemocnice v Jilemnici (typ: DOC, velikost: 261.50 Kb)
01.06.2011Zpravodaj města - XXXIV. ROČNÍK - KVĚTEN 2011 (typ: PDF, velikost: 1.98 MB)
01.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/2011 (typ: DOC, velikost: 6.32 MB)
Doporučení RM, návrh úpravy provozu u prodejny Tesco, sídliště Spořilov aj., průjezd areálem bývalého pivovaru, veřejné osvětlení, vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
01.06.20112011 - Vyhodnocení anketního šetření (typ: PDF, velikost: 150.07 Kb)
31.05.2011Kontrolní výbor 30.5. 2011 (typ: DOC, velikost: 24.50 Kb)
30.05.2011Vyhlášení III. ročníku soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá (typ: JPG, velikost: 2.49 MB)
30.05.2011Zápis z 2.jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 26.50 Kb)
29.05.2011Zpravodaj města - XXXIV. ROČNÍK - DUBEN 2011 (typ: PDF, velikost: 1.39 MB)
28.05.2011Zpravodaj města - XXXIV. ROČNÍK - BŘEZEN 2011 (typ: PDF, velikost: 2.13 MB)
25.05.2011Kontrolní výbor 16.5.2011 (typ: DOC, velikost: 24.00 Kb)
25.05.2011Generace překračují hranice - zpráva o zahájení projektu (typ: DOC, velikost: 199.00 Kb)
24.05.2011Prezentace: EMAS - zavádění na Městském úřadě v Jilemnici (typ: PPS, velikost: 681.50 Kb)
24.05.2011Zapis z 9. jednani z 18. 5. 2011 (typ: DOC, velikost: 281.50 Kb)
19.05.2011Zápis z 1. jednání dětského parlamentu (typ: DOC, velikost: 26.00 Kb)
18.05.2011Typická architektura Krkonoš a Jizerských hor (typ: DOC, velikost: 154.00 Kb)
Inspirační příručka pro stavebníky a projektanty
18.05.2011Zhodnocení využití finančních prostředků v péči o kulturní památky na Jilemnicku (typ: DOC, velikost: 169.50 Kb)
absolventská práce
18.05.20115. zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 17. 5. 2011 (typ: DOC, velikost: 292.50 Kb)
18.05.201111. zápis z jednání RT CAF MěÚ 17. 5. 2011 (typ: DOC, velikost: 316.00 Kb)
17.05.2011Přednáška o kompostování pro PO 16.5.2011 (typ: JPG, velikost: 2.12 MB)
17.05.2011Přednáška o kompostování pro PO 16.5.2011 (typ: JPG, velikost: 2.41 MB)
16.05.2011Zápis ze 7. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 115.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
13.05.2011Zápis z akce "Řešíme otázku bioodpadu" (typ: DOC, velikost: 130.00 Kb)
13.05.2011Přednáška o kompostování 12.5.2011 (typ: JPG, velikost: 2.54 MB)
13.05.2011Přednáška o kompostování 12.5.2011 (typ: JPG, velikost: 2.68 MB)
13.05.2011Přednáška o kompostování 12.5.2011 (typ: JPG, velikost: 2.68 MB)
13.05.2011Přednáška o kompostování 12.5.2011 (typ: JPG, velikost: 2.65 MB)
09.05.2011Zápis z komise rozvoje č.1-11 ze dne 18.4.2011 (typ: DOC, velikost: 41.00 Kb)
04.05.2011Zápis č. 3/2011 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: DOC, velikost: 173.00 Kb)
04.05.2011Zápis z komise Zdravého města - květen 2011 (typ: DOC, velikost: 173.00 Kb)
Personální složení komise, vyhodnocení Fóra ZM, příprava soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá ...
03.05.2011Workshop pro odbor živnostenský (typ: JPG, velikost: 1.01 MB)
03.05.2011Worskhop pro odbor sociálních věcí (typ: JPG, velikost: 1.03 MB)
03.05.2011Workshop pro odbor majetku a vnitřních věcí (typ: JPG, velikost: 1.02 MB)
02.05.2011Komunitní plán sociálních služeb regionu Jilemnicko (typ: DOC, velikost: 1.32 MB)
02.05.2011Desatero problémů Jilemnice - už víme jaké jsou, souhlasíte s nimi? (typ: DOC, velikost: 32.00 Kb)
28.04.2011Zápis 02/11 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 55.50 Kb)
27.04.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 1/2011 (typ: DOC, velikost: 30.00 Kb)
Doporučení RM, parkovací místa pro autobusy, parkování u prodejny Tesco, na sídlišti Spořilov, v ul. Rozocká. Přechody pro chodce
26.04.2011Výsledky dotazníkového šetření: Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava v Jilemnici (typ: PDF, velikost: 1.99 MB)
26.04.2011Zapis z 8. jednani 20.4.2011 (typ: DOC, velikost: 281.00 Kb)
20.04.2011Den Země 19.4.2011 - sázení jilmu horského (typ: JPG, velikost: 2.50 MB)
20.04.2011Den Země 19.4.2011 (typ: JPG, velikost: 3.06 MB)
20.04.2011Den Země 19.4.2011 (typ: JPG, velikost: 1.95 MB)
20.04.2011Den Země 19.4.2011 (typ: JPG, velikost: 3.78 MB)
20.04.2011Den Země 19.4.2011 (typ: JPG, velikost: 4.15 MB)
20.04.2011Den Země 19.4.2011 (typ: JPG, velikost: 2.55 MB)
19.04.201110. zápis z jednání RT CAF MěÚ 19.4. 2011 (typ: DOC, velikost: 298.50 Kb)
19.04.201110. jednání CAF týmu MěÚ 19.4.2011 (typ: JPG, velikost: 2.47 MB)
18.04.2011Návrh závěrečného účtu města Jilemnice za rok 2010 (typ: DOC, velikost: 168.50 Kb)
18.04.2011Příloha k závěrečnému účtu 2010- přehled příjmů a výdajů za rok 2010 (typ: XLS, velikost: 132.00 Kb)
18.04.2011Příloha k závěrečnému účtu 2010- audiorská zpráva za rok 2010 (typ: DOC, velikost: 119.00 Kb)
15.04.2011Vstupní strategický workshop pro vedoucí odborů (typ: JPG, velikost: 1.95 MB)
13.04.2011Zápis ze 6. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 123.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
13.04.2011Pozvánka na oslavu Dne Země (typ: PDF, velikost: 215.63 Kb)
13.04.2011Výroční zpráva za rok 2011 (typ: DOC, velikost: 2.48 MB)
12.04.2011Komunitní plán sociálních služeb regionu Jilemnicko 2011 (typ: DOC, velikost: 1.32 MB)
12.04.20114. zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 11. 4. 2011 (typ: DOC, velikost: 292.00 Kb)
12.04.2011Výroční zpráva za rok 2010 (typ: DOC, velikost: 878.00 Kb)
11.04.2011Kultura a ekonomika jsou úzce propojeny (typ: PDF, velikost: 891.20 Kb)
rozhovor s ministrem kultur, MUDr. Jiřím Besserem, převzatý z časopisu Veřejná správa
11.04.2011Zápis z fóra Zdravého města 7.4.2011 (typ: DOC, velikost: 213.00 Kb)
Průběh akce, problémy definované u jednotlivých stolů, konečné pořadí problémů...
11.04.2011Fórum Zdravého města - prezentace koordinátora (typ: PPS, velikost: 1.94 MB)
11.04.2011Výsledky sledování indikátorů udržitelného rozvoje - autor Mgr. Josef Novák (typ: PDF, velikost: 607.51 Kb)
11.04.20112011 - Fórum Zdravého města Jilemnice - vyhodnocení dotazníků (typ: DOC, velikost: 107.50 Kb)
11.04.2011Hodnotící dotazníky Fórum Zdravého města 7. 4. 2011 - výsledky (typ: DOC, velikost: 107.50 Kb)
08.04.20119. jednání CAF týmu MěÚ 5.4.2011 (typ: JPG, velikost: 494.82 Kb)
08.04.2011TZ - Jilemnická radnice tvořila s občany desatero problémů města (typ: DOC, velikost: 250.50 Kb)
08.04.2011TZ - Jilemnická radnice tvořila s občany desatero problémů města (typ: DOC, velikost: 250.50 Kb)
07.04.20119. zápis z jednání RT CAF MěÚ 5.4.2011 (typ: DOC, velikost: 295.00 Kb)
07.04.20112011 - Zápis z akce (typ: PDF, velikost: 402.83 Kb)
07.04.20112011 - Prezentace města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 3.01 MB)
06.04.2011Obecně závazná vyhláška města Jilemnice o místních poplatcích č.1/2011 (typ: DOC, velikost: 179.50 Kb)
06.04.2011Příloha k obecně závazné vyhlášce města Jilemnice o místních poplatcích č.1/2011 (typ: XLS, velikost: 32.50 Kb)
01.04.20113. zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 31.3.2011 (typ: DOC, velikost: 291.50 Kb)
28.03.2011Zápis ze 7. jednani 23.3.2011 (typ: DOC, velikost: 304.00 Kb)
22.03.2011Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením (typ: DOC, velikost: 1.19 MB)
18.03.2011Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky za rok 2010 (typ: PDF, velikost: 388.34 Kb)
18.03.2011Pozvánka: Fórum Zdravého města - desatero problémů 2011 (typ: JPG, velikost: 2.25 MB)
14.03.2011Zpravodaj města - XXXIV. ROČNÍK - ÚNOR 2011 (typ: PDF, velikost: 986.89 Kb)
14.03.2011Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením (typ: DOC, velikost: 1.05 MB)
14.03.2011Zápis č. 2/2011 z jednání komise Zdravého města a MA21 (typ: DOC, velikost: 98.50 Kb)
14.03.2011Zápis z komise Zdravého města a MA21 - březen 2011 (typ: DOC, velikost: 98.50 Kb)
Stanovisko komise k nařízení města č. 3/2011, příprava fóra ZM...
13.03.2011Zápis z jednání pracovní skupiny Rodiny s dětmi a mládež (typ: DOC, velikost: 1.11 MB)
13.03.2011Komunitní plán sociálních služeb regionu Jilemnicko (typ: DOC, velikost: 1.32 MB)
ZM Jilemnice přijalo na svém zasedání dne 23.2.2011 nový Komunitní plán regionu Jilemnicko.
13.03.2011Zápis 01/11 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 49.00 Kb)
11.03.2011Zpravodaj města - XXXIV. ROČNÍK - LEDEN 2011 (typ: PDF, velikost: 1.03 MB)
03.03.20112. zápis z jednání na úrovni řídících pracovníků a politiků 28.2.2011 (typ: DOC, velikost: 294.00 Kb)
02.03.20112. schůzka na úrovni řídících pracovníků a politiků 28.2.2011 (typ: JPG, velikost: 1.32 MB)
2. schůzka na úrovni řídících pracovníků a politiků 28.2.2011
02.03.2011Dotazníkové šetření: Spokojenost občanů s místním společenstvím - Jilemnice 2011 (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
02.03.2011Zápis z 5. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 172.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
02.03.20118. zápis z jednání RT CAF MěÚ 1.3.2011 (typ: DOC, velikost: 294.00 Kb)
01.03.20112011 - Pozvánka Fórum Zdravého města Jilemnice (typ: JPG, velikost: 2.25 MB)
01.03.20118. jednání CAF týmu MěÚ 1.3.2011 (typ: JPG, velikost: 1.39 MB)
8. jednání CAF týmu MěÚ 1.3.2011
01.03.20118. jednání CAF týmu MěÚ 1.3.2011 (typ: JPG, velikost: 1.39 MB)
8. jednání CAF týmu MěÚ 1.3.2011
01.03.20118. jednání CAF týmu MěÚ 1.3.2011 (typ: JPG, velikost: 1.38 MB)
8. jednání CAF týmu MěÚ 1.3.2011
28.02.2011Příloha vyhlášky 1/2011 (typ: XLS, velikost: 30.50 Kb)
příloha č. 1 k vyhlášce 1/2011 o místních poplatcích
28.02.20112. schůzka na úrovni řídících pracovníků a politiků 28.2.2011 (typ: JPG, velikost: 1.34 MB)
2. schůzka na úrovni řídících pracovníků a politiků 28.2.2011
23.02.2011Zápis z 6 jednání CAF týmu (typ: DOC, velikost: 277.50 Kb)
22.02.2011Zápis z kulatého stolu "Připomínky ke studiím revitalizace veřejné zeleně a výběr plochy k realizaci" (typ: DOC, velikost: 126.50 Kb)
22.02.20112011 - Kulatý stůl na téma "Připomínky ke studiím revitalizace veřejné zeleně a výběr plochy k realizaci" (typ: PDF, velikost: 223.90 Kb)
18.02.2011Zápis č. 4 - pracovní jednání k projektu (typ: DOC, velikost: 74.00 Kb)
16.02.2011Válečné hroby na facebooku (typ: DOC, velikost: 25.50 Kb)
10.02.2011Komunitní plán sociálních služeb k připomínkování (typ: DOC, velikost: 1.32 MB)
Město Jilemnice a pracovní skupiny (členové triády) předkládají k veřejné diskusi v pořadí již druhý Komunitní plán sociálních služeb regionu Jilemnicko. Své náměty a připomínky můžete zasílat do 22.2.2011 na adresu: andrstova@seznam.cz.
07.02.2011Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2010, návrh rozpočtu na rok 2011 (typ: XLS, velikost: 272.00 Kb)
07.02.2011Zápis č. 1/2011 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 125.00 Kb)
07.02.2011Zápis z komise Zdravého města - únor 2011 (typ: DOC, velikost: 125.00 Kb)
Plán činnosti pro rok 2011, výhled seriálu o spolcích, příprava fóra ZM...
04.02.2011Pozvánka ke kulatému stolu 21. února od 16 hod - návrhy revitalizace zeleně (typ: JPG, velikost: 275.92 Kb)
03.02.20117. zápis z jednání RT CAF MěÚ 1.2.2011 (typ: DOC, velikost: 287.50 Kb)
Zápis ze 7. jednání realizačního týmu CAF
02.02.2011Zápis ze 4. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 91.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
01.02.2011Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2010 (typ: PDF, velikost: 2.48 MB)
01.02.2011Úvodní environmentální analýza (typ: PDF, velikost: 924.42 Kb)
28.01.2011Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 53.50 Kb)
28.01.20116. zápis z jednání RT CAF MěÚ 27. 1. 2011 (typ: DOC, velikost: 291.00 Kb)
Zápis ze 6. jednání realizačního týmu CAF
28.01.2011Jednání CAF týmu MěÚ 27.1.2011 (typ: JPG, velikost: 1.65 MB)
Jednání CAF týmu MěÚ 27.1.2011
28.01.2011Zápis č. 3 - pracovní jednání k projektu (typ: DOC, velikost: 73.50 Kb)
26.01.2011Zápis z 3. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 87.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
25.01.2011Projekt "Legie 100" (typ: DOC, velikost: 33.00 Kb)
25.01.2011Zápis z 5. jednání CAF týmu (typ: DOC, velikost: 278.00 Kb)
25.01.2011Jednání CAF týmu MMN 19.1.2011 (typ: JPG, velikost: 272.87 Kb)
25.01.2011Jednání CAF týmu MMN 19.1.2011 (typ: JPG, velikost: 273.45 Kb)
21.01.2011Agenda státní správy lesů (typ: DOC, velikost: 39.00 Kb)
výkon přenesené působnosti podle zákona č.289/1995 Sb. o lesích
21.01.2011Agenda odpadového hospodářství (typ: DOC, velikost: 35.50 Kb)
výkon přenesené působnosti podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech
20.01.2011ÚP Jablonec nad Jizerou_odůvodnění_KV (typ: PDF, velikost: 85.55 MB)
Koordinační výkres odůvodnění vydaného Územního plánu Jablonec nad Jizerou
20.01.2011ÚP Jablonec nad Jizerou_odůvodnění (typ: ZIP, velikost: 38.09 MB)
Dokumentace Územního plánu Jablonec nad Jizerou - odůvodnění
20.01.2011ÚP Jablonec nad Jizerou_výrok (typ: ZIP, velikost: 43.36 MB)
Dokumentace vydaného Územního plánu Jablonec nad Jizerou - výroková část
11.01.2011Zápis č. 2 - pracovní jednání k projektu (typ: DOC, velikost: 85.50 Kb)
07.01.2011Velký třesk v Památkové inspekci MK ČR - převzato z internetových stránek MK ČR (typ: DOC, velikost: 51.00 Kb)
03.01.2011Zpravodaj města - XXXIII. ROČNÍK - PROSINEC 2010 (typ: PDF, velikost: 610.28 Kb)
03.01.2011Sněhový Krakonoš bude po roce opět hlídat Masarykovo náměstí (typ: DOC, velikost: 119.50 Kb)
29.12.2010Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/10 (typ: DOC, velikost: 34.50 Kb)
Průjezd ul. Kopeček, návrh parkovacích ploch, přechod pro chodce Krkonošská - Intersport, zimní údržba, dotazník z Ministerstva vnitra ČR, kontrola bodů z minulého období
27.12.2010Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři a osoby ohrožené sociálním vyloučením (typ: DOC, velikost: 879.00 Kb)
22.12.2010Zápis č. 1 - pracovní jednání k projektu (typ: DOC, velikost: 260.50 Kb)
21.12.2010Zápis z jednání rodiny s dětmi a mládež (typ: DOC, velikost: 887.00 Kb)
13.12.2010Zápis č. 10/2010 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 100.00 Kb)
13.12.2010Zápis z komise Zdravého města - prosinec 2010 (typ: DOC, velikost: 100.00 Kb)
Roční plán zlepšování 2011 a hodnotící zpráva 2010...
10.12.2010Zápis č. 1 z pracovního jednání k aktivitě "Aleje a podmínky pro novou výsadbu" (typ: DOC, velikost: 312.50 Kb)
09.12.2010Jednání CAF týmu MěÚ 2.12. (typ: JPG, velikost: 2.64 MB)
09.12.2010Jednání CAF týmu MěÚ 2.12. II (typ: JPG, velikost: 2.85 MB)
09.12.2010Zápis ze 4. jednání CAF týmu (typ: DOC, velikost: 281.00 Kb)
09.12.2010Jednání CAF týmu MMN 25.11. I (typ: JPG, velikost: 198.24 Kb)
09.12.2010Jednání CAF Týmu MMN 25.11. II (typ: JPG, velikost: 331.39 Kb)
08.12.2010Víte o nějakém neudržovaném pomníčku? (typ: DOC, velikost: 30.00 Kb)
poděkování
06.12.2010Navrhování a povolování staveb v území s plošnou památkovou ochranou v Krkonoších (KRNAP), Jizerských horách (CHKO Jizerské hory) a v přilehlých lokalitách z pohledu státní památkové péče (typ: DOC, velikost: 88.50 Kb)
03.12.2010Pozvánka na jednání pracovní skupiny Rodiny s dětmi a mládež (typ: DOC, velikost: 823.00 Kb)
03.12.20105. zápis z jednání RT CAF MěÚ 2. 12. 2010 (typ: DOC, velikost: 295.50 Kb)
01.12.20102010 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou (typ: PDF, velikost: 585.80 Kb)
01.12.2010Zpravodaj města - XXXIII. ROČNÍK - LISTOPAD 2010 (typ: PDF, velikost: 884.87 Kb)
01.12.2010Zápis z komise rozvoje 22.11.2010 (typ: DOC, velikost: 58.00 Kb)
01.12.2010Harmonogram projektu Jilemnice - město zeleně (typ: XLS, velikost: 28.50 Kb)
01.12.2010Popis projektu Jilemnice - město zeleně (typ: DOC, velikost: 54.50 Kb)
30.11.2010Zápis z 2. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 72.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
30.11.2010Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením (typ: DOC, velikost: 981.50 Kb)
30.11.2010Pozvánka na jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením (typ: DOC, velikost: 826.00 Kb)
26.11.2010Zápis z kulatého stolu "Stav a budoucnost alejí..." (typ: DOC, velikost: 289.50 Kb)
24.11.2010Prezentace ke kulatému stolu "Stav a budoucnost alejí..." (typ: PPT, velikost: 3.70 MB)
Autor: Bc. Maryšková (odbor životního prostředí MěÚ Jilemnice)
23.11.2010Kulatý stůl: "Stav a budoucnost alejí v Jilemnici a jejím okolí a možnosti vysázení nové zeleně" (typ: JPG, velikost: 418.05 Kb)
Plakát
23.11.20102010 - Kulatý stůl na téma "Stav a budoucnost alejí v Jilemnici a jejím okolí a možnosti vysázení nové zeleně" (typ: PDF, velikost: 526.54 Kb)
23.11.20102010 - Kulatý stůl na téma "Stav a budoucnost alejí v Jilemnici a jejím okolí a možnosti vysázení nové zeleně" (typ: PDF, velikost: 526.54 Kb)
15.11.2010Příloha č. 1a k 2. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 27.50 Kb)
Statut výboru Zastupitelstva města Jilemnice
15.11.2010Zápis č. 9/2010 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 91.00 Kb)
15.11.2010Zápis z komise Zdravého města - listopad 2010 (typ: DOC, velikost: 91.00 Kb)
Roční plán zlepšování, brožura "průvodce projektem Zdravé město"...
12.11.2010Kontrolní výbor 1.4. 2008 (typ: DOC, velikost: 41.50 Kb)
12.11.2010Kontrolní výbor 18.11. 2008 (typ: DOC, velikost: 45.00 Kb)
12.11.2010Kontrolní výbor 15.9. 2009 (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
12.11.2010Kontrolní výbor 30.11.2009 (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
12.11.2010Kontrolní výbor 10.5. 2010 (typ: DOC, velikost: 29.00 Kb)
12.11.2010Kontrolní výbor 20.9. 2010 (typ: DOC, velikost: 26.00 Kb)
10.11.2010Zápis z 1. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 38.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
09.11.20104. zápis z jednání RT CAF MěÚ 4.11.2010 (typ: DOC, velikost: 289.00 Kb)
09.11.2010Zápis z komise rozvoje 18.10.2010 (typ: DOC, velikost: 56.50 Kb)
09.11.2010Zpravodaj města - XXXIII. ROČNÍK - ŘÍJEN 2010 (typ: PDF, velikost: 1.25 MB)
05.11.2010Jednání CAF týmu MěÚ foto 1 (typ: JPG, velikost: 481.72 Kb)
05.11.2010Jednání CAF týmu MěÚ foto 2 (typ: JPG, velikost: 472.88 Kb)
05.11.2010Jednání CAF týmu MěÚ foto 3 (typ: JPG, velikost: 479.15 Kb)
03.11.2010Harmonogram projektu (typ: DOC, velikost: 42.50 Kb)
03.11.2010Městský úřad bude zavádět EMAS (typ: PDF, velikost: 377.61 Kb)
Článek z listopadového čísla měsíčníku Jilemnice - zpravodaj města
02.11.2010Z redakční pošty - Bára Špotáková v Jilemnici (typ: DOC, velikost: 541.00 Kb)
26.10.2010Zápis ze 3. jednání CAF týmu MMN (typ: DOC, velikost: 280.00 Kb)
18.10.2010Zápis z 35. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 144.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
12.10.2010Na záchranu a obnovu kulturních památek půjde příští rok více peněz (typ: DOC, velikost: 29.00 Kb)
08.10.20103. zápis z jednání RT CAF MěÚ 5. 10. 2010 (typ: DOC, velikost: 301.00 Kb)
07.10.2010Zápis z jednání pracovní skupiny Rodiny s dětmi a mládež (typ: DOC, velikost: 1.05 MB)
04.10.2010Bývalý pivovar se proměnil na moderní kulturní stánek (Autor: Tomáš Plecháč, Krkonošský deník) (typ: JPG, velikost: 2.73 MB)
04.10.2010Zápis z komise Zdravého města - říjen 2010 (typ: DOC, velikost: 151.50 Kb)
Vyhodnocení Evropského týdne mobility, činnost komise ZM 2007 - 2010, výsledky Phare Revolving...
04.10.2010Zápis č. 8/2010 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 151.50 Kb)
01.10.2010TZ - 30. září byl slavnostně otevřen Jilemnický pivovar (typ: DOC, velikost: 1.97 MB)
01.10.2010Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením (typ: DOC, velikost: 1.64 MB)
28.09.2010Výsledky soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá 2010 (typ: PDF, velikost: 3.84 MB)
26.09.2010Zápis z 2. jednání CAF týmu v MMN (typ: DOC, velikost: 281.00 Kb)
26.09.2010CAF tým v MMN 1 (typ: JPG, velikost: 110.89 Kb)
26.09.2010CAF tým v MMN 2 (typ: JPG, velikost: 124.34 Kb)
26.09.2010CAF tým v MMN 3 (typ: JPG, velikost: 116.15 Kb)
21.09.20102010 - Kulatý stůl na téma "Doprava a veřejný pořádek" (typ: PDF, velikost: 283.65 Kb)
21.09.2010Protidrogová politika v Libereckém kraji (typ: PDF, velikost: 1.06 MB)
21.09.2010Zápis 06/10 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 33.00 Kb)
20.09.2010Vyhodnocení II. ročníku soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá (typ: DOC, velikost: 2.51 MB)
20.09.2010Historie jilemnického pivovaru aneb jak je to vlastně s domem č.p. 1 v Jilemnici (typ: DOC, velikost: 50.50 Kb)
20.09.2010Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/10 (typ: DOC, velikost: 36.50 Kb)
veřejný pořádek - konzumace alk. nápojů na veřejnosti, omezení počtu hracích automatů, nepořádek v zámeckém parku, doprava - oprava mostů přes Jilemku, vyhrazená parkovací místa na sídlišti, nové dopravní značení
20.09.2010Zápis z komise rozvoje 23.8.2010 (typ: DOC, velikost: 59.00 Kb)
20.09.2010Pozvánka na jednání Rodiny s dětmi a mládež (typ: DOC, velikost: 28.00 Kb)
20.09.2010Zpravodaj města - XXXIII. ROČNÍK - ZÁŘÍ 2010 (typ: PDF, velikost: 1.63 MB)
13.09.2010Historický stuhařský stav znovu v provozu (typ: DOC, velikost: 33.50 Kb)
10.09.20102. zápis z jednání RT CAF MěÚ 9.9. 2010 (typ: DOC, velikost: 311.00 Kb)
08.09.2010Zápis z 34. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 123.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
06.09.2010Zápis z 1. jednání CAF týmu na MMN v Jilemnici (typ: DOC, velikost: 272.50 Kb)
06.09.2010Pozvánka na jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením (typ: DOC, velikost: 826.00 Kb)
02.09.20101. zápis z jednání RT CAF MěÚ 1.9.2010 (typ: DOC, velikost: 285.50 Kb)
02.09.2010Žádost o převod nemovitosti (typ: DOC, velikost: 21.50 Kb)
02.09.2010Žádost o pronájem nemovitosti (typ: DOC, velikost: 27.00 Kb)
02.09.2010Ceník za zřízení věcných břemen (typ: XLS, velikost: 20.50 Kb)
01.09.20102010 - Evropský týden mobility - plakát (typ: JPG, velikost: 634.05 Kb)
30.08.2010Zápis z komise Zdravého města - srpen 2010 (typ: DOC, velikost: 165.00 Kb)
Záhřebská deklarace, Evropský týden mobility, Jilemnice krásná a rozkvetlá...
30.08.2010Zápis č. 7/2010 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 165.00 Kb)
30.08.2010Zpravodaj města - XXXIII. ROČNÍK - ČERVENEC/SRPEN 2010 (typ: PDF, velikost: 1.44 MB)
24.08.2010Pozvánka na jednání pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením (typ: DOC, velikost: 826.00 Kb)
23.08.2010Zápis z komise rozvoje 16.8.2010 (typ: DOC, velikost: 56.50 Kb)
18.08.2010Zápis 05/10 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 57.00 Kb)
17.08.2010STOP pěstírnám marihuany - výzva Národní protidrogové centrály (typ: PDF, velikost: 77.49 Kb)
17.08.2010Energetický plán města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 749.82 Kb)
Strategický dokument města v oblasti energetiky
10.08.2010Jak /stále/ opravujeme kapli sv. Isidora (typ: DOC, velikost: 1.62 MB)
10.08.2010Svatý Florián aneb v Jilemnici budeme mít novou sochu (typ: DOC, velikost: 43.50 Kb)
05.08.2010Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů (typ: PDF, velikost: 16.44 Kb)
- dle § 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
20.07.2010Zpravodaj města - XXXIII. ROČNÍK - ČERVEN 2010 (typ: PDF, velikost: 706.15 Kb)
16.07.2010Podnikání v zahraničí (typ: PDF, velikost: 197.73 Kb)
16.07.2010Zápis z komise rozvoje 12.7.2010 (typ: DOC, velikost: 57.00 Kb)
07.07.2010Regulační plán Víchová nad Jizerou (typ: ZIP, velikost: 2.21 MB)
Dokumentace Regulačního plánu Víchová nad Jizerou - řešená plocha 2
29.06.2010Zápis z 33. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 269.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
25.06.2010Zápis z komise Zdravého města - červen 2010 (typ: DOC, velikost: 161.50 Kb)
Záhřebská deklarace, zabezpečení veřejného pořádku, ETM...
25.06.2010Zápis č. 6/2010 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 161.50 Kb)
24.06.2010Zápis z komise rozvoje 9.6.2010 (typ: DOC, velikost: 59.00 Kb)
22.06.2010Barevné řešení fasády - pohled západní a jižní (typ: PDF, velikost: 114.86 Kb)
15.06.2010Pozvánka na jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením (typ: DOC, velikost: 825.50 Kb)
14.06.2010Delegace z Jilemnice na návštěvě u partnera v Oslu (typ: DOC, velikost: 37.00 Kb)
09.06.2010Zápis 04/10 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 36.50 Kb)
08.06.2010TZ - Zahájení stavebních prací budova čp. 103 (typ: DOC, velikost: 492.00 Kb)
07.06.2010Nově zrestaurovaná Boží muka v Hrabačově (typ: DOC, velikost: 873.00 Kb)
07.06.2010Aktualizace realizačních termínů (typ: DOC, velikost: 20.00 Kb)
04.06.2010Zpravodaj města - XXXIII. ROČNÍK - KVĚTEN 2010 (typ: PDF, velikost: 617.19 Kb)
02.06.2010Příloha k závěrečnému účtu 2009- přehled příjmů a výdajů za rok 2009 (typ: XLS, velikost: 126.50 Kb)
02.06.2010Příloha k závěrečnému účtu 2009- audiorská zpráva za rok 2009 (typ: DOC, velikost: 178.50 Kb)
02.06.2010Návrh závěrečného účtu města Jilemnice za rok 2009 (typ: DOC, velikost: 175.00 Kb)
01.06.2010Základní parametry předmětu zateplovaného objektu (typ: DOC, velikost: 60.00 Kb)
01.06.20102010 - Vyhodnocení anketního šetření (typ: PDF, velikost: 257.21 Kb)
25.05.2010Zápis z komise Zdravého města (mimořádná komise) - květen 2010 (typ: ZIP, velikost: 120.64 Kb)
4. výzva Phare Revolving, důvodová zpráva - ověřené problémy z Fóra Zdravého města ...
25.05.2010Zápis č. 5/2010 z jednání komise Zdravého města (typ: ZIP, velikost: 120.64 Kb)
24.05.2010Zápis z 32. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 72.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
24.05.2010Zpravodaj města - XXXIII. ROČNÍK - DUBEN 2010 (typ: PDF, velikost: 844.18 Kb)
24.05.2010Vyhlášení II. ročníku soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá (typ: DOC, velikost: 90.50 Kb)
19.05.2010Krkonošský kámen mudrců (typ: DOC, velikost: 208.00 Kb)
Město Jilemnice ve spolupráci se Základní školou Jana Harracha připravily výchovně vzdělávací program "Krkonošský kámen mudrců" pro české a polské žáky. Spolupráce a přátelské setkání mezi žáky Jilemnice a polského města Karpacz se uskuteční návštěvou 6 pracovních skupin, kde společně žáci budou malovat na hedvábí, vyrábět obrázky ze slámy, malovat na trička, tvořit keramické dekorace, batikovat trička, plést z pedigu proutěné předměty. Financováno EU v rámci projektu "Odraz významných výročí ve spolupráci měst Jilemnice a Karpacz".
13.05.20102010 - Kulatý stůl na téma "Revitalizace městské zeleně na území města Jilemnice" (typ: PDF, velikost: 214.80 Kb)
13.05.2010Zápis z jednání pracovní skupiny Rodiny s dětmi a mládež (typ: DOC, velikost: 2.32 MB)
13.05.2010Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením (typ: DOC, velikost: 1.72 MB)
11.05.2010Pozvánka na jednání pracovní skupiny Rodiny s dětmi a mládež (typ: DOC, velikost: 822.50 Kb)
11.05.2010Pozvánka na jednání pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením (typ: DOC, velikost: 825.50 Kb)
11.05.2010Zápis z komise Zdravého města - květen 2010 (typ: ZIP, velikost: 115.07 Kb)
Vyhodnocení Fóra Zdravého města, 4. výzva Phare Revolving...
11.05.2010Zápis č. 4/2010 z jednání komise Zdravého města (typ: ZIP, velikost: 115.07 Kb)
06.05.2010Zpravodaj města - XXXIII. ROČNÍK - BŘEZEN 2010 (typ: PDF, velikost: 464.81 Kb)
04.05.2010Zápis z komise rozvoje 26.4.2010 (typ: DOC, velikost: 69.50 Kb)
30.04.2010Zateplování bude pokračovat (typ: PDF, velikost: 392.39 Kb)
Zveřejněno 29.4.2010, zdroj: Krkonošský deník, autor: Tomáš Plecháč
22.04.2010TZ - Jilemnická čp. 1 zažila první den otevřených dveří (typ: DOC, velikost: 301.00 Kb)
Autor: Město Jilemnice
22.04.2010Zápis z jednání pracovní skupiny "Senioři a osoby se zdravotním postižením" (typ: DOC, velikost: 900.00 Kb)
21.04.2010Informace o projektu - podklady ke kulatému stolu (duben 2010) (typ: DOC, velikost: 287.50 Kb)
Rozpočet projektu, harmonogram projektu, partneři projektu
20.04.2010Pozvánka na pracovní skupinu "Senioři a osoby se zdravotním postižením" (typ: DOC, velikost: 827.50 Kb)
20.04.2010Zápis z 31. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 84.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
20.04.2010Odkaz na Portál veřejné správy - vyhledávání v životních situacích a činnostech úřadů, postup řešení životní situace (typ: DOC, velikost: 20.00 Kb)
12.04.20102010 - Fórum Zdravého města Jilemnice - vyhodnocení dotazníků (typ: DOC, velikost: 63.00 Kb)
12.04.2010Plán zdraví a kvality života Jilemnice 2010 (typ: DOC, velikost: 147.50 Kb)
Verze po připomínkách z Fóra Zdravého města (6. 4. 2010)
09.04.2010Pozvánka ke kulatému stolu - prohlídka nově opravené čp. 1 (typ: JPG, velikost: 288.87 Kb)
07.04.2010Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 1/10 (typ: DOC, velikost: 43.00 Kb)
Bezpečná cesta do školy, Přechody pro chodce, Dopravní značení, Kontroly nočních podniků
07.04.2010Prezentace současné Jilemnice (typ: PPT, velikost: 22.05 MB)
06.04.20102010 - Zápis z akce (typ: PDF, velikost: 274.84 Kb)
06.04.20102010 - Prezentace města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 1.47 MB)
31.03.2010Zápis 03/10 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 45.50 Kb)
26.03.2010Zpravodaj města - XXXIII. ROČNÍK - ÚNOR 2010 (typ: PDF, velikost: 585.00 Kb)
23.03.2010Zápis č. 3/2010 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 112.50 Kb)
23.03.2010Zápis z komise Zdravého města - březen 2010 (typ: DOC, velikost: 112.50 Kb)
Fórum Zdravého města, seriál o pohybových aktivitách, Den Země, studentský parlament...
22.03.2010Zpráva o činnosti Městské policie Jilemnice za rok 2009 (typ: PDF, velikost: 125.71 Kb)
12.03.2010Droga je .... (typ: JPG, velikost: 803.98 Kb)
12.03.2010Partnerství a sex (typ: JPG, velikost: 692.35 Kb)
12.03.2010Rasismus je ... (typ: JPG, velikost: 741.31 Kb)
12.03.2010Šikana je ... (typ: JPG, velikost: 866.36 Kb)
12.03.2010Zápis z jednání pracovní skupiny "Rodiny s dětmi a mládež" (typ: DOC, velikost: 843.00 Kb)
12.03.2010Zápis z jednání pracovní skupiny "Osoby ohrožené sociálním vyloučením" (typ: DOC, velikost: 1.28 MB)
12.03.2010Kuřácká mapa (typ: PDF, velikost: 350.19 Kb)
10.03.2010Výroční zpráva za rok 2009 (typ: DOC, velikost: 135.50 Kb)
09.03.2010Pozvánka na jednání pracovní skupiny (typ: DOC, velikost: 825.50 Kb)
09.03.2010Pozvánka na jednání pracovní skupiny (typ: DOC, velikost: 823.50 Kb)
08.03.2010Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
05.03.2010Vedení evidence válečných hrobů (typ: PDF, velikost: 1.39 MB)
Článek o evidenci válečných hrobů převzatý se souhlasem autora p. Imricha Vetráka
01.03.20102010 - Pozvánka Fórum Zdravého města Jilemnice (typ: JPG, velikost: 317.29 Kb)
01.03.2010Nařízení č.1/2010 (typ: DOC, velikost: 37.00 Kb)
o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu Harrachovsko
01.03.2010Zápis z 30. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 103.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
26.02.2010Formulář žádosti o příspěvek z rozpočtu města na obnovu objektů (typ: DOC, velikost: 42.00 Kb)
26.02.2010Formulář závěrečného vyúčtování příspěvku z rozpočtu města a vyhodnocení akce (typ: DOC, velikost: 44.50 Kb)
22.02.2010Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky za rok 2009 (typ: PDF, velikost: 439.16 Kb)
19.02.2010Zápis z jednání pracovní skupiny "Senioři a osoby se zdravotním postižením" (typ: DOC, velikost: 949.50 Kb)
17.02.2010Zpravodaj města - XXXIII. ROČNÍK - LEDEN 2010 (typ: PDF, velikost: 1.37 MB)
15.02.2010Zápis z komise Zdravého města - únor 2010 (typ: DOC, velikost: 107.00 Kb)
Fórum Zdravého města, Jilemnice krásná a rozkvetlá...
15.02.2010Zápis č. 2/2010 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 107.00 Kb)
15.02.2010Zápis č. 2/2010 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 107.00 Kb)
09.02.2010ÚP Rokytnice nad Jizerou (typ: ZIP, velikost: 40.36 MB)
Dokumentace vydaného Územního plánu Rokytnice nad Jizerou
09.02.2010Pozvánka na jednání pracovní skupiny "Senioři a osoby se zdravotním postižením" (typ: DOC, velikost: 831.00 Kb)
09.02.2010Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2009, návrh rozpočtu na rok 2010 (typ: XLS, velikost: 228.50 Kb)
08.02.2010Náhled brožury projektu (typ: PDF, velikost: 14.87 MB)
08.02.2010Zápis 02/10 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 44.00 Kb)
04.02.2010Soutěž o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace: v libereckém kraji je nejlepší Jilemnice! (typ: DOC, velikost: 58.00 Kb)
03.02.2010Zápis z jednání Komise životního prostředí - leden 2010 (typ: PDF, velikost: 89.75 Kb)
01.02.2010Zápis z jednání pracovní skupiny Rodiny s dětmi a mládež (typ: DOC, velikost: 1.54 MB)
01.02.2010Zápis z jednání pracovní skupiny "Osoby ohrožené sociálním vyloučením" (typ: DOC, velikost: 1.66 MB)
01.02.2010Terénní sociální program v Jilemnici (typ: JPG, velikost: 116.81 Kb)
29.01.2010Pozvánka na jednání pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením (typ: DOC, velikost: 825.50 Kb)
27.01.2010Pozvánka na jednání pracovní skupiny Rodiny s dětmi a mládež (typ: DOC, velikost: 823.00 Kb)
22.01.2010Zápis z 29. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 85.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
21.01.2010Jilemnice obhájila cenu Ministerstva vnitra (typ: DOC, velikost: 23.50 Kb)
20.01.2010Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2009 (typ: PDF, velikost: 1.70 MB)
20.01.2010Zápis 01/10 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 48.00 Kb)
19.01.2010Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 4/09 (typ: DOC, velikost: 30.00 Kb)
Pasport místních komunikaqcí
19.01.2010Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 5/09 (typ: DOC, velikost: 41.50 Kb)
Nařízení Rady města Jilemnice č. 5/2009 - schůdnost chodníků v zimním období
19.01.2010Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 6/09 (typ: DOC, velikost: 39.00 Kb)
Žádost ZUŠ Jilemnice o rezervaci park. míst, Žádost o rezervaci park. míst u čp. 1193, Parkování v ul. Ambrožova, Regenerace sídliště Spořilov, Označení míst pro přecházení na Masarykově nám., Stížnost a žádost na zajištění veřejného pořádku v ul. Ke Stadionu
18.01.2010Zápis č. 1/2010 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 110.00 Kb)
18.01.2010Zápis z komise Zdravého města - leden 2010 (typ: DOC, velikost: 110.00 Kb)
Řešení desatera problémů, fórum Zdravého města v roce 2010, kampaň Evropský týden mobility ...
08.01.2010Dotační tituly na zachování a obnovu kulturních památek (typ: DOC, velikost: 122.50 Kb)
přehledný popis jednotlivých dotačních programů
07.01.2010Sprejerství (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
05.01.2010Jilemnické náměstí jako nové (typ: JPG, velikost: 2.71 MB)
Článek zveřejněn v časopisu Krkonoše, leden 2010
05.01.2010Zpravodaj města - XXXII. ROČNÍK - PROSINEC 2009 (typ: PDF, velikost: 1.04 MB)
16.12.2009Zápis z 28. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 116.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
15.12.2009Vyhláška 7/2009 (typ: DOC, velikost: 24.50 Kb)
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje
15.12.2009Zápis č. 9/09 z jednání komise Zdravého města (typ: ZIP, velikost: 1.20 MB)
15.12.2009Zápis z komise Zdravého města - prosinec 2009 (typ: DOC, velikost: 108.50 Kb)
Hodnotící zpráva za rok 2009, roční plán zlepšování 2010, důvodová zpráva k anketě Desatero problémů...
11.12.2009Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením (typ: DOC, velikost: 855.00 Kb)
10.12.2009Zápis z jednání Komise životního prostředí - červen 2009 (typ: PDF, velikost: 80.44 Kb)
10.12.2009Zápis z jednání Komise životního prostředí - listopad 2009 (typ: PDF, velikost: 79.10 Kb)
10.12.2009Zápis z jednání Komise životního prostředí - prosinec 2009 (typ: PDF, velikost: 84.70 Kb)
09.12.2009Stěhování tkalcovského stavu - podzim 2009 (typ: DOC, velikost: 2.97 MB)
09.12.2009Zápis z komise rozvoje 26.10.2009 (typ: DOC, velikost: 58.00 Kb)
08.12.2009Pozvánka na jednání pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením (typ: DOC, velikost: 828.00 Kb)
08.12.2009Zápis z jednání Komise životního prostředí - září 2009 (typ: PDF, velikost: 91.74 Kb)
05.12.2009Zpravodaj města - XXXII. ROČNÍK - LISTOPAD 2009 (typ: PDF, velikost: 715.05 Kb)
04.12.2009Zápis z pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením (typ: DOC, velikost: 1.29 MB)
02.12.2009Zápis 07/09 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 42.50 Kb)
01.12.2009Pozvánka na pracovní skupinu Senioři a osoby se zdravotním postižením (typ: DOC, velikost: 831.00 Kb)
01.12.2009Zápis z jednání pracovní skupiny (typ: DOC, velikost: 827.50 Kb)
25.11.2009Zpravodaj města - XXXII. ROČNÍK - ŘÍJEN 2009 (typ: PDF, velikost: 1.39 MB)
23.11.2009Zpravodaj města - XXXII. ROČNÍK - ZÁŘÍ 2009 (typ: PDF, velikost: 1.28 MB)
23.11.2009Zápis z komise Zdravého města - listopad 2009 (typ: DOC, velikost: 103.00 Kb)
Služby městských strážníků o víkendech, poptávkové řízení na květinovou výzdobu, fórum ZM v roce 2010...
18.11.2009Zápis z 27. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 78.50 Kb)
zápis a schválené usnesení
16.11.2009Zápis č. 8/09 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 103.00 Kb)
12.11.2009Zápis z pracovní skupiny Rodiny s dětmi a mládež (typ: DOC, velikost: 1.05 MB)
10.11.20092009 - Kulatý stůl na téma "Informační centrum pro mládež v Jilemnici" (typ: PDF, velikost: 223.80 Kb)
10.11.2009Pozvánka na jednání pracovní skupiny Rodiny s dětmi a mládež (typ: DOC, velikost: 827.50 Kb)
02.11.2009Nařízení č.5/2009 (typ: DOC, velikost: 39.50 Kb)
kterým se vymezuje rozsah, způosb a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků
01.11.20092009 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou (typ: PDF, velikost: 226.60 Kb)
27.10.2009TZ - Erbovní strom Jilemnice na Masarykově náměstí (typ: DOC, velikost: 333.50 Kb)
23.10.2009Slavnostní sázení jilmu na Masarykově náměstí (typ: JPG, velikost: 190.64 Kb)
16.10.2009Paraskupina ANTIMONY (typ: DOC, velikost: 2.50 MB)
Připomínka smutného výročí úmrtí dvou parašutistů ze skupiny Antimony
16.10.2009Zápis z komise Zdravého města - říjen 2009 (typ: DOC, velikost: 109.50 Kb)
Koncepce květinové výzdoby města, Zpravodaj města - seriál o pohybových aktivitách, plán činnosti na rok 2010...
15.10.2009Zápis č. 7/09 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 109.50 Kb)
12.10.2009Zápis z 26. zasewdání ZM (typ: DOC, velikost: 76.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
06.10.2009Zpravodaj města - XXXII. ROČNÍK - ČERVENEC/SRPEN 2009 (typ: PDF, velikost: 926.45 Kb)
05.10.2009Microsoft datové schránky (typ: DOC, velikost: 32.00 Kb)
bezplatné řešení dané problematiky pomocí doplňku aplikace Microsoft Outlook 2007 a 2003
05.10.2009Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/09 (typ: DOC, velikost: 34.50 Kb)
Dopravní značení, Parkování před SD Jilm
05.10.2009Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/09 (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
Pasport místních komunikací, Řešení situace kolem hracích automatů, Zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti
02.10.2009Zápis z jednání pracovní skupiny "Osoby ohrožené sociálním vyloučením" (typ: DOC, velikost: 833.50 Kb)
02.10.2009Zápis z jednání pracovní skupiny "Rodiny s dětmi a děti a mládež" (typ: DOC, velikost: 854.00 Kb)
29.09.2009Pozvánka na jednání pracovní skupiny Rodiny s dětmi a děti a mládež (typ: DOC, velikost: 828.50 Kb)
Přijďte diskutovat o problémech rodin s dětmi a dětí a mládeže. Vaše náměty na zkvalitnění jejich života budou podkladem pro sestavení Komunitního plánu sociálních služeb regionu Jilemnicko. Takto bude vytvořen důležitý podklad pro získávání finančních prostředků na realizaci projektů pro rodiny s dětmi a děti a mládež
29.09.2009Pozvánka na jednání pracovní skupiny zabývající se problematikou osob společensky nepřizpůsobivých (typ: DOC, velikost: 825.50 Kb)
29.09.2009Proces získání přístupu do systému Czech POINT po podání žádosti o dotaci (typ: DOC, velikost: 32.00 Kb)
aktualizováná informace pro obecní úřady
29.09.2009Rekonstrukce Masarykova náměstí jde do finále! (typ: DOC, velikost: 337.00 Kb)
Článek zveřejněn v měsíčníku Zpravodaje Jilemnice, říjen 2009
29.09.2009Co se děje v čp. 1 (typ: JPG, velikost: 1022.12 Kb)
29.09.2009Výsledky soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá 2009 (typ: PDF, velikost: 2.50 MB)
23.09.2009Zápis 06/09 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
22.09.2009Zápis z komise rozvoje 31.8.2009 (typ: DOC, velikost: 63.00 Kb)
17.09.2009Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením (typ: DOC, velikost: 1.65 MB)
11.09.2009Památková rezervace Horní Štěpanice (typ: JPG, velikost: 2.60 MB)
jednoduchý zákres hranic rezervace do mapového podkladu
09.09.2009Vítězové I. ročníku soutěže Jilemnice krásná a rozkvetlá (typ: DOC, velikost: 2.01 MB)
08.09.2009Zápis z komise Zdravého města - srpen 2009 (typ: DOC, velikost: 192.50 Kb)
Evropský týden mobility, zprovoznění turistických tras na Hraběnce, důvodová zpráva k anketě Desatero problémů Jilemnice...
04.09.2009Pozvánka na jednání pracovní skupiny senioři a zdravotně postižení (typ: DOC, velikost: 823.00 Kb)
Přijďte diskutovat o problémech seniorů a zdravotně postižených. Vaše náměty na zkvalitnění jejich života budou podkladem pro sestavení Komunitního plánu sociálních služeb regionu Jilemnicko. Takto bude vytvořen důležitý podklad pro získávání finančních prostředků na realizaci projektů pro seniory a zdravotně postižené.
03.09.2009Komunitní plán sociálních služeb regionu Jilemnicko - 2007 (typ: DOC, velikost: 19.96 MB)
01.09.20092009 - Evropský týden mobility - plakát (typ: JPG, velikost: 2.72 MB)
28.08.2009Zápis z 25. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 162.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
24.08.2009Zápis č. 6/09 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 192.50 Kb)
13.08.2009Zápis 05/09 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 52.50 Kb)
12.08.2009Aktuální etapizace stavebních prací na Masarykově náměstí (typ: DOC, velikost: 350.50 Kb)
Harmonogram stavebních prací na Masarykově náměstí, etapizace omezení a uzavírek
12.08.2009Harmonogram stavebních prací parkoviště u Zámecké zdi (typ: XLS, velikost: 23.50 Kb)
Aktualizovaný síťový graf, stav k 12.8.2009
12.08.2009Harmonogram stavebních prací na Masarykově náměstí (typ: XLS, velikost: 22.50 Kb)
Aktualizovaný síťový graf, stav k 12.8.2009
11.08.2009Dejte STOP kouření! (typ: DOC, velikost: 44.00 Kb)
04.08.2009Zpravodaj města - XXXII. ROČNÍK - ČERVEN 2009 (typ: PDF, velikost: 947.74 Kb)
03.08.2009Jilemnické náměstí se mění (typ: PDF, velikost: 486.96 Kb)
Článek zveřejněn v časopisu Krkonoše, srpen 2009
15.07.2009Válečná pietní místa a hroby v obci - právní a politické souvislosti (typ: DOC, velikost: 8.45 MB)
09.07.2009Zápis z komise rozvoje 15.6.2009 (typ: DOC, velikost: 54.50 Kb)
07.07.2009vyhláška 1/2009 (typ: PDF, velikost: 440.48 Kb)
požární řád
02.07.2009Zápis z jednání Komise životního prostředí - květen 2009 (typ: PDF, velikost: 80.19 Kb)
02.07.2009Příloha zápisu z jednání Komise životního prostředí - květen 2009 (typ: PDF, velikost: 55.12 Kb)
01.07.2009Zpravodaj města - XXXII. ROČNÍK - KVĚTEN 2009 (typ: PDF, velikost: 885.91 Kb)
01.07.2009Metodický postup zřízení DS pro malou obec (typ: PDF, velikost: 2.16 MB)
zpracovaný firmou Cortis ve spolupráci s Plzeňským krajem a MVČR
01.07.2009Metodický postup zřízení DS pro střední obec (typ: PDF, velikost: 2.18 MB)
zpracovaný firmou Cortis ve spolupráci s Plzeňským krajem a MVČR
29.06.2009Zápis z 24. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 93.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
23.06.2009JILEMNICE - památková zóna, regenerace historického centra - ohlédnutí (typ: DOC, velikost: 3.06 MB)
10.06.2009Zápis č. 5/09 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 103.00 Kb)
10.06.2009Zápis z komise Zdravého města - červen 2009 (typ: DOC, velikost: 103.00 Kb)
Phare Revolving, program kampaně ETM, soutěž Jilemnice krásná a rozkvetlá...
05.06.2009Zápis z komise rozvoje 11.5.2009 (typ: DOC, velikost: 56.50 Kb)
03.06.2009Zápis 04/09 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 69.00 Kb)
01.06.2009Zpravodaj města - XXXII. ROČNÍK - DUBEN 2009 (typ: PDF, velikost: 679.19 Kb)
01.06.2009Projektový leták informačního systému datových schránek (typ: PDF, velikost: 3.02 MB)
metodická příručka k problematice datových schránek MVČR
01.06.2009Vyhlášení soutěže pro rok 2009 - I. ročník (typ: DOC, velikost: 180.00 Kb)
01.06.20092009 - Vyhodnocení anketního šetření (typ: PDF, velikost: 250.99 Kb)
26.05.2009Zápis z 23. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 97.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
14.05.20092009 - Kulatý stůl na téma "Jilemnice - město bez bariér" (typ: PDF, velikost: 219.01 Kb)
13.05.2009Zápis z komise Zdravého města - květen 2009 (typ: DOC, velikost: 173.00 Kb)
Vyhodnocení Fóra Zdravého města, Běh naděje 2009, Phare Revolving - 3. výzva...
11.05.2009Zápis č. 4/09 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 173.00 Kb)
03.05.2009Náměstí dozná změn (typ: PDF, velikost: 537.78 Kb)
Autor: Město Jilemnice, článek otištěn ve Zpravodaji (květen 2009)
01.05.2009Harmonogram projektu (typ: DOC, velikost: 135.50 Kb)
01.05.2009Do CzechPOINTu krok za krokem (typ: PDF, velikost: 509.97 Kb)
dokumentace k projektu CzechPOINT
30.04.2009Zpravodaj města - XXXII. ROČNÍK - BŘEZEN 2009 (typ: PDF, velikost: 1.06 MB)
27.04.2009Zápis z jednání Komise životního prostředí - duben 2009 (typ: PDF, velikost: 83.75 Kb)
23.04.2009Zápis z 22. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 131.00 Kb)
zápis a schváená usnesení
22.04.2009Jilemnice byla nominována na titul "Historické město roku 2008" (typ: DOC, velikost: 1.58 MB)
Jilemnice byla nominována na titul "Historické město roku 2008"
20.04.2009TZ - Jilemnické Masarykovo náměstí dozná změn (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
Zdroj: Ing. Andrea Turnerová, STAVBY a. s.
17.04.2009Jak se bránit šikaně? (typ: DOC, velikost: 26.00 Kb)
15.04.2009Nařízení 1/2009 (typ: DOC, velikost: 31.50 Kb)
kterým se mění nařízení č. 3/2003 ve znění nařízení č. 2/2004, č. 2/2005, č. 6/2006, č. 1/2008
14.04.2009Zápis z komise Zdravého města - březen 2009 (typ: DOC, velikost: 99.50 Kb)
Jilemnice krásná a rozkvetlá, Evropský týden mobility, Fórum Zdravého města, Den Země ...
13.04.2009Plán zdraví a kvality života Jilemnice 2009 (typ: DOC, velikost: 140.00 Kb)
Verze komunitního plánu zdraví a kvality života po připomínkách z Fóra Zdravého města (9. 4. 2009)
10.04.20092009- Fórum Zdravého města Jilemnice - vyhodnocení dotazníků (typ: PDF, velikost: 271.00 Kb)
10.04.20092009 - Zápis z akce (typ: PDF, velikost: 465.24 Kb)
09.04.2009Kamerový systém (typ: JPG, velikost: 1.54 MB)
09.04.20092009 - Prezentace města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 2.23 MB)
09.04.20092009 - Prezentace NSZM ČR (typ: PPT, velikost: 3.58 MB)
08.04.2009Anketní šetření - Jilemnice bez bariér (typ: DOC, velikost: 97.50 Kb)
Anketní šetření - Jilemnice bez bariér
03.04.2009Zápis z komise rozvoje 23.3.2009 (typ: DOC, velikost: 53.00 Kb)
01.04.2009Zpravodaj města - XXXII. ROČNÍK - ÚNOR 2009 (typ: PDF, velikost: 526.06 Kb)
01.04.2009Zápis 03/09 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 71.50 Kb)
31.03.2009Zápis č. 3/09 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 99.50 Kb)
30.03.2009Příloha k závěrečnému účtu 2008- přehled příjmů a výdajů za rok 2008 (typ: XLS, velikost: 124.50 Kb)
30.03.2009Příloha k závěrečnému účtu 2008- audiorská zpráva za rok 2008 (typ: DOC, velikost: 161.50 Kb)
30.03.2009Návrh závěrečného účtu Města Jilemnice za rok 2008 (typ: DOC, velikost: 172.50 Kb)
23.03.20092009 - Kulatý stůl na téma "Veřejná zeleň na území města, studie zámeckého a sokolského parku" (typ: PDF, velikost: 210.27 Kb)
23.03.2009Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2009 (typ: PDF, velikost: 90.59 Kb)
23.03.2009Zápis z jednání Komise životního prostředí - březen 2009 (typ: PDF, velikost: 98.74 Kb)
18.03.2009Šikana - bolest těla i duše (typ: DOC, velikost: 28.50 Kb)
17.03.2009Zpravodaj města - XXXII. ROČNÍK - LEDEN 2009 (typ: PDF, velikost: 1.32 MB)
11.03.2009Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 1/09 (typ: DOC, velikost: 41.50 Kb)
Revitalizace panelového sídliště Spořilov, ul. V Domkách, Okružní křižovatka U Labutě, Podněty pro MěÚ, Herny a výherní automaty
09.03.2009Zápis z komise rozvoje 2.3.2009 (typ: DOC, velikost: 147.00 Kb)
08.03.2009Výroční zpráva za rok 2008 (typ: DOC, velikost: 503.50 Kb)
03.03.2009Zápis z 21. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 117.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
01.03.20092009 - Pozvánka Fórum Zdravého města Jilemnice (typ: JPG, velikost: 341.55 Kb)
26.02.2009Kde hledat pomoc na internetu (typ: DOC, velikost: 30.50 Kb)
internetové stránky sociálních zařízení Libereckého kraje, informace o drogách, prevenci apod.
24.02.2009Alkohol v životě člověka (typ: DOC, velikost: 34.50 Kb)
24.02.2009Drtivá síla herních automatů (typ: DOC, velikost: 37.00 Kb)
24.02.2009Zápis z komise zdravého města - únor 2009 (typ: DOC, velikost: 98.50 Kb)
Pozemky v lokalitě Jilm, kulaté stoly v roce 2009, výstavy, kampaně...
24.02.2009Zápis č. 2/09 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 98.50 Kb)
23.02.2009Návrh dokumentace k územnímu řízení chodníku v ulici Čsl.legií - výkres řešení od kruhového objezdu u ATESA po Pekárnu (typ: PDF, velikost: 2.18 MB)
23.02.2009Návrh dokumentace k územnímu řízení chodníku v ulici Čsl.legií - výkres řešení od Pekárny po provozovnu ČSAD (typ: PDF, velikost: 1.72 MB)
18.02.2009Zápis z komise rozvoje 2.2.2009 (typ: DOC, velikost: 58.50 Kb)
13.02.2009Upozornění pro právnické osoby - povinnost zřízení datových schránek (typ: DOC, velikost: 81.00 Kb)
11.02.2009pokus (typ: TXT, velikost: 11.00 B)
Pokus
10.02.2009Hodnotící zpráva projektu Jilemnice - Zdravé město 2008 (typ: PDF, velikost: 1.58 MB)
10.02.2009Zápis 02/09 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 68.00 Kb)
09.02.2009Přehled hospodaření Města Jilemnice za rok 2008, návrh rozpočtu na rok 2009 (typ: XLS, velikost: 154.50 Kb)
06.02.2009Tisková zpráva k předávání cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě (typ: ZIP, velikost: 1.65 MB)
autor - NSZM ČR
06.02.2009ÚP Paseky nad Jizerou (typ: ZIP, velikost: 41.65 MB)
Dokumentace vydaného Územního plánu Paseky nad Jizerou
04.02.2009Prodej komerčního domu čp. 70 (typ: DOC, velikost: 466.50 Kb)
04.02.2009Prodej komerčního domu čp. 332 (typ: DOC, velikost: 303.50 Kb)
02.02.2009Zápis z 20. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 108.50 Kb)
zápis a schválená usnesení
30.01.2009Projektový inkubátor 29.1.2009 (typ: ZIP, velikost: 6.55 MB)
Materiály ze školení
28.01.2009Zápis z jednání Komise životního prostředí - leden 2009 (typ: PDF, velikost: 86.08 Kb)
27.01.2009Zápis z komise Zdravého města - leden 2009 (typ: DOC, velikost: 102.50 Kb)
Hodnotící zpráva za rok 2008, Roční plán zlepšování 2009, zapojení města do energetického projektu MODEL ...
20.01.2009Zápis 01/09 finančního výboru (typ: DOC, velikost: 69.00 Kb)
19.01.2009Zápis č. 1/09 z jednání komise Zdravého města (typ: DOC, velikost: 102.50 Kb)
16.01.2009Zápis z jednání Komise životního prostředí - prosinec 2008 (typ: PDF, velikost: 98.72 Kb)
15.01.2009Schválený Strategický plán města Jilemnice 2008 -2025 (typ: PDF, velikost: 9.30 MB)
Základní rozvojový dokument města Jilemnice
14.01.2009Projekt MODEL odstartoval (typ: DOC, velikost: 116.50 Kb)
Tisková zpráva k zahájení projektu MODEL
09.01.2009Zápis z komise rozvoje 5.1.2009 (typ: DOC, velikost: 60.00 Kb)
08.01.2009Vyhláška č. 208/1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje (typ: JPG, velikost: 349.49 Kb)
08.01.2009Památková zóna Jilemnice (typ: JPG, velikost: 918.27 Kb)
jednoduchý zákres hranic zóny do mapového podkladu
07.01.2009Rádce občana v oblasti životního prostředí (typ: DOC, velikost: 529.00 Kb)
stručně vše co potřebujete vědět v oblasti životního prostředí
06.01.2009Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2 (typ: DOC, velikost: 39.50 Kb)
Regenerace sídliště Spořilov, parkovací plochy, změna dopravního značení, nepovolené stání vozidel, křižovatka u Labutě
06.01.2009Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3 (typ: DOC, velikost: 36.00 Kb)
Veřejný pořádek, hrací automaty, omezení používání petard, nové dopravní značení, přechody pro chodce
23.12.2008Jilemnice získala cenu Ministerstva vnitra "Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby" (typ: DOC, velikost: 76.50 Kb)
17.12.2008Tisková zpráva k zahájení stavebních prací projektu čp. 1 (typ: DOC, velikost: 279.00 Kb)
17.12.2008Zápis z 19. zasedání ZM (typ: DOC, velikost: 110.00 Kb)
zápis a schválená usnesení
15.12.2008Zápis z komise rozvoje 8.12.2008 (typ: DOC, velikost: 61.50 Kb)
12.12.2008TZ: Jilemnické mateřské školky září novotou a ušetří za energii (typ: PDF, velikost: 300.91 Kb)
autor: Deník Turnovska a Semilska, datum zveřejnění: 11.12.2008
08.12.2008Nařízení 1/2008 (typ: DOC, velikost: 25.50 Kb)
který mse mění nařízení č. 3/2003, o stání motorových vozidel na vymezených msítních komunikacích, ve znění nařízení č. 2/20044, 2/2005 a 6/2006
05.12.2008TZ - Města Jilemnice k ukončení projektu (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
autor - Město Jilemnice
05.12.2008Tisková zpráva k ukončení projektu Realizace úspor energie v MŠ Zámecká a MŠ Spořilov (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
autor: Město Jilemnice
03.12.2008Fotosoutěž na téma Památky v krajině, krajina jako památka (typ: DOC, velikost: 254.50 Kb)
popis všech fotek
28.11.2008Prezentace projektu náměstí pro kulatý stůl 30.10.2008 (typ: PPT, velikost: 10.89 MB)
stručné představení projektu s variantními možnostmi mobiliáře
24.11.2008